SwebbTV diskuterar Iran, finanseliten, Ringhals, skatter, privatisering

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 9 januari 2020
- NewsVoice redaktion
MIkael Willgert, januari 2020. Foto: SwebbTV

Mikael Willgert på SwebbTV intervjuar Lars Bern som kommenterar några världshändelser och nationella angelägenheter.

Utrikes

Lars Bern menar att USA anser sig ha rätt att gå in i Iran och mörda en för dem oönskad person medan andra regeringar i världen, med några få undantag, inte vågar kritisera USA. Bern menar att USA:s syfte är att störta regimen i Iran, ett av världens oljerikaste länder.

Lars Bern påpekar att detta är ett mönster i amerikansk utrikespolitik som till exempel USA:s agerande i ett oljerikt Venezuela. USA är till och med intresserade av naturtillgångar i och runt Ryssland, men den ryska policyn är att hålla USA borta, vilket ger en västlig finanselit anledning att bekriga allt ryskt.

Ett område där USA och Ryssland konkurrerar är om gasfyndigheter, gastransport och gasförsäljning. USA utfärdar därför förbud för att begränsa Rysslands handel och de länder som motsätter sig USA:s krav riskerar repressalier, menar Bern.

Inrikes

Intervjun avhandlar skattesubventioner för bostäder för utsatta grupper, beskattning av plastpåsar, mer skatt på bensin och för bilträngsel, högre priser för pendlare samt privatiseringar av snart allt.

”Privatiseringar av nationellt ägda vattenverk nämns som ett exempel. Den pågående diskussionen om privatisering av Arbetsförmedlingen är ett annat. Bern menar att Annie Lööf driver detta på uppdrag från de kontakter hon hade på sitt möte med Bilderberggruppen.”

Willgert och Bern diskuterar även demokratisk kontroll genom privatisering, klimatfrågan och globalism, prissättning av naturresurser, elektrifiering av bilflottan och massmigrationen.

”När det gäller globalisternas koppling till massmigrationen och varför de driver på den, kan man konstatera att den gett en ökad belåning av fastigheter och i kommunerna. Den driver ner arbetarlönerna och den ökar omsättningen.”

Sammanställning av NewsVoice

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq