Matsvamp kan minska risken för prostatacancer

publicerad 13 oktober 2019
- Sanja Juric
Svampar. Foto: Andrew Ridley. Licens: Unsplash.com (free use)
Svampar. Foto: Andrew Ridley. Licens: Unsplash.com (free use)
Svampar. Foto: Andrew Ridley. Licens: Unsplash.com (free use)

En studie med över 36,000 japanska män visade att deltagare som åt svamp regelbundet löpte lägre risk att drabbas av prostatacancer. Resultaten gällde i synnerhet män över 50 år och äldre, samt hos män vars diet bestod mestadels av kött och mejeriprodukter.

Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna hos män och står för cirka en tredjedel av all cancer hos män. Det diagnostiserades över 1,2 miljoner nya fall under 2018 och antalet fortsätter att öka. Medianåldern vid insjuknandet har länge varit över 70 år även om fler fall där män har varit under 50 år vid diagnosen ökar. I Sverige fick under 2016 så många som 10,473 personer diagnosen prostatacancer.

Resultaten från en mångårig studie publicerades i International Journal of Cancer den 5 september 2019. Forskarna i denna kohortstudie övervakade två grupper med totalt 36,499 deltagare. Regelbunden konsumtion av svamp minskade risken för prostatacancer hos män.

Svamp är en mycket bra källa till vitaminer, mineraler och antioxidanter. Svampar är också väldigt rika på L-ergothioneine som tros minska oxidativ stress.

Läs resten av artikeln i TV Hälsa

ArcanumSkolan 2024
Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq