Bob Lazar beskriver hypotetisk antigravitationsmotor

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 2 november 2019
- NewsVoice redaktion
Bob Lazar. Foto: Joe Rogan

KONTROVERSIELLT. Om den motor som Bob Lazar beskriver skulle existera kan människan lösa världens transportproblem. NewsVoice sammanställer beskrivningen av en hypotetisk modell utan att vi tar ställning till trovärdigheten hos varken berättaren och omständigheterna.

Bob Lazar är förmodligen en av världens mest kontroversiella personer vars berättelse inte ändrat sig sedan 1980-talet, menar Derek Van Schaik som försöker analysera Lazars kroppsspråk. Van Schaiks slutsats är att det inte går att fastställa att Lazar hittar på.

Lazar hade en kort karriär som ingenjör anställd inom den amerikanska försvarsindustrin, men inte desto mindre en fascinerande sådan, enligt miljontals människor som genom fyra decennier hört honom berätta om sina påstådda erfarenheter från ett högt säkerhetsklassat militärt projekt som syftade till att återskapa en så kallad “antigravitationsmotor”, i brist på bättre begrepp. Lazars beskrivning av en sådan motor är som hämtad från en science fiction-film.

Motorn

Enligt Lazar består “motorn” av en reaktor utformad som en vertikalt monterad cylinder (60×120 cm). I toppen av reaktorn finns element 115, Moskovium, tidigare kallat Ununpentium, som är ett grundämne med det kemiska tecknet Mc och atomnummer 115. Mc 115 upptäcktes officiellt 2013 och namnet blev formellt accepterat 2016, men Lazar beskrev det redan på 1980-talet.

I basen av en cylindern finns motsvarigheten till en cyklotron dvs en form av partikelaccelerator vilken normalt består av en elektromagnet med ett homogent magnetfält. Partiklar skjuts från “cyklotronen” via en tub rakt upp mot element 115. När Mc 115 träffas av partiklarna genereras en reaktion som i sin tur ger antimateria vilken riktas neråt mot en gas. Det ger en ny reaktion mellan materia (gasens molekyler) och antimateria, vilken blir till ren energi som sedan kan rikas neråt i olika riktningar. Denna fria energi utgör själva drivkraften i “motorn”. Samma energi kan även användas för att tillgodose elektriska behov i farkosten, fortsätter han.

ArcanumSkolan 2024

Enligt Bob Lazar skapar motorn en gravitationsvåg vilket ger farkosten sina antigravitationsegenskaper. Dessutom bryts ljuset runt hela farkosten. Han hävdar även att motorn inte genererar någon spillvärme alls, vilket står i konflikt med termodynamikens lagar. Inte nog med att motorn bryter ljuset, den kan även manipulera rymd och tid eftersom båda är påverkbara av gravitationsvågor och detta gör den som kan kontrollera tekniken teknologiskt oövervinnerlig, menar Lazar.

Text: NewsVoice | Läs mer om Bob Lazar

Bob Lazar. Foto: Joe Rogan
Bob Lazar. Foto: Joe Rogan Show

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Bob Lazar
 • Partiklar finns ju inte, utan är bara en slags modell för att få fabricerade ekvationer stt fungera för att bygga kvantfysik mm. Den modell där de hävdar att ljus “fördas”, osv.

 • “The Veil” finns där just för att det nuvarande systemet ska kunna upprätthållas. Gravitation och energi har varit inlåsta i det blå skåpet hur länge som helst. Den som kommer och påstår att ljus inte har hastighet utan är en axiell perturbation i fältet blir fort betraktad som mindre vetande. Trots att de bättre vetande har svårt för att förklara varför sk partiklar med “ljushastigheten” när de passerar ett glasprisma sjunker med 40% för att plötsligt efter utträdet ur samma prisma återta farten. Samma vetare sitter med “plus och minusladdningar” som protonen och elektronen som jämnbördiga enheter trots att protonen är ca 1800 gånger större än elektronen. Bara ett par exempel av tusentals likadana. Sökandet efter helheten försvann för drygt hundra år sedan för att skapa en vetenskap som numera i många kretsar betraktas som en närmast religiös scientism. Allt för att skapa ett välstånd för ett fåtal med de andra som ovetande slavar. Slavarna får hålla tillgodo med de applikationer som de får serverade.

  • Den etablerade fysiken anses kunna förklara den hastighetsförändringen. Materien svarar på den yttre inkommande vågen, genom att generera en sekundär våg vars fasförskjutning och spektrala egenskaper är såna att det tillsammans med den inkommande vågen blir en långsammare våg. Orsaken till detta är att elektronerna har en trög massa som gör att dom inte hinner med att röra sig helt i takt med det inkommande ljuset. I en djupare teoretisk behandling hävdas det att en liten liten del av vågen faktiskt slinker igenom med ljushastigheten.

 • Partiklar finns ju inte, utan är bara en slags modell för att få fabricerade ekvationer stt fungera för att bygga kvantfysik mm. Den modell där de hävdar att ljus “fördas”, osv.

 • “The Veil” finns där just för att det nuvarande systemet ska kunna upprätthållas. Gravitation och energi har varit inlåsta i det blå skåpet hur länge som helst. Den som kommer och påstår att ljus inte har hastighet utan är en axiell perturbation i fältet blir fort betraktad som mindre vetande. Trots att de bättre vetande har svårt för att förklara varför sk partiklar med “ljushastigheten” när de passerar ett glasprisma sjunker med 40% för att plötsligt efter utträdet ur samma prisma återta farten. Samma vetare sitter med “plus och minusladdningar” som protonen och elektronen som jämnbördiga enheter trots att protonen är ca 1800 gånger större än elektronen. Bara ett par exempel av tusentals likadana. Sökandet efter helheten försvann för drygt hundra år sedan för att skapa en vetenskap som numera i många kretsar betraktas som en närmast religiös scientism. Allt för att skapa ett välstånd för ett fåtal med de andra som ovetande slavar. Slavarna får hålla tillgodo med de applikationer som de får serverade.

  • Den etablerade fysiken anses kunna förklara den hastighetsförändringen. Materien svarar på den yttre inkommande vågen, genom att generera en sekundär våg vars fasförskjutning och spektrala egenskaper är såna att det tillsammans med den inkommande vågen blir en långsammare våg. Orsaken till detta är att elektronerna har en trög massa som gör att dom inte hinner med att röra sig helt i takt med det inkommande ljuset. I en djupare teoretisk behandling hävdas det att en liten liten del av vågen faktiskt slinker igenom med ljushastigheten.

 • Vill inte rent ut påstå att Lazar är ett form av skådespeleri från dunkla krafter. Det normala är ju annars att personer liknande honom inte alls är “avslöjare” eller liknande, utan redskap för att på olika sätt plöja åkern för NASA:s project blue beam.

  Genom den hittepåtekniken så får man folk med på vagnen om att det finns aliens, och ihop ned det ser vi den accelererande propagandan om space, space och space, ISS/Intetnationsl fake station, inslag i vpr mefia om tvillingjord, och att aliens kan se “precis liksdana ut som oss” – det ör det senaste käcka de för ut i sina shower oxh via alla möjliga kanaler. Då kan vi misstänka att de har lite panik att snart sjösätta NASA:s project blue beam.

  Lazars teknik gör också att folk inte vaknar upp till den naturliga “teknik” som eliten redan använder, skyn är full av tingestar med simpel teknik utifrån el/magnetism. Lazar ser till att korten blandas och att vi tittar lite åt fel håll

  Det finns inget sådant som gravitationsvågor, gravitation, partiklar eller att accelerera partiklar. Ljus “färdas” inte. Detta vet alla inom normal top-science.

  • Intressant, intressant…

   Men om du nu anser att den allmänna relativitetsteorin och standardmodellen inte stämmer hur ser din egen fundamentala uppfattning ut hur allt hänger ihop.
   Vad orsakar att du inte svävar ut i rymden utan står kvar på klotet eller hur når fotonerna från solen hit om det inte färdas och varför finns det en partikelaccelerator i CERN om det inte finns några partiklar?
   Utslagsfrågan är kanske vad “normal top-science” är för område?

 • Robert Lazar berättade detta redan för 30 år sedan. Frågan är inte OM framdrivningen är HYPOTETISK utan VARFÖR vi inte har den idag och att batterier tycks vara det eftersträvansvärda? FOLLOW THE MONEY!

  Sedan och det kommer jag få påhopp av av individer à la Sylthammar (som inte har lyft av The Veil):

  “51.2 ▶ Questioner: Thank you. This next question I feel to be a transient type of question; however, it has been asked me by one whom I have communicated with who has been intensely involved in the UFO portion of the phenomenon. If you deem it too transient or unimportant we’ll skip it, but I have been asked how is it possible for the craft of, shall we say, the fourth-density to get here in that it seems that as you approach the velocity of light mass approaches infinite. We have talked about the increase of spiritual mass and it was just a question as to how this transition from very distant planets is made in craft and my question would be why craft would be necessary at all? This is not an important question.

  Ra: I am Ra. You have asked several questions. We shall respond in turn.

  Firstly, we agree that this material is transient.

  Secondly, those for the most part coming from distant points, as you term them, do not need craft as you know them. The query itself requires understanding which you do not possess. We shall attempt to state what may be stated.

  Firstly, there are a few third-density entities who have learned how to use craft to travel between star systems while experiencing the limitations you now understand. However, such entities have learned to use hydrogen in a way different from your understanding now. These entities still take quite long durations of time, as you measure it, to move about. However, these entities are able to use hypothermia to slow the physical and mental complex processes in order to withstand the duration of flight. Those such as are from Sirius are of this type. There are two other types.

  One is the type which, coming from fourth, fifth, or sixth density in your own galaxy, has access to a type of energy system which uses the speed of light as a slingshot and thus arrives where it wishes without any perceptible time elapsed in your view.

  The other type of experience is that of fourth, fifth, and sixth densities of other galaxies and some within your own galaxy which have learned the necessary disciplines of personality to view the universe as one being and, therefore, are able to proceed from locus to locus by thought alone, materializing the necessary craft, if you will, to enclose the light body of the entity.”

  Källa: https://www.lawofone.info/results.php?s=51

  Men det har väl folk i allmänhet svårt att ta till sig. För vi bor ju på en planet som snurrar 1700 km/h runt sin egen axel och med 170 000 km/h runt Solen. OCH som bara FINNS. Men de är för upptagna att titta på TV och i sina mobiler för att lyfta blicken alls.

  Jag har resignerat. Saknar Ivan Björn… han kom med intelligenta kommentarer!

 • Vill inte rent ut påstå att Lazar är ett form av skådespeleri från dunkla krafter. Det normala är ju annars att personer liknande honom inte alls är “avslöjare” eller liknande, utan redskap för att på olika sätt plöja åkern för NASA:s project blue beam.

  Genom den hittepåtekniken så får man folk med på vagnen om att det finns aliens, och ihop ned det ser vi den accelererande propagandan om space, space och space, ISS/Intetnationsl fake station, inslag i vpr mefia om tvillingjord, och att aliens kan se “precis liksdana ut som oss” – det ör det senaste käcka de för ut i sina shower oxh via alla möjliga kanaler. Då kan vi misstänka att de har lite panik att snart sjösätta NASA:s project blue beam.

  Lazars teknik gör också att folk inte vaknar upp till den naturliga “teknik” som eliten redan använder, skyn är full av tingestar med simpel teknik utifrån el/magnetism. Lazar ser till att korten blandas och att vi tittar lite åt fel håll

  Det finns inget sådant som gravitationsvågor, gravitation, partiklar eller att accelerera partiklar. Ljus “färdas” inte. Detta vet alla inom normal top-science.

  • Intressant, intressant…

   Men om du nu anser att den allmänna relativitetsteorin och standardmodellen inte stämmer hur ser din egen fundamentala uppfattning ut hur allt hänger ihop.
   Vad orsakar att du inte svävar ut i rymden utan står kvar på klotet eller hur når fotonerna från solen hit om det inte färdas och varför finns det en partikelaccelerator i CERN om det inte finns några partiklar?
   Utslagsfrågan är kanske vad “normal top-science” är för område?

 • Robert Lazar berättade detta redan för 30 år sedan. Frågan är inte OM framdrivningen är HYPOTETISK utan VARFÖR vi inte har den idag och att batterier tycks vara det eftersträvansvärda? FOLLOW THE MONEY!

  Sedan och det kommer jag få påhopp av av individer à la Sylthammar (som inte har lyft av The Veil):

  “51.2 ▶ Questioner: Thank you. This next question I feel to be a transient type of question; however, it has been asked me by one whom I have communicated with who has been intensely involved in the UFO portion of the phenomenon. If you deem it too transient or unimportant we’ll skip it, but I have been asked how is it possible for the craft of, shall we say, the fourth-density to get here in that it seems that as you approach the velocity of light mass approaches infinite. We have talked about the increase of spiritual mass and it was just a question as to how this transition from very distant planets is made in craft and my question would be why craft would be necessary at all? This is not an important question.

  Ra: I am Ra. You have asked several questions. We shall respond in turn.

  Firstly, we agree that this material is transient.

  Secondly, those for the most part coming from distant points, as you term them, do not need craft as you know them. The query itself requires understanding which you do not possess. We shall attempt to state what may be stated.

  Firstly, there are a few third-density entities who have learned how to use craft to travel between star systems while experiencing the limitations you now understand. However, such entities have learned to use hydrogen in a way different from your understanding now. These entities still take quite long durations of time, as you measure it, to move about. However, these entities are able to use hypothermia to slow the physical and mental complex processes in order to withstand the duration of flight. Those such as are from Sirius are of this type. There are two other types.

  One is the type which, coming from fourth, fifth, or sixth density in your own galaxy, has access to a type of energy system which uses the speed of light as a slingshot and thus arrives where it wishes without any perceptible time elapsed in your view.

  The other type of experience is that of fourth, fifth, and sixth densities of other galaxies and some within your own galaxy which have learned the necessary disciplines of personality to view the universe as one being and, therefore, are able to proceed from locus to locus by thought alone, materializing the necessary craft, if you will, to enclose the light body of the entity.”

  Källa: https://www.lawofone.info/results.php?s=51

  Men det har väl folk i allmänhet svårt att ta till sig. För vi bor ju på en planet som snurrar 1700 km/h runt sin egen axel och med 170 000 km/h runt Solen. OCH som bara FINNS. Men de är för upptagna att titta på TV och i sina mobiler för att lyfta blicken alls.

  Jag har resignerat. Saknar Ivan Björn… han kom med intelligenta kommentarer!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *