Linus Brohult visar skolexempel på hur SVT vilseleder om 5G

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 15 oktober 2019
- Torbjörn Sassersson red.
Linus Brohult, SVT. Montage: NewsVoice
Linus Brohult, SVT. Montage: NewsVoice
Linus Brohult, SVT. Montage: NewsVoice

ANALYS & DEBATT. Linus Brohult som skriver för  SVT Vetenskap och tidigare skrev för tidningen Mobil menar att de forskare och privatpersoner som signerat uppropen 5G Appeal och 5G Space Appeal bara är en del av en rysk propagandakampanj. Han gör dock logiska missar för att få ihop sin så typiska statsfinansierade public service-story: “Forskarupprop blev del i rysk anti-5G-kampanj”.

Skrivelsen eller 5G Appeal som Brohult förfasar sig över uppmanar västvärldens politiker att stoppa lanseringen av nästa generations mobilnät, 5G. De hänvisar till att det helt saknas forskning på 5G:s effekter på hälsan samt att forskningen redan bevisat att redan befintlig exponering från tidigare system är hälso- och miljöfarligt samt att den massiva ökningen av 5G:s strålning kan orsaka allvarliga hälsokonsekvenser.

SVT:s skribent som tidigare var chefredaktör för Tidningen Mobil citerar Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, som säger.

“Det finns ingenting som tyder på att 5G skulle vara farligare än 4G och 3G. Det viktiga är bara att exponeringsnivåerna håller sig under gränsvärdena. Samma sak gäller ju även 3G och 4G. Referensvärdena är dessutom satta med väldigt stor säkerhetsmarginal”.

Maria Feychting har därmed sagt att 5G, 4G och 3G är farliga även om KI-representanten inte menar det.

Mona Nilsson på Strålskyddsstiftelsen kommenterar också artikeln i SVT. Hon påpekar på att Brohult tidigare skrivit för telekombranschen:

“SVT borde redovisa att reportern Linus Brohult har en intressekonflikt då han under flera år före anställningen arbetade som redaktör för TIDNINGEN MOBIL. Hans nu vinklade och felaktiga artikel som gynnar den industri han tidigare arbetade för tyder på att han verkligen har en intressekonflikt och inte förmår hantera frågan objektivt och sakligt.”

Linus Brohult skyller på ryssarna

Linus Brohult spinner sedan i sin artikel ett narrativ som handlar om att det egentligen handlar om att ryssarna ligger bakom allt som är negativt om 5G. Han skriver:

“Tidigare i år inledde den ryska TV-kanalen Russia Today America (RT America) en kampanj mot 5G. RT är sedan tidigare känd för dess nära koppling till Kreml och försök att skapa polarisering i västländer. Russia Today finansieras av den ryska regeringen.”

Brohult hänvisar till “specialsändningar” på Youtube där 5G beskrivs som ett farligt experiment “riktat mot människan” och att strålningen kan leda till såväl cancer, autism som minnesstörningar.

Denna bild stämmer inte. Linus Brohult har ändrat vad “specialsändningarna” egentligen förmedlat. Det handlar snarare om att installationerna av 5G fått karaktären av ett riskabelt experiment eftersom kunskap redan finns om att denna strålning enligt vetenskapen negativt påverkar levande organismers celler.

Dessutom utelämnar Brohult att de flesta kritikerna från forskarvärlden kommer från USA och Italien och andra västländer. Professor Martin Pall från USA har exempelvis uttalat att inget logiskt tänkande samhälle kan tänkas acceptera 5G pga de allvarliga riskerna.

Experimentet är alltså inte “riktat mot människan”. Det handlar snarare om experimentella tillämpningar av ny teknik där man inte känner till hur denna påverkar folkhälsan i stort. Experimentet är snarare riktat mot marknaden.

Linus Brohult berättar inte att Ryssland redan sedan 50 år tillbaka infört restriktioner för exponering av befolkningen för mikrovågsstrålning från trådlös teknik, restriktioner som är betydligt skarpare än i Sverige med avsikten att skydda den ryska folkhälsan mot de risker som förnekas i SVT:s inslag.

Rekommendationerna i Ryssland idag inkluderar att barn, unga, och havande kvinnor inte ska använda tex mobiltelefon alls eller mer än nödvändigt. Ryska staten tar alltså hänsyn till forskningen som visar på skador sedan över 50 år och man vill skydda sin egen befolkning.

Annat är det i Sverige där den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten är industrianpassad. Här skyddas istället industrins intressen och inte folkhälsan.


Brohult förklarar inte heller varför den ryska ledningen skulle ge restriktioner vid användningen av trådlös teknik om dessa restriktioner skulle skada rysk infrastruktur, industri och säkerhet. Här faller Brohults logik eftersom han tycks mena att Ryssland försöker skada Sverige genom att så tvivel om den trådlösa teknologin. Varför skulle då Ryssland så tvivel om samma typ av teknik i sitt eget land?


Linus Brohult fortsätter i sitt berättande med att ingjuta tvivel även kring de grupper och individer i samhället som signerat tex 5G Appeal. Han antyder att det mest handlar om rysspåverkade privatpersoner utan något särskilt kunnande.

“Många är i stället privatforskare eller bara debattörer som länge protesterat mot ”mobilstrålning”. Av de 14 svenskar som skrivit under uppropet är det endast tre aktiva forskare vid universitet.”

Läkaren och en av uppropets initiativtagare, Lennart Hardell kontrar SVT med kommentaren att det handlar om “kunniga välutbildade personer på listan” men de allra flesta av hans synpunkter och hans bild av forskningsläget har Brohult valt att bortse från i sin vinklade artikel. Lennart Hardell intervjuades under sammanlagt 3 timmar om forskningsläget inför dessa artiklar och reportaget i SVT, men får bara gå i försvar för 5G Appeal.

Linus Brohult avslutar sin artikel med att ytterligare bygga en falsk bild av att vissa insatta personer som signerat 5G Appeal har kopplingar till en rysk antivästkampanj eftersom de känner någon som har intervjuats av statsfinansierade Russia Today eller någon gång länkat till samma kanal när de rapporterat om 5G. Han syftar på Mona Nilsson som driver Strålskyddsstiftelsen och Mikko Ahonen på företaget Wireless Education.

Brohult skriver:

“Företagets vd har också figurerat som påstådd 5G-expert i Russia Todays sändningar. Webbdomänen ”5G Appeal” har registrerats av den svenska kampanjorganisationen Strålskyddsstiftelsen, som också länkar till Russia Today på sin Facebook-sida.”

Brohult kliver därmed in på ämnesområdet tankebrott. Personerna saknar trovärdighet eftersom de känner någon som intervjuats av eller rentav länkar till en rysk kanal, menar han.

Brohult tar inte heller upp att Russia Today blivit en kanal som ofta frekventeras av europeiska och amerikanska intervjupersoner eftersom dessa personer inte får “air time” inom västmediernas ekokammare.

Linus Brohults exempel på hur SVT vilseleder om 5G bör användas inom journalistutbildningarna i Sverige för att visa hur statskontrollerade policyskribenter felvinklar texter för att blidka industriintressen i detta fall de stora telekombolagen.

Text och analys: Torbjörn Sassersson, NewsVoice – Public service på riktigtx

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Intressant info, Janne (utan initial) speciellt som den gode Zak Hoffman (som skrivit artikeln), presenterar sig såhär: “I am the Founder/CEO of Digital Barriers—a company providing advanced surveillance tech to the defence, national security, counter-terrorism and critical infrastructure sectors. I write about the intersection of geopolitics and cybersecurity, as well as breaking security and surveillance stories”.

   Men, å andra sidan, både Putin och Xi Jinping har väl sett ett klart behov att decimera sina respektive befolkningar.

 • Erik Forsman kan börja med att be alla veganer om ursäkt för sin uppenbara negativa syn på veganism. Se dig först själv i spegeln, börja där vetja.

  • Oj, den såg jag inte komma. Faktum är att vi köttätare måste betala för den överrepresentation i sjuklighet som vegetarianer och veganer dras på sig med deras ensidiga diet av kolhydrater.

   I en ny studie vid universitetet i Graz i Österrike har det kommit fram till att vegetarianer oftare är sjuka och har en lägre livskvalitet än köttätare. Enligt ett pressmeddelande har vegetarianer cancer och hjärtinfarkter oftare. Studien visar också på fler psykologiska störningar än hos köttätare. Därför utgör vegetarianerna en större belastning på sjukvården enligt rapporten.

   Forskarna undersökte totalt 1320 personer som delades upp in i 4 grupper med 330 personer varje. Alla grupper var jämförbara med hänsyn till kön, ålder och socioekonomisk status. Studien tog också hänsyn till rökning och fysisk aktivitet. BMI låg inom det normala området för alla fyra grupperna. Det enda, som egentligen var olikt mellan grupperna, var kosten. De fyra grupperna var: 1) vegetarianer, 2) köttätare som även åt mycket bär, frukt och grönsaker, 3) små köttätare och 4) stora köttätare. Mer än tre fjärdedelar av deltagarna var kvinnor.

   I pressmeddelandet skriver man att resultaten motsäger den allmänna klichén, om att köttfri kost är mer sund. Vegetarianer har dubbelt så många allergier som stora köttätare (30.6% mot 16.7%) och de visade ha högre cancerförekomst (4.8% mot 1.8%). Dessutom fann forskarna att de hade en högre förekomst av hjärtinfarkter (1.5% mot 0.6%). Totalt tittade forskarna på 18 olika kroniska sjukdomar. Jämfört med stora köttätare, drabbades vegetarianer värre av de kroniska sjukdomarna i 14 av de 18 fallen som inkluderade astma, diabetes, migrän och osteoporos.

   Det medicinska Universitet i Graz bekräftar även tidigare rön från Universitet i Hildesheim, om att vegetarianer drabbas mer av frekventa psykologiska åkommor än övriga. I analysen kom man i Graz fram till att vegetarianer också löpte två gånger så stor risk att drabbas av ångest eller depression i jämförelse med stora köttätare (9.4% mot 4.5%). Det resultatet bekräftas av Universitet i Hildesheim, som funnit att vegetarianer led markant mer av depressioner, ångest, ätstörningar och psykosomatiska föreställningar. Graz forskare fann också, att vegetarianer rent allmänt drabbas mer av sjukdomar och besökte doktorn oftare.

   Stora köttätare visade sig också ha markant bättre livskvalitet i alla kategorier, enligt studien. De fyra undersökta kategorierna var: fysisk och psykisk hälsa, sociala relationer och miljörelaterad livskvalitet.

   Detta är inte den första studien som på senare tid motsagt påståenden att vegetarianer är friskare. Världens största nutritionsstudie (EPOS) indikerade också att vegetarianer i allmänhet har en tendens att dö tidigare.

   Experter har nyligen visar att påstådda hälsofördelar med vegetarisk kost är myter och sagor. Till exempel så är påståenden som görs av vegetariska organisationer inte vetenskapligt underbyggda, enligt professorn Ulrich Voderholzer som är föreståndare och chefläkare vid Schönen Klinik Roseneck och expert på ätstörningar.

   universitetet i Graz i Österrike kommit orsaken till besattheten på spåren: deras ohälsosamma kost.

   I en ny studie på universitetet i Graz i Österrike har det kommit fram till att vegetarianer oftare är sjuka och har en lägre livskvalitet än köttätare. Enligt ett pressmeddelande har vegetarianer cancer och hjärtinfarkter oftare. Studien visar också på fler psykologiska störningar än hos köttätare. Därför utgör vegetarianerna en större belastning på sjukvården enligt rapporten.
   Forskarna undersökte totalt 1320 personer som delades upp in i 4 grupper med 330 personer varje. Alla grupper var jämförbara med hänsyn till kön, ålder och socioekonomisk status. Studien tog också hänsyn till rökning och fysisk aktivitet. BMI låg inom det normala området för alla fyra grupperna. Det enda, som egentligen var olikt mellan grupperna, var kosten. De fyra grupperna var: 1) vegetarianer, 2) köttätare som även åt mycket bär, frukt och grönsaker, 3) små köttätare och 4) stora köttätare. Mer än tre fjärdedelar av deltagarna var kvinnor.
   I pressmeddelandet skriver man att resultaten motsäger den allmänna klichén, om att köttfri kost är mer sund. Vegetarianer har dubbelt så många allergier som stora köttätare (30.6% mot 16.7%) och de visade ha högre cancerförekomst (4.8% mot 1.8%). Dessutom fann forskarna att de hade en högre förekomst av hjärtinfarkter (1.5% mot 0.6%). Totalt tittade forskarna på 18 olika kroniska sjukdomar. Jämfört med stora köttätare, drabbades vegetarianer värre av de kroniska sjukdomarna i 14 av de 18 fallen som inkluderade astma, diabetes, migrän och osteoporos.

   Det medicinska Universitet i Graz bekräftar även tidigare rön från Universitet i Hildesheim, om att vegetarianer drabbas mer av frekventa psykologiska åkommor än övriga. I analysen kom man i Graz fram till att vegetarianer också löpte två gånger så stor risk att drabbas av ångest eller depression i jämförelse med stora köttätare (9.4% mot 4.5%). Det resultatet bekräftas av Universitet i Hildesheim, som funnit att vegetarianer led markant mer av depressioner, ångest, ätstörningar och psykosomatiska föreställningar. Graz forskare fann också, att vegetarianer rent allmänt drabbas mer av sjukdomar och besökte doktorn oftare.

   Stora köttätare visade sig också ha markant bättre livskvalitet i alla kategorier, enligt studien. De fyra undersökta kategorierna var: fysisk och psykisk hälsa, sociala relationer och miljörelaterad livskvalitet.

   Detta är inte den första studien som på senare tid motsagt påståenden att vegetarianer är friskare. Världens största nutritionsstudie (EPOS) indikerade också att vegetarianer i allmänhet har en tendens att dö tidigare.

   https://notrickszone.com/2014/03/30/university-of-graz-study-finds-that-vegetarians-are-unhealthier-more-mentally-disturbed-than-meat-lovers/

   • Bra att sanningen kommer fram. Trött på att stå i kö på fik… för att veganhuliganer står framme vid kassan och dividerar med personalen om vad maten eller först menyval1, sedan fråga om annat menyval… innehåller och inte innehåller, om de kan ta bort det men lägga till det andra och tredje, det som är det där i rätten.. kommer från… är det med fett si eller så, är det med ägg från frigående höns, utan gluten och finns det utan laktos… är det… de blir aldrig klara och kön växer. De vill höra sig märvärdiga och visa sig som aktivister genom att krångla och vara obekväma och minsann ställa krav. Hon jag såg sist har pervoregnbågsmärke och är smal som en sticka och påvisar att hon är ur kurs. Det ena ger det andra. Många av de där stackarna har kommunistpuck på ryggen (fjällräven-kånken,) och är allmänt störda personer.

    Erik, du såg den inte komma. Jodå. Skulle du och jag äta lunch ihop, tex biff ala Lindström… och bjuda in Henrik och 20 andra “personer” så skulle det ändå bara bli du och jag kring bordet. Inte ens Savalle som drog, host host…skulle öka antalet personer vid bordet. Kan det inte få ett slut?

 • “Motstanden mot 5G øker over hele verden”. Se her: I fortsettelsen av einarflydal.com sin artikkel. Søk gjerne mer på denne hans blogg. En ildsjel må være rett karakteristikk av innehaveren, i tillegg er han en researcher av rang med relevant bakgrunn som ballast.

  Kuriost; eller rett og slett avstedkommet av folk som bryr seg: NÅ lanserer et fransk firma beskyttelsesklær for spebarna våre. Vente vil de ikke, det tar de ikke sjansen på!!!

  Russere som står bak propagandaen mot 5G? Slik kan man unngå å innrømme at man er totalt lost hva innsikt/kunnskap gjelder. Hvor mange forøvrig er ikke allerede skadet via både 3G og 4G?
  På norsk jord gjør MSM jobben sin, ved ikke å omtale 5G. Tystnad er våre politikeres foretrukne agering.

 • Dolda agendor och en icke demokratisk sk. vetenskap som döljer/eller förfalskar vetenskap och historia har en lång tradition inom den djupa staten och dess syltryggar. På denna sida redovisas det största bokbål som historien skådat, skådespelet formade efterkrigstiden. Här kan ni söka efter böcker som makteliten ville förstöra. http://www.vho.org/censor/tA.html

 • Tack Mona Nilsson för Ditt arbete med faktagranskningen med anledningen om Linus Brohult och 5G! Skicka den till redaktionen på SVT, dom behöver verkligen upplysas!

 • 5G kan bli det mest destruktiva systemet för mänskligheten som har byggts och är inget annat än ett högteknologiskt vapen!

 • 5G är militär vapeteknologi
  https://youtu.be/ol3tAxnNccY

  Människan är av naturen en elektromagnetisk organism, vars grundläggande funktioner som t.ex. hjärta, hjärna och nervsystemet styrs av elektromagnetiska impulser.

  Eftersom dessa påverkans-teknologier varit verksamma i samhället sedan andra världskriget, kanske det förklarar varför en stor del av det svenska folkets attityder är så “tillplattade” (försvagade)? Jämför med nyanlända.

 • Just nu bör vi nog titta över våra lagar om rättigheter, såsom miljölagen när det gäller strålning från våra mobilmaster, wifi osv…särskilt när det gäller försiktighetsprincipen, hur den används idag är en väldig “gummiparagraf,” den tolkas idag utav miljömyndigheterna i våra kommuner väldigt godtyckligt, beroende på hur välinformerade de är, så den dagen man blir drabbad utav mobilstrålning etc, räkna inte med att få någon hjälp…utan man får överklaga och överklaga, tills man inte kan överklaga längre…det gäller nu att protestera så mycket det går mot de media som informerar osant! Vi får inte låta Säpo och Försvaret ta över kontrollen av våra nät,(kanske för sent).Borde vi inte “peppra” regeringen med mail om vad vi, folket, tycker och vill,det kan ju finnas någon/ några politiker som vill folkets väl? Man kan ju alltid hoppas. Samtidigt bör ju en reporter, som Linus Brohult mfl, se till att ha på fötterna när man uttalar sig, vi svenska folk är ju kända för att svälja det mesta, vi säger ja, ja, och så går vi vidare.

 • Vidare skriver t ex http://www.klimatupplysningen.se att Linus: “är en känd västerextremist” som helt saknar någon naturvetenskaplig utbildning. Trots det ingår han i SVTs vetenskapsredaktionen. Enligt källan ovan är han dömd för många brott bland annat “grov uppvigling till ett års fängelse” men straffet sänkte till samhällstjänst. Vidare “dömd till fängelse för att ha vägrat värnplikt.”

  Varit talesman för Socialekologisk aktion, plogbilsaktivist, samt förtroendevald i Grön Ungdom 1992-1994.

  Det märkliga är att SVT skall enligt sändningstillståndet rapportera neutralt.

  “Opartiskhet. Gäller: Public service-företagen (SVT, SR och UR). Att vara opartisk är att ha ett neutralt förhållningssätt till något utan att blanda in vinklade åsikter”.

  https://www.mprt.se/att-sanda/krav-och-regler/

 • Jag skrev det här. Under Brohults artikel erbjöd de att anmäla fel.
  Det är ingenting som är rätt i artikeln.
  Ni vinklar med lögner. Vi som protesterar mot 5G har även protesterat mot 3 och 4G.
  En av de som undertecknat är Olle Johansson. Varför har ni inte presenterat hans forskningsresultat ?
  Så hakar ni fast vid och påstår att cancer inte ökat. Det visar bara hur insnöade ni är. Det handlar om hur strålningen påverkar cellerna i kroppen, arvsmassan.
  Ni talar inte om hur strålningen påverkar bin och andra viktiga biologiska varelser som är livsviktiga för oss.
  Så håller ni på att skrämmer oss för ryssen. Det är USA och Israel som står för polariseringen i världen.
  Det är mycket bra saker som kommer från Ryssland som främjar hälsan och gör oss friska, men det gör inte folk på KI ett skit för att det ska komma oss till del. Man får vara glad att de inte köper upp och avvecklar de här uppfinnningarna. 1976 förbjöd Sovjet användandet av mikrovågsugn för den omvandlade maten till otjänlighet för biologiska varelser.
  Så anspelar ni på att Kreml styr informationen. Det är precis som med SVT. Myndigheterna styr och vi får betala skatt för det.
  Jag fick ett autosvar. I morgon ska jag ta itu med det.

  Hej, tack för att du skriver till oss och hjälper oss att bli bättre.

  Med vänlig hälsning SVT Nyheter

  • Ja herregud, finns det någon sund och vettig människa som fortfarande tror på att vi har ett fungerande bra samhälle…allt inom staten och eliten är förljuget, korrumperat, vinklat, och förstört för den mörka destruktiva globalistiska agendans skull. Bra att Du lägger tid på att försöka påvisa det sjuka i vårt samhälle, alla bör göra samma sak!

 • Tack för alla kommentarer. Ute i samhället tycker jag att debatterna har hårdnat, polariteten ökat, våldet mot det fria ordet växt. Det är dags att sätta hårt mot hårt. Linus Brohult är bara en av många skribenter som tror han kan köra över andra och driva grundlösa och förfulande narrativ utan respons eller konsekvens.

  Medborgare, oberoende skribenter och migranter måste höja rösterna anser jag. Jag är särskilt intresserad av att höra fler röster från våra nysvenskar och vad de anser om debatterna och attackerna mot folks intelligens, påverkanskampanjer som allt oftare styrs av vita allt yngre män på redaktionerna, män som saknar karaktär och de äldre generationernas hederlighet.

  Jag är medveten om jag kommer in på ett stickspår här, men visst finns mönstret?

 • Här en musstudie med mobiltelefon (Nokia), 3G gissningsvis. Signifikanta mängder MDA bildades efter 90 dagars exponering i försöksgruppen. https://core.ac.uk/download/pdf/26787860.pdf
  En annan liknande studie: https://www.journalagent.com/ejm/pdfs/EJM_23_2_71_78.pdf
  Ett flertal kritiska studier på Wifi och påverkan på människor och bl.a fågelbon på olika avstånd från cellmaster:
  https://apps.leg.state.or.us/liz/2019R1/Downloads/CommitteeMeetingDocument/174947

 • Det är klart att det ligger makt och pengar bakom idén att rulla ut 5G innan den här tekniken är grundligt undersökt. Hör bara här: När den svenske professorn Olle Johansson från Karolinska Institutet, för några år sedan deltog i ett möte i EU som handlade om utbyggnad av telekommunikation, mobiltelefoni och dess påverkan på människor och miljö ställde Olle Johansson en fråga till ledaren för mötet; – Vad finns det för behov av denna utbyggnad ? Då svarade mötesledaren; – Det finns inget annat behov än profit !!!

  Mängder av information talar sitt tydliga språk om att den här 5G-tekniken kan vara farlig för människan. Här är lite inf. från initierade forskare som varnar för 5G:

  En israelisk studie ledd av Dr Yuri D Feldman fann att mänskliga svettkanaler fungerar som en uppsättning små, spiralformade antenner när de utsätts för MMW. Deras resultat säger att studien tyder på att mänsklig hud inte bara absorberar utan också förstärker strålningen från MMW-nät.

  En 2009-studie från Japans Kanazawa Medical University fann att de termiska effekter som induceras av MMW kan “penetrera under ögats yta.” Det drog slutsatsen att 60 GHz MMW-antenner kan orsaka termiska skador på olika nivåer.

  Världens största studie (25 miljoner US-dollar) från National Toxicology Program noterade att djur utsatta för RFR utvecklade sällsynta former av tumörer i hjärnan och hjärtat och DNA-skador.

  En rysk studie från 2002 visade att 42 GHz-frekvenser, nära mitten av 5G-spektret, leder till att mössen lider av immunförsvarsproblem.

  År 2016 genomförde Yerevan State University of Armenia en studie om olika bakterier som E-coli genom att spränga dem med låg intensitet MMW. Studien drog slutsatsen att lågintensiv MMW inte bara deprimerade tillväxten av E coli och andra bakterier utan också förändrade vissa egenskaper och aktivitetsnivåer i cellerna, vilket gjorde det mer resistent mot antibiotika.

  Världshälsoorganisations Internationella byrån för cancerforskning under 2011 klassificerade RF-strålning som grupp 2B, som möjligt cancerframkallande.

  Biokemi-professorn Dr. Martin Pall, Washington State University, USA varnar för den nya 5G-tekniken. Han berättar att den elektro-smog som emitteras av våra mobiltelefoner, WiFi-routrar, mobiltelefon-antenner och annan trådlös teknik påverkar mänskliga celler negativt. Han säger att den nuvarande 2G / 3G / 4G-strålningen som befolkningen har utsatts för har varit vetenskapligt kopplad till: Cellär DNA-skada, Oxidativ stress, Hormonstörningar, Cancer, Sänkt fertilitet, Sömnlöshet, Trötthet, Depression, Ångest och stora förändringar i hjärnstrukturen hos djur.

  Det amerikanska statliga National Toxicology Programs studie år 2016, som kostade 25 miljoner dollar, visade på ett så stort samband mellan EMF (radiofrekvent ektromagnetisk strålning) och cancer, så att en delrapport gavs ut i förväg.

  Nya uppgifter i en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Health Physics skriven av de båda schweiziska forskarna Esra Neufeld och Niels Kuster säger att 5G:s mycket intensiva pulser av strålning kan snabbt orsaka uppvärmning av vävnad och därigenom permanenta vävnadsskador.

  Dr. Sharon Goldberg, medicinläkare och professor, uttalar sig om farorna med elektromagnetisk strålning, hon säger: ”Trådlös strålning ger biologiska effekter, effekter som ses på alla livsformer; växter, djur, insekter, mikrober. Hos människor har vi tydliga bevis på cancer, här finns det ingen tvekan. Vi har även bevis på DNA-skada, neuropsykiatriska effekter, diabetes och kardio-myopati, som är föregångaren till hjärtsvikt. 5G är definitivt skadligt, det vet vi från vetenskapliga försök.”

 • Som varandes en av de PhDs/MDs som undertecknat 5G Appeal, tar jag det som en komplimang när en regeringsfinansierad tv-kanal i brist på sakliga argument använder larviga härskartekniker och falsk sensationsjournalistik för att försöka misskreditera vetenskap som är politiskt/ekonomiskt oönskad. Makteliten förefaller vara desperat nu. Men fult av SVT att försöka lura folk om hälsorisker.

 • Tack för en imponerande granskning av Linus Brohults artikel.
  Behovet är stort, alltför många journalister inom MSM har lämnat sitt uppdrag att granska makthavare, nu granskas folket i stället. Forskare, experter som avviker från etablerade sanningar förvandlas snabbt till skumma populister, nationalister, opålitliga dissidenter och nätets tidningar benämns ofta som hatsajter.
  Kanske “Washington post” artikel om Trumps 13.435 lögner tom 9 oktober också behövde granskas?
  washingtonpost.com/poliitics.

 • Naturligtvis bättre att acceptera potentiella strålningsproblem och intensifiera forskning på hur ett säkert höghastighetsnät kan utformas eller hur 5G kan förbättras. Problemen kan ligga i alltför skarpa kanter på högfrekventa signalerna genererar signaler många ggr “mer störande än grundfrekvenserna.
  En alternativ möjlighet kan även vara att undvika matfetter som bryts ned (oxideras/härsknar) lättare än andra stabilare fetter.
  Hög konsumtion av lättoxiderade omega-6 oljor kombinerat med en lågfettsdiet kan tvinga kroppen att använda dessa instabila oljor som byggstenar i cellmembran mm. Råttförsök med 3G visade att de försöksdjur som utsattes för mobilstrålning efter avslutade experiment hade betydligt högre halter av MDA, Malondialdehyd, en nedbrytningsprodukt av fetter (och fruktos), i områden i hjärnan som låg närmast 3G-exponeringen. MDA kräver höga antioxidanthalter för att kunna brytas ned snabbt innan det skadar, nivåer som vanligen finns i en frisk lever.
  Fetter som är stabilare än omega-6 som Omega-9 fetter och mättat fett bryts inte ned lika lätt och bör därför motstå högre strålningsintensitet bättre.
  Helt oberoende forskning på vad farorna består av och vad man kan göra för att minska dessa är naturligtvis det enda rätta i varje sund stat. Att t.ex frivilligt utsätta testgrupper av människor som är övertygade om att strålningen är ofarlig mot ersättning för 5G exponering är naturligtvis flera storleksordningar mindre oetiskt än att exponera hela befolkningar för potentiellt destruktiv eller cancerframkallande strålning. Att MDA är en faktor att räkna med framgick av studien nedan. MDA-nivåer i blodplasma var mer än de dubbla i bröst och lung cancer patienter jmf med kontrollgrupp. En liten studie som borde resulterat i ett flertal större uppföljningar då den publicerades 2001. https://www.academia.edu/30407510/Plasma_malondialdehyde_MDA_levels_in_breast_and_lung_cancer_patients

  • Nissen från Strålskyddsmyndigheten i chatten på SVT framhärdade att uppvärmningseffekten var den enda påvisbara effekt av mobilstrålning. Likaså hävdade han att strålningen var precis lika ofarlig för barn som för vuxna. All annan forskning som sa något annat var, enligt denne myndighetsperson, inte utförd på ett korrekt sätt eller på annat vis otillförlitlig. Sen har samma Strålskyddsmyndighet tvingats stänga ned något informationstelefon gällande 5G p.g.a. “hat” och “hot”. Måste vara fruktansvärt när de mikrade på ett hat- och hotfullt sätt inte köper skitsnacket.

 • Läste på SVT att det var helt okej med 5G eftersom det enligt dem inte är bevisat att det är farligt. Men å andra sidan är det ju inte heller bevisat ofarligt. Sen hade de på SVT igår en chatt där folk från Strålskyddsmyndigheten svarade på frågor. Men det verkade mest som den myndigheten hellre tar till sig forskningsrön som hävdar ofarlighet samtidigt som de avvisar den som hävdar farlighet, samtidigt som de hänvisade till program på SVT som “opartisk information”.

 • Öppet brev till SvT

  Hej till er som jobbar på SvT och då speciellt till er på SvT:s vetenskapsredaktion! Jag skriver till er ang. en artikel ni publicerade imorse med titeln “Forskarupprop blev del i rysk anti-5G-kampanj” som väckte några frågor hos mig vilka jag önskar att få besvarade.

  Förstår jag ert resonemang rätt att eftersom RT finansieras av ryska staten så är deras information ej pålitlig? I så fall jättebra att ni tar hänsyn till eventuella jävsintressen! Men vad händer om vi granskar SvT med samma logik? SvT är finansierad av svenska staten genom skattsedeln, hur garanterar ni att inga jävsintressen förekommer här? Var finns skillnaden mellan RT:s koppling till ryska staten jämfört med SvT:s koppling till svenska staten?

  På tal om eventuella jävsintressen, vore det inte på sin plats att redovisa att den forskare, Maria Feychting, som ni gav mest utrymme och som bl.a. säger att “det viktiga är bara att exponeringsnivåerna håller sig under gränsvärdena” själv sitter som vise ordförande i den privata organisation (ICNIRP) som har satt detta gränsvärde från början? Det kanske vore av intresse för läsarna att få veta att detta gränsvärde (egentligen referensvärde) som gäller här i Sverige är hundra gånger högre (för 2100 MHz) jämfört med motsvarande gräns i Ryssland?

  Att artikelskribenten själv, Linus Brohult, tidigare var chefredaktör på tidningen Mobil, är inget potentiellt jävsintresse som är värt att redovisa enligt er?

  Tacksam för svar!

  Med önskan om en fin fortsättning på dagen!

  • Jag har fått ett svar på Vetenskapens världs facebooksida;

   Vetenskapens värld: ” “SVT ägs inte av staten eller kommersiella intressen utan av en stiftelse med uppgift att garantera företagets oberoende. ” Läs mer här: https://www.svt.se/omoss/var-roll/

   ______________________
   Mitt svar: “Vetenskapens värld, tack för ert svar! Ok, jag citerar från den länkade sidan: “Från och med 1 januari 2019 betalar du för SVT genom en public service-avgift som samlas in via skattsedeln”.

   Public service-avgiften beslutades den 14/11 2018 av Riksdagen. Alltså är SvT beroende av riksdagens beslut, d.v.s. staten, för sin finansiering. Inga konstigheter eller?

   Jag citerar från RT:s hemsida under fliken “about us”, länggst ner: “RT is an autonomous, non-profit organization that is publicly financed from the budget of the Russian Federation”. RT är öppna med att de får sin finansiering genom den ryska staten men man säger sig också vara en autonom och icke vinst-drivande organisation.

   För en lekman som mig är skillnaden fortfarande inte uppenbar. Vad gör RT:s finansiering självklart problematisk om SVT:s finansiering självklart inte är det? Eller om jag ska vara mer direkt; Vad har det för relevans att RT har rapporterat om detta upprop och vad har RT:s finansiering för relevans? Säger det nödvändigtvis något om uppropet och dess kvalité? Om ja, motivera hur!

   Övriga frågor om oredovisade potentiella jävsintressen skulle jag också vilja ha svar på. Tack!

   Med önskan om en fin fortsättning på dygnet! :)”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *