Initiativ till ny form av holistiskt seniorboende i Thailand

publicerad 25 december 2019
- Jens Jerndal
Thailand beach. Foto: Oğuz Şerbetci. Licens: Unsplash.com

PROJEKT. Om du följt NewsVoice rapportering i hälso- och sjukvårdsfrågor de senaste fem åren, så har du förmodligen noterat att jag engagerar mig konsekvent för en bättre hälso- och sjukvård än den vi i Sverige för närvarande erbjuds för våra skattepengar.

Text: Jens Jerndal (), MD (MA) | Bild från Thailand. Foto: Oğuz Şerbetci. Licens: Unsplash.com

Jens Jerndal satsar på ett seniorboende i Thailand, privat foto
Jens Jerndal, privat foto

Jag talar inte bara om en uppgradering, utan om ett paradigmskifte eller kvantskutt för hälsovården och våra sjuka.  Att med ens få många gånger bättre och snabbare resultat till en bråkdel av kostnaden.

Först och främst försummas idag nästan helt det som borde vara det första i en meningsfull och rationell hälsovård, nämligen att förebygga sjukdom. Och när man gått ut med kostråd som borde vara bland det mest grundläggande i en förebyggande strategi, så har de uteslutande grundats på industribaserade kommersiella intressen och visat sig vara klart sjukdomsframkallande.

Det är till stor del de felaktiga kostråden från myndigheter och industri som orsakat den dödliga pandemi av hjärtsjukdomar, cancer, diabetes och övervikt som drabbat den industrialiserade västvärlden under det senaste seklet. Och som gjort läkemedelsindustrin till den i särklass mest lönsamma industrigrenen av alla.

Läs mer av Jens Jerndal: Hög tid att omstrukturera sjukvården för bättre vårdeffektivitet

För det andra har våra myndigheter låtit sig köpas av den falska medicinska vetenskap som läkemedelsindustrin byggt upp och skaffat sig monopol på, med hjälp av sina enorma vinster och finansiella resurser.

Typiskt för den “vetenskapen” är att inte fråga efter orsaken till de sjukdomar den kallas att behandla. Och den låtsas gärna att orsaken är okänd. Utan att veta orsaken till en sjukdom är det nästan omöjligt att finna ett verkningsfullt botemedel. Och obotliga sjukdomar är de mest lönsamma, eftersom man då kan fortsätta att behandla symptomen så länge patienten lever.

Man söker upprätthålla fiktionen att orsaken till många sorters cancer fortfarandet är okänd. Man erkänner inte heller att enkla, naturliga, billiga och säkra behandlingar för cancer finns sedan hundra år tillbaka, därför att de inte kan patenteras och dra in miljardbelopp till läkemedelsindustrin.

En botad, frisk person är ingen lönsam kund för läkemedelsindustrin.  Därför är man inte intresserad av att bota någon.Och detta har mycket konsekvent satts i system med alla till buds stående medel. Vilket betyder att man avsiktligt undviker att bota sina patienter, för att i stället begränsa sig till att med många hutlöst dyra patenterade mediciner med allvarliga biverkningar söka dämpa symptomen hos patienterna.

Bland resultaten av denna politik, som anammats med hull och hår av våra politiker och hälsovårdsmyndigheter, är

 1. att patienterna avsiktligt hålls sjuka när de kunde ha botats,:
 2. att patienterna tvingas lida i onödan och inte sällan dö i förtid:
 3. att sjukvårdskostnaderna idag är fem gånger så höga som de uppskattningsvis kunde ha varit med en mer effektiv hälso- och sjukvård, något som innebär en onödig kostnad för skattebetalarna i storleksordningen 400 miljarder kronor om året! Vilket till övervägande delen hamnar i läkemedelsindustrins svällande kassakistor.

Samtidigt dör tex cancerpatienter på svenska sjukhus i oacceptabelt hög omfattning av behandlingar som typiskt kostar runt en miljon kronor pr person. När de flesta faktiskt hade kunnat botas helt på några månader för ett par tusenlappar.  Jag vet att det låter otroligt för de flesta, men det är faktiskt sant. Även om sjukvården naturligtvis förnekar det, med stöd av myndigheter och media.

Idag påtvingas en majoritet av våra pensionärer, och inte bara de som är hänvisade till serviceboende för äldre, runt 10-12 dyra receptbelagda mediciner att tas varje dag livet ut.

Sorgligt nog är de flesta av dessa mediciner inte bara onödiga, utan ger dessutom skadliga biverkningar och orsakar på sikt nya sjukdomar, som diabetes, hjärtproblem, demens och depression.

Ett praktexempel på detta är de läkemedel som går under namnet statiner, som nästan alla äldre ordineras för att sänka kolesterolet i blodet, och mot hjärtproblem. Det har visats genom oberoende forskning sedan flera decennier, att högt kolesterol inte utgör någon som helst risk för hjärtproblem. Sanningen är den motsatta. Ju högre kolesterolvärde man har, desto mindre risk har man för hjärtsjukdom och andra hälsoproblem, desto längre lever man och desto friskare förblir man.

Om du undrar hur något sådant kan vara möjligt, finns en förklaring, som avslöjar kvalitén på vår medicinska vetenskap: Det är sant att kolesterolmängden i  blodet ökar I samband med inflammation i artärerna, som är den vanliga orsaken till hjärtinfarkter och andra blodproppar.  Men att dessa ting äger rum samtidigt betyder inte att det är kolesterolet som orsakar problemet.  Tvärtom är kolesterolet kroppens mekanism för att reparera skador på artärerna, som orsakas av inflammation, som i sin tur orsakas av felaktig kost.

Att sänka kolesterolhalten i blodet utsätter oss för flera allvarliga hälsorisker. För det första behöver hjärnan allt kolesterol den kan få, och om den inte får tillräckligt, så ökar kraftigt risken för Alzheimers eller någon annan form av demens.

Vidare är hjärtat, en permanent arbetande muskel, beroende av ett “co-enzym” benämnt Q10 för att fungera och statinerna minskar tillgången på Q10, vilket ökar risken för att dö av hjärtsvikt eller insufficiens. Detta upplyser inga läkare om, och ingen kompensation ges.

Trots att detta är väl känt inom medicinska forskarkretsar sedan årtionden, har våra sjukhus och läkare order från Big Pharma att fortsätta ordinera statiner till alla hjärtpatienter, och alla med kolesterolvärden de arbiträrt bestämt vara för höga. Jag har egna färska erfarenheter av dessa försök av svenska läkare att sälja på patienterna statiner.

Orsaken till att på detta vis utsätta patienterna för dödlig fara är att statinerna är en av läkemedelsindustrins mest lönsamma mediciner, som omsätter tiotals miljarder dollars varje år, och våra läkare har på senare tid – kanske utan att förstå det – I stort sett blivit degraderade till “drug pushers for Big Pharma”.

Min övergripande livsuppgift är att medvetandegöra mina medmänniskor om hur de bäst kan förebygga sjukdom och, när möjligheten till förebyggande redan passerat, finna effektiva naturliga botemedel till låg kostnad som återger dem perfekt hälsa, oavsett ålder.  Utan att ödsla tid, möda och pengar på symptomdämpande behandlingar, med allvarliga biverkningar som ofta gör den underliggande sjukdomen värre i stället för att bota den.

Jag har nu börjat intressera mig för hur vi behandlar våra gamla. Och vad jag ser och hör gör mig både sorgsen och upprörd. När allt kommer omkring är det ju tack vare vad vi äldre uträttat, som dagens unga kunnat uppnå det utgångsläge,  de kunskaper och den levnadsstandard de åtnjuter.

Jag menar därför att vi äldre förtjänar att respekteras, lyssnas till och garanteras en rimlig hälsovård och levnadsstandard av de samhällets aktiva, som nu håller i trådarna.  Vad hälsovården beträffar behöver den inte kosta mer för att bli bättre, tvärtom. Däremot bör vi ägna mer uppmärksamhet och medel till sociala, kulturella och intellektuella aktiviteter för våra pensionärer.

Moderna tiders utmaningar gör att  generationerna ofta inte bor så att de kan umgås, eller ens träffas ofta. Och isolering och ensamhet är den utan tvekan främsta orsaken till sjukdom och död hos de äldre. Många av våra äldreboenden kännetecknas därtill, som sagt, av att de drogas till passivitet, depression, demens och död, med dussintalet onödiga och skadliga mediciner, som därtill kostar skattebetalarna stora pengar. Här finns utrymme för drastiska förbättringar, som gynnar alla parter, utom läkemedelsfabrikanterna.

Mot bakgrunden av vad jag redovisat här, har jag beslutat ta initiativet till en ny, förbättrad form av seniorboende, baserad på holistisk naturmedicin med högvärdig ekologisk kost, och varierade  inspirerande aktiviteter.

Min förhoppning är att denna nya modell skall så småningom bli standard, även för skattefinansierade äldreboenden, men för att visa att den fungerar och ger ett helt annat resultat än den modell som dominerar nu, vill jag först skapa ett mindre pilotprojekt för, låt oss säga mellan tio och trettio seniorer.

Jag är villig och kompetent att i inkörningsskedet själv ansvara för naturmedicinen, inklusive kosthållningen (som måste bli en av grundpelarna i hela projektet) och aktivitetsprogrammen.  Vad jag därutöver behöver är partners som svarar för dels den fasta egendomen med tillhörande service, och dels finansieringen och marknadsföringen. Det kan bli ett mycket lönsamt fastighetsprojekt.

Holistiskt seniorboende i Thailand

Av flera skäl, där klimatet är ett av de viktigaste, avser jag att förlägga detta första pilotprojekt för ett seniorboende i Thailand, och det kommer att bli ett högklassiskt och dyrt projekt för en privilegierad liten skara. Pilotprojektet är avsett att bereda vägen för många fler större projekt, som kan göras mer kostnadseffektiva med de erfarenheter vi gör i pilotprojektet, och följaktligen inte behöver bli lika dyra att bo i.

Jag räknar dock med att kombinationen av lägre mat- och personalkostnader i Thailand, och drastiskt reducerade medicinkostnader, gör att de totala kostnaderna per person inte blir högre än vad en normal pensionär i Sverige kostar skattebetalarna. Skillnaden är förstås, att pilotprojektet inte kommer att finansieras av svenska skattebetalare via sjukvårdsmyndigheterna, varför det krävs privat finansiering, och därför också relativt höga avgifter för de deltagande seniorerna.

Jag menar att ingen som har tillräckligt med pengar och förstår fördelarna med detta seniorboende, kommer att tveka att ansöka om en plats. Det skall baseras på individuella  lägenheter i  smärre byggnader i en vacker trädgård med stor salt-renad (ej klor) simpool, och full service på alla plan.

Här en sammanfattning av de viktigaste förutsättningarna för att projektet skall få framgång:

 1. Den första förutsättningen för ett lyckligt och friskt liv som pensionär är verkligt njutbar, nylagad organisk mat utan skadliga kemikalier, transfetter, socker eller andra sjukdomsskapande ingredienser. Mat som i sann hippokratisk anda kan tjäna som både njutning och naturmedicin.
 2. Den andra förutsättningen är hög emotionell och mental livskvalitet och att man omges av positiv och hjälpsam servicepersonal  som även fungerar som familjemedlemmar man kan vända sig till med alla sina behov.
 3. Den tredje förutsättningen är tillgång till stimulerande sociala, kulturella och intellektuella aktiviteter som inbegriper både fysisk träning och underhållning.
 4. Den fjärde förutsättningen är en personligt avpassad kombination av oberoende med tillgång till stödjande sällskap efter var och ens individuella personlighet och smak.
 5. Den femte förutsättningen är kontinuerlig naturmedicinsk uppföljning för att förebygga alla hälsoproblem som kan förebyggas. Detta inbegriper ständig tillgång till effektiva giftfria holistiska terapier, såsom akupunktur (med eller utan nålar), homeopati, bioresonans, kiropraktik, osteopati, reflexologi mm, samt vitaminer, mineraler, och beprövad örtmedicin alltefter behov.

Jag står gärna till tjänst med vidare upplysningar och tar tacksamt emot kommentarer, förslag och erbjudanden kring ett seniorboende i Thailand.

www.StraightCURES.com

Text: Jens Jerndal, dr.jerndal[snabel-a]gmail.com, M.D.(MA), M.Sc., D.Sc.h.c., f.d. Professor i Holistisk Medicin


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Tack Jens du är ett lus i mörkret.
  Jag intresserad frisk trött senior, vill flytta dit om jag kan uppnå de ekonomiska förutsättningar som kommer att gälla.
  Tar tacksamt emot mer information när så aktualiseras.

 • Intressant!
  Kanske skulle det kunna finnas plats för ett freds-college också?
  Fred genom medvetandeutveckling, där eleverna också får lära sig använda kibesiologi för att diagnosticera orsaker till problem och behov av vissa näringsämnen.

 • Thailand är varmt och skönt året runt. Plus att prisnivån ligger i nivå med vad man kan leva av på en svensk fattigpension. Kanske man då till och med kan få någonting för den årliga struntsumma de höjer pensionen. Undrar om man kan söka utvandrar/etableringsbidrag av staten eller gäller det bara utsocknes som är här och vänder? I så fall är det ren diskriminering om de bara hjälper dem som flyr hit och inte hjälper dem som verkligen behöver fly härifrån.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *