Så här kan du förebygga och upptäcka prostatacancer

publicerad 17 januari 2020
- TV Hälsa
Medical examination. Foto: Linkedin Sales Navigator. Licens: Unsplash.com
Medical examination. Foto: Linkedin Sales Navigator. Licens: Unsplash.com
Temabild. Foto: Linkedin Sales Navigator. Licens: Unsplash.com

Prostatacancer är den cancerform som är vanligast hos män och cirka 5 000 nya fall av sjukdomen upptäcks varje år i Norge. Endast cirka 3% av de som diagnosticerats dör efter diagnos och behanling, så i många fall är prostatacancer “ofarlig”. Det är viktigt att vara observant på symptomen och tidigt upptäcka prostatacancer.

Text: Berit Kvifte | Översättning: Madeleine Lidman

Prostatan (blåshalskörteln) är en körtel under urinblåsan hos män. Den första delen av urinröret går igenom denna körtel som har till uppgift att bilda ett sekret, så att sperman håller sig flytande. Körtlarna fortsätter växa under hela livet och när du blir äldre kan du få symptom på grund av tillväxten.

Att upptäcka prostatacancer

Det finns några symptom som du ska vara observant på, som kan tyda på prostatacancer:

  • Svag urinstråle
  • Frekvent urinering
  • Svårigheter att tömma urinblåsan
  • Blod i urinen (synlig och inte synlig)
  • Blod i sperman
  • Smärta i nedre delen av ryggen

Läs hela artikeln i TV Hälsa


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq