Professor (em): Välfärdssamhället har bytts ut mot felfärdssamhället

publicerad 20 november 2019
- Torsten Sandström
Society. Foto: Eduardo Sanchez. Licens: Unsplash.com

DEBATT. Att det kapitalistiska sättet att producera varor har förändrat världshistorien tror jag nästan alla vet. De tekniska framstegen sporrade utvecklingen. Att följderna kortsiktigt inte alltid blev goda för de arbetare som utförde de tunga och monotona arbetet i smuts och rök är väl känt, men på längre sikt skapade tillväxten, konkurrensen och organisering i fackföreningar ett betydande välstånd.

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt. | Bild: Society, samhället, dystopia. Foto: Eduardo Sanchez. Licens: Unsplash.com

Viktigt är också att 1700-talets upplysningsrörelse skänkt sitt bidrag till en politisk omvälvning som passade kapitalismen som hand i handske. Upplysningens män och kvinnor kritiserade nämligen kristendomen och ståndens samhällen.

Kyrkans budskap om lydnad mot överheten och uppmaningar att vänta på belöning i Paradiset kunde inte stå pall mot det framvällande missnöjet inom arbetarklassen med löner, arbetstider, arbetsmiljön och andligt förtryck. Kontrasten mellan prästerskapets dogmer och fabrikernas verklighet blev allt tydligare. Därför kan man säga att upplysningsfilosofernas kritik av ståndssamhället, som uteslöt majoriteten av befolkningen från politiskt inflytande, föll i god jord.

I England utvidgades Parlamentets makt utan att kungadömet avskaffades (1688). Den franska revolutionen omkring hundra år senare blev däremot blodig och med den gick monarkin stegvis i graven. Man kan säga att även aristokratin och prästerskapet fick en undanskym roll i detta land. Utan tvekan var den engelska lösningen mer ekonomiskt framgångsrik. Framför allt för kapitalisterna, men även för arbetarklassen.

Den som idag inte är övertygad om fabriksarbetarnas nytta av det nya produktionssättet bör fundera över religionens och politikens mönster av förtryck som den gamla regimen (ancient regime) tillhandahöll. Mot de högre stånden ställdes ett budskap om frigörelse.

Detta innebar en förhoppning om medborgarskap och medföljande politiska fri- och rättigheter och tanken om medborgarskap innebar att juridiska regler utvecklades om individernas lika rätt mot det offentliga. Lika viktigt var att individen även erövrade rätt att sluta avtal och idka näring. Nutidens enorma kontraktssamhälle är alltså ett utflöde av den politiska frihetsprocess jag talar om.

Nutidens svenskar har ofta glömt det utbredda förtryck av befolkningen som utövades i den kristna religionens namn fram till den senare delen av 1800-talet. Den gamla regimens präster agerade ofta – men inte alltid – som de mullor vi idag hör talas om i länder under islam. Det kan därför vara intressant att kortfattat rekapitulera några gemensamma drag för ett maktfullkomligt prästsamhälle, nu närmast i muslimsk skepnad.

Den andliga likriktningen och förtrycket står givetvis i centrum. Oliktänkande förföljs – i värsta fall in till döden. Dogmatiken bärs upp av ett ekonomiskt system för överföring av pengar från folket till kyrkan.

Kontrasten mellan religionens läror och påbud samt prästernas livsföring är ytterligare ett tecken på förfall. Alla religioner plågas därför av skenhelighet (dubbelmoral) och vänskapskorruption. Prästerna framstår som en egen klass (ett stånd). Och till vardags framstår gruppen som intoleranta hycklare.  Deras samspel med den politiska makten bidrar till bilden av prästen som kontrollör av samhällsgemenskapen.


Jag har en särskild anledning till denna återblick på religion och politik. Dagens välfärdssamhälle visar – i allt sitt ekonomiska välstånd och omfattande friheter – allt tydliga tecken på kontroll av medborgarnas tankar. Kontrollen är självfallet inte så grov som de prästsamhällen jag nyss skildrat.


Religionen tycks för övrigt ha spelat ut sin roll i dagens Sverige. Prästerna agerar här främst som ceremonimästare vid bröllop och begravningar. Deras kontroll av befolkningen är närapå obefintlig och de lever ungefär som medelklassfolk gör mest. Förvisso predikas äktenskapets helighet, men inte ens prästerna tycks tro på´t. Detta innebär givetvis inte att den sociala kontrollen upphört i vårt land. Den har övertagits av en expanderande grupp av åsiktsdomptörer.

Fram till omkring mitten av 1900-talet var landets politiker sysselsatta med en ivrig reglering av välfärden på olika samhällsområden. Politikerna lagstiftade och omgestaltade. De hade fram till detta tidsskede knappast tid till utveckling av stora ideologiska system för styrning av medborgarna. Detta sköttes förövrigt av  arbetarrörelsens breda och goda program för vidgad utjämning.

Med reformerna på plats och högskattesamhället således etablerat tvingas nationens politiker söka efter nya vägar för kontroll, som ersättning till drivkraften hos de stora bidragssystemens morotseffekter. Låt mig påstå att detta sker ungefär samtidigt med Olof Palmes tid vid makten. Nu har landets industriarbetare erövrat en hög grad av välstånd, även om det förstås inte gäller samtliga människor. För att vinna väljare tvingas därför S-partiet forma om sin politik och de vänsterliberala partierna ansluter sig. Nu är det världens fattiga som ska värnas, men problemet är att det inte är enkelt att få en materiellt inriktad befolkning att vända kampen från det egna livets behov till önskningar hos hungriga och sjuka i avlägsna länder.

Politiker och medier smälte samman

Politikerna behöver alltså indoktrinerande krafter. Problemet löses snabbt och effektivt. Tidningar, TV och radio tar över den tynande kyrkliga kontrollen över människornas sinnen och predikar dag efter dag behovet av globala satsningar. Stora penningsummor tas således från skattebetalarnas fickor och slussas till SIDA, EU, FN och en lång rad andra internationella organisationer och nätverk. En del av satsningarna är nog nyttiga för det svenska folket. Men enorma belopp används till ytterst tveksamma ändamål. Och mycket stora slantar går helt enkelt till spillo, via inkompetens, mutor/bestickning, vänskapskorruption, byråkrati osv.


På så vis smälter den politiska klassens intressen samman med mediernas behov att erövra folkets uppmärksamhet. Intressegemenskapen är tydlig.  En stor del av mediesverige – SR och SVT – får sin försörjning direkt via skattsedlarna och pappersmedier i motvind får löften från staten om vidgat presstöd.


De traditionella medier som idag allt mindre lyckas fånga folkets intressen – särskilt nationens ungdomar – och alltså misslyckas med att dra in pengar till sina journalister och ägare blir i allt större utsträckning ekonomiskt oberoende av publiken. Vi ser en dagspress halvvägs in i bidragsfållan.

Samförståndet med den politiska klassen syns också tydligt i en gemensam kamp mot alternativa medier, som själva måste finansiera sina privata kampanjer.

Statens makt och skattebetalarnas pengar används alltså, via medierna, för att driva igenom den globala agenda som etablissemanget valt. Kosta vad det vill, globalismens linje måste genomföras för att säkra den politiska klassens position. Trots många stora olösta samhällsproblem slösas dina och mina skattepengar på en vänsterpolitik utan sans.

Det vi ser är felfärdssamhället.

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se)

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Intressant Åke om kontroll.
  Hur kontrollerar man barn utan att krossa dem. Som vanligt kommunikation är den viktigaste ingrediensen. Ex. Pelle nska du gå o lägga dig! Pelle: Neeej jag vill inte. Ok, jag förstår. Prata om något annat en stund dvs kommunicera med barnet om något de är intresserade av. Nu när du har en god kommunikation med barnet så frågar du. Tex ska du gå o lägga dig nu? Pelle säger ja.
  Försök inte med övertalning, tvång eller annat tjafs. Kommunikation är som vanligt lösningen. Så bra kontroll har allt att göra med kommunikation.
  Någon nämnde självmord här. Undersökning av självmord i olika yrkeskategorier visade att frekvensen var högst bland läkare och högst antal där var bland psykiatriker och där högst bland kvinnliga psykiatriker.
  Inte så konstigt kanske om man inser att elchocker och neddrogning inte är hjälp utan stjälp.
  De elchockande psykiatrikerna skulle jag föreslå en omskolning till elektriker och de skulle få riktiga produkter i livet att vara stolta över.

 • Håller verkligen med om att krav ska ställas o sluta med daltande . Ingen blir hjälpt av dalt eller tycka synd om attityd. Det blir bara ytterligare förnedring av personen.
  et. Nej, mera ansvar ska läggas på individen.
  Tyvärr har det missuppfattats en del av Narconons program. Det är inte syftet att någon ska underkasta sig någon annan. Tvärtom ska individen öka sitt eget ansvar.
  Övningarna som visades på TV var helt taget ur sitt rätta sammanhang o helt feltolkat. Kanske det var avsikten?? Det är ju så MSM jobbar. Tar saker ur sitt sammanhang o få det till något det inte är. Det är ju så vi blir bedragna av MSM.
  Snarare kan det förklaras enklare med hur de flesta föräldrar gör med småbarn som gråter, bråkar osv. Man får deras uppmärksamhet på något annat i omgivningen tex.” titta på lampan”, “titta på bussen” nä! ser du pippifågeln?? osv. Hjälper barnet i de flesta fall. De får uppmärksamheten på något annat.
  Men en narkoman har ju också svårt att kontrollera sig själv o sitt drogbegär så man kan få bättre självkontroll genom att upptäcka att kontroll är möjligt, så långt så rätt Torsten.
  Vill oxå påpeka något om bastu o vitaminer delen. Drogrester fastnar i fettet och kan plötsligt lossna och missbrukaren får effekterna av drogen. Det skapar mer begär o därför måste det ut ur kroppen. Programmet är utarbetat för det och åstadkommer fantastiska resultat. Tar också bort andra gifter såsom miljögifter vi får i oss med mat, andning osv osv.
  Finns mer att skriva om detta men det är inte syftet här, bara att få fram sanningen. Det är ju viktigt för vårt samhälle att drogmissbruk i alla dess former hanteras. Då skulle vi få se ett helt annat samhälle.
  Därför förundrar det mig att socialstyrelsen motarbetar Narconon, blir ju ett direkt angrepp på ett friskare samhälle. En narkoman i o under behandling kan tom vara billigare för samhället än att han är ute på gatan o begår brott.

  • Här i tråden handlar det om narkomaner. En totalt bortglömd kategori är de förgiftade av något slag.
   Varenda kemiindustriarbetare, tankbilschaufförer, maskinister, bilmeckar, målare etc. bör gå igenom detta eller ett derivat av det. Och alla matens E-märkningar kan kanske införlivas i en reningsprocedur.

  • I din första mening sägs om daltande mm. Här kommer ordets “kontroll” definition in i sammanhanget. Kontroll är ju inte enbart att titta på ID-kortet, utan det är ju också att avsiktligt styra en mänsklig verksamhet. En pilot bör ha kontroll på sitt flygplan, en grävmaskinist bör veta vad som kan finnas under markytan t.ex kablar. Om man nu ser ut över dagens händelser syns ju klart att en inverterad kontroll är i fullt sving – att avsiktligt ta bort just kontroll lägst på hierarkiskalan. Ett samhälle utan kontroll landar i kaos, se Malmö på god väg. En befolkning i kaotisk rädsla är lätt att styra. Brock Chissholms installationstal 1953 i WHO talar sitt tydliga språk. Man är ju helt öppen med skurkaktigheterna, det gäller bara hitta vad som är uttänkt.
   USA:s andra konstitutionstillägg behandlar just detta om kontroll av civilståndet.

 • Jag tror inte staten önskar framkalla missbruk av olika slag i syfte att kontrollera. Däremot saknar ledande politiker förståelse för missbrukets uppkomst och framför allt dess upphävande. Ifall brukets uppkomst delvis är genetiskt betingat blir det knepigt. En slapp behandling stannar i praktiken vid försök till kontroll av drogintaget och missbrukarens successiva undergång. Här syns en form av cynism från samhällets sida.

  Hävandet av missbruk sker hos Narconon, om jag förstått saken rätt, genom träning i missbrukarens underkastelse av personliga krav från vårdarens sida. Det verkar vettigt. Kanske är det här som vi ser det svenska patentfelet i och med varje avvikare främst ses som ett offer för yttre omständigheter. Krav är dessutom något elakt repressivt. Men missbruket måste väl ses som en flykt från familjens eller samhällets krav. Jag tror därför att tydliga krav – och påföljder – är bästa lösningen, inte bara mot missbruk utan också mot skolstök och kriminalitet. Kanske är detta en alltför enkel analys. Men åtminstone bättre än nuvarande låt gå.

 • Utmärkt inlägg!
  Beträffande Narconon var väl kärnan av den kritik som anförts, att den kan utgöra eventuellt insteg in i Scientologirörelsen? Jag tvivlar inte på att Narconon är en förträfflig metod, och att den kan bota människor. Men det är sannolikt att det leder in i ett annat slags beroende, minst lika farligt. Jag har själv en historia bakom mig från Scientologirörelsen (från 80-talet) och jag vet vad jag talar om. Det här är verkligen en farlig sekt, som radikalt förändrar livet. Många drivs till självmord. Jag hade tur, tog mig ur tidigt.

  Annars som vanligt mycket bra idéer av Herr Sandström!
  Vi går nu från Modernism till Postmodernism, vilket är ett annat sätt att säga att vi går “från välfärd till felfärd”! Jag läste en bok av Stephen Hicks om denna Postmodernism, och det ansluter mycket väl till Sandströms slutsatser. Jag befarar att vi står inför en vetenskaplig, religiös politisk och moralisk kollaps om inget görs! Frågan är bara VAD vi ska göra!
  Jag skrev ett inlägg här: https://perraj.com/2019/11/14/darskapens-paradigm/

  • Det absolut första som skall göras är en egen utbildning i “Emotionella skalor”, vilket leder en till att se hur livet verkligen fungerar. Höger resp. Vänster i politiken är i verkligheten endast två emotionellt destruktiva nivåer. Eftersom de är destruktiva är där mer förstörelse än uppbyggnad, därför rasar man utför i livets olika spel och undergång är oundvikligt slutmål på denna nivå.
   Brytpunkten mellan det destruktiva och de entusiastiska högre nivåerna är nivån “Uttråkning”, som egentligen är full stopp i maskin, “stå still” m.a.o. Därav ingen handling av betydelse. Den är högre än apati men som är i harmoni med den högre nivån.
   Varenda småbarnsmamma ser denna skala i småbarns outvecklade beteende, men hon har inga ord för fenomenet. När sedan barnen börjar anta mer logiskt tänkande ser de snart en möjlighet att lura sina föräldrar till “underkastelse”.

 • Varför har det blivit så? Angående psykiatrin så finns en mycket upplysande bok eller böcker skrivna av Peter Anstrin där man kan följa psykiatrins framfart under 2à världskriget i nazi-tyskland, där de spelar en avgörande roll i bl.a. judeutrotningen. Där finns också mer historiska bakgrunder förklarade, så rekommenderar den läsningen.
  Idag har vi ett stort missbruksproblem i Sverige av både legala och illegala droger. Båda mycket farliga för vår mentala hälsa.
  När jag växte upp var det närmare drogfritt i vårt land. Psykiatrin har “försökt” genom århundraden med diverse olika metoder för att hantera mental ohälsa allt från svår tortyr tex iskalla bad, piskning, skapa rasrenhet i tyskland genom steriliseringar o eutanasi m.m.
  Idag är det psykiatriska droger och elchocker som gäller. Man blir inte frisk av det som väl vem som helst kan förstå.
  Utlandet: I Norge hörsammade norska socialstyrelsen folkets begäran om en drogfri behandlingsmetod för människor med div. olika psykiatriska diagnoser.
  Det har fallit bra ut så varför inte göra samma sak i Sverige? Det kan man ju undra??
  Det finns förstås otaliga orsaker till varför någon blir missbrukare.
  Att misslyckas i skolan har visat sig vara en betydande inkörsport till drogmissbruk. Om man går ut nian o knappt kan läsa /skriva,hur ser då framtiden ut för henne/honom? O det vet ungdomen.
  Hur är självförtroendet, hur lätt är det inte för knarklangare att fånga in ett sådant offer.
  Man måste lära ut en fungerande studieteknologi till alla elever o vi skulle minska betydligt på dessa o andra problem i samhället,om vi gjorde det, kriminaliteten inte minst.
  Den studieteknologin lärs ut på narconon. Jag fick den förklarad o tillämpade den. Mina betyg gick då upp från under medel till bäst i klassen.
  En MYCKET VIKTIG INGREDIENS är förståelsen av orden i texten man läser. En annan är att studera på rätt nivå. Tex en som halkar efter i matte från 2à klass , har svårt i 4àn, kan behöva gå tillbaka o hitta sina missförstånd från 2à eller tom 1à klass.
  Finns mer att lära här men nu till nästa avsnitt o det är att få ett jobb.
  Att göra något som man kan vara stolt över. Att bidra ökar självrespekten. >Något som en kriminell har tappat fullständigt o därför skriker efter respekt o beundran.
  Tar man inte itu med dessa saker i samhället kommer inte problemen att lösas. Ta nu perspektivet från ett flyktingbarn som sätts i skolan o inte kan svenska alls så kan man få en uppfattning om storleken på problemet.

  Låt barnen få hjälpa till hemma, känna sig behövda.
  Inga problem löses med att överösa barn eller nyanlända med pengar, lägenheter etc, utan att låta dem bidra på något sätt. Det blir annars en grogrund för kriminalitet o definitivt utanförskap.

  • Mycket klokt skrivet av dig, intressant kommentar om hur missbruket börjar. Det vi måste förstå är att missbruk förekommer i alla samhällsklasser och jag har träffat dem alla. Några hade läshuvud andra inte. Andra dåliga hemförhållanden andra inte osv. Missbruk finns där drogerna finns svårare är det inte. Staten och den djupa staten vill ha ett drogat folk därför ser de till att droger pumpas in i samhällen som vårt. Det räcker att en ungdom är nyfiken precis som barnen som får smaka socker för första gången sedan är det kört med den drogen. Många vill legalisera droganvändning och kallar det för ett medicinska bruk eller ett hopplöst samhällsproblem, låt ungarna käka socker och låt dem knarka så de håller sig lugna. Eftergivenheten i samhället ger mig skräckkänslor.

 • Den långa, felaktiga samhälles-färden, är en följd av önsketänkande: Vänstern ville styra samhället dithän DET BORDE vara, ty människan är förändringsbar och det är MILJÖN, alltså den sociala och kulturella situationen, som i huvudsak betingar oss, var deras budskap. Går det åt pipan, så har samhället fallerat. Absolut inte individen!
  Klarar du inte av att ta’ studenten, beror det på att dina föräldrar inte heller gjorde det. Så sänk kunskapskraven, så att alla är behöriga till universitet och högskolor och samtidigt kommer jämställdhetsarbetet att bära frukt! Kunskapsnivån kanske försämras, men det kan väl alltid kompenseras på något sätt och f ö har jämställdheten högsta prioritet!

  Näh, det är Arvet, vårt genetiska arv, som vi har att göra med, säger de konservativa. Det kan inte förändras, men du likväl ansvaret i din hand, så gör något åt din situation; ingen annan gör det frivilligt åt dig. Kort sagt: Det finns inga gratis luncher! Och kommer heller aldrig att inträffa.

  Ja, nu har “samhället” varit på helt fel väg, åtminstone sedan 60-talets mitt. En kortare tid, innan migrationen hunnit nå kritisk nivå, var den materiella standarden skaplig och många människor kände sig trygga och trodde, att så här kommer det väl alltid vara.
  Fast då tog man inte beaktande, att på många ställen på klotet, var helt andra rörelser på gång. Det hade dom varit under lång tid, men den tröge och lättlurade svensken begrep nada. Och så var sagan slut.

 • Verkligen intressanta ord om knar- och psykvården. En tragisk verklighet. Varför har det blivit så? Vilka är skillnaderna mot utlandet? är det någon som har idéer?

 • Ingen kan för mig rättfärdiga den Statliga psykvården som ju inte är någon psykvård bara misshandel. De människor som klarat sig undan denna misshandel och tortyr kan räknas i ett mycket litet antal medans intet ont anande människor som misshandlats och torterats inom psykiatrin kan räknas i hundra tusentals under århundraden av skräckvälde med hjälp av statligt förskrivna droger som gör dem till knarkare.

 • Eftersom jag växte upp med hippirörelsen men utan att vara knarkare men flera av mina barndomsvänner var det. Idag vet jag att bara 4 av dem lever tack vare att de behandlades hos Narconon! Jag vet att det fungerar vilket den psykiatriska vården? inte gör för alla de som behandlades där är döda eller vandrande vålnader idag? Hemskt att se sina skolkamrater och barndomsvänner så totalt olika behandlade, fy fan helt enkelt jag kräks när jag tänker på Svensk psykvård som misshandlar sina patienter.

 • Ja, instämmer helt o fullt. Ett exempel på ovan är medias och socialstyrelsens förföljelse av Narconon, ett behandlingshem som har riktiga resultat dvs narkomaner kommer bort från sitt missbruk och blir fungerande i samhällsmedborgare. Har föjt Narconons arbete sedan slutet av 70-talet. Som sjuksköterska såg jag på narkomaner som hopplösa fall tills jag gjorde studiebesök på Narconon.
  Här jobbar man mer eller mindre ideelt med mycket stort engagemang. Missbrukaren kommer ur sitt missbruk. Föreståndaren Håkan ser det som sin livsuppgift att rehabilitera narkomaner. Resultaten är oslagbara.
  Skicka en narkoman till psykiatrin o om han överlever den behandlingen kommer han ut som fix o färdig narkoman nu på metadon eller andra psykiska droger . Är det detta som socialstyrelsen ser som vetenskap o beprövad erfarenhet??? Hur fel kan det bli?
  Dessutom är narconon betydligt billigare än psykiatrin där siffrorna är miljarder o inte miljoner fördelat på många år som narconon.Förstår inte hur ni klarar er med så små medel.
  I ett sunt friskt samhälle belönar man det som är framgångsrikt o tom besparande för samhället, inte tvärtom som socialstyrelsen gör.
  Om ni överhuvudtaget var intresserade på socialstyrelsen kunde ni enkelt göra en studie o ni skulle finna exakt det jag skriver om här.
  Varför gör inte socialstyrelsen det, undrar jag. Vad ligger bakom egentligen???
  Slutar med citat från psykiatrisk svensk överläkare :” I bästa fall blir inte patienterna sämre av psykvården”.

  • Håller fullständigt med dig, Siv! På Tv visade sig en “expert” med att bespotta Narconon:s sätt att behandla knarkberoende personer med metoder som inte stod i paritet med var psykvården i Sverige anser vara “rätt behandling”! Men om resultatet visar att Narconon:s metoder fungerar, varför då bespotta och förbjuda detta?

   Att Tv vill påvisa Narconon för att vara ledda av scientologirörelsen visar ju bara att resultat för patienterna inte är det viktiga, det viktiga för MSM är att vara till 100 % PK och påvisa att psykiatrin i Sverige är det enda rätta och fungerande! Men i verkligheten fungerar ju inte svensk psykiatribehandling, vi har ju en “explosion” av ökning av psykfall, i allt yngre åldrar!
   För mig är det inte ett dugg konstigt att vi får detta resultat, av sociala medier och trådlös teknik som sammantaget påverkar vår hjärna mycket negativt!

   För övrigt en mycket bra artikel av Torsten Sandström!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *