Läkare föreslår ny förklaring bakom autoimmuna sjukdomar och inflammationer

publicerad 15 november 2019
- TV Hälsa
Dr Erik Hexeberg. Foto: Arnt-Olav Enger
Dr Erik Hexeberg

Läkarna Sofie och Erik Hexeberg berättar för TV Hälsa att inflammationer är vävnadens lokala reaktion på skador som kan vara fysiska, kemiska eller orsakas av bakterier, virus och mikrosvampar. Inflammationen kan vara akut eller kronisk, förklarar läkarna.

Text: Birthe Storaker, “Hvorfor rammes så mange av betennelser og autoimmune sykdommer?” | Översättning: Madeleine Lidman

Kronisk inflammation

Sofie och Erik Hexeberg. Pressfoto.
Läkarna Sofie och Erik Hexeberg. Pressfoto.

Det finns ett antal sjukdomar (kroniska inflammationer) som definieras som autoimmuna (det vill säga att kroppen angriper sig själv). Exempel på det är diabetes typ 1, artrit och psoriasis. Andra kroniska inflammationer handlar om eksem, astma, artros och fibromyalgi. De definieras inte som autoimmuna.

Stress kan öka risken för att utveckla autoimmuna sjukdomar. Under år 2017 visade forskningsresultat att personer som drabbats av posttraumatisk stress, oftare drabbades av den autoimmuna sjukdomen lupus. Men varken stress eller andra enskilda faktorer kan förklara varför vissa drabbas av autoimmuna sjukdomar. Här spelar förmodligen många saker in, rapporterar forskning.no

Om du går till läkaren för dina inflammationer får du vanligtvis höra att det inte är möjligt att förklara varför inflammationerna uppstår och att det inte heller finns något som kan göras för att bli av med dem, förutom symptomlindring i form av antiinflammatoriska läkemedel.

Vad många inte är medvetna om är att matintolerans kan vara orsaken till många olika kroniska inflammationer. Läkarna Sofie och Erik Hexeberg föreslår även en annan förklaringsmodell bakom inflammationer och autoimmuna sjukdomar.

Läs resten av artikeln i TV Hälsa


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Att “om läkeriet får utbildning i el-lära, skulle den konstformen göra jättekliv mot bättre förståelse över situationer” skulle det inte råda något tvivel om. Frågan är bara om den etablerade skolmedicinen vill förstå
  vilken betydelse kroppens elektriska fält och dess flödeslinjer har när det gäller somatiker, inflammationer och sjukdomar. Det blev ju liv bland läkarkåren när WHO nyligen erkände TCM, traditionell kinesisk medicin. Där använder man bl a akupunktur , där man behandlar punkter efter kroppens elektriska flödeslinjer, sk Qi.
  Skolmedicinen eller rättare sagt psykiatrin ser däremot inget fel i att utsätta hjärnan för 400 volts starkström som vid ECT, som så flitigt används i Sverige.

 • Om läkeriet får en utbildning i el-lära, skulle den konstformen göra jättekliv mot bättre förståelse över situationer.

 • Vacciner og stråling fra wifi/mobiltlf./smart meter osv er nok en av de største bidragsyterne til autoimmune sykdommer. Av egen erfaring kan jeg skrive under på det. Ofte er det en kombinasjon av disse to.

  • Jag tror att du har helt rätt! Det finns nu så många olika faktorer – kemikalier och tillsatser i oekololigisk mat, flamskyddsmedel och mjukmedel i byggmaterial och inredning, vacciner och strålning, så det är omöjligt att exakt ange en källa till sjukdomarna. Det var väl just det som var meningen eftersom ingen specifik producent av det ena eller andra då heller kan lastas för orsaken? Det blir genomet som avgör vad som primärt och sekundärt orsakar problemen.

  • Det är helt rätt att elektrosmog är en delorsak till problem med kroppen. Det kan man se när man riktar en specialiserad teknik på just el-påverkan och man får en urladdning, i regel kraftig, och en inflammation försvinner eller ändrar karaktär. Man vet numera att kroppen har en övergripande elektrisk funktionalitet tidigare på händelsekedja än kemi. Om då kroppens alla finjusterande egna el-signaler bombarderas av radiovågor kors och tvärs, hur skall då olika receptorer tolka alla signaler? För mycket av något osorterat brukar kallas förvirring.
   Det bör kunna göras en statistisk jämförelse med radiovågors ökning med ökning olika kroppsliga problem.

    • Starta med Gary Craigs EFT processer och testa dem och se själv hur snabbt det verkar. Testa dem på dig själv andra. Dessa fungerar mycket bra och säkert på direkt synbara manifestationer som sorg, ilska, förtvivlan, höjdskräck, talsvårigheter, etc.
     Läs in lite om den elektriska kondensatorn på WIKI.
     Därefter kan Stojankovic’ ASPECTICS ge mer kunskap om upptagandet av falska identiteter och dessas målsättningar.
     Lär även in om emotionella frekvensskalor (enormt viktigt) vilket ökar ens förmågor “tusenfallt”, samt kommunikationsteknik för att inte falla offer för irrelevanta slumpmässigheter.
     Man bör nog investera minst ett år på praktik för att få den säkerhet som kan vara nyttig.
     Det finns mycket att lära i fältet men här gäller som i MSM i stort – locket på. Tystnadens censur.

      • Ett tips på vägen. Dessa tekniker är “att göra” och var selektiv med vem du talar. De flesta begriper inget av detta, medan ingenjörer i regel kan lyssna och väga in vad som sägs. Att rycka in och hjälpa funkar i de flesta fall vid någon akut situation. Man hamnar liksom bakom “fiendelinjerna” med dessa kunskaper.

 • Han säger att man varje morgon ska dricka 16 ounces sellerijuice (som man pressat själv)på tom mage. Det är ungefär 2 glas och den ska vara ekologisk.
  Man kan se hans videos på Youtube och vem dricker inte sellerijouice hellre än tar en massa mediciner som ännu mer belastar levern?
  Det är värt att prova om man lider av någonting och inte vill göda läkemedelsindustrin.

 • Enligt Anthony Williams är levern överbelastad med de gifter och tungmetallwr som Epstein-Barr viruset lever av och ger en massa olika symptom i kroppen beroende på vilken fas det befinner sej i.
  Nästan alla människor bär på Epstein-Barr viruset vilket är omöjligt att skydda sej mot. Har man ett bra immunförsvar så etablerar det sej inte i kroppen. Det förklarar också varför olika psykiska symptom sänker garden och det kan gå vidare så långt som till sköldkörteln.
  Han förklarar alla autoimmuna sjukdomar med det och ger en god prognos för tillfrisknande om man följer hans kostrekommendationer och framför allt ser till att göra en leverrensning. Därför att det är den som är överbelastad.

   • Det finns en diagnos – Multiple Chemical Sensivity (MSC), kemisk överkänslighet på svenska. En ganska inaktiv hemsida heter MCS-sweden.se. Där kan man hitta en anamnesmall för sina symptom inför läkarbesök, och man förstår när man läser igenom listan att nästan vilka som helst del av kroppen, inklusive hjärnan och de kognitiva funktionerna, kan påverkas.
    Enligt uppgift på Wikipedia har Europaparlamentet godkänt diagnosen MCS och uppmanar sina medlemsstater att använda sig av den. I USA har den funnits sedan länge.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *