Paneldebatt: De nya nätmediernas framgångar och väg framåt

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 1 december 2019
- Torbjörn Sassersson
Paneldebatt den 28 nov 2019 om de nya svenska nätmedierna. Foto: "Nätverket".

I slutet av förra veckan arrangerades ett nätverksmöte som presenterade en panel av personer som driver några av de nya nätmedierna. Det finns en stor framtidstro på hur dessa medier kan utvecklas och tydligt är att många läsare och tittare allt mer föredrar dessa framför systemmediernas versioner av verklighetens Sverige.

I panelen ingick Jonas Nilsson (Palaestra Media), Mikael Willgert (SwebbTV), Lennart Matikainen (SwebbTV), Vávra Suk (Nya Tider) och Torbjörn Sassersson (NewsVoice).

Nätverksmötet hölls på en skyddad adress i Stockholm och arrangemanget var mycket professionellt genomfört. Lokalen var fullsatt. Det rådde ett förbud att göra video- och ljudupptagningar. Anledningen till sekretessen handlade om att ge besökarna friheten att kunna delta utan repressalier från de som inte är intresserade av åsikts- och pressfrihet. De enda som kan identifieras är personerna i panelen och så ska det förbli.

https://youtube.com/watch?v=yyoWdD8lr1g

Paneldebatten

Paneldebattens innehåll framkommer i sin helhet i videon ovan. Texten nedan är endast grovt sammanfattande. Paneldeltagarna sa mycket mer vilket kräver ytterligare spaltutrymme.

Mikael Willgert från SwebbTV beskrev systemmediernas agenda som mörk. Exempel på hur denna agenda försvaras är att många personer fått sparken från sina anställningar runt om i Sverige på grund av att de haft “fel åsikter” eller har ifrågasatt regeringens politik.

En skillnad mellan gammelmedier och nya nätmedier är att de nya nätmedierna, som antagit formen av en folkrörelse, arbetar med att avslöja hur systemmedia arbetar för en agenda som får starkt stöd från internationella finansintressen. Willgert vill samtidigt säga att det naturligtvis finns goda krafter inom systemmedia.

Migrationen togs upp och Willgert menar att agendan primärt verkar handlar om exploatering och kapitalisering på massmigrationen där internationella finansintressen roffar åt sig från det svenska välfärdssamhället och skattebetalarna.

Lennart Matikainen med en bakgrund från Sveriges Radio och TV 4, och idag samarbetar med SwebbTV och även driver egna sociala kanaler (bla på YouTube), betonar att de nya nätmedierna bör vara folkliga.

Vávra Suk från Nya Tider framförde flera dråpliga exempel på hur Nya Tider tagit plats i medialandskapet och hur man kunnat beslå systemmedia (etablissemangets medier) med att försöka sig på att förtrycka fria åsikter.

Jonas Nilsson från Palaestra Media berättar om hur han inspirerats av Aristoteles, som var en grekisk filosof och vetenskapsman. Han lyfter upp hur antikens filosofer alltid sökte sanningen och att det idag finns en stort behov av alternativa berättelser (berättanden) om vad som faktiskt händer i samhället.

Finns en potential för en enorm gräsrotsrörelse mot förtryck

Undertecknad lyfte frågan vad som idag faktiskt förenar svenskar, sedan länge integrerade “invandrare”, nyanlända migranter till bla Sverige med medborgare i länder i Afrika, Mellanöstern och Europa. Alla dessa folkgrupperingar upplever idag förtryck, exploatering och brist på pressfrihet och åsiktsfrihet från regeringar och överstatliga aktörer.

Detta förtryck över hela kontinenter förenar människor från olika kulturer, vilket ger en grogrund för en potentiellt enormt stark gräsrotsrörelse mot alla former av förtryck, demografiskt våld och globalistisk exploatering oavsett om man är bofast eller migrant.

De nya nätmedierna är naturliga plattformar för röster från alla dessa kulturer. Kunskaper, lösningar och erfarenheter finns överallt och dessa behöver kanaler för att stoppa osund lokal, regional, nationell och internationell politik som arbetar för en mycket skadlig  predatorisk kapitalism.

Text: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq