Slöjförbud – Är det någon mening med att förbjuda slöjor i Sverige?

publicerad 20 januari 2020
- av Christer Nilsson
Hijab på muslimsk kvinna. Foto: Summer Breeze. Licens: Pexels.com

DEBATT. Sverigedemokraterna har tagit täten i debatten. Andra partier famlar. Religionen har blivit partipolitik. Frågan om slöjor, omskärelse och religiösa friskolor splittrar block, partier, och väljargrupper. I Staffanstorp infördes nolltolerans mot huvudduk i förskola och upp till sjätte klass. Vad innebär trots mot ett slöjförbud?

Christer Nilsson om Slöjförbud. Foto: Johan Arvidsson
Christer Nilsson om Slöjförbud. Foto: Johan Arvidsson

Text: Christer Nilsson, historiker | Hijab på muslimsk kvinna. Foto: Summer Breeze. Licens: Pexels.com

Fullmäktige i Skurup följde efter i december 2019.  Där protesterar nu rektor och sex kvinnliga lärare, icke- muslimer, genom att bära huvudduk i solidaritet med de muslimska flickorna. Så vad händer om man trotsar förbudet, vilka sanktioner finns det?

Europadomstolen för mänskliga rättigheter stödjer Frankrikes förbud att bära heltäckande slöja på allmän plats.

I Österrike är det inte tillåtet för elever under tio år att bära slöja i skolan och snart höjs gränsen till 14 år. Varannan elev där har inte tyska som modersmål och 40 procent av eleverna har muslimsk bakgrund.

I Iran och Saudiarabien finns inget val – ett lagstadgat tvång att bära hijab på offentliga platser. Piskrapp väntar den som bryter mot lagen.

I Sverige vill moderaterna se en statlig utredning om slöjförbud i för- och grundskola: ”I ett jämställt Sverige är det problematiskt att flickor i skolan ska behöva skyla sig”. För svenska feminister (t.ex. regeringen som kallar sig feministisk) borde det vara direkt frånstötande att beslöjade muslimska kvinnor signalerar trohet mot en ideologi som ger mannen rätt att tukta och slå sina hustrur (max fyra) om de försummar de äktenskapliga plikterna, att hedersvåldet är utbrett och att enligt sharialagarna döttrar bara ärver hälften av vad sönerna gör. Särskilt besvärande då eftersom regeringen bejakar dogmen ”om alla människors lika värde”.

Slöjförbud i Sverige ej riskfritt för muslimska kvinnor

I Sverige infördes religionsfrihet 1951. I FN:s barnkonvention står det att alla barn har rätt till sin religion. Hur går då diskussionen här? Man hör islamska kvinnor säga det: ”Vi bär inte slöjan därför att männen kräver det, inte heller för att det är ett religiöst tvång, utan det är vårt alldeles eget frivilliga val”. Då är det något annat, identiteten. Att bära slöja, hijab, signalerar inte bara ”jag är muslim”, utan det signalerar också ”jag är inte svensk”, också det en signal som de flesta inte tänker på, vilket betyder ”jag är inte beredd att integrera mig in i en kristen kultur”.

Genom slöjan signalerar hon att hon är medlem i den islamiska umman (beteckning för alla muslimer oavsett nationstillhörighet). Muslimer kan naturligtvis vara starka i tron eller svaga – men det är inte tillåtet att bygga sig en personlig modell av islam. Man tillhör ett religiöst kollektiv, vanligen shia eller sunni – eller en annan version – och det är inte tillåtet att konvertera, att lämna islam.

Muslimska kvinnor bär slöjan därför att utan den skulle det tolkas som en markering mot islam och islam är allomfattande, man måste leva på ett bestämt sätt, efter koranen. Att bära slöjan kan således vara en personlig markering, men det kan lika gärna betyda att kvinnan vill slippa obehaget att göra ett personligt val för det är inte riskfritt, ens i Sverige, att plötsligt slänga sin slöja.

Text: Christer Nilsson, historiker


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Islam

  Islam är den yngsta av de stora världsreligionerna. Det finns en avgrund av skillnader mellan islam och kristen tro. Våldet är legitimt på ett helt annat sätt. Övergreppen blir därför otaliga.

  Det är dags för en omvärdering, en genomlysning och för ett klarläggande av vad islam egentligen är, vilka åsikter, syften och tillvägagångssätt man egentligen har.

  Islams kvinnosyn är förnedrande, för där får kvinnan gå med slöja eller burka. Islam är en religion som definitivt förnekar, motsäger och ofta helt motarbetar det som är själva grunden och kärnan i den kristna tron.

  Att bygga kyrkor i Mellanöstern i samma omfattning som moskéer byggs i Sverige och övriga Europa är totalt otänkbart. Ofta är konvertering från islam till kristen tro belagd med dödsstraff, exempelvis i Saudiarabien, Pakistan och ett flertal andra muslimländer.

  Islam har flera sidor och många mörka sådana. Det gäller särskilt udden mot Jesus och evangeliet. Just nu läser jag en bok som heter ”Från Jihad till Jesus” Ett dramatiskt vittnesbörd från Christopher Alam, en omvänd muslim.

  Jesus säger själv i Johannes 14:6: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta” (Apostlagärningarna 4:12).

  Ulrik Petersson

 • För svenskar, engelsmän, tyskar, belgare, holländare och fransmän (med flera) handlar det inte om mindre eller annat än att återvända från de döda vad gäller nationella självintressen – våra stater motsvarar långvårdspatienter som genom medicinska mirakel kanske blir utskrivna och kan fortsätta leva lyckligare liv… till och med hämnd är bättre än ingenting alls om man nu inte vinner.

  När vi damp ner med storkarna så måste någon därovanför blandat fel – för inga av mina nationellare vänner vill dela nationsskap med rödgröningar och deras inbjudna ickevita så nix – Sverige borde hellre tvärvända ideologiskt och börja samarbeta maximalt med framförallt Polen Tjeckien Ungern om vi pånytt ska kunna bli en sörgårdsidyll…så låt oss mer eller mindre slippa varandra och istället fundera på att bilda ett blått och ett rött Sverige. Vi kan ju bägge vara med i EU.

 • Det finns väl olika uppfattningar om det där med slöjor inom islam. men det viktiga borde väl inte vara vad som gäller inom islam utan vad som gäller i Sverige. Slöjor av religiös tvångsmodell hör inte hemma i svensk kultur och borde totalförbjudas av etnisksociala hälsokäl liksom försöket att tvångsinföra scharialagstiftning i landet.

 • Jag bryr mig inte om folk bär slöja eller inte. Men det är konstigt att en “feministisk” regering tillåter det.

 • Muhammeds fruar klädde sig anständigt men bar inte slöja och hade säkert varit för ett slöjförbud om han hade sett vilken nackdel det har blivit för hans sekt. https://www.learnreligions.com/quran-require-women-to-wear-veil-2353510

  Det finns flera vägar runt ett ev. slöjförbud för kvinnor som inte vill väcka anstöt hos känsliga sekulariserade medborgare, men har en ev. fobi eller mental störning, som ev. gör att de måste täcka sig.

  Ex. MC-hjälm och ställ. Heltäckande cyklop+snorkel+torrdräkt/våtdräkt. Stora solglasögon+keps+luva+lös-skägg (Lösskägg för kvinnor precis som i “Stoned for saying Yehova (Life of Brian)”)

  Duger inte det och kvinnan absolut måste pådyvla sin omgivning en religiös symbol, så finns det sekteristiska länder att migrera till där fetischen kan uppfyllas.

 • Intressant video i sammanhanget om Prediktiv programmering. Kan vara lite klurig men begrunda hur detta går till – Prediktiv programmering.

 • “Att bära slöjan kan således vara en personlig markering, men det kan lika gärna betyda att kvinnan vill slippa obehaget att göra ett personligt val för det är inte riskfritt, ens i Sverige, att plötsligt slänga sin slöja. “skriver Christer Nilsson.
  Detta tror jag gäller för många kvinnor vad de än säger. Man vill inte erkänna en förnedring eller vågar inte skämma ut familjen eller klanen.
  Vi måste lyssna på och vara solidariska med de muslimska kvinnor som flytt ofriheten till vårt land i förhoppningen att kunna kasta av sig de av religionen påbjudna klädesplaggen . Nu solidariserar vi oss istället med deras förtryckare.
  Skall de aldrig komma undan?
  Den manifestation som vuxna svenska kvinnor gjorde i Skurup genom att ta på sig slöja var generade enfaldigt och missriktat. Hur tänkte man? Är det så de tänker sig integration?
  Jag tror på ett att ett förbud i under en viss ålder. Vad flickorna sedan väljer att göra när de blir äldre är svårt att påverka. Men de har i alla fall fått erfarenhet av att leva utan slöja.

 • Ni vill alltså hjälpa islamister att integrera sig i Sverige så att deras religion kan accepteras. Ta av kvinnorna huvudduken så fixar sig resten ska ni se?

 • Vi har sedan nazitysklands fall ett lagstadgat förbud mot politiska uniformer. Islam är både en religion och en politisk totalitär ideologi. Slöjan är den påbjudna politiska uniformen för kvinnor inom islam. I islamistiska länder som Iran och Saudiarabien är den tvingande även för besökare, som turister.
  Det är absolut nödvändigt för vår egen frihet och fortlevnad, att införliva alla former av islamiska slöjor i den grupp uniformer som är förbjudna.

 • Att förbjuda slöjan i grundskolan och mellanstadiet är helt rätt, då slöjan för barn det har ingenting med islam som tro att göra, det är ren och skär politiskt islam. Tom. i det fundamentalistiska Saudi Arabia är flickor som inte menstruerar inte beslöjat och är tillåtet att bära shorts!!
  När skall svenskarna bilda sig , titta över tallrikskanten och våga ta ställning?

 • Jag tycker slöjan är en väldigt tydlig symbol och bevis för att kvinnor inom islam inte äger rätten att bestämma över sig själva. Att kvinnor inte har rätt att bestämma över sig själva och vad de ska göra för val i sina liv är oförenligt med ett demokratiskt styrelsesätt. Förmodligen en anledning till varför så få muslimskt dominerade länder har en fungerande demokrati. Jag tror att det är en av de viktigaste värderingar som det är nödvändigt att man som inflyttad till Sverige anammar. Jag tror det är bra att vara tydlig med det. På den punkten måste man ta seden dit man kommer.

  • Håller med dig Lisa. Att som SD och andra Sverigevänner och Nationalister utan att vara försvarare av kristendomen något som vi som nation identifierar oss med hoppas jag då kräva av islam att för deras integration av-slöja islam är (s)löje väckande”. Islam har inte i Sverige eller Europa att göra, dessa religiösa sekter ska liksom ekonomiska emigranter förpassas dit de hör hemma. Att då börja kräva att kvinnor för sin integration i Sverige ta av sig sina slöjor är dubbelt kontrastivt. SD visar därmed att de vill integrera islam i Sverige.

 • Vill vi att en främmande religion ska få inflytande och integreras i Sverige? Och vill vi därmed som en kristen land hjälpa islam med denna integration? SD verkar ha en dubbel agenda här.

 • Eftersom politikerna förstört viljan att äga våra medborgarskap, och vi reducerats till skatteinbetalare som tydligen ska vara stolta att få avlöna packet så är det som om genitivet – det viktigaste av allt – saknas i västeuropa 2020 “MITT land Sverige eller VÅRT land Belgien…det Norge VI byggde”… och utlänningarna fattar galoppen – börjar direkt ställa krav och bråka om ditten och datten.

  Milda makter måtte Sverigedemokraterna komma upp i 30 % vid nästa val och låt det ske innan 2022 genom att 5 – 10 (LIB) rubbar riksdagsmajoriteten…deras parti kommer ändå inte in efter valet.

  • Varför tror du Ernest, att Sverigedemokraterna kommer agera i en symbolfråga, typ slöja, när SD INTE har agerat på något sätt för att upphäva M och Mp överenskommelsen, som har gjort arbetskraftsinvandring helt fri i praktiken. Den Sverigehatande “moderaten” Reinfeldt gjorde upp med Mp före valet 2014. Jag minns inte när det exakt var, men SD har fortfarande inte fått ändan ur vagnen, att givetvis, tillsammans med andra krafter arbeta hårt för detta. Till min förvåning erfor jag att indier utgör den största folkgruppen vi fått glädjen att härbärgera här, som tydligen använder sig av denna möjlighet. Sisådär 11 000 förra året. Är det verkligen arbetskraft vi behöver? Naturligtvis är anledningen en fråga som gäller lönedumpningen, alla arbetsgivares våta dröm. Men LO då? Haha! När dom för rätt länge sedan började köpa aktier för medlemsavgifterna och dessutom sålde sitt ägande i “Aftonbladet” 1998, bytte LO fot och blev patron i Borgen på Norra Banan Torget i Fjollträsk.
   I Malmö sägs det att det talas minst 100 olika språk och antalet nationaliteter är 170 stycken. Sverige blir klotets största etniska, religiösa och språkliga blandsallad inom något decennium; det kommer gå fortare än vad de flesta inser, även om ingen större katastrof inträffar, typ storkrig.
   Jag skrev inledningsvis att slöjan är en symbolfråga. Men fan så viktig för muslimerna härstädes och överallt i världen där dom bedriver erövringskrig. Vilket dom gör. Turkiets Erdogan sa’ för inte så länge sedan till sina landsmän att många skulle ge sig av till Europa, lägra vita kvinnor och skaffa massvis med avkommor.
   Tyvärr kommer vi inte ha en chans att stoppa helvetet. 55 år av hjärntvätt har nu cementerat en livsstil som uppvisar alla tecken på allvarlig sinnesrubbning hos c a 80 procent svenskarna, de födda efter sextiotalets mitt. Bortskämda, bortklemade och hållna i dagis-tanters vänstervridna omvårdnad upp till 10 timmar om dagen, har barnen inte det så lätt.

 • Det är enligt mitt förmenande var demokratiskt och frihetligt sinnad nations oavvisliga skyldighet att fatta ett officiellt avståndstagande från det optimala förtryckets främsta emblem, och ett förbud är en god början på en med all sannolikhet lång och konfliktfylld, dock i den mänskliga värdighetens och rättvisans namn, högst angelägen förändringsprocess.
  Förbudet tjänar också som en markör till vilken det finns utrymme att hänvisa.
  Andreas.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *