Sandström: Vem sprider misstro om samhället egentligen?

publicerad 30 oktober 2019
- Torsten Sandström
Kravallpolis och tänkaren. Foto: Engin Akyurt. Licens: Pixabay.com

DEBATT. De stora mediehusens journalister är inte nådiga mot de röster de hör från bloggare och andra nätsajter. Man öser galla över dem. Vi får höra att de nya nätmedierna för fram högerpopulistiska tankar, men nästan ingen hos de etablerade medierna klagar förstås över vänsterpopulism. Det påstås att aktörer på alternativa medier sår misstro bland folket. Att vi splittrar sammanhållningen inom nationen, med andra ord att vi är samhällsfiender.

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt.| Bild: Kravallpolis och tänkaren. Foto: Engin Akyurt. Licens: Pixabay.com

Först en titt tillbaka i historien. Liknande angrepp på religionskritiska tankar har landet sett under århundraden från svenska statens kyrka. Präster har från predikstolen dundrat mot fritänkare. De främsta motståndarna har till och med hamnat bakom lås och bom. Vi bör också erinra oss det konservativa Sveriges ogillande av den framväxande arbetarrörelsen. Makthavarna menade att fackföreningsrörelsens ledare satte griller i huvudet på folk och manade till uppror mot överheten. De nya idéerna störde lugnet i samhället, sades det.


Jag anser alltså att många av de nya opinionsbildarna – i konkurrens med de stora mediehusen – agerar som samhällskritiker gjort i alla tider. Vi torgför för det första kritik mot viktiga inslag i nutidens ideologi och för det andra angriper vi de personer som står bakom de nya dogmerna.


Vårt klander framförs ofta med ganska hårda ord, som ibland tar direkt sikte på enskilda individer inom eliten, men sällan med våldsamma eller djupt kränkande tillmälen. Ifall det sker tar sansade personer bland de nya opinionsbildarna avstånd. Jag menar att skeendet i grunden påminner om hur äldre tiders samhällskritiker agerat under de historiska skeden jag nyss nämnt.

Jag och många likasinnade sysslar alltså med en form av ideologikritik. Vi granskar politikernas och mediernas opinionsbildning helt enkelt. I huvudsak är det fråga om att peka på diskrepansen mellan de ideal som trumpetas ut och de praktiska handlingar vi som kritiker ser i vardagen.

Läs mer: Torsten Sandström om mediehusen: ”Viljan att lyssna på den andra sidan är nära nog noll”

Etablissemanget talar om hur skolan, bostäder, sjukvård, kriminalitet, anställningar, invandring, försvar ska fixas så att allt blir bra för folket. Samtidigt sker inte så mycket och problemen hopar sig. Vi har hört alla löften många gånger tidigare.

Bevarandet av status quo

À propos löften så utlovas tankefrihet och rätt för envar att göra sin röst hörd och visst finns en bred möjlighet att framföra kritik mot dagens eliter, men den officiella reaktionen är just den som min glimt från historien visar.


Det stora medierna sluter leden med politikerna och försvarar det bestående. En variant är att de med hög stämma framför åsikter som anses korrekta, och inte bara det, de går dessutom till angrepp mot de som vågar säga emot. Okvädingsord öses över dem.


Tyst kyla

En annan viktig variant är tystnad. Såvitt jag har sett har ingen av de stora mediehusen anmält eller diskuterat exv etnologiprofessor Karl-Olov Arnstbergs debattbok ”PK-samhället” från 2017.  Även om jag inte delar författarens alla åsikter så menar jag att arbetet är ett intressant och betydande inlägg i samtalet om nutidens Sverige, men tystnad råder.

Cheferna för landets publicister tycks ha enats om att inte låtsas om den mängd av intellektuella skribenter som på nätet nagelfar etablissemangets ovilja till öppenhet och deras samling kring sina egna värderingar. Vi hör bara glåpord om högernationalism, politikerförakt, egoism, gammalgubbighet och som sagt att vi sår misstro bland folket.

Orden om politikerförakt tar sikte på de våra skriftliga angrepp på personer som står bakom den gamla ideologi som nu hamnat i blåsväder. Det är sant att jag och andra gör skarpa anfall och att ledande personer nämns vid namn, men i allmänhet är det fråga om – som jag ser det – sakliga angrepp mot enskilda politiker eller journalister. Alltså höga makthavare som vi menar talar med kluven tunga, det vill säga individer som faktiskt inte vill respektera ett öppet samtal, utan envisas med att upprepa sina dogmer och skälla på oss.

Finess med att sprida misstro som är relevant

Jag förstår att omnämnandet av enskilda personer inom kåren av politiker och journalister kan väcka obehag hos dem som anser sig ha rätt och som dessutom knappast själva vill låtsas vid existensen av en bred grupp av PK-kritiker. Själv talar jag ofta om den politiska klassen i Sverige, dvs en månghövdad grupp av yrkespolitiker, med egna intressen, egna familjebindningar, egna karriärstegar, egna belöningssystem, egna reträttposter osv. För att mina läsare ska förstå vad som avses måste jag helt enkelt namnge vissa politiker – samt deras försvarare inom medierna.

Jag medger att det ibland kan kännas snaskigt,men en nyanserad kritik, om än vass, är som jag ser det nödvändig, bara den följs av sakliga argument. Med mina historiska exempel i minnet har Sverige dessutom sett liknande förut. Den första (och äkta) arbetarrörelsen höll knappast inne med personangreppen och än idag pekar vänsterpolitiker i fräna ordalag (men utan sakargument) gärna ut sina politiska motståndare som boende i Djursholm eller på Östermalm (ironiskt nog har Löfven tjänstebostad mitt emot slottet och V-partiets ledare har nyss flyttat från Gärdet).

Jag medger att jag sprider misstro om etablissemanget. Det är meningen, men det beror på att politiker och medier driver en politik som baseras på en tydligt haltande ideologi. De lovar ett och gör något annat. Jag påstår helt enkelt att de missköter sin uppgift att leda landet. Omfattande politikområden har gått i stå och de predikar politiska teser som inte får ifrågasättas. De enas om mörkläggning av exempelvis alternativa orsaker till den globala klimatuppvärmning som pågår. Vi som kritiserar dem svartmålas. Vi beskrivs som auktoritära högervildar som splittrar gemenskapen i samhället.

Men de sprider alltså misstro mot oss. Vi som i allmänhet enbart vill åstadkomma ett öppnare samtal. Den som agerar auktoritärt är den politiska klassen och deras förespråkare inom de stora medieföretagen.

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Läs Solsjenitsyns bok om GULAG (den finns knappt att längre få tag i ens på antikvariat (det finns troligen en anledning)), och inse att mycket i Sverige exakt liknar Stalintidens Sovjet.

  Följande citat skildrar alltså situationen i Sovjetunionen under Stalintiden. Känns något av detta igen?

  “20, 30, 40, 50-talen! Vem minns inte det ständiga hot som svävade över medborgaren: Gå inte ut i mörker! Återvänd inte sent! Bär inte klocka! Ha inga pengar på dig! Lämna inte lägenheten obevakad! Lås! Fönsterluckor! Hundar!
  ..
  Hur många bestulna medborgare vet inte, att milisen inte ens började efterspana förbrytarna, de underlät rentav att registrera fallet, för att slippa omaket att visa upp resultat; varför skulle de svettas för att infånga en karl, som i alla fall bara skulle få sex månader, varefter tre månader räknades bort? Och var det ens säkert att de infångade banditerna blev dömda? Åklagarna “reducerade brottsligheten” (det krävdes på varenda konferens) på det sällsamma sättet att de helt enkelt la ner målen. Speciellt om man räknade med många åtalade.
  Slutligen var det nödvändigt att minska strafftiderna – givetvis för de kriminella. Du som vittnat vid rättegången, se upp! – de är snart tillbaka allihop och sticker kniven i ryggen på den som vittnat!
  Om du ser någon krypa in genom ett fönster, sprätta upp en ficka eller skära upp en resväska – så blunda! Gå förbi! Du har ingenting sett!
  Så har tjuvarna – och lagarna – uppfostrat oss.”
  -A. Solsjenitsyn: GULAG-arkipelagen del III.

 • Varje gång jag läser en artikel i MSM blir jag frustrerad. Dels pga av det ensidiga innehållet som bl.a. utelämmnar allt som på något sätt kan uppfattas som kritik av de styrandes värdegrundade politik. MSM är här idag lika “välstyrt” som Sovjetunionens Pravda var. Namnet som översatt från Ryskan betyder “Sanningen” eller liknande. Dom gamla Sovjeterna skulle njutit i sina gravar om dom visste hur deras “PK-politik” de facto fortlever i Sverige idag!
  Nästa anledning till min frustration är att kommentarer från läsare aldrig(?) tillåts. Men det kan man ju förstå, då ofta hela vinklingen på de flesta artiklar (alltså bortsett från ovinklade olyckor eller dödrunor, mestadels) snabbt skulle “omintetgöras” av arga medborgare som “exponerar osmakligheten” att tycka “tvärtom” och blanda in “ogranskade” fakta.
  Så om man vill få in en egen synpunkt på vad som händer måste man vända sig bort från de (därigenom) dagligen bitvis självutplånande MSM/Riksmedia. I takt med att en vargflock blir orolig och uppkäftig ryter ledarvarhen och hans klick starkare och tar till hårdare hot och skäller/ryter mer mot de egna undersåtarna.
  Som jag ser det är en jämförelse av hur en typisk ledarvarg hanterar sin flock och hur Löfven styr inte helt utan merit. Och om denna Molieranska pjäs av allvaret vi dagligen ser nu hade utspelat sig i Norge skulle TVn där snabbt i folkmun bli omdöpt till “Sanningskringkastningen”.

 • Jag instämmer i mycket av det Torsten Sandström skriver fast från vänster. Det jag inte håller med om är hans beskrivning den senaste tiden där regeringen först avlöste 8 år av borgerlig nedmontering av välfärden och ökande löneklyftor. Sedan fick regeringen styra 4 år med en borgerlig budget och nu med krav från C och L från januariöverenskommelsen. Att anklaga regeringen utan att nämna dessa förutsättningar blir helt fel. Sverige har alltså nu styrts i snart 13 år av borgerliga budgetar. Därmed har människor blivit utförsäkrade, stressen har ökat, Försäkringskassans och socialtjänstens medarbetare tvingas välja mellan direktiv att minska sjukförsäkringar eller att se till människorna. Arbetsförmedlingen har sluta förmedla riktiga jobb. Allting ska privatiseras för att fylla ägarnas penningpåsar. Ägare som ofta inte har en aning om vad verksamheten handlar om.
  När det gäller klimatet är det helt klart att all energiomvandling medför värme och i stort set all förbränning bildar koldioxid. Koldioxiden i atmosfären började stiga i och med industrialismen och har stigit mycket kraftigare de senaste åren. Kurvans ökning följer i stort människans ökning av förbränning av kolbaserade bränslen. Att människan bidrar till klimathöjningen är alltså odiskutabelt, däremot kan andelen diskuteras. Vi får också ta hänsyn till att människan har bidragit till att jordens fotosyntetiska massa har minskat genom bl.a. avskogning. Eftersom CO2-halten ökar visar det att den fotosyntetiska massan inte räcker till för att hålla balasen. Att det finns många fler orsaker till klimathöjningen håller jag med om, men CO2 är en bra indikator. Försiktighetsprincipen säger mig att det är enklare för människan att överleva som art om klimatet blir kallare än om det blir varmare, särskilt om Permafrosten börjar släppa och glaciärerna börjar smälta. Klimatförändringen är alltså ett allvarligt hot!
  Vi ska inte använda mer naturresursen än vad som hinner återbildas under den tid vi använder resursen och att samtliga på jorden kan använda lika mycket resurser! Annars är vi egoistiska. Det är enda sättet att lämna lika mycket resurser till våra efterkommande generationer. Annars är man så självisk att man anser att våra barn ska ha det sämre än vi! Eller att några i en annan del av jorden ska ha det sämre än vi.

  • Svar till Pentti Kinnunen
   Beträffande  “jordens fotosyntetiska massa har minskat” finns det betydligt mer än avskogning att skylla på!
   Dagens skog gödslas ofta med kemisk gödsel, NPK, för att kortsiktigt höja tillväxten. Ett resultat är att skogens vattenhållning försämras pga NPK så att torrsomrar som tidigare kunde medföra extra tillväxt istället idag blir grundorsaken till större skogsbränder just pga torrare skogsjord. NPK förstör nämligen jordens viktiga bindemedel, glomalin, så att efter några års konstgödsling börjar jorden ofta falla isär och istället för att lagra regnvatten rinna bort som smuts. När förmågan att  buffra vatten i jorden avtar meför detta även risk för ovanligt stora översvämningar som följdeffekt. Istället för att binda CO2, vilket framförallt sker i blandskog, bidrar konstgödsling av skog och dagens enögda prevalens av monokultur till en nettominskning av skogsjordens kol!. Vår jord innehåller 65% av allt kol i odlingsbar jord och över jordytan, atmosfären håller 20% och  djur & växter endast 15%. All procentuell minskning av jordens kolhalt har alltså mycket stora effekter, medans en 10% höjning strax skulle minska atmosfärens koldioxid med 30%, alltså tillbaka till 1900-talets början!
   USA-bonden Gabe Brown praktiserar ett mycket vinstgivande jordbruk enligt den regenerativa modellen. Den går ut på, till stor skillnad från vårt vanliga NPK- och plog-jordbruk, att förbättra avkastningen genom att öka kolhalten i jorden och han har själv på sin 2000 ha gård i North Dakota lyckats öka kolhalten från ca 1.8% till över 5% i snitt  2007-2018. (Mullhalt är ca 1.66 x kolhalt). Alltså öka till en mullhalt över 8% är nästan otänkbart bland “normalbönder” i Sverige!  Detta sedan 2007 då han helt slutade med konstgödsel. (Läs gärna hans bok från 2018, “Dirt to Soil”). Men det räcker inte med att sluta med konstgödsel. Han ersatte plog och harv med en “no-till drill”, alltså en maskin som sår utan att plöja innan. Systemet går ut på att maximera just fotosyntesen genom att inkludera täckväxter tiden före och efter skörd av “huvudgrödan” och aldrig lämna jorden bar. Därigenom kan mikrolivet i jorden öka jordens kolhalt nästan året runt, utan höst och vårsvält och död som plog och harv medför för en del av jordens mikroliv. Sålunda binda mer kol som växterna ger till mikrolivet i form av “exudat” i utbyte mot viktiga mineraler som mikrolivet då förser växterna med “på beställning”.  Dessa exudat  medför också att glomalin nybildas av mykorrhizan i jorden, vilket förbättrar jordens  vattenhållningsförmåga/tolearns mot torka. För att det hela skall fungera riktigt bra krävs även att dessa täckväxter består av blandnigar av olika sorters gräs och annat så att det alltid finns några som klarar sig bra under varje väderlek, liknande  naturen. Ofta över ett dussin olika arter. Att dessutom låta djur beta av gräset innan vårsådden leder till att allt gräs vid betning avger extra mycket kol till jorden pga att växter balanserar rotmängden till vad som växer ovanpå, alltså de “skär av” en stor del av sina rötter när det skördas eller betas, vilket ger nysådden och balanserad återväxt en extra näringsladdning! Samma skäl som gör att man klipper ned buskar till hösten för att de ska  bli extra fina nästa säsong. Summan är att vårt “normala” jordbruk  förstör jorden genom att erodera den och vi då ej utnyttjar fotosyntesen alls  som det går. Samtidigt befinner sig bönder ofta  i en lånespiral pga ökande kostnader för bränsle, traktorer, konstgödsel och bekämpningsmedels, så att de inte kan eller vågar ändra. Och lantbrukshögskolor ger inga goda råd då de verkar helt köpta av lobbyister från  kemiindustrin som gör de största pengarna på jordbruket, som jag ser det. Men när växterna tillåts samspela med jordens mikroliv kan de ta upp betydligt mer näring än NPK och därigenom bygga upp sina egna immunsystem via spårämnen så att “växtskydd” (som kemiindustrin vill kalla gifterna för) ej heller längre behöver sprutas på hela grödor. När vi får tillfälle att konsumera sådana giftfria spårmedelsrika växter istf tomma kolhydrater bör även våra immunsystem kunna byggas upp!  Ogräs hålls borta genom flerårsgräs och regelbunden nysådd av växtblandningar vid rätt tillfällen så att det knappt aldrig “finns plats”  för ogräs att rota sig. Alltså finns det enorma möjligheter att snart minska atmosfärens koldioxid. Men kemiindustrins lobbyister verkar vara mycket verksamma i de flesta länder, dock  inte i delstaten Sikkim i Indien där konstgödsel har förbjudits!

 • “Journalister, som MÅSTE+ INTE FÅR skriva”- ???? låter som ANSENLIG MÄNGD journalister, som ISF!! GEMENSAMT! BORDE KUNNA STÄLLA SIG UPP OCH PROTESTERA BLI PÅTVINGADE skriva lögner+ mörka sanningen. MEN problemet är “nog” isf vanl svenska- FEGHETEN -avsaknad civilkurage. På SVT påstås nu råda “kaos” – vad är journalistkåren RÄDD för!?
  Kasta av sig oket? VEM skall globalisterna anställa om svenska journalistkåren
  SAMFÄLLT vägrar(ÄNTLIGEN!!) kolporterar lögner+ tar bladet från munnen? NEJDÅ- INGEN risk “för hårda ord” – decennier SÅ curlade, att oförmögna begripa ANNAT ÄN HÅRDA ORD (om ENS!).

 • Jag läser nästan bara ny media. Gammal media är falsk och döende. Men ibland är det “intressant” att läsa gammal media för att se om Vad Har Dom Ljugit Om Idag?

 • “Vem sprider misstro om samhället egentligen?”…… lyder rubriken. Vilket samhälle? Som professor emeritus i juridik vid Lunds universitet, så skulle jag tro att Torsten Sandström först av allt tänker på “rättssamhället”, ty rättssäkerheten går ju sannerligen inte att tro gott om, numera.

  Lagar efterföljs inte alltid och det utifrån klara politiska ställningstagande. Regeringen bryr sig inte ens om vad Lagrådet säger, i många fall. Ett gräsligt exempel utgör “Gymnasielagen” för sådär 8 000 unga afghanska, muslimska män, som fick stanna här, för att kunna studera. Detta trots att bara ett fåtal hade sådan utbildning bakom sig, som ju eljest krävs av svenskar. Då avkrävs de sökande att en 9-årig grundskola finns i ryggsäcken. Dubbelt lagbrott alltså från regimen i Rosenbads sida, plus sedvänja-brottet, att om inte bokstavligen pissa på lagrådet, så i a f sätta sin politiska makt främst. Fast framtida belöningar hägrar kanske, det vet vi ju existerar från en annan statsministers dåliga exempel.

  Det vimlar av både stora och små typexempel där handläggare lutar sig på föreställningar att denne handlar av “godhet”, i s f att följa lagen och detta inte bara uppe i rätten, på vilken nivå som helst, utan även på en arbetsplats, särskilt en offentlig sådan, för att nu nämna SVT som praktexempel. Döms reportern/journalisten i en domstol, hoppar oftast en hög (högste) chefen upp och betalar missfirmelsen (med våra skattepengar).

  Ett annat “muntert” exempel utgör det tabloiden Expressen nu låter meddela, nämligen att man tänker släppa fram klimatförnekare, vilket man aldrig har gjort tidigare. Från dagens Expressen-text:

  “Expressen kan nu berätta om de svenska skeptikerna inom klimatfrågan – människorna som tvivlar på att klimatkrisen existerar”. Man teg, teg och teg.

  “Expressen vill berätta om alla aspekter av klimatfrågan. Därför har vi tagit oss tid att lyssna även på skeptikerna”. Bl a Lars Bern i Swebbtv.

  “Nittiosju procent av världens forskare är överens – den globala uppvärmningen är en konsekvens av mänsklig påverkan.” Det är lika intelligent som att påstå att 82% av svenskarna vill ha mer invandring!

  • Siffran 97% upkom enligt Lars Bern igår såhär: “Siffran kommer från en ren fuskstudie, där man valde ut 77 klimatforskare bland 10000 intervjuade och frågade dem om människan påverkade klimatet 75 svarade ja, vilket även jag gjort.”
   Detta har “tolkats” som att 97% av klimatforskare är överens om klimathotet.
   Snarare helt “Omvandlats”.

 • Det är fulmedia som vilseleder, medan finmedia som Newsvoice följer riktlinjerna för psykologiskt försvar enligt Soldathandboken.

  “Fientlig desinformation och propaganda via radio, TV, tidningar och Internet möts bäst genom öppen och fri diskussion grundad på tillgång till information från fria och oberoende medier. Ta därför initiativet till diskussioner om den fientliga propagandans syfte och innehåll. Medverka till att avslöja felaktig eller ofullständig information som sprids i propagandasyfte. Kampen mot den psykologiska krigföringen förs bäst med snabb, korrekt och fullständig information.”

  Fulmedia ägs av främmande makt och individer med monopolställning och är således inte “fria och oberoende”.

  Fulmedia erbjuder ingen öppen och fri diskussion såsom Newsvoice och vissa andra nätmedier gör, genom öppna och fria kommentarsfält på öppna fria plattformar, fria från monopolkapitalistiska skripts.

  Fulmedia-propagandans syfte och innehåll är förmodligen bankmaffians dominans och skapande av livegendom av alla folk, genom kriminellt falskmynteri via federal-reserve banking och kriminella krigsförbrytelser, som naturligtvis fördöms av FN, fastän inga länder ingriper unisont med bojkott av krigsförbrytarna.

 • En artikel med värmande ord.
  Utveckling av samhället, dess livskraft, ligger i meningsutbytet där skilda värderingar och åsikter bryts, när enbart korrekta tankar/åsikter får föras till torgs, då förvandlas utveckling till avveckling.

 • Eftersom dagens regering är besatt av att “löfva runt och hålla tunt” måste vi fortsätta att exponera de brutna löftena. Tack för bra artikel om våran politiska “klass”, som även jag tycker är helt kass. Verkar för mig som om dom tunga politikerna har sålt sig till mäktiga lobbyister sponsrade av bankiren George Soros som i sin tur ju är sponsrad av de riktigt rika makthavarna, som jag ser det. Dessa höga politiker verkar nu hellre fästa sina blickar på vilka arbetsfria(?) bankuppdrag de kan få vid avgång eller pension likt en tidigare statsminister. Med sådan personlig framtidsutblick förminskas naturligtvis dagliga politiska problem till återkommande irritationer, vilka man fortsätter att vifta bort med löften som sedan snabbt “glöms” eller “försvinner” i någon kompromiss med de delstyrande. Vi lever ju i en slags demokrati!
  Och emellanåt passar man på att få sin frustration att dunsta ett tag genom att kritisera de otrogna(?) som vågar exponera landets många missförhållandena med hjälp av skällsord som nazist eller rasist och “i farten” glömmer bort sakfrågorna. Fortfarande kan dom luta sig mot lugnande lobbyister och även ännu på ett till stor del PK-troget MSM medans journalisterna där ofta lär gå i bitar för vad de måste skriva och inte får skriva, som jag ser det.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *