SwebbTV diskuterar Iran, finanseliten, Ringhals, skatter, privatisering

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 9 januari 2020
- NewsVoice redaktion
MIkael Willgert, januari 2020. Foto: SwebbTV

Mikael Willgert på SwebbTV intervjuar Lars Bern som kommenterar några världshändelser och nationella angelägenheter.

Utrikes

Lars Bern menar att USA anser sig ha rätt att gå in i Iran och mörda en för dem oönskad person medan andra regeringar i världen, med några få undantag, inte vågar kritisera USA. Bern menar att USA:s syfte är att störta regimen i Iran, ett av världens oljerikaste länder.

Lars Bern påpekar att detta är ett mönster i amerikansk utrikespolitik som till exempel USA:s agerande i ett oljerikt Venezuela. USA är till och med intresserade av naturtillgångar i och runt Ryssland, men den ryska policyn är att hålla USA borta, vilket ger en västlig finanselit anledning att bekriga allt ryskt.

Ett område där USA och Ryssland konkurrerar är om gasfyndigheter, gastransport och gasförsäljning. USA utfärdar därför förbud för att begränsa Rysslands handel och de länder som motsätter sig USA:s krav riskerar repressalier, menar Bern.

Inrikes

Intervjun avhandlar skattesubventioner för bostäder för utsatta grupper, beskattning av plastpåsar, mer skatt på bensin och för bilträngsel, högre priser för pendlare samt privatiseringar av snart allt.

“Privatiseringar av nationellt ägda vattenverk nämns som ett exempel. Den pågående diskussionen om privatisering av Arbetsförmedlingen är ett annat. Bern menar att Annie Lööf driver detta på uppdrag från de kontakter hon hade på sitt möte med Bilderberggruppen.”

Willgert och Bern diskuterar även demokratisk kontroll genom privatisering, klimatfrågan och globalism, prissättning av naturresurser, elektrifiering av bilflottan och massmigrationen.

“När det gäller globalisternas koppling till massmigrationen och varför de driver på den, kan man konstatera att den gett en ökad belåning av fastigheter och i kommunerna. Den driver ner arbetarlönerna och den ökar omsättningen.”

Sammanställning av NewsVoice

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Något jag saknar är kommentarer om de verkliga makthavarna och då menar jag inte lakejer som Soros, Centralbankchefer och liknande utan jag menar de som äger dessa lakejer. Vilka är det hur tjänar de sina pengar rent tekniskt. Frimurare, Illuminati, jävulsdyrkare de som har samma gud en gemensam gud – MAMMON guden som styr de andra gudarnas ursprung.

  https://www.henrymakow.com/2020/01/The-Banishment-of-Donald-Trump-Older-Brother.html

 • Lars Bern har stor kunskap och det han säger är riktigt, men som alltid är inte klarspråk hans forte. Längre än till “oligark” blir det inte. Förvisso är merparten av Eliten inte intresserade av en äkta demokrati och de flesta av de superrika vill ha mer makt och pengar, men det finns ändock ett alldeles särskilt judisk maktanspråk, som bl a finns att beskåda i Sion De Vises Protokoll. Det hör förstås till den politiska korrekthetens regler, att förneka detta protokoll på alla sätt. Men det hjälper inte långt. Jag tänker inte här, försöka att lägga allt i dagen, ty bevisen är helt övertygande. Tillräckligt många inom judendomen har berättat vad som Goyim har att vänta, då när den “stora freden” inträffar och Goyim’s enda uppgift blir att betjäna De Utvalda. Dagen för Messias uppträdande är inte långt borta!

  Lars Bern menar “att USA:s syfte är att störta regimen i Iran ….”. Jovisst, kan man säga så, men fortfarande är USA ett sionist ockuperat land. Det är bara att gå till det s k Impeachment förfarandet mot den lagligt tillsatte presidenten, vilket till 100 procent är ett judiskt tilltag.

  • Din analys går lydigt i anglosaxernas ledband och upprepar deras föredragna version.
   Britternas evangeliska puritaner under 1600-talet är det som gjort Usa sionistiskt plus britternas victorianska variationer från J N Darby. Det är inte judarna som ställt det så.
   Sion Vises protokoll pekar redan i texten ut aristokraterna som beställare till dokumentet genom att påpeka att aristokraterna är dom enda som kan stoppa konspiratörerna som det handlar om. Britternas eliter har haft ett sjå att dels sen 1500-talet ta kontrollen över judarna så att dom primärt går anglosaxernas ärenden och dels genom att leja en handfull av judarna som aktivister och revolutionärer så att alla britternas rivaler misstror dem. Det var också varför aristokraterna beställde
   Protokollen. Det var enkelt att författa eftersom det var den brittiska aristokratin som kontrollerade agendan. Dom beskrev helt enkelt sina egna planer.
   Det gör att J behöver beskydd vilket deras anglosaxiska överordnade ger dom. Förutsatt att dom uppträder arrogant och narcissistiskt. Dom belönas för att vara irriterande. Och deras paranoia uppmuntras av tex Thavistock institute.
   Till sist en påminnelse om att anglosaxerna inom Brittiska Israelismen ser sig som dom rättmätiga Israeliterna. Det hampar sig så att det Brittiska samväldet och Usa har det ursprunget. Uk härstammar från Manasse och Usa från Ephraim. I en version men det finns fler.
   I samband med Irakkriget 1991 nämndes det som en förutsättning i den rikhaltiga litteratur som förekommer. Typ allmänbildande.
   Kristna zionister i Jerusalem som gjorde utgrävningar omkring 1990 sa rent ut ‘dom ska inte bo här’ om judarna.
   Och målet är att J skall omvändas till kristendomen om dom överlever ett apokalyptiskt krig. End-Times religionen sprider anglosaxerna även till muslimerna så det verkar vara förberett för judisk-muslimsk apokalyps innan Messias återvänder.

  • Nazi-sionister tror inte nödvändigtvis på judendomen, likt ortodoxa judar, vilka ofta är emot invasionen av Palestina, så att kalla det ett “100 procent är ett judiskt tilltag” tror jag är osanning.

   Att detta kan bottna i psykopatiska sekteristiska protokoll och innefattar ritualer, finner jag dock inte osannolikt. Psykopati sekterism och ritualer är ingen ovanlighet i människoapans historia.

   I tester med apor och människoapan visar det sig att apor oftast är mindre ritualbenägna än människoapan. Girigheten och lusten att döda är förmodligen likartad.

  • Villfarelse.

   Socialister vill visst ha normalt privat ägande, men de vill inte ha överdrivet ägande av fåtalet, som förslavar resten med sitt ägande, vilket är fåvälde/oligarki/maffiavälde vilket är motsatsen till demokrati.

   Socialister vill oftast att skola,vård och omsorg, militär och kommunikationer skall vara gemensamt ägda, d.v.s. statligt ägande (utan korruption).

   Vissa kommunister vill gå ännu längre än socialister, t.o.m. skapa revolution, men folket vill nog ha en balans med progressiva skatter som leder till ett mer balanserat tryggt och någorlunda fritt samhälle.

   Globalismens extremt marknadsliberala brutalkapitalism, inkl. öppen terror och imperialism är inte “vänster” i traditionell mening. Globalismens konsekvenser för demokratin är sänkta skatter för de rike och mer ojämlikhet, vilket är högerns normala signum. Hela det politiska spektrumet i Riksdagen har vandrat åt höger realpolitiskt.

   Det unisont EU-vurmande 8-partiet höjer sina egna löner, sänker sina egna skatter, sänker din lön, ökar arbetslösheten, stjäl din pension, skyller det på invandrarna och ger vinsten till sina kriminella polare på börsen och i bakmaffian.

   • Kommunism, Kapitalism, Imperialism, Fascism eller Nationalsocialism, alla har de samma rötter.
    Extrem vänster eller Extrem höger.. Globaliseringen och internationlismen, höger eller vänster, alla konvergerar. Det ena är värre än det andra.
    Det forna Egypten (3000 – 30 f. Kr) levde i årtusenden med krig, slaveri, pyramider och teknik, och grundade en extrem materialism. Ingen skapelse fanns. Världen kom ur ett kaos och allt byggde på en materiell kosmologi. Världen var stadd i en evolution. Förändringar kom här genom kaos. Här finns ingen Skapare av himmel och jord som orsak. Egypternas kosmiska gudavärld är styrd av solen, månen, natt och dag, krig och kärlek. Allt blev alstrat ur sig själv. Detta beskriver materialismen som en religion ända in i vår nutid.
    Ur denna åskådning kom bl.a astrologin, spådomen, byggkonstens geometri och teknik mm. De visste genom sina studier av solskuggan att jorden var rund.
    En väldig hierarki gällde. Faraonen den oåtkomlige och den svarta magins präster fanns högst upp på pyramiden och var eliten. Folket vara husets slavar som byggde monumenten för härskaren som smyckades med hedendomens ockulta symbolvärld, symboler som kom att hämtas till Europas och Amerikas sekter och ockulta grupper. Inte bara symboler utan även förebilder och en modell för en satanistisk tyrannisk världspolitik och livssyn.

    Sekterna dyrkade revolutionen. Ett framåtskridande som blir till ett bakåtskridande. I alla länder finns revolutionskrafterna. Hela EU:s tillblivelse har skett i slutna kretsar som Bilderberg och hela nätverket i Round Table Group.
    1848 publicerade de det “Kommunistiska manifestet”. Det la grunden till den sociala klasskampen. Produktionsmedlen i ett samhälle skall har vara gemensamt ägda.

    Kommunismen betonar kollektivism och människan saknar personlig moral och äger ingen rätt till frihet och egendom. Folket skulle ledas i rätt ideologi. Staten är det högsta och all sanning. Genom väpnat uppror mot borgarklassen skall kommunisterna upprätta en totalitär och industriell stat, statskapitalismen.

    Organisationen och sekten ‘Rättvisans förbund’ är knuten till Illuminatiorden och blir i London det Kommunistiska förbundet 1847. Mörkrets krafter finns och verkar på båda sidorna. De kommer ur samma källa och söker samma mål.
    Trotsky kom att tillhöra den sionistiska sekten Förbundets söner i vilket även Jacob Schiff tillhörde och som verkade för en sionistisk stat, men också för ett världsherravälde. Vänster och höger innehåller därför en total förvirring, som återspeglas i den politiska debatten och leder till en illusion av frihet.

    Grand Orient de France grundades 1733 , 200 år innan Hitler kom till makten,och de låg bakom den franska revolutionen 1789 med sitt korrupta motto frihet, jämlikhet och broderskap, fjärran från verkligheten, men de kom att underordnas Illuminaterna.
    Dessa var både revolutionärer och bankirer i Europa och sedan på Wall Street. Makten fanns i konsstycket att kontrollera fabriceringen av pengar. Pappersedeln fanns nu. Listigt behärskade man konsten att låna ut pengar som egentligen inte fanns med ränta! En oändlig och satanisk källa.

    Omåttligt lönsamt samtidigt som man skuldsätter kungar och nationer när de för krig med varandra. Allt byggde nu på att få kapitalet till en överordnad princip och göra människor till ett medel. Denna väg innehåller en socialistik världsrevolution. En gigantisk fälla! Vapnet i nytt krig var skuldsättningen av nationer och folk.

    Stalin kom som en ung 23-åring att arbeta för oljebaronen Edmond de Rotschild 1901 på ett oljeraffinaderi Bautumi. Rotschild stod som oljebaron även i kontakt med tsarfamiljen Romanov. Alla som skulle leda kommunismen, hade förbindelse med finanseliten på Wall Street och Rotschild.

    Stalin skulle komma i hemlighet att få ett industriellt, militärt och finansiellt stöd från USA som kom att pågå 1920-1984. Utan detta stöd skulle Sovjetunionen inte ha kunnat bestått. Teknologin fanns i USA och Europa. Ryssland var främst ett jordbruksland men äger enorma naturrikedomar. Trotsky skulle komma att söka efter revolutionen 1917 en internationell kommunistisk världsrevolution – Internationalen. Detta stod i konflikt med Stalins band med USA och Sovjetunionens utveckling och planhushållning. Totsky var också kritisk till Stalins byråkrati.

    Därför kom Trotsky att bli ett hot och han blev utvisad 1920. Sovjetunionen skulle bli en viktig aktör i ett nytt världskrig för att göra om Europa. Här gömmer sig ett rävspel på den allra grövsta nivån. Europa skulle bli uppdelad i Öst- och Västeuropa för utveckla vägen vägen till Europas Förenta Stater och världens globalisiering. Det var syftet i arrangemanget av ett nytt storkrig.

    Även Hitler skulle få samma hjälp som Stalin för att få igång en världsbrand i kampen mellan extrem vänster mot höger.. Tyskland var förnedrad i fredsavtalet 1919. En stor aggression växte fram. Hitler var nog väl medveten om “the great game” och de verkande intressena. Han såg sionismens inflytande i Ryssland. Nationalsocialismen växte med en uttalad och en gemensam fiende för folket. Men “Deutschland über alles” kom att bli istället “Profit über alles!”.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *