Sandström: Centerpartiets principflum rörande omskärelse

publicerad 16 oktober 2019
- Torsten Sandström
Banana. Foto: Carlos Alberto Gomez Iniguez. Licens: Unsplash.com

DEBATT. Centerpartiets stämmobeslut om förbud mot omskärelse av pojkar har med all rätt väckt debatt. Till saken hör att åtgärden inte kan anses fysiskt eller psykiskt skadlig för gossebarnet ifråga. Okej att samtycke från barnet vore att föredra, men religiös praxis kan bygga på skyndsamhet.

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt. | Foto: Carlos Alberto Gomez Iniguez. Licens: Unsplash.com

Jesus omskars som bekant åtta dagar efter sin födelse – en händelse som än idag hyllas med en svensk religiös helgdag. Komiskt nog en blodröd dag. Enligt min mening är det uppenbart att religionsfriheten har högre juridisk dignitet än ett (i detta sammanhang) diffust skydd för integritet och barn mot föga skadliga ingrepp. Såväl principiella som förnuftsskäl talar alltså mot ett förbud, anser jag. Innan jag fortsätter är det bäst att påpeka att jag ser mig själv som ateist.

Två fenomen är intressanta i sammanhanget. Mest tydligt är framväxten av juridiska övernormer, som råkar i konflikt med varandra. Skyddet för religion och kroppslig/själslig integritet är grundlagsreglerat i Sverige. Särskilt bekymmersam – och juridiskt omstridd – är övernormen om skydd för barnens rätt, nu med hänvisning till den folkrättsliga Barnkonventionen. Konventionen blir svensk allmän lag den 1/1, 2020. Den är verkligen ett juridiskt dragspel, dvs synnerligen svårtillämpad.

Viktigt är att grundlagsskyddet och barnkonventionen bara gäller mot det allmänna. Stat och kommun tillåts således inte kränka enskilda individer. Reglerna gäller med andra ord inte mellan enskilda subjekt, men däremot alltså för staten som lagstiftare eller beslutsfattande genom någon offentlig myndighet. Det är just vad ett eventuellt lagförbud mot omskärelse rör – ett offentligt hinder för den som vill följa religionens (oskadliga) seder.

Såväl integritets- som barnperspektivet godtar däremot offentliga hinder för föräldrar som missbrukar sin roll som förmyndare. Sådana lagregler är således i princip tillåtna, men det förutsätter förstås att föräldrarna faktiskt agerar så att barnets integritet kränks eller skadas. De negativa konsekvenserna för barnet måste tydligt kunna bevisas. Det räcker givetvis inte bara med att de tämligen vaga slagorden ”integritet” och ”barn” påstås ha satts åt sidan.

Enligt svensk rätt har föräldrarna såväl rättigheter som skyldigheter visavi sina små barn. De kan tillåta respektive vägra vaccinationer, även sådana som är tveksamma eller brukliga. Också andra ingrepp i kropp och tänder kan de låta vårdapparaten utföra, liksom förbjuda att ingreppet genomförs. Det tillhör alltså den privata barnrollen att vara beroende av sina föräldrars beslut i många vardagliga frågor, alltså även sådana som gäller smärre kroppsliga ingrepp. Så måste enligt min mening en omskärelse betraktas, även om jag själv inte anser ingreppet nödvändigt av hälsoskäl eller annars förnuftigt, men det är ofarligt, föga smärtsamt samt har brukats i flera tusen år inom breda kulturer.

Min slutsats blir därför att grundlagsnormen om kroppslig integritet inte hindrar föräldrar – alltså enskilda individer – att låta sitt barn bli omskuret. Vad gäller barnkonventionen blir mitt svar detsamma. Huvudfrågan rör ju föräldrarnas rätt att besluta om sitt barn – inte en domstols plikt att väga in barnets intressen då exempelvis en vårdnadstvist ska bedömas.

Alltså kvarstår endast grundlagsskyddet för religionsfrihet. Det är som framgått direkt tillämpligt. Föräldrar ska skyddas från ingrepp från samhället sida i religiös praxis. En lag mot omskärelse blir ett intrång i föräldrarnas rättighetssfär – ett hinder från samhällets sida. Föräldrarnas val kan inte anses skadlig eller äventyra barnets trygghet, varken vid omskärelsen eller för framtiden.

Efter denna juridikstinna diskussion vill jag lyfta ett andra fenomen. Det rör den politiska sidan av C-partiets stämmobeslut. Jag menar att beslutet bygger på liberal rappakalja. Som nyss nämnts har föräldrar både rätt och plikt att uppfostra och sköta sitt barn. Rätten att välja är lyckligtvis stor, något som en sann liberal bör förstå och uppskatta. Givetvis bara så länge barnet inte utsätts för påtaglig vanvård.

Många av dagens liberaler har därför gått vilse. I bakgrunden finns en negativ inställning till traditionella yttringar av religiös natur. Särskilt mot mer speciella riter från främmande länder. Där finns också ett överdrivet fokus på individen, framför allt på dess identitet. Även små barn vill liberalerna nu ge rättigheter i Barnkonventionens anda av hej-och-hå. Befogenheter som föräldrarna faktiskt har enligt svensk rätt riskerar att fråntas dem. Som vanligt är det offentliga myndigheter som ska träda i föräldrarnas ställe. Tilltron till det allmänna saknar numera gränser, tycks det.

Till den trista bilden hör även trycket från en mäktig läkarkår som lockats av det liberala flummet. Man hör läkare påstå ”att det är oetisk att skära i barns könsorgan utan medicinsk anledning.” Alltså behövs förbudslagstiftning menar flera läkare. Jag som är vän till fri abort tappar hakan. Få inom läkarkåren ifrågasätter nämligen ett ofött barns rätt till liv. Följaktligen utförs tusentals aborter varje år. Men här talar ingen liberal med vit rock – och huvudet på sned – om ödesdigra kroppsliga ingrepp mot fostret (låt vara att modern vill få abort).

Orsaken till att liberaler och läkare hamnar så fel i frågan om förbud mot omskärelse har inte bara att göra med juridisk okunskap, utan mer om den politiska korrekthet som jag skriver om nästan varje dag. Ett extremt liberalt identitetstänk har medfört att en stor grupp liberaler har tappat kompassriktningen. Såväl i frågan om omskärelse som i flera andra och viktigare frågor.

Tuggandet av identitet och frihetsteser har med andra ord trängt ut den äldre liberalismens upplysta förnuftstänk. Därför ser vi idag liberaler omfamna en överdimensionerad svensk stat och uppmana den verka för lagstiftning om privatlivet. Liberalismen är med andra ord på väg mot att begå harakiri.

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se)

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Så här går modern omskärelse till: Bebisen spänns fast i en ställning så att bebisen inte kan röra sig. På bebisar sitter förhuden fast på ollonet. Därför måste den först bändas loss innan den plattas till och skärs av. Det är ett rent övergrepp på bebisen. Förhuden på en vuxen man är 30-50 cm2 så det är knappast ett minimalt ingrepp. Omskurna män i USA använder 4,5 ggr så mycket potenshöjande medel som icke omskurna så det är även en enorm kränkning mot individens integritet och kroppsliga funktioner.
  Det finns en mycket bra intervju med (den judiske och omskurne) forskaren Ronald Goldman som har studerat de psykologiska effekterna hos vuxna omskurna och vilka konsekvenser som posttraumatiskt stressyndrom kan leda till i sammanhanget. En vanlig konsekvens av posttraumatiskt stressyndrom är att offret känner ett tvång att upprepa beteendet. Det är skälet till denna maniska fixering hos omskurna att övergreppen på bebisar MÅSTE fortsätta: http://www.danielvitalis.com/…/ronald-goldman-phd-on-the-hi…

  • Bra Annika. Stämmer att förhuden inte släpper för vid 12 – 13 års åldern på pojkar och även det kan vara en smärtsam process. Att dra loss, utan bedövning 🙁

   Mins själv en gång att yttersta fliken av fasande i gylfens dragkedja. Uj, uj … Det var smärtsamt. Gick inte att få loss; varken genom att dra upp eller ner gylfen. Det blev till att slita sig lös.

 • Ursäkta, men jag skapade visst en ny bokstavskombination, i stället för ADHD. Men min skapelse har i vårt land säkert framtiden för sig. Ett sjukt land skapar nämligen nya själssjukdomar.

  • Men skapade religioner med sjuka kroppsstympande inslag går bra? Är det då den flertusenåriga aspekten som avgör för i så fall kanske dagens själsliga sjukdomar kan bli framtida religiösa villfarelser om sisådär tvåtusen år.

   • Nej Janne, inte årens antal utan grundlagens rimliga princip om religionsfrihet. Visst är det bäst om varje individ får välja religion och det får även ett barn tids nog. Men i väntan på myndighet har föräldrarna vidsträckt rätt att bestämma över barnet. Frånsett påtaglig vanvård har de rätt att döpa, konfirmera och begära vissa operationer utförda.

    Varför då en sådan upphetsning över omskärelse av gossebarn? Jag tror att det beror på en kombination av religionsfientlighet och nutidens identitetstänk: även ett omyndigt barn ska har rätt att bestämma över sin kropp och säga nej till kroppsingrepp. Ja-ja, snart får jag inte bestämma över min hund pga djurens rätt…

    • Men religionsfrihet gäller ens egna person och är inte, eller ska inte vara, en rättighet att göra irreversibla ingrepp på barn. Sen tycker jag att du försöker blanda äpplen med päron samtidigt som du smetar religionsfientlighet på dina meningsmotståndare och det är ju ett tecken på att du har svaga argument.

     Sen vad gäller upphetsning över omskärelse av gossebarn så undrar jag varför du som ateist har sånt intresse av och är som varm förespråkare av religiös omskärelse? Det blir ju onekligen lite konstig att förespråka en religiös sedvänja tillhörande en tro man själv inte har, samtidigt som man själv helt saknar barnperspektivet. Hela resonemanget är minst lika ologiskt som många av dina argument.

     Men det är ju precis det här som är kärnan i fri åsiktsbildning där du fritt kan uttrycka dina åsikter och jag mina diton om dem osv. Skulle man vara överens om precis allting hade diskussionerna varit rätt trista.

     • Janne, jag försöker bara som jurist avgöra vilket av de motstridande argumenten som är starkast och bör avgöra om ett lagförbud ska införas. Som bekant anser jag att det är religionsfriheten, med tanke på föräldrarnas rätt att bestämma över ett barn så länge rätten inte övergår i vanvård…

      • Finns det något sammanband mellan omskärda pojkar och dess fanatiska religiositet och nationalism? Svaret är ja! Mellanöstern har varit, är och kommer att alltid att vara en krutdurk med ständig religiösa, etniska och nationalistiska konflikter som kan leda till folkmord. Kanske beror det på traumatiska ingrepp på det känsligaste del av vår kropp i unga år som vi har med kastrationsångesten att göra? Hur svårt skall det vara att förstå?

     • Då anser jag du har fel både som jurist och som människa. Barnets rätt att inte bli kroppsligt stympad går före föräldrarnas religiösa idéer. Sen bryr jag mig inte om vilken trosinriktning de än har.

      När du sen blandar ihop dop, religionsfientlighet och hundar så argumenterar du inte utan försöker blanda bort korten. Att sen skära bort små bitar av sitt barn är i mina ögon vanvård även om det är såväl lagligt som religiöst accepterat. Man måste ibland omvärdera gamla sedvänjor för annars utvecklas man inte. Så är det bara…

 • Liberaler / Centerpartister har ett motsägelsefullt förhållande till barns rätt tycker jag.

  Man vill skydda ett litet barn från omskärelse och menar sig stå på det hjälplösa barnets sida. Samtidigt höjer de rösten och blir upprörda om någon vill sänka gränsen för abort. Ett ofött barn är också helt hjälplöst. Men inte många politiker verkar ömma för de här barnen. Ja, jag vet att många inte betraktar ofödda som “riktiga” barn. Särskilt inte de första månaderna. Och jag kan förstå att det finns omständigheter som gör att man väljer abort.
  I USA pratades det om att tillåta abort ända in i nionde månaden vi senaste valet där. Och jag brukar tänka att samma sak troligen skulle komma på tapeten här i Sverige om Hillary Clinton blivit president ( det var ju hon som “lovade” det) i stället för Trump, som hade en annan syn på abort.
  Varför betraktas ett ofött barn som snart skall födas som så mycket mindre värt att skydda än ett åtta dagar gammalt barn ?

  • Vill man få ned folkmängden måste man hitta på sätt att rättfärdiga proceduren och man måste göra det stegvis. Först kör man på med fram till t.ex. tolfte veckan och sen försöker man utöka detta till nio månader eftersom det ännu inte är en medveten människa. Plus att man också tar tag i problemet från andra sidan genom assisterat självmord för terminalt cancersjuka och de som är lite allmänt livströtta mm. När man har satt reglerna för livets början som slut kan man fokusera på köttmassan i mitten och då är det bara fantasin som sätter gränsen.

  • Mord är mord, omdöpt till abort. De så kallade kristnas huvudbok säger:

   “Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald!”

   ……

   Allt är liv och medvetet. Att man kommer “ned” och får ett extra lager som en mänsklig kropp innebär inte att man inte lider den största fasa under mordet.

   • Kopplar poängen men med medveten så syftade jag på en vuxen människas medvetande och förmåga att uttrycka detta. Sen tror jag också att barnet lider något fruktansvärt när det klipps itu och plockas ut i sönderklippta bitar. Men det var ju här de började för att kunna degradera värdet av ett mänskligt liv så att vi lättare ska acceptera fortsättningen av iden.

    • Ja, visst är det så. Oavsett om det bara är ett litet foster så tror jag det kan känna smärta och lida.
     Sen har jag läst hårresande historier om ganska sena aborter där barnet lever men lämnas på en bänk ( eller vart det nu är ) för att “självdö “.
     Men här är det inte fråga om någon rätt för barnet. Det här rättfärdigar man med att det är moderns rätt att bestämma över sin kropp. Men barnet har ingen rätt. Varken till liv eller kropp.

 • Intressant med så mycket stöd för statliga förbud på ett debattforum för fria åsiktsbildning. Allt vi inte personligen tycker om ska förbjudas i lag, verkar det. Jag anar i realiteten ett inslag av antireligiositet. Själv är jag ateist, men tycker att föräldrar själva ska bestämma över små barns uppfostran. I vårt lan råder brist på uppfostran (staten och kommunerna ska göra jobbet).

  Många kristna tvångsdöper sina barn. Andra religioner gör ett snoppingrepp som tar några sekunder. Båda ingreppen är OK för min del, även om det förstås varit bäst med vuxendop och omskärelse av myndiga män. Men ingreppen är lika lite upprörande för mig än att föräldrar hos läkaren ber om konstiga mediciner mot sk psykiska sjukdomar (ADDD osv). Vad som är bäst för barnet tycker jag mamma och pappa ska bestämma, så länge det inte rör sig om påtaglig vanvård.

  • Torsten. Ditt resonemang är logiskt haltande. Om föräldern själv inte har vett på att undvika irreversibla ingrepp på sina barn så är det ju oviktigt om de får hjälp via samtalsstöd eller statligt förbud. Inte heller handlar det om vare sig personliga åsikter eller antireligiositet utan det gäller helt enkelt barnets rättighet att inte bli stympad. Dop och ADHD-medicinering är inte samma sak som att skära bitar ur barnet, då dop är en vattenskvätt och en uttalad besvärjelse som medicinering är något som kan upphöra. Om barnet i vuxen ålder väljer att bli ateist eller frånsäger sig föräldrarnas påtvingade förhudsbortskärande-religion kan knappast den stympade lägga in om en förhudstransplantation från en färskt avliden.

  • Kan hålla med dig i stort: men du skriver samtidigt att omskärelse inte gör ont! Vad har du fått den informationen ifrån? Sedan om det tar några sekunder eller inte, spelar det någon roll? Ett trauma tar i regel också bara några sekunder att manifestera sig, men dess återverkningar varar ändå livet ut; typ bilolycka, dödshot osv. Faktum är att ett nyfött barnets outvecklade hjärnan och dess kemi påverkas kraftigt av trauma ju tidigare ju värre.

 • Det är på dessa rader som föräldrarna utsätter sina barn för tortyr:

  1 Mos 17:9-14

  “ni skall låta omskära al­la av man­ligt kön. Ni skall skära bort förhu­den, och det­ta skall va­ra teck­net på förbun­det mel­lan mig och er. Al­la av man­ligt kön bland er skall omskäras när de är åtta da­gar gam­la, i släkt­led ef­ter släkt­led, också sla­var som är födda hos dig och sla­var som du har köpt av någon utlänning, såda­na som in­te är av din släkt. De skall omskäras, både sla­var som är födda hos dig och sla­var som du har köpt. Så skall ni ha mitt förbund på er kropp som ett evigt förbund. Men en oom­sku­ren, en av man­ligt kön som in­te har fått förhu­den bort­sku­ren, han skall ut­stötas ur sitt folk: han har bru­tit mitt förbund.”

  Jos 5:2-9

  Nu sa­de Her­ren till Jo­sua: ”Gör dig flint­kni­var och omskär is­ra­e­li­ter­na på nytt, en and­ra gång.”

  5 Mos 30:6

  “Her­ren, din Gud, skall omskära ditt och di­na ef­ter­kom­man­des hjärtan, så att du äls­kar Her­ren, din Gud, av he­la ditt hjärta och med he­la din själ. Då kom­mer du att få le­va”.

  Jer 4:4

  “Omskär er för Her­ren,
  skär bort era hjärtans förhud,
  ni män i Ju­da och invåna­re i Je­ru­sa­lem.
  An­nars flam­mar min vre­de upp
  likt en eld som ing­en kan släcka,
  för era on­da gärning­ars skull”.

   • Religion gör anspråk på att beröra alla människors känslor, även sexuella. Den ultimata spänningen och dragkraften uppstår inte mellan jämlika parter, utan ojämlika. I det ouppnåbara kan människor projicera in alla sina medvetna och omedvetna fantasier.

    • Jag vet Erik. Men från att skapa ljus ur mörker till att forma hela världar och en hushållerska ur ett perfekt revben till att snöa in på förhud, tar liksom udden ur sagan då det för min egen del ter sig smått bögigt.

 • I religions namn dricker vi mänskoblod och äter människokött – Kristi blod och lekamen (lekamen = kropp). Sedan skära i bebisar penisar? Seriöst, va fan.

  Självklart skall vi förbjuda allt sådant trams. Det uppstår naturligtvis en kastreringsångest hos bebisen, som sätter sig som ett kroppsminne livet ut. Borde ge fängelse för förgripna. Har någon här sätt hur en bebis skriker av smärta och ångest efter ett sådant övergrepp?

  https://www.youtube.com/watch?v=5jkCFxFPP0M
  https://www.youtube.com/watch?v=fChEvCrxp1w
  https://www.expressen.se/nyheter/fem-manaders-bebis-dod-efter-omskarelse/
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/oRb4nV/pojke-brannskadad-efter-ingreppet-pa-kliniken-i-linkoping
  https://www.expressen.se/nyheter/hibas-son-skulle-omskaras-blev-svart-brand-av-kirurg/
  https://www.expressen.se/nyheter/doktorn-omskar-barn-har-domts-till-fangelse-for-brottet/
  https://www.expressen.se/nyheter/dold-marknad-i-sverige-pojkar-omskars-illegalt-/

 • David, så smärre kroppsliga ingrepp är allvarligare än kränkning av gamla religiösa regler? Du verkar tycka det? Kan det bero på din inställning till religion? Jag försöker reda ut juridiken bakom föräldrarnas omfattande rätt – där religionsfriheten går före skyddet mot smärre föräldrabestämda kroppsingrepp. Och fundera över eventuella politiska fördomar mot omskärelse.

  • Torsten. Man ska inte ha rätt att vare sig skära bort smärre eller större bitar ur sina barn oavsett vilka gamla religiösa regler man än lever efter. Sen borde väl även religionsfrihet innebära att man själv har friheten att välja eller välja bort religiös kroppsstympning. Den förmågan har du knappast innan du lärt dig säga ja eller nej och den kognitiva förmågan har du först i vuxen ålder. Övergrepp är vad de är även när ursäkten är flera tusen år gammal.

 • Att Jesus själv skulle vilja skära i barns genitalier, bara för att han själv blev utsatt för den rituella barnmisshandeln av sektens moheler som sedan dessutom snuttade av blodet från hans penis, finner jag ytterst osannolikt.

  Jesus var, till skillnad från det folk som gjorde att han korsfästes, medkännande, upplyst och anständig nog att frångå sådan rituell idioti, samt föregå med gott exempel. Att Judar inte vill skärpa sig, ens i den moderna upplyst tid som är nu, tyder enbart på sociopatisk läggning och extremt dålig smak, anser jag.

  • Rabbinerna snuttar fortfarande bort blodet efter snittet så det har uppenbarligen inte hänt så mycket på tvåtusen år.

 • Ja, föräldrarna kan tillåta respektive vägra ingrepp som är direkt nödvändiga av hälsoskäl som till exempel vaccinationer (om man nu tror på det) och andra ingrepp i kropp och tänder. Så långt allt väl.

  Men sedan skriver du “Så måste enligt min mening en omskärelse betraktas, även om jag själv inte anser ingreppet nödvändigt av hälsoskäl”. Men varför skulle ingrepp som inte är nödvändiga av hälsoskäl betraktas på samma sätt? Det är ljusårs skillnad mellan hälsomässiga och icke hälsomässiga ingrepp. Den skillnaden kan man inte bara vifta bort med argument som att det är “ofarligt”, “gör inte ont” eller “har brukats i flera tusen år”. Barnets rätt att inte bli utsatt för icke-hälsomässiga och religiösa kroppsliga ingrepp är obestridlig. Där går gränsen för vad föräldrarna har rätt att säga till om.

 • Förhuden sitter ju där av en anledning. Om Gud då är perfektion och enligt vissas tro har skapat människan låter det konstigt att han sen beordrar människan att korrigera för eget tillverkningsfel. Sen så är det inte ett helt harmlöst ingrepp då det påverkar känslighet mm. och om det inte görs korrekt kan man bli tvungen att amputera joysticken. Sen håller jag med om att läkarkåren är hycklande vad gäller t.ex. abort men som aborterat foster tvingas du inte leva med konsekvenserna av din egen abort. Ska det skäras bort någonting på kroppen ska det finnas medicinska skäl eller vara av egen fri vilja. Att någon snubbe genomgick samma procedur för över tvåtusen år sedan är inte ett fullgott skäl för stympning av hjälplösa. Själv hade jag turen att födas in i en ateistisk familj och min egna personliga helhet har medfört en hel del glädje genom åren.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *