Läkare behöver ökad kunskap om kost och näring för patienternas skull

publicerad 12 december 2019
- TV Hälsa
Lauren Ball, Menzies Health Institute Queensland. Foto: Griffith News, Griffith University
Lauren Ball, Menzies Health Institute Queensland. Foto: Griffith News, Griffith University
Lauren Ball, Menzies Health Institute Queensland. Foto: Griffith News, Griffith University

De medicinska studierna saknar överföring av kunskaper i näringslära, för att kunna ge läkarna kompetens att kunna ge bra kostråd till patienterna. En forskningsöversikt publicerad i The Lancet visar att kost- och näringslära borde ha en central plats i studieplanen så att framtidens läkare kan göra sitt jobb bättre.

Text: Birthe Storaker | Översättning: Madeleine Lidman | Redigering: Torbjörn Sassersson

Läkare bör kunna ge närings- och kostrekommendationer för att hjälpa patienter med kroniska sjukdomar som har livsstilsrelaterade orsaker. Problemet är att få läkare har den kompetens som krävs. Det är slutsatsen av en översyn av 24 studier kring läkarnas utbildning inom näringslära, som publicerats i tidskriften The Lancet.


Studiens författare rekommenderar att näringslära blir en obligatorisk del av studieplanen för alla läkarstudenter, att en global utbildningsnivå fastställs och att fler resurser används för att utveckla nya sätt att förvärva denna kunskap.


Brist på intresse och expertis bland lärare inom medicin

“Eftersom kost och näring är en så viktig del för en hälsosam livsstil, är det uppenbart att dagens medicinska studenter inte har den kunskap de behöver för att ge effektiva kostråd till sina patienter – och så har det varit en länge”, säger Lauren Ball vid Griffith University i Australien, medförfattare till studien.

Utbildningen i näringslära måste förbättras och bli en obligatorisk och meningsfull del av studieplanen för framtida läkare”, anser hon.

För att få en bred överblick över hur mycket utbildning i näringslära läkarstudenter egentligen får gick rapportens författare Lauren Ball, Jennifer Crowley och Gerrit Jan Hiddink igenom alla studier som genomfördes mellan år 2012 och 2018 som bedömde näringskunskapen bland läkarstudenter och nyutbildade – och deras uppfattning om näringslärans betydelse i utbildningen idag.

Läs hela artikeln i TV Hälsa


Så här kan du stötta Newsvoice