Sverige kommer att få samma sociala och ekonomiska problem som Tyskland

publicerad 3 november 2019
- av NewsVoice
Hemlöshet och fattigdom i Sverige - Mostphotos.se

KRÖNIKA. En betraktelse och funderingar från en resa i norra Tyskland under i slutet av oktober 2019, med syftet att med egna ögon se hur den fjärde rikaste nationen på Jorden mår och har utvecklats sedan våra tidigare resor i detta land. Sveriges rikedomsplats är 23 i världen, enligt Världsbanken.

Text: Ann och Kalle Hellberg

Vi besökte först staden Kiel, med sina ca 240,000 invånare och ca 150,000 bilar. Här skulle vi verkligen vilja ha med Isabella Lövin och andra verklighetsfrånvända MP-politiker från Sveriges Riksdag. Inte en enda parkeringsplats lyckades vi hitta på stadens gator efter klockan 9. Det var fullbelagt på båda sidor av gatorna i staden med bilar och även på trottoarerna, varenda kvadratmeter. Hur ska vi ersätta alla dessa bilar med andra färdmedel? Vilken miljö- och ekonomisk förstörelse det blir att skrota alla dessa relativt nya bilar i förtid, för att ersätta med tex elfordon. Jodå, vi såg en del hybridbilar och även några Tesla också, men en övervägande majoritet är bensin- och dieselbilar.

Hur tänker våra politiker? Detta med tanke på att tyska tekniker nu har färdiga dieselmotorkonstruktioner som med ny mikrovågsteknik i förbränningsrummen innebär en total förbränning av dieselbränslet, med nästan obefintliga utsläpp och mycket låg bränsleförbrukning. När hörde vi något om detta i Sverige?. Om detta vet inte våra riksdagspolitiker ett smack, unga och oförståndiga och okunniga som de är. Politikernas oförstånd hindrar alltså ny och bra teknik att komma till användning. Ska vi bara gå med på detta?

Att tillverka ett 85 kWh batteri till en Tesla ger totalt lika mycket utsläpp av koldioxid som att köra en VW Polo med en 1,2 liters bensinmotor i 20,000 mil. Dessutom har barnarbetare som tar fram jordartsmetaller till dessa batterier fått sina liv reducerade till kanske max 25 år.

Efter 8-9 år kan det vara dags att byta batteri i Teslan, åtminstone i kalla Norden för runt 400,000 kr. Då kan Polon köras i ytterligare 20,000 mil för samma utsläpp, så vad håller politikerna och FN på med?  Lyssna på fd VD:n för Scania i denna intervju, mycket intressant ”kurs” för politiker och allmänhet.

”Fossilfritt Sverige år 2045” propagerar vår regering, men hur ska det gå till? Det är ju en omöjlighet. En annan som också undrar detta är Björn Gillberg, som i denna video ställer samma frågor som vi.

Vi åkte vidare till Lübeck, denna välkända stad med sin inre vackra gamla stadsdel. Cirka 216,000 invånare och 140,000 bilar finns i denna stad. Alltså inte bättre parkeringsmöjligheter än Kiel.

Tiggeriet

Så här skrev Aftonbladet i maj i år om tiggeriet i Europa:

"Få länder i Europa är så passiva som Sverige när det gäller utländska tiggare. Många stater har någon form av förbud. Men inte ens det är någon garanterad väg till en tiggerifri stadsbild."

Vad vi först lade märke till var att nu har denna stad gott om utslagna uteliggare och tiggare, vilket vi inte upplevde för bara ett par år sedan vad vi minns. Men om vi i Sverige ser romska tiggare (kallas zigenare i Tyskland) utanför butiker i de flesta städer så var det här inhemska tiggare, tyskar i åldrar från ca 25 år och upp till ca 80 år, de flesta upplevde vi som typiska fattigpensionärer.

De yngre ofta totalt neddrogade av knark, medan de äldre ofta såg mycket tärda ut, för att inte säga sjuka. De släpade runt på väskor på dagarna med sina tillhörigheter för nattliga omsvepningar. De sov i butiksingångar vilket märktes på morgonen i de skräphögar de lämnade efter sig. En del av dem hade både en och två hundar som såg allt annat än friska ut. Hur fick de ihop till mat till dessa hundar?. Kommersen i butiker, med allsköns krimskrams, var dock i full gång på dagarna, gata upp och gata ner, och folket handlade som om rikedomen var total.

Tiggarnas muggar gapade oftast tomma, de flesta förbipasserande ägnade inte dessa utslagna ens en blick. Så har det alltså gått med en tysk ärevördig stad, ett förfall som aldrig borde ha fått påbörjas. Är det så här det egna folket ska ha det, när jobben försvinner och pengar saknas i kommunerna? Vi kan inte annat än beklaga att detta får ske och förstår att samma öde kommer att drabba Sverige, eller har det kanske redan skett? Vi vet ju att invandringen tär mer på stat- och kommunernas kassa än vad som där finns att tillgå, vilket är detsamma i Tyskland.

Vårt intryck blev också att speciellt unga människor i Tyskland har det svårt med ekonomin, kanske svårare än svenska yngre?

Efter två dygn i Lübeck ansåg vi att vi sett nog där. Vi upplevde också att många tyska landsvägar och motorvägar var mycket dåligt underhållna, vilket vi märker allt mer av även i Sverige, speciellt på landet, ytterligare ett bevis på att ekonomin inte är den bästa.

Vi gör inte anspråk på att ovanstående är den totala sanningen. Detta är bara vår upplevelse av en vecka i norra Tyskland. Kanske andra har andra upplevelser eller mer av detsamma, men vi undrar, vart är vi på väg?

Våra föräldrar och förfäder jobbade hårt för att framtiden bara skulle bli bättre för sina efterkommande, vilket vi från 40-, 50- och 1960-talet har dragit stor nytta av under vårt leverne och vi har också lämnat vårt bidrag till våra barn, men hur blir det för de som föds nu? Deras framtid verkar dagens politiker göra allt för att förstöra! Ska vi bara gå med på detta?

Text: Ann och Kalle Hellberg