Slöjförbud – Är det någon mening med att förbjuda slöjor i Sverige?

Christer Nilsson - Foto: Johan ArvidssonChrister Nilsson (1941-) är historiker och författare (6 böcker), ledarskribent och recensent av facklitteratur. Han har skrivit för Läkartidningen, Axess, Ale - Historisk tidskrift, Finsk tidskrift, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Östgötacorren, Borås tidning och NewsVoice.
publicerad 20 januari 2020
- Christer Nilsson
Hijab på muslimsk kvinna. Foto: Summer Breeze. Licens: Pexels.com

DEBATT. Sverigedemokraterna har tagit täten i debatten. Andra partier famlar. Religionen har blivit partipolitik. Frågan om slöjor, omskärelse och religiösa friskolor splittrar block, partier, och väljargrupper. I Staffanstorp infördes nolltolerans mot huvudduk i förskola och upp till sjätte klass. Vad innebär trots mot ett slöjförbud?

Christer Nilsson om Slöjförbud. Foto: Johan Arvidsson
Christer Nilsson om Slöjförbud. Foto: Johan Arvidsson

Text: Christer Nilsson, historiker | Hijab på muslimsk kvinna. Foto: Summer Breeze. Licens: Pexels.com

Fullmäktige i Skurup följde efter i december 2019.  Där protesterar nu rektor och sex kvinnliga lärare, icke- muslimer, genom att bära huvudduk i solidaritet med de muslimska flickorna. Så vad händer om man trotsar förbudet, vilka sanktioner finns det?

Europadomstolen för mänskliga rättigheter stödjer Frankrikes förbud att bära heltäckande slöja på allmän plats.

I Österrike är det inte tillåtet för elever under tio år att bära slöja i skolan och snart höjs gränsen till 14 år. Varannan elev där har inte tyska som modersmål och 40 procent av eleverna har muslimsk bakgrund.

I Iran och Saudiarabien finns inget val – ett lagstadgat tvång att bära hijab på offentliga platser. Piskrapp väntar den som bryter mot lagen.

I Sverige vill moderaterna se en statlig utredning om slöjförbud i för- och grundskola: ”I ett jämställt Sverige är det problematiskt att flickor i skolan ska behöva skyla sig”. För svenska feminister (t.ex. regeringen som kallar sig feministisk) borde det vara direkt frånstötande att beslöjade muslimska kvinnor signalerar trohet mot en ideologi som ger mannen rätt att tukta och slå sina hustrur (max fyra) om de försummar de äktenskapliga plikterna, att hedersvåldet är utbrett och att enligt sharialagarna döttrar bara ärver hälften av vad sönerna gör. Särskilt besvärande då eftersom regeringen bejakar dogmen ”om alla människors lika värde”.

Slöjförbud i Sverige ej riskfritt för muslimska kvinnor

I Sverige infördes religionsfrihet 1951. I FN:s barnkonvention står det att alla barn har rätt till sin religion. Hur går då diskussionen här? Man hör islamska kvinnor säga det: ”Vi bär inte slöjan därför att männen kräver det, inte heller för att det är ett religiöst tvång, utan det är vårt alldeles eget frivilliga val”. Då är det något annat, identiteten. Att bära slöja, hijab, signalerar inte bara ”jag är muslim”, utan det signalerar också ”jag är inte svensk”, också det en signal som de flesta inte tänker på, vilket betyder ”jag är inte beredd att integrera mig in i en kristen kultur”.

Genom slöjan signalerar hon att hon är medlem i den islamiska umman (beteckning för alla muslimer oavsett nationstillhörighet). Muslimer kan naturligtvis vara starka i tron eller svaga – men det är inte tillåtet att bygga sig en personlig modell av islam. Man tillhör ett religiöst kollektiv, vanligen shia eller sunni – eller en annan version – och det är inte tillåtet att konvertera, att lämna islam.

Muslimska kvinnor bär slöjan därför att utan den skulle det tolkas som en markering mot islam och islam är allomfattande, man måste leva på ett bestämt sätt, efter koranen. Att bära slöjan kan således vara en personlig markering, men det kan lika gärna betyda att kvinnan vill slippa obehaget att göra ett personligt val för det är inte riskfritt, ens i Sverige, att plötsligt slänga sin slöja.

Text: Christer Nilsson, historiker

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq