IPCC måste kunna försvara sina teorier att koldioxid ger global uppvärmning

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 december 2019
- NewsVoice redaktion
Astrofysikern Willie Soon, 16 aug 2019. Foto: Independent Institute
Astrofysikern Willie Soon, 16 aug 2019. Foto: Independent Institute
Bild: Astrofysikern Willie Soon, 16 aug 2019. Foto: Independent Institute (Independent.org)

DEBATT. Ingen kan förneka att rådande väder och naturkatastrofer till större eller mindre del är klimatrelaterade, men dagens överskuggande fråga är om klimatet verkligen styrs av en nästan försumbar parameter som koldioxid, som utgör ynka 0,04% av atmosfären. Jan Hård af Segerstad sammanställer kritiken mot etablissemangets “klimatexperter” och den politiska klimatpanelen IPCC.

IPCC:s odiskutabla ”klimatfakta” sägs vara stadfästa utan vetenskaplig insyn. ”Klimatfakta” byggda på både grova falsarier och ovetenskaplig grund, men det hävdas enligt tunga källor att FN:s Klimatpanel (IPCC) och dess anhängare världen över låtit sig förföras av vetenskapligt okunniga och politiskt utsedda personer som tex Al Gore som spridit extrema och ödesmättade dokumentärer.

”Sanna vetenskapsmän” har frapperats av att IPCC hela tiden undviker att debattera och svara på relevanta vetenskapliga klimatfrågor. Dessa märkligheter har undertecknad också råkat ut för, i kontakt med både utländska och svenska forskare. I mitt sökande efter en mer handfast sanning, sammanförde slumpen mig med världens sannolikt mest välmeriterade klimatforskare, professor Willie Soon.

Tanken föddes att sanningen endast kan konkretiseras om olika klimatteorier tvingas underställas en av alla accepterad opartisk expertgrupp. Willie Soon gillade idén och auktoriserade mig omedelbart för att få detta till stånd. Han försåg mig med all dokumentation från sin egen imponerande vetenskapliga gärning. Detta har jag sedan oberoende delgivit Kungliga Svenska Vetenskapsakademien (KVA), i hopp om att man kan samla eliten på området för att granska och utvärdera data. KVA skall återkomma om det visar sig att Soons framställning har en acceptabel vetenskaplig höjd. Någon konstruktiv kritik har ännu ej riktats mot denna framställning.

Willie Soon har en imponerande meritlista

Willie Soon antecedentia innehåller följande meriter: Anställd som geofysiker på Harvard Smithsonian Center för astrofysik. Han fick sin PhD som flygingenjör vid University of Southern California och han har tjänstgjort som astronom vid Mount Wilson Observatory. Han har varit senior vetenskapsman vid C. Marshall Institute, senior gästforskare vid State Key Laboratory of Marine Environmental University och professor i miljövetenskap vid University of Putra, Malaysia. Han har givit ut 90 vetenskapliga avhandlingar. Han har tilldelats IEEE Nuclear and Plasma Sciences Award, Rockwell Dennis Hunt Award, Smithsonian Institution Award, Courgan in Defense of Sciense Award, Peter Beckmann Award for Courage and Achievement in Defense of Scientific Truth and Freedom, Frederick Seitz Memorial Award och mer därtill.

ArcanumSkolan 2024

Föredraget: Global uppvärmning – Fakta eller fiktion?

Willie Soons mest omtalade, för de flesta fullt begripliga föreläsning, ”Global Warming, Fact or Fiction” (nedan) innehåller mängder av vetenskapliga data, som om de till fullo kan styrkas skulle avslöja ovedersägliga sanningar och falsarier.

Fusk med statistik

Willie Soon inleder i videon från Independent Institute med att presentera ”den globala uppvärmningens fader”, professor James Hansen, som redan 1988 svor på att en global uppvärmning var på väg. Han var så övertygande att han tilldelades ett miljöpris på 1,3 miljoner dollar.

Långt senare föreläste James Hansen om världens skogsbränder. Hans graf visade en stegring av sådana bränder mellan 1960-2017. Soon hittade dock originalgrafen, som omfattade hela perioden 1926-2018. Den visade att antalet skogsbränder (som James Hansen redovisat) bara var 1/5 av antalet skogsbränder under föregående period åren 1926-1959. Om detta stämmer, är det ett avsiktligt grovt falsarium. Antalet skogsbränder 2018 var enligt Willie Soon istället lägst i historien.

Jorden blir grönare enligt NASA

Willie Soon är av den bestämda uppfattningen att atmosfärens 0,04% koldioxid inte har den minsta möjlighet att förorsaka global uppvärmning.

Han redogör på ett sakligt sätt att NASA:s moderna satellitsystem på senare tid producerat data som visar att den stigande koldioxidhalten gjort jorden grönare och att kurvorna för jordtemperatur och luftfuktighet följer exakt samma banor.

Ingen kan dock förutspå klimatutvecklingen, eftersom jordens energiflöden är kopplade till en mängd komplexa parametrar, vars interferenser ingen kan sia om, parametrar som omfattas av astronomi, solfysik, geologi, geokronologi, geokemi, sedimentologi, tektonik, paleontologi, klimatologi, meterologi, oceanografi, ekologi, arkeologi och historia.

Orkaner och tornados ökar inte

Willie Soon granskning visar att antalet tropiska cykloner och  orkaner 1970-2020 inte har en tillstymmelse till stigande trend. Soon visar också tornadoutvecklingen 1954-2020. Antalet 1954-1985 var 55,9 st. Antalet 1986-2018 var 33,8 st. 2018 hade historiens lägsta tal. Alltså en klart sjunkande trend. Det återstår att KVA granskar och godkänner Soons underlag.

Vidare har IPCC framfört faran med försurade hav pga koldioxidnedfall. Man har i experiment visat att djur med kalkskal med tiden kommer att få dessa upplösta på grund av koldioxidnedfallet i haven (”Osteoporosis of the Sea”). Soon upptäckte att man för att skynda på experimenten använt sig av saltsyra istället för koldioxid. När Soon gjorde om experimenten och väsentligen ökade genomströmningen av koldioxid utöver 400 ppm blev humrar och krabbor upp till 7 ggr större – riktiga praktexemplar.

Detta var några av många påstådda fakta ur Soons granskningar, som naturligtvis ska vara föremål för KVA:s granskning.

Nästa mycket intressanta föreläsning av fd VD för tankesmedjan Heartland Institute, Joe Bast, tar upp det förmodligen mest upprepade mantrat i klimatdebatten. Nämligen att 97% av alla klimatforskare har uppfattningen att klimatförändringarna är av människan skapade och mycket farliga! Detta påstående säger han är inte bara falskt, utan förhållandet att det ens kommer på tal, är en grov förolämpning mot sann vetenskap!

97% av alla klimatforskare är INTE överens om att klimathotet beror på människan

Om du vill se denna föreläsning, som på ett fullständigt förödande sätt misskrediterar hela persongalleriet bakom IPCC:s ”, så kan du googla: ”why scientists disagree about global warming, joe bast”.

Om du sedan finner det klokt att noggrant granska och jämföra framlagda klimatvetenskaper, för att en gång för alla kunna fastställa om koldioxid driver en global uppvärmning, vänligen meddela ditt stöd för utredningen till Elin Mellqvist (elin.mellqvist@kva.se), sekreterare för KVA:s klimat och energikommitté

Text: Jan Hård af Segerstad, senior strategisk rådgivare

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • En bra artikel, som snabbt pekar ut viktiga frågor. Ska bli intressant att se hur KVA tacklar detta. Jag har mina farhågor.

  • På Jans uppmaning har jag mejlat KVA följande:

   Enligt en artikel i NewsVoice har KVA uppmanats granska och utvärdera data som insänts till akademin. Som bekant finns en mycket omfattande internationell vetenskaplig kritik av (och skepsis till) IPCC. Enligt min mening är det ytterst angeläget att KVA tar ställning i denna vetenskapliga diskussion. Det rör sig i grunden om viktiga kunskapsteoretiska frågor, nämligen vad är vetenskapligt belagt å ena sidan och vad är politiskt efterfrågat å andra.

 • En bra artikel, som snabbt pekar ut viktiga frågor. Ska bli intressant att se hur KVA tacklar detta. Jag har mina farhågor.

  • På Jans uppmaning har jag mejlat KVA följande:

   Enligt en artikel i NewsVoice har KVA uppmanats granska och utvärdera data som insänts till akademin. Som bekant finns en mycket omfattande internationell vetenskaplig kritik av (och skepsis till) IPCC. Enligt min mening är det ytterst angeläget att KVA tar ställning i denna vetenskapliga diskussion. Det rör sig i grunden om viktiga kunskapsteoretiska frågor, nämligen vad är vetenskapligt belagt å ena sidan och vad är politiskt efterfrågat å andra.

 • Fel ordval av mig, Stefan Eriksson. Vänligt av dig att agera språkpolis.

  Även om uttrycket “superhet mikrovågsstrålning” enbart existerar i “vissa sinnen”, så existerar det “superheta” fenomenet i vår atmosfär under diverse nomenklatur.

  https://books.google.se/books?id=ppQdUcO9s6gC&pg=PT158&lpg=PT158&dq=haarp+donut&source=bl&ots=bGaDKE0yZr&sig=ACfU3U2_KKX7cvY-lGhAF1IFEh9Gg76Fdg&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwjvlN288b3mAhUG06YKHbUwA5UQ6AEwAXoECAUQAQ#v=onepage&q=haarp%20donut&f=false

  https://www.globalresearch.ca/haarp-the-military-s-pandora-s-box/17902

  • Ni skriver här ovan (kanske dåligt ordval, vad vet jag?) om mikrovågor ( ett modernt uttryck för vad egentligen benämns med elektromagnetisk strålning (vågor)), som ett slags “vapen” som på artificiell väg skapar “jordbävningar, orkaner, översvämningar och torka”.

   Här lite att läsa:
   https://www.who.int/peh-emf/about/en/what_is_emf_swedish.pdf?ua=1

   Kanske hjälper det er att mer kritiskt granska typ de artiklar Ni så vänligen har länkat till.

   Och nej då, jag skulle känna mig helt främmande för att agera språkpolis. Jag tyckte bara att det har gått lite inflation i uttryck såsom; super ,nödläge, och alla möjliga epitet att förstärka sin story med.
   Med vänlig hälsning.

 • Fel ordval av mig, Stefan Eriksson. Vänligt av dig att agera språkpolis.

  Även om uttrycket “superhet mikrovågsstrålning” enbart existerar i “vissa sinnen”, så existerar det “superheta” fenomenet i vår atmosfär under diverse nomenklatur.

  https://books.google.se/books?id=ppQdUcO9s6gC&pg=PT158&lpg=PT158&dq=haarp+donut&source=bl&ots=bGaDKE0yZr&sig=ACfU3U2_KKX7cvY-lGhAF1IFEh9Gg76Fdg&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwjvlN288b3mAhUG06YKHbUwA5UQ6AEwAXoECAUQAQ#v=onepage&q=haarp%20donut&f=false

  https://www.globalresearch.ca/haarp-the-military-s-pandora-s-box/17902

  • Ni skriver här ovan (kanske dåligt ordval, vad vet jag?) om mikrovågor ( ett modernt uttryck för vad egentligen benämns med elektromagnetisk strålning (vågor)), som ett slags “vapen” som på artificiell väg skapar “jordbävningar, orkaner, översvämningar och torka”.

   Här lite att läsa:
   https://www.who.int/peh-emf/about/en/what_is_emf_swedish.pdf?ua=1

   Kanske hjälper det er att mer kritiskt granska typ de artiklar Ni så vänligen har länkat till.

   Och nej då, jag skulle känna mig helt främmande för att agera språkpolis. Jag tyckte bara att det har gått lite inflation i uttryck såsom; super ,nödläge, och alla möjliga epitet att förstärka sin story med.
   Med vänlig hälsning.

 • Tystnaden är total om HAARP-anläggningen i Alaska som sedan 1979 “bakat in” vårt jordklot som i hålet i en donut med superhet mikrovågsstrålning. Systerstationer finns på fler kontinenter, bl.a. i Tromsö i Norge.
  Isen smälter vid polerna.

  Betänk att HAARP är ett vädervapen med potential att skapa jordbävningar, orkaner, översvämningar och torka.

  “El-poltik” är absolut inget miljövänligt alternativ. Det är den finansiella elitens ideologi, deras kontroll och övervakningssystem och medföljande bio-(vapen)teknologier, vilket ger dem stora möjligheter att enkelt och lätt plundra och skapa problem för den oinformerade allmänheten. Den globala eliten klarar inte av sin agenda utan teknik och teknologier. Enligt dem får ingenting vara kvar i sin naturliga form. Dessutom, förefaller det som de inte bry sig det minsta om att sopberget av miljöfarligt kärnavfall baara växer. Utan lösning i sikte.

  Diskussionen om klimat-problematiken bör väl ändå utvidgas till att innefatta mer än koldioxidutsläpp!

 • Tystnaden är total om HAARP-anläggningen i Alaska som sedan 1979 “bakat in” vårt jordklot som i hålet i en donut med superhet mikrovågsstrålning. Systerstationer finns på fler kontinenter, bl.a. i Tromsö i Norge.
  Isen smälter vid polerna.

  Betänk att HAARP är ett vädervapen med potential att skapa jordbävningar, orkaner, översvämningar och torka.

  “El-poltik” är absolut inget miljövänligt alternativ. Det är den finansiella elitens ideologi, deras kontroll och övervakningssystem och medföljande bio-(vapen)teknologier, vilket ger dem stora möjligheter att enkelt och lätt plundra och skapa problem för den oinformerade allmänheten. Den globala eliten klarar inte av sin agenda utan teknik och teknologier. Enligt dem får ingenting vara kvar i sin naturliga form. Dessutom, förefaller det som de inte bry sig det minsta om att sopberget av miljöfarligt kärnavfall baara växer. Utan lösning i sikte.

  Diskussionen om klimat-problematiken bör väl ändå utvidgas till att innefatta mer än koldioxidutsläpp!

 • Det är bra att mer och mer fakta läggs fram om det falska klimathotet så att folk kan ta del av det !
  Så, när det nu är så att en högre temperatur på jorden inte är resultatet av ett högre koldioxidutsläpp, och det faktum att en majoritet av alla klimatforskare håller med om detta – då borde ju en neutral och opartisk massmedia informera folket om detta ? Men det gör dom inte !!!

  Det här är ett tydligt bevis på att massmedia inte är neutrala utan att de är part i målet och att massmedia därmed är toppstyrda av en elit som försöker lura allmänheten på att jordens undergång är nära. Det här är en fars utan dess like – för hur man kan lura en majoritet av jordens folk, år ut och år in, utan att de fattar att det finns en elitistisk agenda som inte vill dem väl !

  Så, det är klart att den här lögnen är noggrant genomarbetad och skickligt utförd av en intelligent elit som vet precis hur man ska göra för att utföra en nära nog vattentät plan mot jordens folk, men bara nästan vattentät plan. Märk dock att inga suveränt tänkande människor har gått på den här lögnen !

 • Det är bra att mer och mer fakta läggs fram om det falska klimathotet så att folk kan ta del av det !
  Så, när det nu är så att en högre temperatur på jorden inte är resultatet av ett högre koldioxidutsläpp, och det faktum att en majoritet av alla klimatforskare håller med om detta – då borde ju en neutral och opartisk massmedia informera folket om detta ? Men det gör dom inte !!!

  Det här är ett tydligt bevis på att massmedia inte är neutrala utan att de är part i målet och att massmedia därmed är toppstyrda av en elit som försöker lura allmänheten på att jordens undergång är nära. Det här är en fars utan dess like – för hur man kan lura en majoritet av jordens folk, år ut och år in, utan att de fattar att det finns en elitistisk agenda som inte vill dem väl !

  Så, det är klart att den här lögnen är noggrant genomarbetad och skickligt utförd av en intelligent elit som vet precis hur man ska göra för att utföra en nära nog vattentät plan mot jordens folk, men bara nästan vattentät plan. Märk dock att inga suveränt tänkande människor har gått på den här lögnen !

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *