God hygien är en nyckel till hälsa – Lasse Wikman

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 10 november 2019
- NewsVoice redaktion
Lasse Wikman, privat foto
God hygien är en nyckel till god hälsa. Lasse Wikman, privat foto
Lasse Wikman, privat foto

KRÖNIKA. Hälsa handlar ofta om vanlig god hygien, att du tvättar händerna ordentligt innan du äter mat eller ska behandla ett sår eller en skada. Antibiotika bör endast användas i undantagsfall. I övrigt är kroppen i sig en fantastisk läkare och i naturen finns helande örter som använts i 1000-tals år och fungerar lika bra idag. Ungefär så kan Lasse Wikmans praktiska krönika om människans hälsa och allmän bot sammanfattas. Han avslutar med några hälsotips.

Text: Lasse Wikman

Vacciner

Naturligtvis ska vi inte helt förkasta alla typer av vaccinationer eller läkemedel, men vi bör beakta, att livet självt är en duktig läkare och jag kan tycka att det är ett märkligt resonemang vaccinationsförespråkarna för. Genom evolutionen har människan utvecklats. Genom umbäranden och framåtsträvande har den starke gått vidare. Så gäller fortfarande för alla levande varelser.

Människan har klarat mycket, men helt plötsligt påstår vaccinationsförespråkarna att vi kan inte gå vidare längre, utan att ha injicerat oss med skadliga ämnen. Människan är starkare än så. Problemet är bara att det finns så många dunkla intressen som vill ha makt, tjäna gränslöst med pengar och omge sig med oerhörda rikedomar. Det är dessa personer som vill tvinga oss att vaccinera oss, så att de får än mer makt. Girigheten har ingen gräns.

Florence Nightingale skapade medvetenhet om god hygien

Florence Nightingale, 1920. Källa: United States Library of Congress. Licens: Public domain.
Florence Nightingale, 1920. Källa: United States Library of Congress. Licens: Public domain, Wikimedia.

Florence Nightingale (1820-1910 i var en av grundarna av det moderna sjuksköterskeyrket. Nightingale blev känd för sina insatser under Krimkriget som rasade 1853-1856. Kriget var en konflikt mellan det Ryska kejsardömet å ena sidan och en allians mellan Storbritannien, Frankrike, Sardinska kungadömet och det Osmanska riket å andra sidan.

Det viktigaste ur medicinsk synpunkt var Florence Nightengales engagemang och vård om de skadade soldaterna. I en sjukstuga i den asiatiska delen av Konstantinopel, nuvarande Istanbul, kom hon att vara avgörande för mångas liv. När hon så fick en arbetsledande befattning i vården, var hon inte sen med att skapa bättre förhållanden för patienterna. Bland annat lyckades hon sänka dödligheten vid militärsjukhusen i Krim från ca 42 % till 2 % inte minst genom att i samråd med specialister förbättra de vedervärdiga hygieniska förhållandena på sjukhusen.

Florence Nightengales välskötta sjukvård rönte stor uppmärksamhet och efter krigsslutet, då Storbritannien firade segern, blev Nightengale en stor nationell hjälte. Trots att hon var kvinna och fick ett politiskt motstånd i början gick hon även segrande ur denna kamp. Hon blev efter hemkomst till Storbritannien, krigsministerns främsta rådgivare i militärhygienska frågor.


De lärdomar man drog utifrån Nightengales sätt att sköta sjuka var, inte i första hand att ge mediciner, utan att hålla rent. Tvätta patienterna, hålla rent i salarna, byta sängkläder ofta och framförallt – tvätta händerna.


