Massmigrationen orsaken till ökade väntetider, bråk på akuten och långa operationsköer

publicerad 11 november 2019
- Harriet Larsson
Nötutgångar. Foto: Waldemar Brandt. Licens: Unsplash.com

KRÖNIKA. Harriet Larsson reflekterar över 40 års erfarenhet från vården. “Sannolikt skulle jag ha stora svårigheter att arbeta i dagens sjukvård, där en värdeförskjutning har skett från medicin och etik till ekonomi och kontroll, för att inte tala om alla krav på kulturkompetens…”. Hon skriver att effekterna av massmigrationen till Sverige är största orsaken till ökade väntetider, bråk på akutavdelningar och långa operationsköer.

Text: Harriet Larsson, Harrietsblogg.se | Bild: Nötutgångar. Foto: Waldemar Brandt. Licens: Unsplash.com

När man är pensionär, då finns tid för reflektion och livets backspegel är ofta större än vindrutan och insikten blir allt klarare, att vi främst är en produkt av rådande tidsanda, både i ord och gärningar.


Tyvärr präglas styrande politiker mer av rådande tidsanda, än sina landsmän, eftersom rättvisa och sunt förnuft ofta får göra halt utanför maktens boningar, precis som medborgares erfarenheter.


Det här är några av mina reflektioner och minnen efter drygt fyra årtionden som sjukgymnast inom neurologisk rehabilitering med svårt sjuka och skadade patienter.

”Utan reflektion.
Finns ingen erfarenhet.
Bara staplade händelser”

Carl-Magnus Stolt, läkare och författare.

Kroppen är en helhet och känner inte till några diagnoser, när hälsoproblem uppstår är de sällan isolerade till ett enda organsystem, utan det är ett samspel där hela kroppen är involverad och där arv, miljö, trauma, livsstil och känslomässiga aspekter påverkar varandra, men sjukvårdens uppbyggnad, sjukhusens kliniker inklusive specialistutbildningar är organiserade efter ett biomedicinskt synsätt, där patienten är ett objekt som består av olika organsystem och där var och en kan mer om delarna, än om helheten.

Vi kan mer och mer om mindre och mindre

“Sjukvården inte bara upptäcker sjukdomar utan uppfinner också efter tidsandan”, professor Gösta Tibblin.

Ett biomedicinskt synsätt måste kompletteras med ett holistiskt sätt att betrakta människan, där helheten blir viktigare än delarna. Detta framstår allt mer som ett vackert önsketänkande, när allt för många patienter blir utan ”synsätt” helt och hålet.

Därför är jag tacksam över, att jag under större delen av mina yrkesår har fått arbeta i team, där olika yrkesgrupper kan synliggöra delarna till en helhet, med patienten och anhöriga i mitten och där migrationen hölls inom rimliga proportioner till vad landet klarade av.

En strokedrabbad patient kunde erbjudas lång rehabiliteringstid, för att åter klara sitt liv, eftersom hjärnans nervkopplingar behöver lång tid och mycket träning för att hitta rätt neuron. I dag skrivs alltför många patienter ut från sjukhusen, bara de vet vad kungen heter och kan stå på sina ben.


Sannolikt skulle jag ha stora svårigheter att arbeta i dagens sjukvård, där en värdeförskjutning har skett från medicin och etik till ekonomi och kontroll, för att inte tala om alla krav på kulturkompetens och krav från många patienter, med annan etnicitet, legala som illegala, vilket är största orsaken till ökade väntetider, bråk på akutavdelningar och långa operations köer för främst cancer patienter.


Min systers erfarenhet från Södersjukhusets akutklinik är bitter. Nej, inte på personalen, de försökte under stor stress hålla ställningarna. Maken låg avsvimmad utanför trappan, ambulans till akuten, väntetid 12 timmar med gamla som ropar förtvivlat, en äldre herre linkade ut, för: “här får man ingen hjälp”.

“Fan i helvete” utbrast en av hennes söner “här har farsan betalt skatt i hela sitt liv och vad får han, ligga i en korridor …”

Min svärson fick vänta 6 månader på sin andra canceroperation, som krävde specialistkompetens på ett sjukhus i huvudstaden. Fastställd väntetid på 1-3 månader är övergivna för länge sedan,men om detta får vi inte berätta. Regeringens enda version är, att det är vi pensionärer som belastar vården. Inte att befolkningen ökat med nästan 2 miljoner, med stora och kostsamma sjukvårdsbehov. Då kan minsta barn räkna ut att det blir mindre över till värdlandets medborgare.


Dagens sjukhuschefer och klinikchefer har av mångkulturella politiker därför tvingats bli allt duktigare som affärsidkare, där sjukvårdsstadgans instruktioner för klinikchefer från 40-talet är död och begraven, för att den humanitära stormakten skall bevaras. Dock utan humanitet för luttrade skattebetalare.


”Klinikchefen skall bemöta de vårdbehövande med vänlighet och människokärlek samt tillhålla den honom underställda personalen, att kärleksfullt mot dem uppfylla sina åligganden.”

Det jag minns bäst från yrkeslivet är inte kunskap från konferenser, kurser och fort- och vidarebildning, utan klokskap från patienter.

Minnen från möten medpatienter

Här kommer några patientminnen, som ger mer inblick i hur det är att vara en människa som förlorat mycket av sina naturliga förmågor, som uppskattas och saknas först när sjukdom/skada besegrat dem.

Doktorn satte sig på sängkanten
På neurokirurgen ligger Arvid 62 år med stroke efter en massiv hjärnblödning. Ronden har just gått och Arvid utbrister, när jag kommer ”Jag förstår att det är allvarligt för doktorn, han satte sig på sängkanten…”

Ingen självkänsla med sår i baken
Dörren till psykologens samtalsrum slås upp med ett brak, ut kommer Kalle i sin rullstol och är skitförbannad… ”Fy fan snacka om självkänsla med pisspåse i brallan, trycksår i baken och spattiga ben…” 

När Helga Pettersson försvann
På medicinkliniken ligger Helga 73 år med uttalad högersidig förlamning efter stroke. In kommer en sjukgymnast från rehabiliteringsmedicinska kliniken, som för avdelningens sjukgymnaster skall demonstrera en ny träningsmetod.

Helga är till en början med, men blir allt eftersom mer nedstämd och ledsen. Sjukgymnasterna pratar främst med varandra med ord som Helga inte förstår och övningarna måste avslutas, för nu gråter bara Helga.

Senare efter flera månaders idog träning, har Helga lärt sig gå igen och orden har kommit tillbaka. “Jag blev så ledsen”, berättar Helga om vårt första möte, ”du förstår Helga försvann och bara stroken kom fram..”

Jag skämdes.

Social träning med skräp
Robban 21 år, paraplegi (förlamad i överkropp och båda benen) har lärt sig att ta sig in i sin anpassade bil och jag och en kollega gömmer rullstolen i baksätet under en filt och vi fick stränga förhållningsorder av chauffören att göra rullstolen sällskap om det blev napp under den gamla raggarsvängen.

På håll står två söta tjejer, ”göm er” hojtar Robban, en order som genast verkställs under filten. Robban tvärbromsar, vevar nonchalant ner vindrutan och säjer till tjejerna ”Hopp in här fram brudar, för där bak ligger bara skräp…”

”Sköta magen” var bäst
Under ett uppföljningsbesök säjer Lasse med tetraplegi (förlamning i bål, armar och ben)

Vet du, varför jag gilla dig?”

”Nej” svarar jag självfallet, men inuti känns redan en stolthet över alla träningstimmar, som nästan gav full ADL-självständighet.

”Jo, du, du fråga om jag skött magen och om hjälp behövdes, då tog du in mig på ett behandlingsrum och veva på bena.”

Ryggmärgskadade patienter måste få hjälp att sköta magen vissa dagar pga förlamningen och ”vevningen” hjälpte till med tarmrörelser och kunde frigöra gaser.

Jag blev så djävla ledsen en gång i dagrummet, fortsatte Lasse, när jag hörde ett biträde säga till ett annat, att nu har jag varit inne och mockat på 7:1….”

Leva eller överleva?
Bertil 68 år, paraplegi med svår neurogen värk i ryggen, som ger önskan om att få lämna detta liv, men i dag, efter lång rehabiliteringstid, bjuder han mig på en segeltur i sin anpassade lilla segelbåt. Solen skiner, matsäckskorgen finns med och Bertil seglar galant, precis som förr, då utbrister jag:

”Nu Bertil är väl livet ändå värt att leva?”.

”För fan” svarar Bertil, ”man måste väl få ha lite roligt medan man överlever…”

Mitt vackraste brev

Fick jag från en kvinna med ALS (amyotrofisk lateralskleros). Brevet vidarebefordrades av hennes make efter hennes död. Hon hade haft en lång ”golgatavandring” innan hon fick sin tunga diagnos.

Då var jag helt skyddslös”, berättade hon.

Ett öde som hon nu tyvärr delar med allt för många patienter. När vårdens resurser minskar, då ökar skyddslösheten.

Kanske var dessa rader från någon bok, eller om hon hade skrivit dem själv, det vet jag inte.

”Mina underliga tankar, föreställde mig att det var vår olycka att himlen inte speglar det som händer på jorden. Att vi inte kan avläsa något från himlens tillstånd. Att den inte ger något tecken. Att vi därigenom förblir ensamma. Det som händer dig, händer inte mig”.

Tyvärr tror jag att sjukvården i dag mer består av staplade händelser utan reflektion över vad den humanitära stormakten orsakat. För inga företeelser sker i ett vacuum.

Text: Harriet Larsson, Harrietsblogg.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Harriet Larsson du säger att du valde att fokusera på personliga erfarenheter och minnen från kloka patienter men din rubrik talar tydligt om vad du menar.

  Du har arbetat inom skolmedicinen och alla ni som gör det klarar inte att inse att ni har hjälpt dessa kapitalistiska storbolag att göra slavar av oss.

  Ditt ordval visar det ”tyvärr är läkarkåren alltför styrd…ett stort misstag begicks…..”

  Det var ingenting som råkade hända, Det var uträknat, de som gjorde det visste mycket väl vad de ville.

  Mina anhöriga och jag själv har dödats eller skadats av skolmedicinen och det pågår fortfarande. Nu är det mina barnbarn som ska gå under. Hela denna BUP verksamhet med sina bokstavsdiagnoser som undanhåller att barnen får en livsstil som inte gynnar de kapitalistiska storbolagen.

  Jag kritiserar de som nu gastar om massinvandringen och tror att allt elände beror på den.
  De som är tysta om skolmedicinens övergrepp.

 • Frågan är väl vad vi gör för att bekämpa de här onda krafterna ?
  För mig känns det som om ni inte förstår hur långt in i samhället det har gått.

  Jag kritiserar ju för att en del av er bara hörs när det gäller massinvandringen och är tysta när det gäller de verkliga missdåden :hur vi får slita för vår existens genom att arbeta med att framställa otjänlig föda som gör oss sjuka och då får vi gå till skolmedicinen som gör oss ännu sjukare.
  Och kostar oerhörda summor för skattebetalarna.
  Därtill ska vi betala energiskatter på grund av en bluff om global uppvärmning.
  Och så massinvandringen. Det är meningen att det ska bli oerhörda konflikter i samhället.

  Ska Harriet Larsson berätta varför hon skrev den här artikeln ? Vilket är syftet ? Framför allt vill jag ha svar på min fråga varför ni inom skolmedicinen inte begär att få samma utbildning och verktyg som alternativa ?

  Vi har ju trott att vi byggde ett rättvist samhälle där alla gavs samma möjligheter.
  Så införde de regerande olika myndigheter socialstyrelsen, livsmedelsverket, jordbruksverket osv och vi trodde att det var för vår skull, den vanliga människan. Men dessa instanser har utnyttjats för att göra oss till slavar.
  Den senaste instansen är Myndigheten för beredskap och säkerhet.

  HSAN, IVO, JO är bara luftslott som inte betyder någonting. Lika med publicistombudsmannen.
  Det ser så fint ut på pappret men det leder inte till någonting.

  Att skälla vanligt folk för idioter för att de lydigt röstar vid valen tycker jag är fel. Likaså att klandra dem som vill ha ett socialistiskt samhälle. De är mest lurade.

  Tyvärr är det inte lätt att gå till alternativa när man är sjuk. De flesta har inte råd och att samtidigt i media få veta att de alternativa är kvacksalvare.

  Eftersom jag blev botad från en Borreliainfektion tack vare en artikel i tidningen 2000-talets Vetenskap bekostade jag prenumerationen till biblioteket i Norrtälje. Ett tag fanns den på tidningsavdelningen men så plötsligt fanns den inte där. De sa att den fanns i magasinet, vet inte vad det var för rum så jag begärde att få tillbaka tidningarna. En kvart senare ringde biblioteket upp mig och sa att jag inte kunde få tillbaka tidningarna för de hade sålt dem till människor.
  Så en tidning som det var så stor efterfrågan på tog man bort från tidningsavdelningen.
  Vem såg till att tidningen togs bort ?

  Bra att Newsvoice och SwebbTV finns men det är en försvinnande liten del av befolkningen som läser och tittar. Hur ska det bli fler och hur ska språket och debatten vara för att de ska stanna kvar ?

  • Syftet med att skriva artiklar, inlägg och ge kommentarer är detsamma. Vi vill påverka läsare, få dem att reflektera, medlen därtill kan vara många allt från erfarenheter, fakta, ideologi och även fake news, som i MSM ofta döljs som ”sanningar.” Det finns vetenskapliga rapporter, undersökningar om mycket begränsad nytta med vissa läkemedel, försämrad livskvalité samt biverkningarnas höga pris, men de återges sällan i statsmedia.
   Jag utgår oftast från personliga erfarenheter och försöker finna fakta som ger stöd för livets händelser i både i den lilla som stora världen, som jag upplevt dem.
   ”Rörelse” är konceptet inom sjukgymnastiken, som numera kallas för fysioterapi, vilket innebär att försöka avlägsna hinder för vår funktionsförmåga. Inom neurologisk sjukgymnastik handlar det mest motoriska bortfall. Självfallet väljer jag ett område som jag behärskar och har lång erfarenhet av.
   Min kunskap om mediciner är mycket bristfällig och bygger mest på egna erfarenheter av överbehandling, biverkningar och från patienters berättelser.
   (En sjuksköterska, Karin Kjellgren, disputerade för flera år sedan om blodtrycksmediciners effekt och grad av biverkningar genom intervjuer på Universitetssjukhuset i Linköping. Konklusionen var att läkaren bara pratade om effekt och patienten endast om biverkningar och ”sällan möts de två”).
   Tyvärr är läkarkåren alltför styrda av Big Pharmas profitbehov och har undermålig utbildning i kostens betydelse och alternativ medicin har låg status, trots att efterfrågan är stor.
   NewsVoice har föredömligt publicerat kapitel ur boken ”Piller och Profit” av fd Vd:n för ett stort läkemedelsbolag.
   Jag anser att ett stort misstag begicks med den sk. ”Flexner”rapporten i USA 1910 vars syfte var att ta fram ett samlat grepp över läkarutbildningen. Då bestämdes att endast den patologiska anatomin var grundbulten. Alla sociala orsaker förkastades. Följden blev en elitistisk ideologi med expertkunskap, den ”Flexnerska medicinen”, medan den rikt blomstrande och omtyckta alternativa medicinen förbjöds. Karteller med familjerna Carneige och Rockefeller tog hela marknaden i besittning. Produkter från petrokemisk industri blev en utmärkt basvara inom syntetisk framställning av mediciner och finns i produkter i hela vår vardag.
   Kloka gummor, lekmannakunskap, mediciner från naturens skafferi med stor folklig slagkraft förföljdes med politikers bredvillighet i sin undfallenhet för både läkemedels- och livsmedelsindustrin och fortgår med allt högre intensitet i dag.
   https://newsvoice.se/2015/12/rockefellers-och-lakemedelsindustrin/
   I dag hyllas främst tekniska åtgärder, nya mediciner, operationstekniker medan faktorer som gör oss sjuka får expandera, t.ex. beroendeframkallade mediciner, mickrovågsstrålning, processad mat, miljögifter mm. Skandalerna med neurosedyn, asbest och opioder finns i färskt minne.
   På min blogg ”Utanför åsiktskorridoren” har jag skrivit ett 50-tal inlägg om vård och alternativ medicin, men i detta inlägg valde jag att fokusera på personliga erfarenheter och minnen från kloka patienter.
   http://word.harrietsblogg.se/2019/08/05/klappjakt-pa-alternativen-fran-livsfarliga-politiker/
   http://word.harrietsblogg.se/2019/03/11/valfri-vard-onskas/
   http://word.harrietsblogg.se/2018/10/26/pk-anda-aven-inom-medicine/

  • Men lägg det där på din egen blogg, Ulf.

   Jag får inte betalt för att ta bort, men jag blir bestraffad om jag inte gör det.

   Jag tror personligen inte att just judarna bär skulden för massmigrationen. Däremot tillhör självklart globalister olika folkgrupper och därför är massmigrationen knappast orsakat av en viss folkgrupp utan snarare av ett strategiskt tänkande.

   Massmigrationen ger svenska ekonomin tillväxt och ökad konsumtion tack vara alla bidrag och förmåner som strös över inkommande. De får ta snabblån och bolån av bankerna. De får lägenheter som betalas med bidrag och andra stöd. Byggmarknaden boomar. Fastighetsägare skördar frukterna och likaså ett gäng andra branscher. Staten får in mer skatt. Skattekistan är en källa som stat och storföretag öser pengar ur.

   Massmigrationen SKA kosta pengar. Det är poängen.

   • Torbjörn och Ulf – personligen så anser jag att av de globalister som har planerat massmigrationen till Europa i avsikt att skapa kaos här så är det främst Jacob Rothschild som har gjort det, tillsammans med andra höjdar-globalister där många av dem är judar. Men inget ont sagt om det judiska folket, för de har inget med denna massmigration att göra, anser jag.

   • Herr Redaktören.
    Det är fler saker som börjar kosta pengar, byggboomen är i avtagande. De senaste veckorna har noterats 48 konkurser. Arbetsmiljöverket är ute på byggplatserna och dömer ut böter och sanktionsavgifter för struntsaker.

    Kommunerna ha börjat agera domstol och dömer ut böter för minsta förseelse. 50.000 per månad är inte ovanligt. Den här verksamheten tillsammans med nedmonteringen av rättssamhället kommer att få allvarliga konsekvenser. Vem som helst kan inte få ta sig rätten att agera domstol. En byggarbetsplats kan aldrig bli 100% säker. Den okontrollerade invandringen är orsaken till samhällsfunktionernas förfall. Det politiska patrasket har kört över och krossat välfärden för den svenska ursprungsbefolkningen och ger bort våra skattepengar till invandrare. Ett nollsummespel i syfte att värva röster och trygga makten.
    Det svenska folket skall till varje pris hållas utanför yttrandefrihet och bestämmanderätt. Delar av texten modererade, sakuppgifter hämtade från säker källa.

 • “Massmigrationen orsaken till ökade väntetider, bråk på akuten och långa operationsköer” lyder ingressen. Naturligtvis är det så och det gäller helt klart väldigt mycket till som: kriminalitet, droghandel, mord, våldtäkter, usel skola, ekonomisk kris i kommunerna, etc, mm, mm.
  Man kan ju verkligen fråga sig, vem är det som i grunden, är boven i detta drama, som ju har pågått sedan 60-talets mitt, då när vänstervågen gjorde entré, i ett mycket yrvaket Sverige. Ett Sverige som sedan på kort tid kom att förvandlas stort, extremt pådrivet av den dominerande Bonnierägda pressen.

  Inom något decennium, eller två, lever vi inte längre i Sverige. En minoritet talar det svenska språket, där en återuppstånden statsreligion utgörs av islams läror och det största språket är arabiska (I dag är det det andra språket och är således större än finskan!).

  [Texten om att judarna bär skulden till massmigrationen till Sverige har raderats.]

 • @ Maj, jag kan fortsätta , Var var ni alla idioter som röstade fram dagens styrande politiker och landsförrädare som i mänsklighetens och solidaritetens namn har lurat er att överfölda Sverige med massa migranter som kostar 1/3 av Sveriges BNP.

 • Det kan man väl hålla med om att massmigrationen har orsakat ökade väntetider och köer plus bråket.
  Men låt oss i stället diskutera att det redan var köer och väntetider och vad som är orsaken till det !

  Jag anser att det beror på att vi har en sjukvård som styrs av de kapitalistiska läkemedelsbolagen som är rädda om sin marknad och därför lärs sjukvårdens personal upp i att endast behandla symtomen och inte bota.

  Känner ni till Riksföreningen för Metabol Hälsa ?

  En hel del människor klagar över massmigrationen men var var ni när tandvårdsskadeförbundet bildades och de människorna som där kämpade för att få adekvat vård ?

  Och var är ni nu när man spärrar in barn på psyket, när de lider av metabola sjukdomar ?

  Varför skriver ni inte artiklar om det ?

  Livsmedelsbolagen har styrt myndigheterna att gå ut med totalt förödande kostråd för befolkningen.
  Skolmedicinen hänvisar fortfarande till dessa, varför ?

  Vår välfärd som vi en tid byggde, att man skulle kunna vara sjuk utan att bli utblottad. Det gick åt fanders för vi har en sjukvård som inte botar.

  Om skolmedicinen hade samma syn på människokroppen som de alternativa skulle vi aldrig behöva några fetmaoperationer, kranskärl operationer och nya leder i metall med mera.

  Varför lyfter inte ni fram vetenskapen om örter utan tror att konstgjorda medel är bra för kroppen.
  De är oljebaserade med obskyra färgämnen bl.a. AZO ?

  Det är magnater inom oljebolagen, läkemedelsbolagen, livsmedelsbolagen som har tjänat storkovan på att förgifta oss och som sista steg har vapenindustrin fått sin avkastning genom att driva hit människor .
  De här onda människorna har planlagt detta sedan drygt hundra år sedan men framförallt efter 2:a världskriget när tekniken gjorde det möjligt att nå ut globalt. Samt indoktrineringen med att FN och NATO är fredsorganisationer.

  Ni som arbetar inom vården, ni håller er påstådda vetenskap som en sköld framför er, i stället för att protestera mot det som pågår.

  Visst jag förstår, ni behöver er inkomst, men hur långt ska ni gå för det ?

  Vad hade det inte betytt för alla patienter om ni hade gått samman och krävt att ni skulle bota.

   • Faktum är att många går över till alternativvården istället när vårdköerna blir för långa och när en misslyckad vård blivit för fixerad vid kemtekniska och symptomkamouflerande preparat som mest ger biverkningar istället för botande resultat.

    Svensk fantastiskt sjukvård med fantastisk vårdgaranti (att man är garanterad vård inom några månader eller år) begår självmord.

    • Ja, det finns inget så effektivt som självdiskreditering. Media är på väg att begå självmord tack vare sanningskanalen SwebbTV m fl. Valet att tysta ner oppinionen har sina naturliga konsekvenser. Kollektivisterna fattar dock inte det eftersom de tror att de är smartare än alla andra!

  • #Maj Rehnberg: “De här onda människorna har planlagt detta sedan drygt hundra år sedan men framförallt efter 2:a världskriget när tekniken gjorde det möjligt att nå ut globalt. Samt indoktrineringen med att FN och NATO är fredsorganisationer” skriver du.
   Maj, du har mitt svar, vem det är som är de onda människorna, om du läser min kommentar nedan,
   i det fall min kommentar överlever herr redaktörens moderering. Håll Tummarna!

  • Maj Rehnberg, du är en pärla. Vi är medlemmar i samma förening, vilket gör att vi krigar mot Big Pharma, Big Food, Big banking, IPCC, George Soros, Globalistmaffian, Regering, Landsting, det välfärdsindustriella komplexet och alla fega slappa mullsorkar som röstade på socialisterna, period.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *