Lars Bern: Därför svamlar Löfven och Lövin om “klimathotet”

34

DEBATT. Lars Bern kommenterar videocitat av Stefan Löfven (S) och miljöminister Isabella Lövin (Mp) vilka båda anser att koldioxid och klimatuppvärmning ger dåliga skördar, flyktingströmmar och samhällskollaps. Bern håller inte alls med: “Ministrarnas bristande kunskap inom naturvetenskap är beklämmande”.

NewsVoice bidrar till debatten om klimatförändringarna och det är exceptionellt viktigt när en statsminister och en miljöminister oemotsagt i TV och dessutom mycket alarmistiskt skrämmer upp tittarna om överhängande samhällskollapser inom en nära framtid och allt handlar om koldioxiden som det centrala hotet mot planeten. Samtidigt säger Stefan Löfven motsägelsefullt att man inte ska vara just alarmistisk.

Lars Bern hänvisar till att de faktiska och observerbara förändringar som uppmätts gällande tex temperaturhöjningar inte ger världen några katastrofer. Det uttalandet står i kontrast till Löfvens och Lövins påståenden om att katastroferna snart kommer.

Snarare ser vi att den biologiska tillväxten ökar som en följd av ökad temperatur och mer koldioxid. Indien har mycket bättre skördar tack vare ökad nederbörd och klimatförändringar. Bilden som målas upp att klimatförändringarna leder till svält är falsk, säger Bern.

Även när det gäller påståendet att vi kommer att se torkkatastrofer är vilseledande. Högre nederbörd och mer värme leder generellt till högre resistens mot torka hos växter. Ökenspridningen sker inte längre. Ökad koldioxid i atmosfären genererar bättre och djupare rotsystem. Högre halt av koldioxid i luften leder även till att växterna förlorar mindre vätska genom klyvöppningarna i bladen.

Statistiken över världens skördar visar på bättre skördar. Däremot sker markförstöring genom att skogar huggs ner, säger Lars Bern. Det gäller att inte blanda ihop saker.

Lars Bern, 10 dec 2019. Foto och montage: Torbjörn Sassersson
Lars Bern, 10 dec 2019. Foto och montage: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

Isabella Lövins framtidsbild om enorma havshöjningar och andra katastrofer avfärdar Bern. Miljöpartiets politik är i själva verket helt verklighetsfrämmande, varnar han och om MP:s politik skulle tillämpas i världen får vi i värsta fall se massdöd av människor.

Användandet av bioenergi ger i realiteten mer koldioxidutsläpp än fossilt kol på grund av fysikaliska effekter. Återväxt av biobränsle tar 50 år, men Löfven och Lövin vill ta stora steg mot ökad biobränsleanvändning inom 10 år och samtidigt vill de inte ha kärnkraft. Om det nu är så bråttom varför vill de öka koldioxidhalten i atmosfären?

Att försöka minska världens användning av fossila bränslen leder till verkliga katastrofer eftersom samhällssystem runt världen är beroende av fossila bränslen. Istället är det bättre att satsa på ny, mer effektiv och säkrare kärnkraft som måste utvecklas, säger Lars Bern.

Bern nämner klimatforskaren Lennart Bengtsson som inte heller ser anledning till oro eftersom klimatförändringarna går är så långsamt. Vi behöver satsa på ny kärnkraft och världsamhället behöver tid på sig att observera klimatförändringarna för att kunna ta välinformerade beslut, menar Bern.

På frågan om det är klimatflyktingar som kommer till Sverige svarar Bern bestämt, nej. Däremot flyr många svenskar från det bistra klimatet (vintervädret), men de flyr även från det urusla samhällsklimatet i Sverige ned till Medelhavsområdet, fortsätter han.

“Halva min bekantskapskrets – minst – är på väg att flytta ner till Medelhavet av de här två skälen.”

Bern tror att 90% av migranterna till Sverige är ekonomiska flyktingar som söker försörjning och kanske 10% är politiska flyktingar.

Lars Bern konstaterar torrt att varken Löfven eller Lövin har kompetens att styra över Sveriges miljö- och energipolitik.

Stefan Löfven har bakom sig en oavklarad svetsarutbildning och hans studier vid socialhögskolan i Umeå hoppade han av.

Rockefeller en klimatsmart historia av Jacob Nordangård
Annons: “Rockefeller en klimatsmart historia” av Jacob Nordangård

Isabella Lövin har inte heller någon utbildning inom varken naturvetenskap eller klimatologi. Hon har 180 högskolepoäng i italienska, filmvetenskap, statsvetenskap och sociologi. Hon arbetade därefter som journalist för diverse månadsmagasin som Allt om Mat, Damernas Värld och Veckorevyn. Hennes kanske största bedrift var boken “Tyst hav” som kvalificerade henne till posten som MP-politiker. Hon är idag både miljöminister och vice statsminister.

Lars Bern tror att Stefan Löfven, Isabella Lövin och även Greta Thunberg låtit sig påverkas allt för mycket av FN:s generalsekreterare António Guterres, vars alarmistiska ord de upprepar istället för att lyssna till ett bättre vetande och observerbar verklighet.

Skadorna av väderrelaterade händelser har de senaste decennierna minskat enligt försäkringsbolagens statistik, säger Bern, men FN:s generalsekreterare säger precis tvärtom, utan att ha varken statistik eller vetenskap som grund bakom påståendet.

Kombinationen av journalister inom de större medierna som förlorat förmågan att ställa kritiska frågor och ministrar med svag kunskap inom klimatologi och naturvetenskap är förödande, konstaterar NewsVoice.

Text och video:Torbjörn Sassersson, med fil kand inom miljövård

Källor

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
34 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Erik Wiklund
Erik Wiklund
Gäst
24 december 2019 kl 08:37

Nicke ! 23 december, 2019 at 23:36

Konspiratoriskt skriver du – jag antar att du menar att en maktelit inte existerar därför att du inte har studerat fenomenet ! I så fall får du läsa på ! Det är klart att du har rätt att misstro allt som du läser och alla människor som yttrar sig om saker som är nytt för dig. Men om du har satt detta förnekande i system då vittnar det bara om att du har stängt alla dörrar och att du har satt på dig stora skygglappar – hur ska man då ha förtroende för dig och dina åsikter ? Dina länkar gav heller inget vidare stöd till dina åsikter !

Erik Forsman
23 december 2019 kl 13:32

Det krävs minimala kunskaper i sannolikhetslära, decimalräkning (avrundning) samt lite, lite insikt i mängdteorin (gränsvärden för oländigheter) för att hur enkelt som helst slå hål på klimatmodellernas trovärdighet.

Givet att vi känner till alla relevanta ingående informationsdata (vindriktning, temperatur, nederbörd, luftfuktighet, jordens rotation, avdunstning, instrålning, molnbildning osv, osv – vilket vi inte gör och kanske aldrig kommer att göra) samt teoretisk aldrig avrundar (vilket vi måste göra, om vi inte vill räkna decimaler i all evighet) så inser var och en att alla prognoser är så godtyckliga att mina amatörprivata gissningar blir lika irrelevanta.

Anta i vart fall att vi känner till alla verksamma parametrar för att prognostisera värdet i säg 14 dagar framåt med exakt bärning, så skulle det krävas: En väderstation var 50 meter jorden runt som dessutom var en kilometer höga. Sedan sammanställa alla ingående rådata, så skulle vi i vart fall vara tvungna att avrunda i decimalerna. Det är just här skon klämmer. Ju mer exakt ett matematiskt värde är (antal decimaler) ju större precision. Vi kommer därför aldrig att kunna förutsäga värdet med 100 % bärning mer än max 14 framåt, för ju mer exakt ett tal är (fler decimaler) ju längre tid att kompilera sammanräkningarna.

Två exakt raka stavar, som i teorin som sträcks ut i det oändliga kommer aldrig att korsa varandra, säger axiomet, men det är falskt. En sträcka kan omöjligen vara exakt. Exakt kräver oändliga decimaler.

Släpp två trästavar (flytande) vid en bro ner i en å och försök beräkna var dem hamnar. Det kräver exakt ingående data om strömförhållanden, vattenmängd, vindriktning, temperatur, vattenvirvlar, strandförhållanden vattendjup osv. Var gång vi gör om försöket kommer stavarna fastna på olika ställen, därmed omöjligt att förutsäga var dem hamnar.

Perra J
Gäst
Reply to  Erik Forsman
23 december 2019 kl 22:30

Det här med “vetenskaplig sanning” är intressant. För vanliga dödliga, dvs människor som inte kan något alls om vetenskap, ligger det nära till hands att tillskriva vetenskapen egenskaper som den inte har. T ex att vetenskapen skulle vara “absolut”. Men en vetenskapligt bevandrad person håller inte med om detta. En vetenskaplig sanning fungerar bara om andra kriterier (grundantaganden) är uppfyllda. En “absolut” vetenskaplig sanning skulle gälla oavsett kriterier. Det existerar faktiskt inget sådant som “absolut” vetenskap. Ju mer en vetenskapsman lär sig, desto mindre vet han.
Politiker, som vill förankra sitt budskap i någon vetenskap, vill gärna hävda vetenskapens absoluta kvalitéer, eftersom det då ger politikern ett företräde gentemot annan politik. Ett klart exempel är Miljöpartiet. Det är nu en “absolut” vetenskaplig sanning att CO2 är skadligt, vill man säga. Och då finns inget utrymme för diskussion. Man kan inte påstå något annat eftersom man då måste lämna det absoluta vetandet. Det är alltså otroligt farligt att överskatta vetenskapen. Det blir till en boost för det egna egot, leder till en känsla av att tillhöra “det bättre folket”, som förankrar sig i fakta. Därmed kan man sätta sig över alla andra människor. Och tjäna enorma pengar. Det blir en religion. En religiös fanatiker tycker sig också “veta absolut”.

Erik Forsman
23 december 2019 kl 09:35

Vilka forskare vill du att v ska “tro” på? De av Romklubben avlönade Anders Wijkman och Johan Rockström kanske? Naturvetenskap är ingen tro. Matematiska och kemiska sanningar är inte böjliga eller relativa, utan sanna eller falska, alldeles oavsett åsikter.

Det är inte alls bra att olika åsikter komma till tals, då det bara finns en sanning vad gäller klimatet, däremot kanske vi aldrig kommer att kunna identifiera alla relevanta parametrar, därför aldrig kunna förutsäga varken väder och än mindre klimatet. Att leka med modeller, är inte vetenskap, utan politik.

Nicke
Nicke
Gäst
Reply to  Erik Forsman
23 december 2019 kl 16:38

Var det där ett svar till mig? I vilket fall, insiktslöst resonemang som ogiltigförklarar sig själv. Eftersom vi inte vet den absoluta sanningen om klimatet, och det är väldigt svårt att säkert förutspå med dagens vetenskap och teknik (vilket du själv säger) så vet vi inte vilka forskare och hypoteser (åsikter) som är närmast sanningen. Därför är det bra att forskare med olika åsikter får göra sig hörda och kan diskutera saken, givetvis med stöd i vetenskap. Resonemanget i dina två inlägg leder till att vi kan skita i att ens bry oss eftersom vi ändå aldrig kan vara 100% säkra på om modellerna stämmer. Skulle vi leva efter det resonemanget skulle vi leva kvar på stenåldern.

Erik Forsman
Reply to  Nicke
23 december 2019 kl 17:52

Är enig med dig. Därför är en endast observerbara väderdata som är av relevans. Där med att hela IPCC-modeller bara dyra leksaker i händerna på ett gäng korrupta diktaturkramare.

Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson
Gäst
21 december 2019 kl 22:21

Wow 42,073 visningar idag på videon ovan och det ökar fortfarande…

Savalle
Savalle
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson
24 december 2019 kl 00:11

Toppen! Insikten ökar.

Människor kommer till insikt. Basen för maktpyramiden urholkas.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
18 december 2019 kl 02:17

Synd bara att alla påståenden som haglar saknar källhänvisning … som vanligt.

Nicke
Nicke
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
22 december 2019 kl 19:53

Alla.

Nicke
Nicke
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
22 december 2019 kl 23:44

Att Lennart Bengtsson anser något betyder inte att alla andra forskare som anser något annat har fel. Det finns olika synpunkter på klimathotet och Bengtsson är nog i minoritet, inte tvärtom, så då blir det ohederligt och obegåvat att avfärda folk (politiker och klimataktivister) som ovetenskapliga eller att de har bristande kunskaper i naturvetenskap för att de hänvisar till vad majoriteten av forskarna anser.

Det är bra att olika åsikter får komma till tals men sån här tramsig och populistisk retorik kryddad med personförakt är för folk som bara är intresserade av att bekräfta sin världsbild.

Savalle
Savalle
Gäst
Reply to  Nicke
23 december 2019 kl 12:31

Ett tragiskt konstaterande:

Valet somliga gör att vara
Nicke-Docka.

Erik Wiklund
Erik Wiklund
Gäst
Reply to  Nicke
23 december 2019 kl 15:25

Nicke – Nej – för jag tror att Bengtson tillhör majoritetn av seriösa klimatforskare. Som du vet så har ett gäng politiskt korrekta klimataktivister den 5 november 2019 presenterat en lista med 11000 namnunderskrifter av så kallade ”klimatexperter” runt om i världen som påstår att koldioxid får isarna att smälta och att jorden därmed är på väg mot en undergång – men detta är en lögn ! För på den här listan finns både namn på avlidna personer, påhittade namn, dubblettnamn, en karaktär ur Harry Potter böckerna och massor av människor med yrken som inte har den minsta koppling till klimatforskning t.ex. arkitekter, matematiker, studenter, ortopeder, ekonomer, lingvistiker, psykiatriker och psykologer. Här har man alltså gjort ett upprop till alla möjliga PK-akademiker runt om i världen för att skriva på, oavsett om de är experter på klimatforskning eller inte, huvudsaken är att de är akademiker och att de har en politiskt korrekt klimat-åsikt i den här frågan så kommer de med på listan !!! Enligt faktajournalisten Tege Tornvall så kan bara 2,3 % av dessa personer anses vara klimatexperter. Anmärkningsvärt är att den toppstyrda massmedia endast uppmärksammar de politiskt korrekta klimatåsikterna, medans ingen, varken politiker eller massmedia släpper fram de klimatexperter som vill diskutera avvikande åsikter, åsikter om att den pågående klimathysterin är falsk och grovt överdriven – t.ex. Dr Mike Hulme som säger: ”Påståendet att 2,500 av världens ledande forskare har nått ett samförstånd om att mänskliga aktiviteter har en betydande påverkan på klimatet – är oärlig – det faktiska antalet forskare som stöder detta påstående kan bara vara ’några dussintal’. Dr Madhav Khandekar säger: ”Jag har noga analyserat de påstådda negativa effekterna av klimatförändringen från IPCC och jag ser dessa påståenden som överdrivna och att de saknar någon som helst bevisning.” Dr Richard Lindzen säger: ”IPCC-processen drivs av politik snarare än av vetenskap. IPCC använder sammanfattningar för att förvränga vad forskarna säger och utnyttjar allmänhetens okunnighet.” Så, detta upprop med 11000 namn luktar lång väg desperat elitistisk skrämselpropaganda. Det verkar som att eliten, vilka har kapacitet att använda en massa olika knep för att krossa den fria världen, nu är desperata för att få igenom sin falska klimatagenda som alltså har hittat på att 11000 klimatexperter varnar för en förestående världskatastrof om politikerna inte tar tag i klimathotet och snarast inför tuffa begränsningar för den fria världen, där elitens egentliga avsikt är att få anledning att implementera stora… Read more »

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Nicke
23 december 2019 kl 14:55

Eftersom LB återger forskaretablissemangets prognos 1.5 til 4.5 grader innevarande sekel är han inte i minoritet faktamässigt. Om du påstår att han är i minoritet bland FORSKARNA i ngt annat avseende bör du belägga det.

Nicke
Nicke
Gäst
Reply to  Nicke
23 december 2019 kl 16:52

Till Savalle:
Som en typisk troglodyt klarar du inte av argument som inte stämmer överens med åsiktskorridoren i din lilla trygga filterbubbelsekt. Tragiskt är bara förnamnet.

Savalle
Savalle
Gäst
Reply to  Nicke
23 december 2019 kl 17:59

Till Nicke:

Du talar om bubbelsekt. Låter som nyår…

Jag önskar alla Nicke-Dockor ett Gott Nytt år med kraft att befria sig från onda bojor och kraft att leva med strävan att vara ärliga, modiga och sannfärdiga.

Nicke
Nicke
Gäst
Reply to  Nicke
23 december 2019 kl 23:36

Till Erik Wiklund:

Du skrev ett långt inlägg där tyvärr väldigt lite är värt att bemöta. Anekdotbevisning är värdelöst (“en person säger”) och du drar till med massa konspiratoriska saker som helt enkelt inte går att bemöta.
Något du skriver som faktiskt går att kolla upp är Tege Tornvall. Han verkar ljuga eller vinkla. Har du ens brytt dig om att kolla upp det han skriver? Här t.ex:
https://www.klimatupplysningen.se/2019/11/08/fredagsroligt-om-de-11-000-klimatoroliga/

Han påstår alltså att “drygt 800 kvalificerade europeiska klimatdebattörer” skrivit till FN att inget nödläge råder för Jordens klimat. Och att av dem har “runt hälften akademisk grad i klimatnära forskning.”
Vilket då enligt honom betyder att “De är alltså ca 400 mot 250-300 klimatakademiker som varnar för klimathot.”

Skrivelsen han refererar till:
http://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2019/10/WCD-16-10-9lr.pdf
Testa att läsa igenom de första namnen för varje land och se om du tycker att hälften verkar ha “akademisk grad i klimatnära forskning”, alltså enligt de kriterier han satte för klimatalarmisternas lista där han kom fram till att endast ca 2,3% hade det (genom ett urval på drygt 2% av alla som skrev under). Varför inte hoppa ner till Sverige och kolla. Väldigt få som har med klimatforskning att göra. Inte ens Lennart Bengtsson står med, däremot Lars Bern.

Notera att jag agett källor för allt jag hänvisar till, så det går att kolla källor och bemöta allt i sak. Så skriver man ett inlägg om man vill diskutera saker seriöst och inte bara bekräftar sin världsbild (OBS inte endast riktat till dig).

S Hallengren
S Hallengren
Gäst
16 december 2019 kl 20:02

Javisst, först som sist, LARS BERN- HE IS A SUPERSTAR, gällande kunskap inom teknik, klimat och hälsa. Videon, artikeln och alla kommenterar här avslöjar den råa sanningen om “svetsarens” och “damtidnings-skribentans” stolligheter beroende på deras respektive mentala begränsningar. Båda har utan tvekan diagnoser. Även bra texter om hur delar av Sveriges nedmontering gått till och fortgår.

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
Reply to  S Hallengren
17 december 2019 kl 07:44

En syn på Sverige utifrån: Christopher Caldwell | The European Model – Sweden

Samuel af UgglasD
Samuel af Ugglas
16 december 2019 kl 18:50

Löfven pratar i nattmössan.
Hur kan han påstå att det kan uppstå “livsmedelsbrist” på grund av “klimatförändringar”?
Hans statssocialistiska parasiter har berövat landsbygdsbefolkningen deras “EGENDOMSRÄTT”
Socialisterna har beskurit och tagit ifrån landsbygdsbefolkningen deras “rådighet” över deras egendom.
Socialisterna har plundrat samma landsbygdsbefolkning på deras möjlighet att använda insatsvaror i produktionen, dvs. man bestämmer priset och kostnaderna för desamma.
Socialisterna förhindrar landsbygdsbefolkningen att vidmakthålla produktionsapparaten, man tillåter att den förfaller. Sällsynt med nydikning och annan avvattning av åkrar. Ekonomi byggnader förfaller och till slut överges.
Genom att begränsa landsbygdsbefolkningen att producera de livsmedel svenska folket förväntar sig inför socialisterna i princip “LIVSMEDELSRANSONERING”
Utbildning av ungdomar för att vidmakthålla livsmedelsproduktionen är ytterst begränsad och täcker inte på långt när behovet.
Något av detta ovan beskrivna ger inte ens bilden av de ekonomiska trakasserier socialisternas tjänstemän utsätter landsbygdsbefolkningen för med ständiga avgiftsbelagda kontroller oftast initierat med hjälp av angiveri, av allt från byggnation till produktion.
Allt började den 10 Juni 1932 då en !”folkpartist” gav socialisterna Carte Blanche att fördriva landsbygdsbefolkningen in i deras favoriserade multikulturella GHETTON!
Listan på allt socialisternas sjuka fantasi åsamkat den svenska landsbygdsbefolkningen kan göras hur lång som helst.
Om Löfven och hans anhang får fortsätta närmar vi oss snart begynnelsen på Lenin/Stalins fördrivning och förintelse av de självständiga kulakerna i Ryssland, vi är inte långt borta!!!

Dag Rimmerfors
Dag Rimmerfors
Gäst
Reply to  Samuel af Ugglas
17 december 2019 kl 02:58

Vilken folkpartist,?

Samuel af UgglasD
Samuel af Ugglas
Reply to  Dag Rimmerfors
17 december 2019 kl 11:57

De borgerliga får skylla sig själva!
Prof. Bo Rothstein förklarar det alldeles utmärkt i denna länk:
https://www.frihetsportalen.se/2018/11/de-borgerliga-far-skylla-sig-sjalva/
Namnet finns tydligt angivet. Sprid den gärna, det är barska avslöjanden som har fallit i glömska sedan länge men den 10 Juni 1932 hör definitivt till en av Sveriges ödesdagar, när vi blev förrådda!!!

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
16 december 2019 kl 17:47

Vid min stad, där flyter en älv som funnits i över 1000 år, här är det ingen “fara på torpet”, översvämningar visst, lite då och då, beroende på från vilket håll vinden kommer, men inget märkbart, samma höjd på vattennivån som alltid…gäddan och ålen finns kvar som vanligt i bäcken som mynnar ut i älven…nä jag tycker det är “nåt skumt i resonemanget klimatkris”…det känns som maktspel, när allt är “elektriskt i samhället, då kommer stryparen” samhället rasar ihop…det finns ett ord, BALANS!

stenB
stenB
Gäst
15 december 2019 kl 14:06

Erik skrev: “….en dold elit som har obegränsade ekonomiska resurser och som har ödesdiger information om dessa politiker, vilket säkerställer att de kan störtas på ett ögonblick ifall de vägrar att lyda sina mästare, genom att eliten då offentliggör denna information om dem.”
“Prince Andrew-krisen” skulle alltså aldrig uppstått om inte “verktyget” trätt fram och orsakat ett “olycksfall i arbetet” som nu begränsade delar av Epstein-affären urartat till. Genom media-inflytande lyckas snart “deep state” begränsa läckor om “honey-traps” till en “Epsteinaffär” där dess tidigare förtrogne agent helt enkelt  “knuffas under bussen” som  sexgalningen som drev allt för sitt galna ego.  På det viset kan man fortsätta att dra i trådarna på existerande makthavare som Epstein, och andra agenter, med hjälp av sex, droger, svek och skarpa kameror vävt fram till lydiga marionetter. “Var finns bilderna på alla dolda kameror i flera av Epsteins palats” är en typisk fråga som MSM måste hålla sig långt borta ifrån, hjälpta av andra “besökande vänner” i höga positioner, som nu dels måste lyda sin “handler” och dels vara rädd för att bli nytt “olycksfall”, som Price Andrew.

Peter Angelborn
Peter Angelborn
Gäst
15 december 2019 kl 13:16

Räkna om hur mycket CO2.halten har ökat på 100år från ppm till mm eller kronor så att flera kan fatta.
Blir inte många mm på 1km.

Nikki
Nikki
Gäst
15 december 2019 kl 12:21

Lars är en super star!
Allamerande att Sveriges regeringschef går ut med sådana här uttalanden!

Erik Wiklund
Erik Wiklund
Gäst
15 december 2019 kl 09:30

Jag håller helt med Lars Bern i det han säger här ! Men varför driver våra politiker den här klimathysterin ? Jag ser inget annat svar än att våra politiker är små okunniga amatörer som sitter fast i en tvingande politik som är styrd av en dold elit som har en destruktiv och manipulativ agenda för folket.

För politik är inget annat än ett manipulerat spel – en politiker-lek med folket – ett politiker-svek mot folket. Och det är politikernas självförhärligande gloria som har bländat den stora massan till den grad att de inte ens kan urskilja den klaraste sanning framför sig. För politik är sannerligen en dimridåernas teater avsedd för de trollbundna som lyssnar på politikernas blå dunster vilket sakta men säkert söver folket som därmed blir en snäll och foglig massa för våra politiker.

Politik är ett spel som spelas av inflytelserika människor (topp-politiker) som har blivit blinda av sin egen självhärlighet och som drivits av sitt maktbegär över andra och som stöttas av massmedia, medan bägge kontrolleras och manipuleras av en liten, men mycket mäktig, dold elit som har obegränsade ekonomiska resurser och som har ödesdiger information om dessa politiker, vilket säkerställer att de kan störtas på ett ögonblick ifall de vägrar att lyda sina mästare, genom att eliten då offentliggör denna information om dem.

– Ja, det är sannerligen en riktigt rutten och falsk värld vi lever i. Men folk i flera andra länder har redan börjat vakna och misstror sina politiker och de har börjat resa på sig och ställa krav – men när är det dags för det sovande svenska folket att vakna ???

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
Reply to  Erik Wiklund
15 december 2019 kl 13:16

folket är kanske inte så sovande som det antas, utan vad som kan skönjas är att etiken långsamt sätter gränser mellan gott och ont. Enligt kvällsblaskor flyktar afghaner Sverige för att deras försök till “kulturbefrämjande” misslyckats. Vi kan se det i väljarundersökningar betr. sosseriet.
Vem bjuder hem folk som man vet kommer att sno bordssilvret? Etiken tvingar folk i riskzoner att välja sida.
Ett falskt försök att använda den verkligheten användes av GW Bush på ruinhögen 9/11: antingen är du med oss eller emot oss! Tips till despoter: använd den inte i falskt syfte, för den biter tillbaka hårt.

stenB
stenB
Gäst
15 december 2019 kl 01:45

En välförtjänt avhyvling av de styrande svenska stollarna. Och med
MSMs inflytande i Sverige går det snart för MSM som det gick för Pravda i Sovjetunionen: Till slut trodde läsarna säkert bara på trafikrapporter, dödsannonser, väder och datum.

Conny LundbergD
15 december 2019 kl 00:53

Ett sanningens ord i rättan tid!
Att hela tiden kräva tillförlitliga källor till klimathetsen, källor som kommer från oberoende forskare, skulle snabbt ta vinden ur de högstämda alarmisterna förutsatt att de finge komma ut i större skala även via MSM.