Tabell

Befolkning
1853
Döda av sina sår Döda genom sjukdomar Döda av andra orsaker
Sardinien 4,350 000 16 2,166
Storbritannien
(utan kolonier)
21,350 000 1,847 17,225 775
Osmanska riket 35,000 000 10,800 24,500
Frankrike
(utan kolonier)
36,070 000 11,750 75,375
Ryssland 71,775 200 15,971 88,775 13,225
Totalt 168,545 200 40,384 208,041

 

Digerdöden

Redan då pesten eller digerdöden om man så vill, härjade runt om i världen och Europa, insjuknade och dog människor i snabba förlopp. Pest är en infektion orsakad av bakterien Yersinia pestis.

I Dagens Medicin kan vi läsa följande:

“Från 500-talet och framåt drabbades Europa av tre pestpandemier, varav de två första var förödande.
Den första pandemin började år 541 med den så kallade justinianska pesten och hemsökte sedan medelhavsländerna i 200 år.
Den andra pandemin började med digerdöden 1346-1353 och fortsatte sedan med återkommande utbrott ända till 1800-talets början.”

“Stockholm förlorade nästan en fjärdedel av sin befolkning vid pestutbrottet 1710-1711.
En tredje, mycket lindrigare pandemi, startade i början av 1900-talet och pågår ännu. Den är märkbar främst i fattiga länder i Asien och Afrika.”

“Hur spreds sjukdomen? Var råttorna boven i dramat? I den nya studien, som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences, har forskarna ställt samman all tillgänglig data över nio pestutbrott i Europa från 1348 till 1813.
Med stöd av uppgifterna har forskarna testat matematiskt vilken typ av smittspridning som bäst kan förklara dödligheten. Deras svar är lite överraskande. Råttorna friförklaras från all skuld för merparten av utbrotten. Enligt deras resultat spreds sjukdomen i huvudsak inte heller som lungpest, via luften. I stället spreds smittan direkt från människa till människa genom loppor och löss.”

“Men sprider råttor aldrig pest? Jo, de verkar helt och hållet ligga bakom den nu pågående tredje pestpandemin. Det kan delvis förklara varför denna pandemi är så lindrig i jämförelse med de historiska utbrotten och deras förfärande dödstal.”

Källa: Digerdöden kan vara människornas verk, Dagens Medicin

Vad envar kan sluta sig till, när det gäller denna fruktade sjukdom, är att i avsaknaden av ordentlig hygien kunde sjukdomen få snabbt fäste.

Vi måste också hålla i minnet att antibiotika har gjort och gör fortfarande en alldeles fantastisk nytta för mänskligheten. Den är i många situationer direkt livräddande.

Örternas helande egenskaper

Genom historien har människan alltid lärt sig av naturen. Därifrån har vi kunnat plocka läkande medel och örter. Genom de munkar och nunnor som startade kloster i vårt land, fick vi en hel del kännedom om helande örter, utifrån de klosterträdgårdar de anlade.

Klosterträdgårdarna var indelade i olika användningsområden. En modell man tagit med sig från antikens Europa.

 • Örtagården var en odling av medicinalväxter som bedrevs i större eller mindre utsträckning vid varje kloster. Här odlades också kryddväxter. Det finns böcker kvar från medeltiden som ger oss kunskap om vilka växter som odlades och hur de användes.
 • Fruktträdgården hade utrymme både för fruktträd och bärbuskar. Det var cistercienserna som lärde oss att ympa fruktträd. Ympkvistar kunde komma relativt långt ifrån och underlättade spridningen av olika fruktträd.
 • Biodling i närheten av fruktträdgården var naturligtvis av största vikt. Bina gav också honung, ett vanligt sötningsmedel. Honungen användes även som läkemedel.

Linda Jacobson

Linda Jakobson är en av få västerländska journalister som har trängt under ytan på det kinesiska samhället. Hon skrev boken ”Miljoner sanningar – tio år i Kina”.

”Den finländska journalisten Linda Jacobson skrev boken ”Miljoner sanningar – tio år i Kina” (1998) och i den ägnar hon flera sidor åt traditionell kinesisk medicin. Hon redovisar några olika fall då personer, hon själv bland annat, haft allvarliga åkommor som västerländsk medicin inte klarat av att bota med antibiotika mm men som blivit friska tack varje kinesiska läkare som tillämpat traditionell läkekonst.

Linda Jacobson citerar bland annat en läkare, Ye Peigong, som villigt erkände ”…att den västerländska läkevetenskapen var överlägsen när det gäller att behandla akuta sjukdomar eller allvarliga skador”. Men han sa också: ”Traditionell kinesisk läkekonst kan bota en hel del sjukdomar som den västerländska läkekonsten inte kan. Traditionell läkekonst är bäst på att behandla kroniska sjukdomar, hjärtproblem, invärtes sjukdomar och gynekologiska åkommor. Men den är långsam. Det är många som inte har tålamod nog att stå och koka örter dag efter dag.”

Traditionell kinesisk medicin började utvecklas för några tusen år sedan och präglas – liksom de dominerande filosofiska riktningarna i Kina – av strävan efter harmoni.

Daoisterna fokuserar i huvudsak på förhållandena mellan människan och naturen medan konfucianerna främst ägnar sig åt relationerna människor emellan, i familjen och i samhället. De traditionella läkarna ser till harmonin i kroppen och strävar efter att återställa den när kroppen kommer ur balans.

Sjukdomar ses således främst som störningar av harmonin och balansen mellan olika krafter i kroppen. Därför är det naturligt för kinesiska läkare att söka orsaken till den rubbning av balansen som tänks ligga bakom.

Sjukdomar kan till exempel orsakas av en obalans mellan de kosmiska och allestädes närvarande krafterna yin och yang. De kan också bero på störningar i det naturliga flödet av qi – det energiflöde som enligt kinesisk tradition tänks uppfylla allt, från den enskilda kroppen till hela universum.”

God hygien

För att understryka vikten av att hålla god hygien och framförallt tvätta händerna ordentligt, har jag valt att delge tankar från tre läkare.

Mikael Sandström, 54, är akutläkare vid Lindesbergs sjukhus och tidigare Robinson-deltagare:

“Jag är fruktansvärt duktig på handhygien. Jag har handskar och hela och rena händer när jag undersöker patienter. Dessutom petar jag mig sällan i näsan. Nio av tio förkylningar har man plockat upp från händerna.”

Maria Lundgren, 40, är barnläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala:

“Handhygien är viktigt. Jag har ju ett väldigt infektionskänsligt jobb.”

Annica Ravn-Fischer, 39 är kardiolog på hjärtintensiven vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

“Jag sover gott. Sällan sover jag mer än sex till sju timmar och det klarar jag mig på bra. Det är väldigt viktigt att man har en avspänd relation till sitt sömnbehov och inte stressar upp sig över att man inte ska få tillräckligt med sömn.

Förkylningar smittar nästan alltid via händer så därför försöker jag vara extra noggrann med handhygien.

Jag tränar mycket och ofta vilket jag alltid har gjort. Träningen bidrar också till att jag sover bra.

Ibland äter jag vitaminer i samband med förkylningstider. Annars försöker vi få i oss mycket frukt och grönt hemma.”

Det vi kan lära oss av historien och allt levandes utveckling, är att den starke, oavsett det är människan, djuren eller växterna, går vidare medan den svaga går under.

Detta förhållningssätt är på det sätt vi allt levande, utvecklats genom årtusenden. Man kan då fråga sig, varför ska man låta injicera sig med för kroppen helt främmande ämnen?

När det gäller den debatt om antibiotika som är högst påtaglig i västvärlden, både för människor och djur, finns det en stor anledning till varför. Användningen av antibiotika har formligen exploderat, vilket har gjort att det vi försöker skydda oss emot blivit resistent.

”Att alltför ensidigt lägga ansvaret på läkare att skriva färre recept missar det övergripande målet att få ner smittspridningen. Patienterna bär också ett ansvar. Det är de som får se till att antibiotikabehandlingar inte avbryts i förtid samt att hålla smitta nere genom att tvätta händerna och stanna hemma vid sjukdom. Det menar Mikael Rolfs, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik.”

Swisha Lasse WikmanSå vi kan sammanfatta kunskapen om hälsa och hygien, att tvättar vi händerna ordentligt, och ofta, gärna efter varje gång du varit ute, så behåller du din hälsa och får vara frisk länge. Medicin i form av antibiotika, bör bara användas i undantagsfall. Kroppen är en fantastisk läkare.

Vi kan undvara alla kemiska mediciner och preparat. Istället kan vi kontakta en homeopat eller naturmedicinare och därigenom få de örter vår kropp behöver för att komma i balans igen.

Ytterligare tips för att hålla sig frisk förutom god hygien:

 • Ät mycket grönsaker och frukt varje dag och ät gärna ekologiskt, närproducerat.
 • Undvik mat som har en katalog av ingredienser i sitt innehåll.
 • Undvik socker.
 • Träna regelbundet flera gånger i veckan.
 • Stressa mindre. Byt arbete om stressen är för stor. Kanske mindre betalt, men ett friskare liv.
 • Sov ostört, utan mobiler, datorer eller TV i samma rum.
 • Filtrera vattnet
 • Tag kolloidalt silver var dag i näshålorna samt i svalg och under tungan.

Text: Lasse Wikman

Relaterat

 • Läs mer om hälsa i NewsVoice

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: God hygien
 • Vatten kan man också koka och låta svalna (i kylen) innan man dricker. Inte för att jag själv alltid gör det, men ibland. Vid magsjuka går det att göra egen vätskeersättning. Kokat vatten med halv msk socker och halv tsk salt ( mängderna beror väl på hur mycket vatten som kokas förstås. Minns inte vattenmängden riktigt i detta ex). Annars är mineralvatten bra att dricka vid magsjuka eftersom kroppen förlorar mycket salter då.

  En släkting har en gammal bondepraktika som är riktigt intressant och rolig att läsa. Bl a står det en hel del om s k åderlåtning som en kur mot olika krämpor och sjukdomar. Till andra besvär, som t ex ihållande hosta rekommenderas opium-droppar som tydligen kunde köpas på apotek tidigare. Men i första hand rekommenderades mycket annat jag inte kommer ihåg. Pepparmynta var bra mot illamående, som bekräftade min egen erfarenhet av att äta sådana tabletter/karameller mot åksjuka.
  Finns mycket vishet i vår egen gamla kultur också, även om inte allt kanske fungerade så bra.

 • Bra Lasse men synd du säljer in den bedrägliga lögnen med hjälp av en djupare lögn, som bereder vägen för, och via vilken alla andra lögner och missgrepp mot mänskligheten får inträde:

  “Genom evolutionen har människan utvecklats.”

  Big bang och evolution… kom igen nu och vakna upp 😉

  • En enkel fråga? Hur ställer du dig till alla ben och skelettfynd av Homo Sapiens kontra Neanderthalare, Australopitheciniae och Cro Magnon. Bockstensmannen var inte i paritet med nutidens människa. Han skulle knappast klassats som arbetsför av försäkringskassan, trots att han var väl bevarad. Är detta bara “nys”? Har människan skapats av GUD fix och färdig och inte haft någon utveckling. Vilken skola har du gått i?

   • Jag bryr mig överhuvudtaget inte om “fynd”. Sanningen om vår tillvaro och “förflutna” är så totalt annorlunda än vad institutionerna förmedlar – de är liksom inte till för att vi ska få veta, utan för att vi ska programmeras in i koncept som ska dölja ALLTING.

    • Men är människan en Guds skapelse? Det meddelas att inte ens påven tror på ett liv efter detta. Vad säger du om det?

     • S Hallengren.
      Vi är lite ot här nu. Men man får faktiskt tro att människan är skapad av Gud. Jag tror det t ex. Vet inte hur Sune tror. Vad Påven säger bryr jag mig inte om.

   • Du tror alltså på Darwinism – rasbiologins fader? Darwins tro uppfattas av andra som problematiskt för den mänskliga samlevnaden då den utgår från sociala uppfattningar som kläs i vetenskaplig dräkt.

    Med hjälp av “vetenskapliga fakta” kan man försantgöra att vissa människor inte utvecklats så långt från det tidigare sk “apstadiet”. Dessa “apor” behöver således genom politiska insatser behandlas/utsättas för social, medicinsk och ekonomisk ingenjörskonst. Det är där vi befinner oss nu. Rasbiologin är inte död utan fortlever och frodas under det orwellianska nyordet medicinsk genetik.

    Om jag vore du skulle jag inte ta de olika skelettfynden på alltför stort allvar. Det finns stora luckor (hopp) i materialet som gör den evolutionära utvecklingen osannolik. Har själv läst arkeologi och vet att denna “vetenskap” i grunden är starkt politiserad.

    För mig är naturen en gudom. Följaktligen är vi skapade av gud. Tror dock inte på evolution. Allt är skapat fix och färdigt. När människor genmanipulerar så är det ett brott mot de naturliga lagarna.

    Det räcker att titta ut genom fönstret och se hur ALLT bara förfaller. Vi går alltså mot samhällelig degeneration med hjälp av politiker och makthavare. Tidigare generationer har överlevt och haft det bra och har således inte behövt sk experter som talat om för dom för dem om hur de ska leva sina liv genom ditten och datten.

    Vad påven tycker är HELT ointressant i alla frågor. De religiösa frågorna inom kyrkan tenderar att bli alltmer politiska. Bättre vore om den katolska kyrkan bildar ett politiskt parti för att bättre representera deras målsättningar – one world order.

    https://www.varldenidag.se/debatt/darwin-rasbiologins-fader/cbbiiy!3awfbxO7NyoXeAStzTuKMQ/

 • Egen brunn: köp ett bra filtreringssystem det mår både kroppens in och utsida bra av. Flaskvatten innehåller plastpartiklar och är inte heller riktigt rent.
  Frukt är jättebra och fruktsockret är inte alls skadligt som så många tror då det intas i kombinationen fruktos och fruktfibrer. Det är pressade juicer som inte innehåller fruktkött som är riktiga sockerbomber. Finns inte ekologisk frukt att tillgå så köp den kommersiellt odlade men glöm inte att skala den först.
  En god handhygien är a och o, nysa och hosta kan man faktiskt göra i armvecket på sig själv. Man kan också försöka undvika att klia sig i ögonen eller peta sig i munnen när man är ute i affärer och vidrör varor som alla andra kan ta och känna på. Konsumenter som kanske inte tvättat händerna efter sista toabesöket eller som går runt och bär på någon smittsam sjukdom.
  Vi skall vara rädda om oss själva och våra medmänniskor för då håller vi oss friskare längre.

 • Intressant och tänkvärd artikel. Förutom god hygien är goda gener en nyckel till hälsa. Skämtsamt uttryckt bör man se till att välja föräldrar med god hälsa. Ett exempel på vilseledande information är TV-reklamens inslag om mormor som på apoteket beklagar sig att hon håller på att bli förkyld men ändå vill träffa barnbarnen, finns det inget som hjälper. Virus smittar genom droppinfektion dvs både vid direktkontakt och inandning och kan vara svårt att freda sig emot. Mormodern i detta reklaminslag är redan en smittorisk då virus smittar innan den s.k. förkylningen bryter ut.
  När det gäller de åtta tipsen förutom god hygien håller jag inte med gällande punkterna 1 och 7 För mycket frukt är inte bra då dagens frukt till stor del importerats och innehåller mycket socker, fruktos. Ni som inte har egen brunn och har koll på dricksvattnet, rekommenderas att köpa flaskvatten.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *