Social oro och folkliga uppror “exploderar” 2020 – Prognos

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 januari 2020
- Torbjörn Sassersson
Social oro och folkliga uppror (riots). Foto: Randy Colas. Licens: Unsplash.com

RISKANALYS. Enligt en riskanalysprognos sammanställd av Maplecroft i New York kommer den sociala oron och folkliga uppror att öka explosivt 2020 i jämförelse med 2019. Folkligt missnöje som sprider sig i världen kan betraktas som regeringars misslyckanden och resultat av en hänsynslös globalisering.

2019 var året då världen fick uppleva hur oroligheter blommade upp i framförallt Hong Kong, Chile, Nigeria, Sudan, Haiti och Libanon. Antalet länder som klättrat upp på skalan mot extrem risk för folkliga uppror år 2020 är 20 länder att jämföra med 12 länder 2019.

Maplecroft konstaterar att de länder som fortfarande har yttrandefrihet har oroligheterna dämpats något, medan de länder där regeringar slår ned folkliga uttryck och åsiktsfrihet genomgår en mer drastisk våldsam utveckling.

Detta är en klar signal till de länder i Europa som nu knyter ihop säcken för att kontrollera folkligt missnöje, som till exempel Frankrike och även Sverige.

“The only thing saving Hong Kong from dropping further in the index is that it still has some mechanisms in place for channelling discontent, including freedom of speech and a robust judiciary, even though these are being increasingly eroded.” –  Maplecroft

ArcanumSkolan 2024

Folkliga uppror innebär väsentliga risker och kostnader för de länder som drabbas av regeringars inkompetens att bemöta sina folks önskemål och behov. Många sektorer och privata branscher drabbas, medan säkerhetsföretag och företag involverade i folkomflyttningar blommar ekonomisk, enligt andra källor.

Maplecroft anser att återkommande rotorsaker till uppror i världen är att folk i många länder upplever hur deras rättigheter trycks ner, ökade ekonomiska orättvisor och för att levnadskostnaderna ökar.

“However, the root cause of discontent has been the rollback of civil and political rights since 1997. In Chile, protests have been driven by income inequality and high living costs but were triggered by a seemingly trivial 30-peso (USD0.04) increase in the price of metro tickets.”

Utav 11 indikatorer har bidragsnedskärningar varit den mest framträdande orsaken till oroligheter och missnöje. En annan faktor är inflation, dvs att pengar tappar sitt värde vilket långsamt gör livet svårare.

Läs mer på Maplecrofts hemsida: 47 countries witness surge in civil unrest – trend to continue in 2020

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Bild: Social oro och folkliga uppror (Paris, 2019). Foto: Randy Colas. Licens: Unsplash.com

Civila uppror - riskanalys inför 2020. Diagram: Maplecroft.com
Civila uppror – riskanalys inför 2020. Diagram: Maplecroft.com

 

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq