Bob Lazar beskriver hypotetisk antigravitationsmotor

publicerad 2 november 2019
- av NewsVoice
Bob Lazar. Foto: Joe Rogan

KONTROVERSIELLT. Om den motor som Bob Lazar beskriver skulle existera kan människan lösa världens transportproblem. NewsVoice sammanställer beskrivningen av en hypotetisk modell utan att vi tar ställning till trovärdigheten hos varken berättaren och omständigheterna.

Bob Lazar är förmodligen en av världens mest kontroversiella personer vars berättelse inte ändrat sig sedan 1980-talet, menar Derek Van Schaik som försöker analysera Lazars kroppsspråk. Van Schaiks slutsats är att det inte går att fastställa att Lazar hittar på.

Lazar hade en kort karriär som ingenjör anställd inom den amerikanska försvarsindustrin, men inte desto mindre en fascinerande sådan, enligt miljontals människor som genom fyra decennier hört honom berätta om sina påstådda erfarenheter från ett högt säkerhetsklassat militärt projekt som syftade till att återskapa en så kallad "antigravitationsmotor", i brist på bättre begrepp. Lazars beskrivning av en sådan motor är som hämtad från en science fiction-film.

Motorn

Enligt Lazar består "motorn" av en reaktor utformad som en vertikalt monterad cylinder (60x120 cm). I toppen av reaktorn finns element 115, Moskovium, tidigare kallat Ununpentium, som är ett grundämne med det kemiska tecknet Mc och atomnummer 115. Mc 115 upptäcktes officiellt 2013 och namnet blev formellt accepterat 2016, men Lazar beskrev det redan på 1980-talet.

I basen av en cylindern finns motsvarigheten till en cyklotron dvs en form av partikelaccelerator vilken normalt består av en elektromagnet med ett homogent magnetfält. Partiklar skjuts från "cyklotronen" via en tub rakt upp mot element 115. När Mc 115 träffas av partiklarna genereras en reaktion som i sin tur ger antimateria vilken riktas neråt mot en gas. Det ger en ny reaktion mellan materia (gasens molekyler) och antimateria, vilken blir till ren energi som sedan kan rikas neråt i olika riktningar. Denna fria energi utgör själva drivkraften i "motorn". Samma energi kan även användas för att tillgodose elektriska behov i farkosten, fortsätter han.

Enligt Bob Lazar skapar motorn en gravitationsvåg vilket ger farkosten sina antigravitationsegenskaper. Dessutom bryts ljuset runt hela farkosten. Han hävdar även att motorn inte genererar någon spillvärme alls, vilket står i konflikt med termodynamikens lagar. Inte nog med att motorn bryter ljuset, den kan även manipulera rymd och tid eftersom båda är påverkbara av gravitationsvågor och detta gör den som kan kontrollera tekniken teknologiskt oövervinnerlig, menar Lazar.

Text: NewsVoice | Läs mer om Bob Lazar

Bob Lazar. Foto: Joe Rogan
Bob Lazar. Foto: Joe Rogan Show