Forskare: Riskerna med 5G och trådlös teknik kvarstår

publicerad 29 november 2019
- av NewsVoice
Forskaren Lennart Hardell. Foto: Bo Lindström på uppdrag Strålskyddsstiftelsen

Lennart Hardell är forskare och cancerläkare. Hans forskning om hjärntumörrisker bland mobilanvändare är världsledande och har i internationella utvärderingar och domstolsbeslut bedömts som mycket tillförlitliga. I denna video från slutet av november 2019 förklarar Hardell varför riskerna måste tas på allvar.

Lennart Hardell är idag verksam inom Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer.

Hardell var bland de första i världen som visade resultat om att mobilanvändning är kopplat till risk för hjärntumör bland mobilanvändare.

2011 var Lennart Hardell en av 30 internationella experter som för IARC:s räkning bedömde hälsorisker med strålning från trådlös teknik då strålningen klassades som "möjligen cancerframkallande för människa".

Text: NewsVoice, pressmeddelande från Strålskyddsstiftelsen