Lita inte på Livsmedelsverkets hälsofarliga kostråd om norsk industrilax

Christer Nilsson - Foto: Johan ArvidssonChrister Nilsson (1941-) är historiker och författare (6 böcker), ledarskribent och recensent av facklitteratur. Han har skrivit för Läkartidningen, Axess, Ale - Historisk tidskrift, Finsk tidskrift, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Östgötacorren, Borås tidning och NewsVoice.
publicerad 31 oktober 2019
- Christer Nilsson
Industrilax som tex norsk fjordlax lider ofta av skador, parasiter, sjukdomar och stress. Foto: Scottishsalmonwatch.org
Historiker Christer Nilsson (foto: Johan Arvidsson) och Sigmund Bjørgo (foto: Norges sjömansråd).
Medicinsk historiker Christer Nilsson (foto: Johan Arvidsson), Annica Sohlström (Pressfoto: Livsmedelsverket.se) och Sigmund Bjørgo (pressfoto: Norges sjömansråd).

REPLIK. Norges Sjömansråd har skickat fram Sigmund Bjørgo som cyniskt påstår att norsk industrilax är hälsosam mat. Det är patetiskt hur man med klassisk härskarstil försöker misskreditera de varningar för förgiftad lax som flera oberoende forskare och toxikologer vid norska universitet har utfärdat. Nu faller strålkastaren på Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström.

Så inleder Christer Nilsson sin senaste replik i en intensiv debatt i HD, DN, TV Hälsa och NewsVoice om riskerna med norsk industrilax. Debatten startades av Christer Nilsson i TV Hälsa (och NewsVoice) den 18 september och spreds sedan till andra större medier. Se artikellista nedan.

Text: Christer Nilsson, medicinsk historiker | Bild: Christer Nilsson (foto: Johan Arvidsson), Annica Sohlström (Pressfoto: Livsmedelsverket) och Sigmund Bjørgo (pressfoto: Norges sjömansråd). | Artikeln har tidigare publicerats i TV Hälsa.

Text: Christer Nilsson, medicinsk historiker

Gifterna i norsk kasseodlad lax är ett faktum

Detta är ingenting annat är fake news från laxindustrins sida, precis som den riggade forskningsrapport med vilken man försökte slå blå dunster i ögonen på ovetande konsumenter. Ett minst sagt farligt och djupt oetiskt beteende. Vi vet nu att gifterna från norsk lax ger sämre spermier, överför dioxiner till babyn via modersmjölken, försämrar immunförsvaret och kan ge ökad cancerrisk.

Vi vet också att forskare vid Bergens universitet säger att några av miljögifterna i lax kan ha negativ inverkan på hjärnans utveckling och kan associeras med autism, ADHD och minskad IQ.

Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström måste ta ansvar

Annica Sohlström - Pressfoto: Livsmedelsverket.se
Annica Sohlström – Pressfoto: Livsmedelsverket.se

Det är därför helt nödvändigt att ställa Annica Sohlström, Livsmedelsverkets generaldirektör, till svars för att hon underlåtit att informera Sveriges konsumenter om att de inte bör äta denna giftiga lax.

Jag anser att Du och Livsmedelsverket bör ompröva era kostråd till laxätande fertila män och kvinnor (särskilt gravida) samt barn och ungdomar. Dels med anledning av EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA:s, nya gränsvärde för dioxiner och dl-PCB, sänkt från 14 till 2,  dels för att invänta norska Mattilsynets anmodan till Vetenskapskommittén för miljö-och mattrygghet, VMK, att värdera konsekvenserna för ändrade kostråd efter de        drastiskt sänkta gränsvärdena från november 2018.

Norsk laxindustri struntar i att invänta dessa nya kostråd och fortsätter att köra på för obegränsat laxätande och särskilt då till barnen. Detsamma gör Livsmedelsverket i Sverige. Detta visar på ett farligt beteende och en usel moral.

Era kostråd just nu till matbutiker, livsmedelsindustrin, skolor och daghem är inte i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Här hänvisar jag bla till oberoende laxforskare vid Bergens universitet. Livmedelsverket har tex inte reagerat med ändrad och korrekt kostrådgivning vad gäller de nya gränsvärdena för dioxiner och PCB som nu varit i kraft i snart ett helt år och inte heller varnat för det förbjudna konserveringsmedlet Ethoxyquin som laxindustrin fortfarande använder. Detta är mycket märkligt.

Det är därför helt nödvändigt att ställa Annica Sohlström, Livsmedelsverkets generaldirektör, till svars för att hon underlåtit att informera Sveriges konsumenter om att de inte bör äta denna giftiga lax.

Underskatta inte dessa seriösa visselblåsare och lita framför allt inte på laxindustrins egna experter och fejkande “forskare”.

Debatten 2019 om norsk industrilax skedde i HD, DN, NewsVoice och TV Hälsa.

Jag har i ett antal artiklar i DN, TV Hälsa, NewsVoice och HD påvisat, med underlag från de oberoende forskarna vid Bergens universitet – att den norska laxen är direkt hälsofarlig, speciellt för barn och ungdomar, men Livsmedelsverket har ännu inte reagerat på dessa oberoende forskares varningar.

Livsmedelsverkets experter har samtidigt haft uppdrag för Swedish Nutrition Foundation, SNF, en lobbyorganisation för livsmedelsindustrin. Ett statligt verk som således sitter på dubbla stolar.

Docenten i transplantationskirurgi, Ralf Sundberg, anser att:

“Livsmedelsverket borde fråntas sitt uppdrag att ge råd kring kost och hälsa”.

Han menar att: “de är korrumperade, det finns inget annat sätt att beskriva det”.

Om det nu är så illa borde allmänheten också bli varnad innan man köper mer av den förgiftade laxen.

Text: Christer Nilsson, medicinsk historiker

Debatten i media

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq