Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Lars Bern: Därför svamlar Löfven och Lövin om “klimathotet”

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 14 december 2019
- Torbjörn Sassersson
Lars Bern, Stefan Löfven - Foto: NewsVoice.se

DEBATT. Lars Bern kommenterar videocitat av Stefan Löfven (S) och miljöminister Isabella Lövin (Mp) vilka båda anser att koldioxid och klimatuppvärmning ger dåliga skördar, flyktingströmmar och samhällskollaps. Bern håller inte alls med: “Ministrarnas bristande kunskap inom naturvetenskap är beklämmande”.

NewsVoice bidrar till debatten om klimatförändringarna och det är exceptionellt viktigt när en statsminister och en miljöminister oemotsagt i TV och dessutom mycket alarmistiskt skrämmer upp tittarna om överhängande samhällskollapser inom en nära framtid och allt handlar om koldioxiden som det centrala hotet mot planeten. Samtidigt säger Stefan Löfven motsägelsefullt att man inte ska vara just alarmistisk.

Lars Bern hänvisar till att de faktiska och observerbara förändringar som uppmätts gällande tex temperaturhöjningar inte ger världen några katastrofer. Det uttalandet står i kontrast till Löfvens och Lövins påståenden om att katastroferna snart kommer.

Snarare ser vi att den biologiska tillväxten ökar som en följd av ökad temperatur och mer koldioxid. Indien har mycket bättre skördar tack vare ökad nederbörd och klimatförändringar. Bilden som målas upp att klimatförändringarna leder till svält är falsk, säger Bern.

Även när det gäller påståendet att vi kommer att se torkkatastrofer är vilseledande. Högre nederbörd och mer värme leder generellt till högre resistens mot torka hos växter. Ökenspridningen sker inte längre. Ökad koldioxid i atmosfären genererar bättre och djupare rotsystem. Högre halt av koldioxid i luften leder även till att växterna förlorar mindre vätska genom klyvöppningarna i bladen.

Statistiken över världens skördar visar på bättre skördar. Däremot sker markförstöring genom att skogar huggs ner, säger Lars Bern. Det gäller att inte blanda ihop saker.

Lars Bern, 10 dec 2019. Foto och montage: Torbjörn Sassersson
Lars Bern, 10 dec 2019. Foto och montage: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

Isabella Lövins framtidsbild om enorma havshöjningar och andra katastrofer avfärdar Bern. Miljöpartiets politik är i själva verket helt verklighetsfrämmande, varnar han och om MP:s politik skulle tillämpas i världen får vi i värsta fall se massdöd av människor.

Användandet av bioenergi ger i realiteten mer koldioxidutsläpp än fossilt kol på grund av fysikaliska effekter. Återväxt av biobränsle tar 50 år, men Löfven och Lövin vill ta stora steg mot ökad biobränsleanvändning inom 10 år och samtidigt vill de inte ha kärnkraft. Om det nu är så bråttom varför vill de öka koldioxidhalten i atmosfären?

Att försöka minska världens användning av fossila bränslen leder till verkliga katastrofer eftersom samhällssystem runt världen är beroende av fossila bränslen. Istället är det bättre att satsa på ny, mer effektiv och säkrare kärnkraft som måste utvecklas, säger Lars Bern.

Bern nämner klimatforskaren Lennart Bengtsson som inte heller ser anledning till oro eftersom klimatförändringarna går är så långsamt. Vi behöver satsa på ny kärnkraft och världsamhället behöver tid på sig att observera klimatförändringarna för att kunna ta välinformerade beslut, menar Bern.

På frågan om det är klimatflyktingar som kommer till Sverige svarar Bern bestämt, nej. Däremot flyr många svenskar från det bistra klimatet (vintervädret), men de flyr även från det urusla samhällsklimatet i Sverige ned till Medelhavsområdet, fortsätter han.

“Halva min bekantskapskrets – minst – är på väg att flytta ner till Medelhavet av de här två skälen.”

Bern tror att 90% av migranterna till Sverige är ekonomiska flyktingar som söker försörjning och kanske 10% är politiska flyktingar.

Lars Bern konstaterar torrt att varken Löfven eller Lövin har kompetens att styra över Sveriges miljö- och energipolitik.

Stefan Löfven har bakom sig en oavklarad svetsarutbildning och hans studier vid socialhögskolan i Umeå hoppade han av.

Rockefeller en klimatsmart historia av Jacob Nordangård
Annons: “Rockefeller en klimatsmart historia” av Jacob Nordangård

Isabella Lövin har inte heller någon utbildning inom varken naturvetenskap eller klimatologi. Hon har 180 högskolepoäng i italienska, filmvetenskap, statsvetenskap och sociologi. Hon arbetade därefter som journalist för diverse månadsmagasin som Allt om Mat, Damernas Värld och Veckorevyn. Hennes kanske största bedrift var boken “Tyst hav” som kvalificerade henne till posten som MP-politiker. Hon är idag både miljöminister och vice statsminister.

Lars Bern tror att Stefan Löfven, Isabella Lövin och även Greta Thunberg låtit sig påverkas allt för mycket av FN:s generalsekreterare António Guterres, vars alarmistiska ord de upprepar istället för att lyssna till ett bättre vetande och observerbar verklighet.

Skadorna av väderrelaterade händelser har de senaste decennierna minskat enligt försäkringsbolagens statistik, säger Bern, men FN:s generalsekreterare säger precis tvärtom, utan att ha varken statistik eller vetenskap som grund bakom påståendet.

Kombinationen av journalister inom de större medierna som förlorat förmågan att ställa kritiska frågor och ministrar med svag kunskap inom klimatologi och naturvetenskap är förödande, konstaterar NewsVoice.

Text och video:Torbjörn Sassersson, med fil kand inom miljövård

Källor


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq