Linus Brohult visar skolexempel på hur SVT vilseleder om 5G

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 15 oktober 2019
- Torbjörn Sassersson
Linus Brohult, SVT. Montage: NewsVoice
Linus Brohult, SVT. Montage: NewsVoice
Linus Brohult, SVT. Montage: NewsVoice

ANALYS & DEBATT. Linus Brohult som skriver för  SVT Vetenskap och tidigare skrev för tidningen Mobil menar att de forskare och privatpersoner som signerat uppropen 5G Appeal och 5G Space Appeal bara är en del av en rysk propagandakampanj. Han gör dock logiska missar för att få ihop sin så typiska statsfinansierade public service-story: “Forskarupprop blev del i rysk anti-5G-kampanj”.

Skrivelsen eller 5G Appeal som Brohult förfasar sig över uppmanar västvärldens politiker att stoppa lanseringen av nästa generations mobilnät, 5G. De hänvisar till att det helt saknas forskning på 5G:s effekter på hälsan samt att forskningen redan bevisat att redan befintlig exponering från tidigare system är hälso- och miljöfarligt samt att den massiva ökningen av 5G:s strålning kan orsaka allvarliga hälsokonsekvenser.

SVT:s skribent som tidigare var chefredaktör för Tidningen Mobil citerar Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, som säger.

“Det finns ingenting som tyder på att 5G skulle vara farligare än 4G och 3G. Det viktiga är bara att exponeringsnivåerna håller sig under gränsvärdena. Samma sak gäller ju även 3G och 4G. Referensvärdena är dessutom satta med väldigt stor säkerhetsmarginal”.

Maria Feychting har därmed sagt att 5G, 4G och 3G är farliga även om KI-representanten inte menar det.

Mona Nilsson på Strålskyddsstiftelsen kommenterar också artikeln i SVT. Hon påpekar på att Brohult tidigare skrivit för telekombranschen:

“SVT borde redovisa att reportern Linus Brohult har en intressekonflikt då han under flera år före anställningen arbetade som redaktör för TIDNINGEN MOBIL. Hans nu vinklade och felaktiga artikel som gynnar den industri han tidigare arbetade för tyder på att han verkligen har en intressekonflikt och inte förmår hantera frågan objektivt och sakligt.”

Linus Brohult skyller på ryssarna

Linus Brohult spinner sedan i sin artikel ett narrativ som handlar om att det egentligen handlar om att ryssarna ligger bakom allt som är negativt om 5G. Han skriver:

“Tidigare i år inledde den ryska TV-kanalen Russia Today America (RT America) en kampanj mot 5G. RT är sedan tidigare känd för dess nära koppling till Kreml och försök att skapa polarisering i västländer. Russia Today finansieras av den ryska regeringen.”

Brohult hänvisar till “specialsändningar” på Youtube där 5G beskrivs som ett farligt experiment “riktat mot människan” och att strålningen kan leda till såväl cancer, autism som minnesstörningar.

Denna bild stämmer inte. Linus Brohult har ändrat vad “specialsändningarna” egentligen förmedlat. Det handlar snarare om att installationerna av 5G fått karaktären av ett riskabelt experiment eftersom kunskap redan finns om att denna strålning enligt vetenskapen negativt påverkar levande organismers celler.

Dessutom utelämnar Brohult att de flesta kritikerna från forskarvärlden kommer från USA och Italien och andra västländer. Professor Martin Pall från USA har exempelvis uttalat att inget logiskt tänkande samhälle kan tänkas acceptera 5G pga de allvarliga riskerna.

Experimentet är alltså inte “riktat mot människan”. Det handlar snarare om experimentella tillämpningar av ny teknik där man inte känner till hur denna påverkar folkhälsan i stort. Experimentet är snarare riktat mot marknaden.

Linus Brohult berättar inte att Ryssland redan sedan 50 år tillbaka infört restriktioner för exponering av befolkningen för mikrovågsstrålning från trådlös teknik, restriktioner som är betydligt skarpare än i Sverige med avsikten att skydda den ryska folkhälsan mot de risker som förnekas i SVT:s inslag.

Rekommendationerna i Ryssland idag inkluderar att barn, unga, och havande kvinnor inte ska använda tex mobiltelefon alls eller mer än nödvändigt. Ryska staten tar alltså hänsyn till forskningen som visar på skador sedan över 50 år och man vill skydda sin egen befolkning.

Annat är det i Sverige där den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten är industrianpassad. Här skyddas istället industrins intressen och inte folkhälsan.


Brohult förklarar inte heller varför den ryska ledningen skulle ge restriktioner vid användningen av trådlös teknik om dessa restriktioner skulle skada rysk infrastruktur, industri och säkerhet. Här faller Brohults logik eftersom han tycks mena att Ryssland försöker skada Sverige genom att så tvivel om den trådlösa teknologin. Varför skulle då Ryssland så tvivel om samma typ av teknik i sitt eget land?


Linus Brohult fortsätter i sitt berättande med att ingjuta tvivel även kring de grupper och individer i samhället som signerat tex 5G Appeal. Han antyder att det mest handlar om rysspåverkade privatpersoner utan något särskilt kunnande.

“Många är i stället privatforskare eller bara debattörer som länge protesterat mot ”mobilstrålning”. Av de 14 svenskar som skrivit under uppropet är det endast tre aktiva forskare vid universitet.”

Läkaren och en av uppropets initiativtagare, Lennart Hardell kontrar SVT med kommentaren att det handlar om “kunniga välutbildade personer på listan” men de allra flesta av hans synpunkter och hans bild av forskningsläget har Brohult valt att bortse från i sin vinklade artikel. Lennart Hardell intervjuades under sammanlagt 3 timmar om forskningsläget inför dessa artiklar och reportaget i SVT, men får bara gå i försvar för 5G Appeal.

Linus Brohult avslutar sin artikel med att ytterligare bygga en falsk bild av att vissa insatta personer som signerat 5G Appeal har kopplingar till en rysk antivästkampanj eftersom de känner någon som har intervjuats av statsfinansierade Russia Today eller någon gång länkat till samma kanal när de rapporterat om 5G. Han syftar på Mona Nilsson som driver Strålskyddsstiftelsen och Mikko Ahonen på företaget Wireless Education.

Brohult skriver:

“Företagets vd har också figurerat som påstådd 5G-expert i Russia Todays sändningar. Webbdomänen ”5G Appeal” har registrerats av den svenska kampanjorganisationen Strålskyddsstiftelsen, som också länkar till Russia Today på sin Facebook-sida.”

Brohult kliver därmed in på ämnesområdet tankebrott. Personerna saknar trovärdighet eftersom de känner någon som intervjuats av eller rentav länkar till en rysk kanal, menar han.

Brohult tar inte heller upp att Russia Today blivit en kanal som ofta frekventeras av europeiska och amerikanska intervjupersoner eftersom dessa personer inte får “air time” inom västmediernas ekokammare.

Linus Brohults exempel på hur SVT vilseleder om 5G bör användas inom journalistutbildningarna i Sverige för att visa hur statskontrollerade policyskribenter felvinklar texter för att blidka industriintressen i detta fall de stora telekombolagen.

Text och analys: Torbjörn Sassersson, NewsVoice – Public service på riktigtx

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq