DEBATT. Matilda Ernkrans säger, som typiskt nog kallas ”minister för högre utbildning och forskning”, att ett särskilt högskoleprov ska skapas för dem som inte ens har studentexamen. Tanken tycks inte vara att låta dem ställa upp på ordinarie prov, som erbjuds alla med låga studentbetyg. Nej, de som inte har någon examen alls – ska erbjudas en ny genväg. 

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt. | Foto: StockSnap. Licens: Pixabay.com

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

Jag menar att S-partiet under flera decennier kännetecknats av ett förakt för kunskaper och bildning. Förr hade ledningen en grupp personer med mycket hög utbildning i stil med Ernst Wigfors, Östen Undén, Karin Kock och Gunnar Myrdal. Även Tage Erlander var en väl utbildad ledare, men idag är det annorlunda.

De flesta har meriter (?) från fackföreningar och ungdomsförbund. Ernkrans liksom sin företrädare har mycket svaga CV:n vad gäller högre studier. Vad som döljs bakom ord som ”examina i” ämnet X eller ”studier i ” ämnet Y är det ingen som vet. Det brukar stå för avbrutna studier eller enstaka poäng. Det är fullständigt klart att personer med denna bakgrund inte förstår sig på betydelsen av varaktiga studier och höga kompetenskrav.

Den uppgift regeringen valt är inte heller att bygga kompetens i landet. De vill bygga genvägar och det sker genom en ständig devalvering av begreppet kunskap. Alltså en nedåtgående spiral vad avser ämnesfärdigheter som visats genom fortlöpande prov. Ifall proven anses svåra måste kraven sänkas.

Jag påstår att Sveriges utveckling i PISA-testerna bevisar detta. Snart kommer Sverige antagligen att kräva att OECD tillåter vårt land att räkna bort ännu fler elever (än dagens europarekord på 11% av elevunderlaget) innan PISA-formulärens fylls i. Tala om ett svenskt Race to the bottom.

Att formella kunskaper för att köra bil eller vara jägare kan testas genom att kryssa i en blankett är en sak. Men för att inleda högre studier krävs det långvarig träning i att läsa, skriva och räkna. Och många prov för att bevisa säker kompetens. Många lärare vid de större svenska universiteten rapporterar att dagens studenter saknar nödvändiga förkunskaper.

Detta har nutidens ledande S-partister med Göran Persson i spetsen aldrig förstått. De struntar i kritiken och ser den som ett utslag av konservatism. För de har själva aldrig tagit sina studier på allvar. De har i stället haft politikerns yrke som mål. De är alltså vana att tänka i banor om genvägar, ryggdunk och listiga karriärsprång. Inom politiken saknas nämligen krav på kunskap. Sedan några tiotals år formas den högre utbildningen efter de enda mål S-politikerna förstår, tyvärr. 

Text: Torsten Sandström

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

11 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Birgitta
Birgitta
Gäst
30 december 2019 kl 15:11

Bra artikel! Många utbildningar har stort söktryck av kvalificerade sökande. För att klämma in sökande med diskvalificerade kunskaper så kommer ministern förmodligen att behöva utforma en särskild kvotgrupp vid antagning till högre utbildning för att underlätta/säkerställa gruppens studievägar. Förmodar att denna kvotgrupp även kommer att få anpassade tentamina/stödassistenter på högskolor och universitet, dvs en form av storebrorscurling hela vägen fram till ev examen. Därefter ska det väl ges statsbidrag till arbetsgivare för att säkerställa gruppens inkludering inom arbetslivet. Jag ser framför mig en tilltagande tillitskris hos allmänheten för “yrkesfolk” och “forskare” med tanke på att man inte kommer att veta vilka “katter som kommer att röra sig bland hermeliner”.

Sosseministerns uttalade förakt för kunskaper får mig att tänka på slutrekommendationerna som Mahmoud Kamali gav i sin utredning ”Integrationens svarta bok – Agenda för jämlikhet och social sammanhållning” (SOU 2006:79). Mahmoud Kamali kuppade till sig ansvaret för utredningen, under nesliga former genom ständiga utrop av rasism, från den högst kompetente Anders Westholm. (Läs mer i artikeln i länken nedan.)

“Flera av slutrekommendationerna var svårsmälta och skulle bokstavligen kräva revolutionerande förändringar av lagstiftning och förvaltningen. Flera av dem var svårförenliga med demokratiska grundprinciper. Ett förslag som kan nämnas gick ut på att ge förtur till offentliga tjänster för låginkomsttagare och individer boende i ”utsatta områden”.

Det pågår ett kulturkrig och ministerns förslag om att få in lågkvalificerade individer inom högre utbildning kan ses som en eftergift i spåren av Mahmoud Kamalis integrationspolitiska rekommendationer.

Om vi nu ska ha en likvärdig skola så ska väl ingen behöva anstränga sig, eller? Blir det inte en slags omvänd rasism där man kräver mer av vissa som i förlängningen kan komma att missgynnas vid antagning till högre utbildning och vid tjänstetillsättningar eftersom “gökungar” ska ges företräde av integrationsskäl.

Frågan är om ministerns uttalande om genvägar riktar sig speciellt till gruppen som exkluderas i PISA-mätningar. Denna målgruppen kommer sannolikt att öka stadigt och kommer därmed även att utgöra en väsentlig del i det socialdemokratiska partiets väljar-/kund-underlaget. Det här kan då ses som en form av signalpolitik där staten inte uppmuntrar elever till förkovring utan tvärtom visar på att utbildning och kunskaper är överhoppningsbara. Gruppen belönas politiskt genom att banan sopas för att de ska kunna gå raka vägen mot högre utbildning trots bristfälliga kunskaper.

http://tidskriftenrespons.se/artikel/de-integrationspolitiska-utredningarna-som-kulturkrig/

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
29 december 2019 kl 19:35

Det är riktigt att S står för inlärd hjälplöshet hos medborgarna, som ger tillskott i deras valresultat.
Men iden att förstöra utbildningen härrör från Usas oligarki som i sin tur fört vidare den brittiska malthusianska oligarkins agenda som går ut på att majoriteten bör vara okunnig och lättmanipulerad. Och det började innan S kom till makten i Sverige.
Med andra ord S har delvis gjort med svenska folket som monopolkapitalet önskar.
Eftersom all socialism har varit överinsedd av britternas aristokratiska socialdemokrater fabianerna, och tillhörande opinionsbildning för socialism gäller det sannolikt även de svenskas i den mån dom inte tänkt helt självständigt.
Skillnaden är att S inte ens som anglooligarkin säger: utbilda 5 procent!
Utan som framgår i artikeln och kommentarerna är jämlikhet viktigare än kvalitet och nationell självhävdelseförmåga.
Det är tragiskt att S kommit att stå för den realpolitiken och det finns stort behov av ett nytt vägval bort från den monopolkapitalistiska påverkan som underminerat mänskligheten genom att överallt hindra angloimperiets rivaler och överallt inspirera dåliga ideologier. Allt för att sabotera rivalernas möjligheter.
Socialismen i den hittillsvarande formen, trots alla dess välmenande företrädare, är ett monopolkapitalisternas undermineringsförsök för att lättare behålla makten!

Mats Jangdal
29 december 2019 kl 18:34

Är inte helt enig med Sandström.
Visst är bra utbildning ett plus. Men vad är bra i förhållande till jobbet som statsråd?
En bra gymnasietubildning kommer man långt med. Då menar jag inte hårfrisörska eller kock tex. Men naturvetenskaplig, 3-4 årigt teknisk, de bästa gymnasiekonomprogrammen. Kanske någon annan med.
Sedan ordentlig arbetslivserfatenhet. Vilket alltså inte är ombudsman inom partiet eller facket.
Därefter någon vidareutbildning som inte behöver vara på högskolenivå.

Vad skänker en lång högskoleutbildning med universitetsexamen och kanske tom. en doktorsexamen i feminisitisk teori, litteraturstudier i fransk gotik, konstvetenskap, film- och TV, med mera för relevant kunskap till ett blivande statsråd?

Jag har sedan min ungdom hävdat att den som ska väljas in i kommunfullmäktige ska ha en mandatperiods riktig arbetsivserfarenhet. Den som ska väljas till riksdag och numera även EU, ska ha två mandatperioders arbetslivsefarehet alldels oavsett utbildning.

Lisa Larsson
Lisa Larsson
Gäst
Reply to  Mats Jangdal
29 december 2019 kl 20:41

“If you want to get laid, go to college. If you want an education, go to the library.”
― Frank Zappa

Torsten Sandström
Torsten Sandström
Gäst
Reply to  Mats Jangdal
30 december 2019 kl 18:23

Mats, jag anser att du har en poäng allmänt sett. Men min är att den som ska styra forskning och högre utbildning bör ha prövat på vad detta innebär vad gäller sittfläsk, år av läsning, upprepade prov och långvarigt eget skrivande. Den som inte prövat på självständiga studier agerar i stil med Göran Persson och kommunaliserar skolan. Eller då Ernkrans skapar en genväg till genvägen (högskoleprovet).

Tant Pia
Tant Pia
Gäst
29 december 2019 kl 16:20

Verkar som sossarna ser skolan som dagis förlängda arm. Någonstans där ungarna kan förvaras medan föräldrarna drar ihop skattekronorna till lekskolornas styrelseledamöter.

Anders Wiman
Gäst
29 december 2019 kl 13:40

En mer okunnig s.k. “Regering” har vi nog aldrig haft. Det finns ju mängder av sakkunniga personer inom regeringskansliet som kan tillfrågas om allt och jag menar allt. Varför de gång på gång sätter igång en kedja av händelser som leder käpprätt åt pipsvängen är en stor gåta för mig.
En orduppklaring på ordet Konsekvensanalys vore på sin plats för samtliga inom denna regering.

Tege Tornvall
Tege Tornvall
Gäst
29 december 2019 kl 13:11

Sedan länge eftersatta är praktiska färdigheter i yrken som inte kräver omfattande teoretiska studier. Att tvinga praktiskt lagda till teoretiska studier leder ofta till misslyckande, skadad självkänsla – och bristande färdigheter i sådant som de borde ha fått lära sig i stället. Ofta återkommer praktiska lagda senare till teoretiska studier för att komplettera sina färdigheter – med bättre resultat.

Ulf ClaréusD
29 december 2019 kl 11:26

Den svenska skolan måste återgå till det som gällde före 1968, d v s en differentierad skola med skilda förkunskapskrav. Ungefär som sker inom idrottsvärlden där man tidigt jagar talanger, som kan tänkas bli en framtida elit. I Sosseland är givetvis detta anatema: här skall som prioritet Ett råda “jämställdhet”, trots att alla vet att något sådant tillstånd aldrig har existerat. Ett utopiskt mål om “hur det borde vara” i en värld, som fjoll-vänstern inbillar sig, främst dikteras av den sociala och kulturella miljön man föds in i.
Den största orättvisan består i att man inte får/kan välja sina föräldrar, hävdas det, från den kanten. Det var argumentet för att ta’ bort den gamla studentexamen: de med välutbildade föräldrar hade ett stort försprång! Alltså, bort med studiekrav; alla skall vara behöriga att få fortsätta med högre studier. Det en gång så beundrade svenska gymnasiet, har man istället börjat PIS(S)A på.
Ofoget med en politiserad högskola och universitet, har skapat mycket av det svenska eländet. Inte bara har man skolat in massor av studenter i en livsstil som saknar all internationell konkurrenskraft, utan även till att bli Diktaturens Främsta Kreatur, samt lydiga verktyg för Globalismen.
Ministern för “Högre Utbildning och Forskning”, Matilda Ernkrans säger, att ett särskilt högskoleprov ska skapas för dom som inte har någon examen alls. Man ska erbjudas en ny genväg!?
Destruktiviteten kan dock inte gå hur långt som helst innan verkligheten kommer ikapp! Vi närmar oss den punkten med rasande fart.

Conny LundbergD
29 december 2019 kl 03:18

Vad som borde finnas är en helt ny utbildning som har att göra med politik, historia, geopolitik, propaganda,religion osv och som har en betydligt mer fördjupande inriktning med syfte att få alla studenter att tänka med materialet. Inga tankar eller reflektioner får heller vara förbjudna utan ett fritt tänkand bör vara påbjudet.

Conny LundbergD
29 december 2019 kl 03:02

Mycket välkommen artikel om utbildningens tillkortakommanden, Torsten!
Det kan vara intressant att tänka på att fördumningen kan ha ett syfte eftersom ju sämre kunskaper befolkningen har ju lättare är de att styra genom ytliga och fördummande propagandakampanjer vilket är någonting vi med all önskvärd tydlighet kan se näst intill varje dag i näst intill all styrd media.
Just att utbildningens utarmande kan tjäna som ett stöd för propaganda tas t o m upp i originaldokumenten till Agenda 21.