Kommer viktig historiekunskap att helt förbjudas?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 20 november 2019
- NewsVoice redaktion
Skola och utbildning. Foto: Javier Trueba. Licens: Unsplash.com

När skolmyndigheten nyligen ville inskränka historieämnet tidsmässigt och låta undervisningen starta vid år 1700 möttes deras agerande av kraftiga protester. Man ville från flera håll ha kvar medeltiden och antiken för att kunna behålla det historiska perspektivet.

Text: Hans Myrebro, Historisktkorrekt.se | Skola och utbildning. Foto ovan: Javier Trueba. Licens: Unsplash.com

Vad man däremot i allmänhet har svalt utan protester är den kvalitetssänkning och som ägt rum särskilt vad beträffar modern historia, samtidigt som undervisningen har flyttats ut från en lärosal med fönster mot världen och placerat den i en åsiktskorridor som är enkelriktad och dåligt upplyst.

Elitistisk klubb föredrar kunskapslöshet och historisk omedvetenhet

Boken: "Den sanna historien om Bilderberggruppen" av spanjoren Daniel Estulin
Boken: “Den sanna historien om Bilderberggruppen” av spanjoren Daniel Estulin

De dignitärer som möts i Bilderberggruppen och lägger upp de stora riktlinjerna för mänskligheten kunde för några år sedan jublande konstatera, att kontrollen över utbildningen förstärkts.

”Man vill tillåta en-världs-globalisterna att sterilisera världens sanna förflutna. Deras insatser bär ”fantastisk” frukt. Dagens ungdom är nästan fullständigt okunniga om historiens lärdomar. Från globalistens synvinkel förenklar detta faktum läroplanen.” 

ArcanumSkolan 2024

Citatet är hämtat från Daniel Estulins bok om Bilderberggruppen, den grupp som med uppkavlade ärmar arbetar på att eliminera historiekunskapen liksom man vill begränsa religionens inflytande.


Det outtalade syftet skulle vara att människor som avklätts sin historia och sin religion lättare skulle kunna hanteras som handelsvaror i ett globalt system.


Men varför denna politik? Jo, historisk medvetenhet har alltid varit lika förhatlig bland globalisterna, som det har omhuldats i nationalisternas läger. Redan termerna globalist och nationalist uttrycker denna skillnad.

Nationalister vs globalister

För globalisten finns inga nationsgränser och därför ingen anledning att studera det som skiljer vad beträffar historisk och religiös utveckling. Man vill alltså få människor att tappa kompassen och på det sätten göra dem mer brukbara som handelsvaror och Bilderberggruppen liksom Trilaterala kommissionen och Romklubben utgör ett globalistiskt avantgarde. För dem finns nationalisterna till endast som hatobjekt. Så har det varit alltsedan 1900-talets början.

Till Bilderberggruppen inbjuds varje år bland annat någon företrädare för den svenska regeringen för att lära sig sin läxa. Nu senast fanns bland annat Annie Lööf på plats.

Läs mer: Annie Lööf följde bara Bilderberggruppens instruktioner

Men man nöjer sig inte med målsättningen att uppfostra ungdomar: ”som är nästan helt okunniga om historiens lärdomar”. Man vill också att det lilla de lär sig ska vara, ”en steriliserad form av världens sanna förflutna”. Både Stalin och Hitler skulle ställa sig upp och applådera en sådan målsättning, om de kunde.

Falsk men politiskt korrekt historieskrivning om andra världskriget

Den 19 september 2019 i Strasbourg godkände EU-parlamentet med 535 röster för och 66 emot en, ”Joint Motion For a Resolution”, som fastställde den historiebeskrivning angående främst 1900-talet som ska gälla som absolut norm för all framtid. Resolutionen kunde lika gärna vara skriven på ett Bilderbergmöte, men var i själva verket framtagen av en grupp agenda-historiker med en politisk målsättning.

Resolutionen var betitlad: ”On the Importance of European Remembrance for the Future of Europe”  Dokumentet fastställer bland annat:

”…stresses that the Second World War, the most devastating war in Europe’s history, was started as an immediate result of the notorious Nazi-Sovjet Treaty on Non-Aggression of 23 August 1939, also known as the Molotov-Ribbentrop Pact, and its secret protocols.”

Ett fredtraktat mellan Hitler och Stalin skulle alltså vara orsak till ett förödande storkrig. Här har vi tydligen att göra med kvasihistoriker som är helt styrda med töm och betsel av lika styrda politiker.

Inte ett ord om att Franklin Roosevelt redan innan han blev president lovade att krossa Tyskland och att han som president gjorde allt för att nå det målet. Ingenting om att Polens arméchef sommaren 1939 kunde yttra att: ”Polen vill ha kriget mot Tyskland och Tyskland kommer inte att kunna undvika det, även om de vill” eller Winston Churchills ord den 3 sept: ”Detta är England krig och målet är att krossa Tyskland”.

William C. Bullitt. Licens: Public Domain, Wikimedia Commons

Frankrike var så bearbetat av USA:s toppdiplomat William Bullit att de inte hade förmåga att stå emot USA:s krigshets. Under tiden gjorde Hitler vad han kunde för att få till stånd en icke aggressionspakt med Polens utrikesminister Józef Beck. När det misslyckades vände han sig till Stalin.

Att Sovjet anges som en utlösande faktor for ett storkrig får sannolikt ses som ett utslag av russofobi – allt för att dölja den förödande allt överskuggande amerikanska målsättningen dikterad av sionistiska krafter. ”Våra judiska intressen kräver den slutliga förintelsen av Tyskland”, Zeev Jabotinsky, Irguns grundare. Nej, hade man velat med myndighet fastställa orsakerna till andra världskriget, hade man naturligtvis börjat med att nämna Versailles-diktatet för att därefter övergå till att redogöra för den krigsförklaring som världssamfundet levererade vid sin konferens i mars 1933, ”Judea Declares War on Germany”.

Det var en krigsförklaring med makt och myndighet eftersom USA oreserverat ställde sig bakom den. Därifrån utgick man då man under de närmaste åren med energi sköt Hitler framför sig mot den väntade katastrofen som skulle innebära, ”att Tyskland skulle helt förstöras”, för att tala med ordförande Samuel Untermayers ord.

Men om man ändå står så fastnaglad vid etablissemangets bild av Hitler som krigshetsare, att man inte kan ta till sig de förklaringar som jag givit ovan, så har man mycket svårt att komma förbi Englands och Frankrikes roll i sammanhanget. Andra världskriget startade inte i och med att tyska trupper gick in i Polen för att ta tillbaka Danzig, som berövats Tyskland 20 år tidigare.

Boken: "De skapade ett blodigt 1900-tal" av Hans Myrebro - Historisktkorrekt.se
Boken: “De skapade ett blodigt 1900-tal” av Hans Myrebro – Historisktkorrekt.se

Kriget blev ett världskrig när England och Frankrike på USA:s order förklarade Tyskland krig den 3 september 1939. Det fanns ingen anledning till detta. Tyskland hade inte hotat eller visat intresse för dessa länder.

Lika skrämmande är att konstatera att EU-parlamentarikernas historiekunskap uppenbarligen har förintats, om den ens har existerat. Det innebär att de som ska leda Europas öden in i framtiden lika gärna kunde ersättas av zombier. Ja, kanske inte riktigt, för här har dessa parlamentariker också tagit på sig uppgiften att utrusta våra ungdomar med skygglappar och styra dem med piskrapp om de avviker från den ”sanna” vägen genom att själva börja utforska verkligheten. På detta sätt dödar man det intresse för historia som naturligt uppstår hos ungdomar i ett demokratiskt samhälle.

Syriens president al-Assad hade tydligen helt rätt när han yttrade att västerländska politiker tycks helt sakna historisk kunskap.

Man ägnar sig i Bryssel åt perversion, mörkläggning, politisk styrning av och därmed dödförklaring av historiekunskapen. Historiekunskapen är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle, nu undermineras den från centralt håll.

Text: Hans Myrebro, Historisktkorrekt.se

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Historia skulle kunna ses som navigationens död räkning, alltså använda enbart karta, ur, kompass och fart. Detta för att uppskatta framtid.

 • Det officiella historienarrativet är ju dessutom inte korrekt gällande förmoderna och förhistoriska artefakter. Allt fler arkeologer menar att en högteknologisk civilsation måste ha funnits före istiden. Ett exempel är precisionsarbeten i sten som vi kallar antika och handmejslade men som helt enkelt inte är trovärdiga. Laserteknik måste till för att förklara de detaljerade arbetena. Teorin om Big Bang börjar vackla och medvetandeforskningen tycks leda de flesta till slutsatsen att universums byggstenar är information, och att Tesla hade rätt beträffande fri energi – och allting annat.
  Att förbjuda historia är ju ett smidigt sätt att slippa obekväma frågor. Historielösheten kan ju förstärkas genom begränsad åtkomst av sidor på internet passande parasiterna. Ja, sannerligen är manegen krattad av sociala medier där huvuddelen utgörs av betydelselöst pladder.

   • Det var ju inte fråga om någon “förintelse av judar”! Glädjebud, alltså.
    Eljest utgör du som redaktör, ett praktexempel på min tes om vad som inte får sägas.
    Det är ju för tusan inte olagligt. Men nyttigt för den hjärntvättade normalsvensken.
    Som har varit satta på dålig kost i 75 år; behöver alltså riktig stärkande näring.

    • Försök inte dominera kommentarsfälten genom ständigt dra debatten till dina favoritämnen. Hur kommer det sig att du i varannan kommentar försöker kasta skulden på judarna och 911? Frågan är retorisk. Du har redan framfört dessa budskap och NewsVoice läsare är väl medvetna om dina åsikter.

     Nu handlar inte artikeln specifikt om förintelsen och judars påstådda skuld. Försök istället att diskutera de andra av världskrigets aspekter.

     Alla kommentarer om judars påstådda skuld, förintelsehistorien och 911 raderas. Endast om artikeln ifråga handlar om dessa ämnen är det fritt fram att diskutera dessa ämnen.

     Diskussioner om moderation ska inte ske i kommentarsfältet. / red

 • Det fanns ingen anledning för England och Frankrike att förklara Hitler krig påstår artikeln eftersom Hitler inte utgjorde ngt hot mot dom.
  Men det beror på vad man menar med anledning. Hitlers armeer uppbyggda av Us/Uk genom de lånekaruseller dom organiserade, var inget annat än angloamerikas legosoldater om än omedvetet. Författaren K H Deschner som själv var fallskärmsjägare och sårades i strid flera gånger bekräftar att hans enhet internt uppfattade att det inte var Tyskland som betalade.
  Och det var aldrig något ekonomiskt mirakel utöver Us/Uk’s manipulerande. Krigsförklaringen var i själva verket helt logisk och noga uttänkt liksom det mesta som hände.
  Kommer historien att upprepa sig, kommer tex somliga att köra favorit i repris med hyperinflation i Tyskland och påföljande börskrasch. På altmedierna byggs stämningar upp med inriktning på tysk revanchism. Men det är inte tyskarna själva som eldar på utan gräsrötter (eller psyop-agenter?)med Usa-sympatier.
  Fiendskap mellan Tyskland/Europa och Ryssland tror jag är målet och efter Brexit kan det framhävas ytterligare?, även om jag gärna vill bli positivt överraskad av att England inte uppfyller den spådomen.
  Utan att ha läst Myrebros bok tror jag tyvärr att han och många andra inte riktigt fattar att dom högst ofrivilligt blir en del i det spelet, för deras belysning kommer aldrig(?) i allvarlig konflikt med dom gräsrötter jag menar. Myrebro är välkommen att invända, men jag går efter vad jag tidigare sett honom skriva.
  Håll med om att Usa verkar ha preparerat många komponenter för en europeisk kris.

 • Jag har din bok i min ägo och den ger ju helt andra förklaringar till WWI och WWII.
  När den logiska kronologiska handlingen uppenbarar sig så förstår man varför historia-förfalskare vill hålla böcker som din borta från våra bibliotek.
  Det finns många författare vars alster aldrig kan lånas på något Svenskt bibliotek.
  Jag har t.ex. letat, förgäves efter David Irvings: “Hitlers krig” och “Churchills krig” och många andra
  intressanta böcker vars författare lagt ner många år av forskning för att hitta original-dokumentation
  på många olika ställen, på många olika språk. Men deras ord kommer aldrig, eller sällan till allmänhetens kännedom och detta faktum gör mg väldigt skeptisk till hela Holokaust doktrinen vars funktionella verklighetsuppfattning inte stämmer. Bland annat gasen som skulle ha använts är extremt explosiv
  så hela anläggningen skulle därmed ha exploderat när denna gas letat sig fram till förbränningsugnarna.

  • Anders Wiman, Du har förstår jag kunskap här som jag gärna tar till mig mer av…bland annat detta med gasen till förbränningsugnarna, var det samma gas som använts till eventuell uppvärmning av vissa byggnader tror Du? Den gasen som skulle ha används till att avliva så mycket folk i dessa kamrar som beskrivits, de skulle ju rymma hur många folk som helst, vad var det för gas? Jag tror mer på att detta skulle vara något avlusningsmedel av något slag, därför alla dessa duschar i taket, (har sett bilder) som sagts skulle vara därifrån…det vi ska, tycker säkert historikerna av idag, minnas är ju dessa avrättningar i gaskamrarna, men jag undrar ibland, är dom verkligen helt sanna? I vår kommun har man resor med “missanpassade ungdomar” som får resa ned till dessa platser för att förhoppningsvis bli “omvända” bli mindre stökiga osv efter att fått höra hemska historier berättas av någon som tror sig veta…Jag tror det mörkats rejält inom vår historia…vår generation -1940 -talisterna, har mycket kunskap, detta vill man idag radera ut, de som växer upp idag ska bara kunna teknik, så när inte vi finns längre finns det ingen gammal historia kvar, då är man “bara ett folk” utan några rötter.

 • Slike artikler som dette er grunnen til at jeg leser Newsvoice.se. Bravo! Veldig bra! Slikt som dette er det ungdommen burde lest. Hilsen fra Norge.

 • Mycket väl sagt och fullständigt riktigt, Hans Myrebro! Du frågar också: “Kommer viktig historiekunskap att helt förbjudas?” Ja, är svaret, det har redan skett, med början i Frankrike 1990 när Fabius-Gayssot lagen trädde i kraft. Den stod sedan modell för åtskilliga andra länder i Europa. Syftet med lagen var att inte tillåta, göra det olagligt alltså, att förneka riktigheten i den Internationella Militärtribunalens domslut i Nürnberg från 1946. Ytterligare något dussin IMT-rättegångar hölls sedan fram t o m 1951, då västmakternas krigstillstånd upphörde, liksom avrättningarna av de tyskar som befunnits skyldiga. Västmakternas propaganda förändrades då kvalitativt, ty nu skulle Västtyskland lockas in i NATO, ty de behövdes i det allt kallare krig, som redan startat enligt Winston Churchill. I ett berömt tal 1946 påstod han att en järnridå hade dragits ned i Europa, mellan Trieste i söder till Stettin i norr.

  [Text om förintelsen och judarna är raderad]

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *