Bitte Assarmo: Så blir Sverige 2024 om Socialdemokraterna sitter kvar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 5 december 2019
- NewsVoice redaktion
Bild: Stefan Löfven,2017. Foto: Bengt Nyman. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Bild: Stefan Löfven,2017. Foto: Bengt Nyman. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Bild: Stefan Löfven,2017. Foto: Bengt Nyman. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia Commons

DEBATT. Den 29:e november redogjorde Aftonbladets Daniel Suhonen i artikeln “Så blir 2024 om SD vinner valet” för sin framtidsvision av Sverige. “Det är en illa skriven text, genomsyrad av både desperation och frustration, men den är också talande för Suhonens egen uppfattning om hur makt kan brukas och missbrukas”, skriver Bitte Assarmo.

Bitte Assarmo - Pressfoto
Bitte Assarmo – Pressfoto

Text: Bitte Assarmo (Facebook) | Artikeln har tidigare publicerats i Det Goda Samhället

Så här är en alternativ framtidsvision av det Sverige som Daniel Suhonen kanske skulle önska sig efter valet 2022:

Tänk fem år in i framtiden. December 2024. Stefan Löfven leder sedan två år en majoritetsregering med MP, M, L och C, med V i traditionell perifer ställning. Den stora internationella Värdegrundskonferensen har just avslutats i Folkets hus i Stockholm med ett stort fackeltåg mot islamofobi den 9 november (Kristallnatten uppmärksammas nu endast i perifera grupper). Affärsmän och innovatörer från Silicon Valley, klimatextremister från Extinction Rebellion och mullor från Iran och Palestina har mött upp och hållit tal om den nya Värdegrundsvärldsordningen.

Finansminister Magdalena Andersson sitter kvar på sin post och i budgeten för 2023 kom en rad reformer. Höjda skatter på tandborstar, toalettpapper, specerivaror, mjölk, grönsaker, bensin och månadskort i kollektivtrafiken i hela landet kryddades med en ny utjämning av pensionerna. Plus 8000 kr i månaden för alla nyanlända pensionärer som aldrig arbetat i landet.

Hemvändarprogrammet, där alla IS-terrorister och deras anhöriga hämtades hem och fick varsin årslön i fickan, började synas på gatorna. Det knorrades lite på Södermalm och runt Aftonbladets huvudkontor när de första terrorattackerna ägde rum på Nytorget och vid Pelikan. Likaså inom sjukvården, när akutmottagningarna tvingades lägga stora delar av budgeten på skottsäkert glas istället för vård. Sveriges befolkning som legat på runt 10 miljoner utökades snabbt till 12 och det började kännas otryggt på gatorna eftersom fler än hälften av dem hade oklara identiteter.

Kulturminister Linnea Claesson i hotpants hade rensat ut stötande konst enligt ”Metoo-modellen” där bara tavlor som landets feminister delat på Instagram fick visas i offentligheten och magasinen fylldes med de klassiska konstverken i väntan på transport till fjärrvärmeverket.

Årets julvärd Göran Greider på det nya public service, som just fått högre skattefinansiering, tände ett stearinljus och läste sina senaste dikter i luckan där Kalle Anka tidigare sänts.

Inom myndigheter och kulturinstitutioner hade utrensningar av de sista högerelementen och konservativa skett inför öppen ridå. Fackföreningarna hade avskaffats, efter påtryckningar från Annie Lööf, och var och en som sökte jobb fick också lov att skriva på ett kontrakt som intygade trohet mot regeringen.

Morgan Johanssons inskränkningar i yttrande- och tryckfrihet hade blivit klara precis till valet så regimen satt säkert, skyddad från all kritik, eftersom Facebook och andra sociala medier nu lydde under en statlig censurmyndighet och eftersom alla  bloggverktyg belagts med höga avgifter.

Och runt om i Sverige satt medborgarna hjälplösa och handlingsförlamade och insåg att de blivit totalt överkörda av en hänsynslös och maktfixerad politikerklass.

Text: Bitte Assarmo (Facebook), som skriver för Det Goda Samhället

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Du får säkert rätt på många punkter, Bitte, och tack också för underhållningen! 🙂
  Det som förvånar mig mest är att alla skribenter och kommentatorer så desperat håller fast vid polariseringen partierna emellan när det trots är så att alla äter ur samma köttgryta och får instruktioner om sitt fortsatta arbete av Bilderberggruppen.
  Det är ju faktiskt möjligt att fundera utanför lådan, alltså utanför den representativa demokratins polarisering. Kanske är det kampen för direkt demokrati enligt Schweitzisk modell som vi istället borde föra, och strunta i politikernas och deras kotteriers överdrivna föreställningar om sin egen förträfflighet?
  Eftersom vi än så länge kan rösta så innebär det att vi också kan låta bli och använda detta passiva verktyg som världens mest kraftfulla argument? Den fråga som kan vara värd att ställa sig är däremot hur länge detta verktyg är tillgängligt? När blir det för sent att låta bli att rösta? Det är alltså inte de olika partierna som gör skillnad, utan makten att låta bli!

 • Det ryktas om att Michelle O. blir framskjuten i någon slutspurt om presidentskapet. En indikator är att Hussein O. inte stödjer någon f.n.
  Hen får ett fredspris som start och sedan enorm mediapropaganda, likt den för Hussein O.
  Ungefär samma script som även för klimatGreta.

 • Bitte Assarmos framtidssyn kan mycket väl, i stora drag i a f, stämma. Den förutsätter att Donald Trump blir avsatt i en nära framtid, som en följd av “Shiffty” Schiff’s intressegemenskaps stora ansträngningar och medias särskilda karaktär beträffande “impeachment”-spelet, eller åtminstone att Demokraterna tar hem presidentskapet 2020.
  Svenska folkets flertal kommer fortfarande i december 2024 inte ha insett, att man har levat i en feministisk bolsjevik-diktatur, allt sedan 11-09-2001, så för majoriteten blir det mesta som förut. Den skrupulösa och kriminella Elitens grepp om landet, har med vetenskapliga propagandistiska metoder varit gynnsam, inklusive en långvarig socialistisk uppfostran enligt Frankfurterskolans kritiska metod och minutiöst inympad på alla, utom på ett mindre antal rättshaverister, vars oomkullrunkeliga värdegrund, tarvar strängast tänkbara behandling.
  Jag lägger till punkter, som varande sannolika att ha påbörjats, eller blivit godkänt före december 2024:
  – Fem år av en generös tillämpning av “U N Migration Compact Agreement”, har lett till att antalet invånare i Sverige nu är 12.5 miljoner +.
  – Sverige är numera medlem i NATO, men tvingas nu att kraftfullt upprusta till en jämförbar europeisk ekonomisk nivå.
  – En rad nya Miljö- och Klimatskatter har introducerats, för att kunna ge varje nyanländ deras rättmätiga bostad och andra nödvändiga bidrag.
  – Rättsväsendet är underbemannat för att klara av alla “Hets-Mot-Folkgrupps” ärenden.
  – En ny obligatorisk statskyrka, “Holocaustianity” temporärt benämnd, befinner sig i en tidig uppbyggnadsfas. Ett par “Holocaust Memorial Centers” är under byggnation.
  – Antalet muslimer är nu minst tre miljoner, varför arabiska språket har utsetts till “största minoritets språk” och därmed garanterats särskild skydds status. Svenska språket åtnjuter fortfarande endast att vara “majoritetsspråk”. En ändring härvidlag får framtiden utvisa.
  – P g a mycket stor utflyttning av folksvenskar, tvingas SCB att ständigt uppdatera tidpunkten för när dessa blir en minoritet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *