Den medeltida påverkyrkan och FN har en hel del gemensamt

publicerad 8 oktober 2019
- Torsten Sandström
United Nations (FN) i New York. Foto: Tadekk. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com

DEBATT. Under sommaren har jag läst några intressanta böcker om högmedeltidens Italien. Spännande berättelser om burgna stadsstater i kamp med varandra och inte sällan i konflikt med den tysk-romerska kejsaren eller påvekyrkan. Bra läsning i framför allt Stratherns bok The Borgias, 2019 och Hollingworths The Medici, 2017.

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt. 

Den mest slående iakttagelsen är den katolska kyrkans enorma makt över höga och låga människor. Vi möter en fullständigt blind tilltro till kyrkans dogmer. Och en kyrka som inkasserar mängder av pengar från sina troende. Medel som används för ståtliga byggnadsprojekt, men framför allt till den högsta ledningens privata nytta.

Från påvarna utgick budskap om fullständig lydnad och respekt för kyrkans läror om förbud mot ocker, girighet, frosseri, sexuella avvikelser etc. Men påvar och kardinaler levde minsann inte som de lärde. Avlatsbrev såldes till höga kurser. Mycket stora penningsummor slösades på det höga prästerskapets egen nytta. Lyxig mat och dryck konsumerades i överflöd. Positioner som kardinaler såldes till ädlingar för rejäla slantar. För att inte tala om hur påvar och kardinaler vältrade sig i sina sängar med kvinnor som kallats in.

Vad är det som för mina tankar till dagens FN?

För det första den gränslösa tilltron hos breda folklager. Många svenskar ser FN närmast som en helig inrättning. Att kritisera FN är precis  som ”att svära i kyrkan”. Framför allt politiska partier till vänster och i mitten hyllar FN obegränsat. Direktiv därifrån följs till punkt och pricka. Alltså tvingas Sveriges skattebetalare att avstå miljardbelopp årligen till FN.

Liksom tiondet till kyrkan är förhoppningen att FN ska bidra till en bättre värld. Och visst används en del av pengarna för att lindra svält, bota sjukdomar och motverka krig. Men också till att hålla igång en jättelik byråkrati med ambitioner att ständigt utvidga sin maktställning.

För det andra ser man en likhet mellan den gamla påvekyrkan och FN-byråkraternas livsföring. Frapperande är hur många avdankade politiker som ges en försörjning i stor stil i FN:s regi. Superbetalaren Sverige ges varje år möjlighet att skicka en rad partikamrater till diffusa sysslor i New York, Genève, Paris, Rom osv. FN har blivit en gyllene avstjälpningsplats för överåriga eller trötta politiker. Det verkar inte vara fråga om höga kompetenskrav i den glimrande organisationen FN.

Förr talades i England om sinekurer. Det vill säga föga arbetskrävande publika poster med god status och betalning. Många höga svenska politiker har under årens lopp tjänat stora lågbeskattade slantar i FN:s regi. Man kan säga att de byggt smärre förmögenheter på ett vis som inte gäller för vanligt folk som via skattsedeln står för fiolerna. Du och jag flyger i ekonomiklass för egna pengar. Men till och från FN reser höjdare och funktionärer i privatjet, första klass eller affärsklass.

Ett tredje förenande drag mellan den medeltida påvekyrkan och FN är att de sysslar med storpolitik. De har alltså en politisk agenda bakom ridåer högstämda ord. Följden blir att ideal och politisk vrängande blandas samman. Liksom många andra organisationer önskar FN växa, få mer pengar och öka antalet byråkrater. Idag driver såväl påvekyrkan som FN en storskalig klimatpolitik. Ingen vet om den fullt ut bygger på vetenskaplig grund. Om målen bygger på sanning eller beprövad vetenskap står för övrigt inte i främsta ledet. Det är makt och pengar som gäller och då är klimatkrisens scenario i högsta grad gångbart. Rädslan för att brinna i helvetet har i FN förvandlats till en skräck för hög uppvärmning via CO2.

En fjärde gemensam linje är byggandet av en grupp- eller klassgemenskap i den rätta trons anda. Det är ingen tvekan att den odlas i FN:s många och långa korridorer. Och även i offentligt finansierade stödorganisationer jorden runt. Avskilda eliter värnar egna intressen. Sak samma gäller tyvärr i politikens värld. Strävan efter makt och goda inkomster håller samman svenska politiker långt utöver partitillhörigheten.

I basen finns ord om att rekryteringen av goda politiker kräver bra lönevillkor och då sysslande med politik förvandlats till ett yrke har karriärstegar vuxit fram. Personer och familjer jobbar sig uppåt från ungdomsförbund, kommuner till rikspolitikens finrum. Och den som intjänat full pension på en nivå  – eller önskar dra sig tillbaka från ett högt uppdrag –  erbjuds välbetalda sinekurer på ämbetsverk eller inom internationella organisationer.

Inom nätverk mellan familjer och vänner odlas en klassgemenskap. Till sammanhållningen hör försvaret för FN-chefers korruption och sexövergrepp samt påhopp mot personer som avslöjar obehagligheter. Liksom påvekyrkan visar man nämligen ogärna upp sin smutsiga tvätt. Dåvarande vicechefen Jan Eliasson (S-partiet) var helt tyst då den FN-anställde Anders Kompass avslöjade sexskandaler och mobbades bort.


Helhetsbilden för såväl det gamla påvedömet som nutidens politiska elit är att de sitter på dubbla stolar. Den ena rör storstilade och vackra ideal. Den andra en egoistisk verklighet fjärran från idealens sköna mål. Den medborgare som lyssnar på nutidens politiker vet därför inte om ett program eller beslut vilar på idealismens grund eller på privatnyttans som karriär, omval, reträttförsörjning osv.


På 1970-talet gisslade Hoola Bandoola Band svenska kapitalister med låten ”Vem kan man lita på”. Varför sjunger ingen detta idag om den politiska klassen? Kan det var så att medierna har ett finger med i spelet? De fungerar nämligen inte längre som den politiska elitens kritiker, utan som deras beskyddare.

Då en journalist rapporterar vet vi därför inte om det är fakta eller egna värderingar budskapet gäller. Antagligen funderar inte rapportören själv över om han eller hon driver åsiktspolitik. De tror sig förmedla fakta och sanningar.

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se)


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Tack Torsten. Och vår “regering” hoppar på detta guldrusch-psykos med alla till buds stående medel.
  Alla som slår på klimat-trumman måste ju innerst inne veta att det är ett bedrägeri av enorma proportioner.
  Men så länge de kan se dessa personer som har berikat sig på detta bedrägeri så vill de också ha en bit av kakan. Den personliga hedern (integriteten) verkar inte vara vad de strävar efter.

 • Som vanligt roligt med respons. Tack. Jag tände särskilt på Birgittas ord URI, United Religions Initiative, jag hua mig också. Måste följas upp.

  • Torsten. Trodde tidigare att du var en FN-kramare, så ibland är det allt gött att ha fel. Håller med dig om att svenska politiker lyfter fram allt som kommer från FN som någon sorts helig sanning man inte får ifrågasätta. Men det är ju klart man inte vill bita den hand som eventuellt ger framtida blindtarmsanställning.

 • Tack Torsten för en, återigen, utmärkt artikel. Härligt att se att det finns äldre och intellektuella personer som vågar sticka ut näsan. Vårt hopp står till er!

  Visst har den medeltida påvekyrkan och FN massor av gemensamt. Påven blir alltmer politiskt utåtagerande och använder allt fler “buzzwords” som bl a sustainability och solidarity; extremt värdeladdade ord som är centrala i FN:s “Sustainable Development Goals”. Dokumentet innehåller en “17-point plan, and if you read the entire thing, you quickly realize that it encompasses just about every realm of human activity that you can possibly imagine.” Dokumentet kan ses som en plan för att sätta en tvångströja på oss alla, var och en för att snärja in oss såväl socialt, ekonomiskt som intellektuellt för att bara nämna några vitala livsområden.

  Båda institutionerna arbetar för att pungslå och utarma människor på såväl pengar, äkta andlighet och demokrati. Bådas affärsverksamheter kan bäst beskrivas som en form av pyramidspel, vilka växer exponentiellt. De utlovar bl a fred och frihet men tids nog, när pyramiden fallit, lär alla bli varse om att vi blir sittande med helt värdelösa produkter. De kan alltså inte hålla vad de lovar och det är ju, självklart, heller inte deras mening. Båda parter vill uppnå en världsregering och då är lögner instrumentella medel för att nå detta mål. FN och påvekyrkan verkar utåt som två separata verksamheter men är förenade i en samsyn om sakernas tillstånd på en högre nivå. Förmodar att de har samma ”chef” i högsätet.

  Som om ovan inte är tillräckligt illa så noterar jag att de håller på att slå ihop sina påsar ytterligare genom att skapa en världsreligion; United Religions Initiative (URI), hua mig ledd av påven. Finns det inget slut på deras pajaskonster?

  https://www.charismanews.com/opinion/75191-after-signing-one-world-religion-covenant-pope-francis-makes-his-next-push
  http://www.canisiusbooks.com/articles/pope-francis-to-lead-one-world-religion.htm

 • Man kan förstå varför Trump ingnorerar Greta när han gick förbi.

  Greta-sekten har ju gått över till en hel idioti av vissa människor som tror på “domedagen”, och inte tar åt sig fakta längre än näsan.
  Handlar bara om att pungslå de som lite har medans eliten åker räkmacka.
  FN går ju globalisternas agendor och är enbart en papperstiger, lika EU-eliten som suger ur mer och mer av de länderna som är anslutna.

  Man kan förstå varför Trump inte ville gå med i Parisavtalet när man ser denna enkla förklaring av Dr. Shiva Ayyadurai, och svensk-översatt .
  Censureras på vissa sidor.

  https://youtu.be/BTMtWCB24uo

 • Tack Torsten för ett bra inlägg. När man befattar sig med historia slås man alltid av likheter med dagens liv. Svårt att säga om det var råare förr kanske mer omedelbart och mer kännbart, nu är allt mer dolt och psykologisk inpaketerat.
  Melodin är den samma bara texten lite annorlunda. Alla kommentatorer här har en poäng, mest tänkvärd är dock Stens betraktelser. Skulle det blir bättre om vi inser att vi själv har ansvar för våra liv och vad som sker innanför och utanför oss? För när man tar ansvar för det då måste man vara aktiv, men det är väl svårt för dagens liv med alla måsten och “influencer” utifrån.

 • Mycket bra om FN och påvekyrkan. Kan bara hålla med!
  FN i dess nuvarande form bildades vid krigsslutet 1945 (ur NF?), troligen som ett delbeslut i det berömda mötet mellan herrar Churchill, Roosevelt och Stalin. Från början fick FN en kommunistisk inriktning; Sovjetunionen fick tre röster i FN, övriga nationer bara en. Tur att inte Hitler satt med i det mötet, kan man kanske tycka. Men ha i åtanke att det i Sovjet fanns över 400 koncentrationsläger, och att miljoners miljoner människor dog. De flesta – om inte alla? – generalsekreterare i FN är/var kommunister eller socialister.
  Under Katolska kyrkans tid hette det att all makt utgår från Rom; nu heter det kanske FN istället? Men det spelar inte så stor roll, makt är makt. Klart är dock att det finns en politik i det, och att det är en politik som tar tag i folket. Som Gud gjorde. Kommunismen är för folket. Ett ekonomiskt system som riktades åt folket, åt de arbetande massorna. Dess skapare visste att makt i längden handlar om att få folket med sig.
  Efter att världen – efter vetenskapens intåg – blivit mer sekulär, behövde Gud ersättas, någon annan entitet av Yttersta Sanning måste till. Det blev nu Mammon, genom FN?
  Mammon är rätt lugn, ännu. Som den björn som sover. Eller som ulven i fårakläder? FN är förvisso för folket, och gör inget som går emot folkets vilja. Men Greta har nu vuxit sig, blivit en representant för folkviljan? Eller? Hon sparkade på FN häromdan, skällde på dem. FN gör för lite….

 • Intressant iakttagelser. Katolska kyrkans med dess pedofil, går igen bland topparna, verkar det som. Dessutom demonisering av alla oliktänkare en annan liknelse, även om den var något råare förr.

  Läste någonstans att de makthavare som för tillfället styr, är de som uppför de högsta byggnaderna. Förr de gotiska kyrkorna, sedan industrialismen skorstenar, sedan (i Sverige) skatteskrapan på medborgarplatsen i samt Folksamskrapan (den sociala ingenjörskonsten glada dagar) och nu mobilmasterna, eller avgasskorstenar från alla biltunnlar.

  Så fort ni reser till en ny stad. Titta vilka byggnader som är högt och äldst samt nyast så gör man sig snabbt en uppfattning.

 • Likheterna beror väl på att det är samma sorts nissar som står bakom båda dessa världsomspännande tumörorgan. Genom historien så har det ju varit påvar från en massa olika adliga släkter som har turats om att leda det religiösa tumörorganet. Eftersom kyrkan och Gud alltmer spelat ut sin roll har det blivit dags för ett mer sekulärt/Luciferianskt tumörorgan att ta över.

  FN är ju ingen organisation där världens alla länder gemensamt ska styra utan det är ett tumörorgan där ett fåtal människor ska styra världens alla länder. Det är den uppskalade internationella fejkversionen av vår nationella representativa fejkdemokrati.

 • Liknelsen är mycket slående. Dessvärre verkar det som om många biologiska system och ideer degenereras efter viss tid då vissa “stammar” tar över efter att initialt ha fungerat utmärkt. Jag tänker framförallt på större statliga inrättningar, partier, föreningar och även en del större privata företag där efter några decennier de tidigare arbetsmyrorna har förvandlats till självändamål, å ena sidan. Å den andra personliga sidan ser det för mig ut som om samma degenerativa process sker inom var och en av oss, i vårt mikrobiom. De fem vanligaste metabola sjukdomar vi har och som vanligen tar livet av oss påverkas aktivt av våra individuella mikrobiom. Många matvanor gynnar endast vissa tarmbakterier vilket orsakar en obalans som förvärras ju längre samma vanor varar, alltså med åldern. “Goda” bakterier som “tar över” blir sämre ju mer de tar över då det är på bekostnad av andra stammar och deras produktion av enzymer, vitaminer och aminosyror. Färre bakteriestammar blir kvar att balansera de dominanta.Den tidigare inbyggda kontrollen försvinner därmed. Obalansen ger sjukdom och så småningom död i det individuella fallet, och vanligen detsamma för privata företag. För statliga organisationer, många föreningar och överstatliga organisationer som finansieras indirekt kan det resultera i hundraåriga landsplågor, likt påvemakten och dagens politikerkorruption och ett urspårat FN, som väl beskrivits ovan!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *