RISKANALYS. Enligt en riskanalysprognos sammanställd av Maplecroft i New York kommer den sociala oron och folkliga uppror att öka explosivt 2020 i jämförelse med 2019. Folkligt missnöje som sprider sig i världen kan betraktas som regeringars misslyckanden och resultat av en hänsynslös globalisering.

2019 var året då världen fick uppleva hur oroligheter blommade upp i framförallt Hong Kong, Chile, Nigeria, Sudan, Haiti och Libanon. Antalet länder som klättrat upp på skalan mot extrem risk för folkliga uppror år 2020 är 20 länder att jämföra med 12 länder 2019.

Maplecroft konstaterar att de länder som fortfarande har yttrandefrihet har oroligheterna dämpats något, medan de länder där regeringar slår ned folkliga uttryck och åsiktsfrihet genomgår en mer drastisk våldsam utveckling.

Detta är en klar signal till de länder i Europa som nu knyter ihop säcken för att kontrollera folkligt missnöje, som till exempel Frankrike och även Sverige.

“The only thing saving Hong Kong from dropping further in the index is that it still has some mechanisms in place for channelling discontent, including freedom of speech and a robust judiciary, even though these are being increasingly eroded.” –  Maplecroft

Folkliga uppror innebär väsentliga risker och kostnader för de länder som drabbas av regeringars inkompetens att bemöta sina folks önskemål och behov. Många sektorer och privata branscher drabbas, medan säkerhetsföretag och företag involverade i folkomflyttningar blommar ekonomisk, enligt andra källor.

Maplecroft anser att återkommande rotorsaker till uppror i världen är att folk i många länder upplever hur deras rättigheter trycks ner, ökade ekonomiska orättvisor och för att levnadskostnaderna ökar.

“However, the root cause of discontent has been the rollback of civil and political rights since 1997. In Chile, protests have been driven by income inequality and high living costs but were triggered by a seemingly trivial 30-peso (USD0.04) increase in the price of metro tickets.”

Utav 11 indikatorer har bidragsnedskärningar varit den mest framträdande orsaken till oroligheter och missnöje. En annan faktor är inflation, dvs att pengar tappar sitt värde vilket långsamt gör livet svårare.

Läs mer på Maplecrofts hemsida: 47 countries witness surge in civil unrest – trend to continue in 2020

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Bild: Social oro och folkliga uppror (Paris, 2019). Foto: Randy Colas. Licens: Unsplash.com

Civila uppror - riskanalys inför 2020. Diagram: Maplecroft.com
Civila uppror – riskanalys inför 2020. Diagram: Maplecroft.com

 

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

13 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Erik Wiklund
Erik Wiklund
Gäst
21 januari 2020 kl 13:37

Apropå kontrollera folket, så genomförde USA en stor hemlig militärövning “Operation Jade Helm 15” i 7 amerikanska delstater mellan 15 juli och 15 september 2015. Övningen avsåg att locka fram, provocera fram, eventuella motståndare till den politiska eliten i USA. En superdator användes då “Jade 2” som är en dator som själv räknar ut tänkbara framtida militära scenarion. Datorn hämtade in information från avlyssning av data, telefoner och information om hur lokalbefolkningen regerar och agerar när makten genomför en påträngande militärövning. Datorn samordnar de militära styrkorna med säkerhetsstyrkorna och analyserar framtida händelser på ett tidigt stadium, och föreslår åtgärder till de mest effektiva militära aktioner. Övningen syftade till att utbilda soldater i modern krigföring och att förstärka USA,s politiska maktapparat genom att kartlägga motståndare till staten och manövrera civilbefolkningen och skaffa sig full kontroll över folket.

Erik Wiklund
Erik Wiklund
Gäst
Reply to  Erik Wiklund
21 januari 2020 kl 17:50

David Zublick talar i den här videon om att han har information om att en militärövning snart kommer att ske i staten Virginia där man ska störa ut alla GPS-apparater. The Deep State kommer genom den här övningen att försöka manövrera ut Donald Trump. Genom att försöka skapa ett upplopp i Virginia och skylla upploppet på Trumps anhängare, vapenförespråkarna, och kalla dem för terrorister så kommer man att kunna ta deras vapen ifrån dem och därmed hoppas Deep State att det hela kommer att leda till kaos och vidare till undantagslagar och sedan till inbördeskrig – och därmed räknar Deep State med att det kommer att bli lättare att få bort Donald Trump.

https://www.youtube.com/watch?v=Y18vZMFlKSg

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
20 januari 2020 kl 15:55

Nja. Svenska protester går snarare ut på en vilja om att 90-99% ska bli fattigare, genom den kombinerade jakten på mer massinvandring av barn-avlande sekterister, samt jakten på CO2, vilket sammantaget givetvis blir en växande och alltmer fattig befolkning och i förlängninge ett allt mer artfattigt ökenlandskap.

Elitens mål tycks vara att få högerpartiet SD att växa och SD växer faktiskt. Risken för revolution i Sverige bedömer jag som mycket liten, snarare har vi inbördeskrig att vänta när de EU-positiva högerpartierna SD, M och KD kommer öka ojämlikheten ytterligare i Sverige, mer än vad höger-JÖK:en redan har gjort.

Detta kommer drabba både invandrare och svenskar, som genom nationalhögern och sekterismen kommer tolka problemet felaktigt. Fienden är inte invandrare eller “otrogna”, men den giriga eliten som lever på konflikten som de själva har skapat.

S Hallengren
S Hallengren
Gäst
Reply to  Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
20 januari 2020 kl 19:30

Martin Gustavsson!
Lägg av med ditt politiska snömos. Politikerna har gjort sina misstag tillräcklig länge. När det kommer till rensning av det svenska träsket förslår inte politikernas felaktiga åtgärder eller brist på åtgärder. Du har tydligen som alla andra politiker inte insett nationens allvarliga läge. Det måste till resoluta folkliga aktioner, politiskt dösnack hjälper inte. Titta riktigt noga på åtgärderna som pågår för avväpning av de svenska jägarna. Lägg märke till rättsväsendets förfall, Morgan Johanssons och Polisens mullvadsarbete. Man vill frånta den svenska medborgaren rätt till självförsvar och yttrandefrihet. Avväpna packet och skicka militärpolis på dem. Problemet med politiker, de är totalt värdelösa problemlösare. Socialdemokraterna är ett djävla skit, nu har vi baxat dem ända hit. Nästan enligt Kjell-Olov Feldts riksdagsanteckningar.

Lisa Larsson
Lisa Larsson
Gäst
18 januari 2020 kl 14:33

Trots att statsmakten var i total avsaknad av konsekvensanalys vad gällde massinvandringens följder så verkar den å andra sidan vara rätt förutseende vad gäller en möjlig folklig missnöjesyttring. Nu har även begreppet “mellan fred och krig” sipprat ned hos polismakten. Låter ju som en taskig uppföljare till Leo Tolstojs tegelsten. I ett s.k. “upptrappat gråzonsscenario” vill polisen kunna ta hjälp av försvaret.

Kan tänka mig att de först kör en provrunda i någon No-Go-zon eftersom majoriteten av befolkningen är konditionerade nog att acceptera ett sådant krafttag. När hela grejen sen är implementerad som socialt accepterad så kommer troligtvis även olydiga svenskar få smaka batong, tårgas och gummikulor.

“Hemställan om ökat samarbete med Försvarsmakten”
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/januari/hemstallan-om-okat-samarbete-med-forsvarsmakten/

S Hallengren
S Hallengren
Gäst
Reply to  Lisa Larsson
19 januari 2020 kl 03:24

Gråzon, Typfall 5, tokstollarna pekar mot skogen fast fienden kommer på öppna fältet.

Någon hemställan om svensk militär hjälp är en helt onödig ansträngning av vederbörande. Värdlandsavtalet, “samverkan om fred” med Nato, som regeringen i lönndom skrivit på, täcker alla tänkbara scenarier. Trojkan ÖB, Damberg och Thornberg behöver bara skrika “NATO”- så anländer det militära biståndet. Den svenska regimen står nu hjälplös utan några uppslag eller idéer till lösning av ett självförvållat tillstånd. När man börjar mumla om militär kan det bli riktigt otäckt. Samverkan om fred kan betyda vad som helst. Exempelvis att med våld, förhindra demonstrationer, fängsla oliktänkande, hålla folk i schack med militärpolis etc. Politikerna har talar om brunskjortor och stöveltramp, nu kan det snart bli en realitet.

Lisa Larsson
Lisa Larsson
Gäst
Reply to  S Hallengren
19 januari 2020 kl 10:30

De garderar sig på alla fronter och speciellt då på den kommande hemmafronten. De avvecklade vår värnpliktsarmé eftersom en sån är mer lojal mot folket då den består av dem. En yrkesarmé är mer lojal mot den som betalar lönen och hinner under anställningens gång bli mer indoktrinerad än vad som är möjligt under 1-1,5 års värnplikt.

Utan värnplikt så får man till slut även en befolkning som saknar någon som helst militär kunskap. Först avvecklade de och sen börjar de snacka om Ryssland, om att vi snart kan befinna oss i krig, mellan fred och krig och ett möjligt upptrappat gråzonsscenario där en flytande gräns gör allting möjligt. Samtidigt som polisen står och rullar tummarna med spelad inkompetens.

Sen försöker de projicera brunskjortor och stöveltramp på andra och hoppas att vi inte ska se eller höra deras eget. Men våra politiker har ju varit “naiva” på så många andra områden så allt det här är kanske bara rena tillfälligheter.

S Hallengren
S Hallengren
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
19 januari 2020 kl 19:25

T Sassersson !!
Tack för det. Det är skönt med vetskapen, det finns fler som är riktigt förbannade.

Ulf ClaréusD
18 januari 2020 kl 11:03

“Social oro och folkliga uppror ”exploderar” 2020 – prognos” står det i rubriken. Jovisst gott folk, här är svaret på frågan varför, om någon undrar över anledningen att Sverige sedan ett bra tag, är ett Folk Utan Försvar, även om det fortfarande konfereras i Sälen (en trevlig och gratis återhämtning efter jul-pärsen!). Svaret är förstås och det inkluderar även tre olika vapen-amnestier på kort tid, att Överheten inte skall riskera att bli avsatta av patriotiska, men våldsbejakande värnpliktiga svenska soldater, som låter sin ilska leda dem rätt. Fast numera ingen verklig realitet. Den ynkliga militärförmåga som finns kvar, är enbart avsedd att skickas till andra NWO-allierade, för att hjälpa till att därstädes slå ned folkliga upprorsungar.

Vi skriver nu nådens år 2020, men kom ihåg att det var 2010, som ursprungligen var tänkt som brytpunkt för införande av globalismen, men snöovädret i december 2009 i Köpenhamn på den stora Klimatkonferensen, tvingade Eliten att ta’ Time-out, starkt hjälpta av den då avslöjade IPPC-skandalen med förfalskade temperaturdata (“Hockeyklubban”). Nytt datum blev troligen 2020 även om Agenda 2030 har tillkommit mer officiellt. Det pekar på att en tioårig omställningstid nu har inletts.

Även den under sommaren 2005 i Washington Post med stolthet proklamerade tillkomsten och kick-off för den Nordamerikanska Unionen (Security and Prosperity Partnership of North America (SPP)) och den nya föreslagna valutan Amero, lades på is. En stor “trafikkorridor” från Mexiko, tvärs genom USA och in i Kanada påbörjades och diskuterades i Kongressens Representanthus. Kanske detta försök till fri rörlighet, fick Trump att gå i taket och att föreslå en mur till Mexiko?

Elitens förakt för demokrati, i samspel med opportunisters tjänstvillighet och giriga små hjärnor, är det som måste besegras. Brexit, som mot alla odds likväl tycks bli av, samt Trumps äkta nationalistiska sinnelag, kanske, kanske, har gett oss en respit. Visserligen gäller från nyår, det i december 2018 i riksdagen godkända U N Migration Compact Agreement, som gör det till en mänsklig rättighet att söka asyl överallt, bli bidragsrik och få alla välfärdsgåvor direkt. Befolkningen tillåts INTE att protestera mot oskicket, ty då blir det fängelse för HMF. Kom ihåg Annie Lööfs offentligt uttryckta förtjusning i att få hälsa 20 – 30 miljoner muslimer välkomna hit och ta’ för sig av smörgåsbordet. Lätt som en plätt: här finns ju plats!

Jo, nog blir de kommande tio åren fram till 2030 intressanta! Får vi leva till dess, vet vi svaret.

Ulf ClaréusD
Reply to  Ulf Claréus
18 januari 2020 kl 18:11

Washington Post skall naturligtvis vara Washington Times, vilket säkert många observerade. Alltså vem som avslöjade hemligheten om SPP. Ursäkta s m!

sten bjorsell
sten bjorsell
Gäst
18 januari 2020 kl 10:03

Oundviklig följd av effektiv nollbeskattning av världens största företag genom globalisering och legal utflyttning av vinster till nollskatteområden. Också anledning till nollränta för sparare och minusränta. Detta årliga uttag ackumuleras vilket medför ackumulerande belåning av folken som därför gradvis får det sämre med ökande protester. I Sverige gör man ingenting mot detta utan tror att fortsatt globalisering och inskränkning av nationalstaten är bra, trots att skattebetalande småföretag ersätts med obeskattade globala, samtidigt som skuldsättning ökar för att även klara den vettlösa invandringspolitiken. Det oundvikliga blir ytterligare protester som urartar till något slags krig mellan samhälle och grupperingar bildade av ökad segregation som de styrande kallar integration trots att man aktivt bidrar till segregation av inflyttade. Gissar att om inte effektiva återvandringsåtgärder införs snarast börjar återflyttning snart spontant av den seriösa delen av invandrare som inser att framtid i Sverige inte kommer vara värt något när svångremmarna nu måste dras åt överallt.
Fortfarande praktiserar länder som Australien och Nya Zealand mycket restriktiv invandringspolitik som kräver bevis på personlig utbildning och kapital att bidra till dessa länders framtid för permanent visa/medborgarskap.
I Sverige räcker det att en minister påstår att massinvandrarna är välutbildade, varpå dörrarna lämnas öppna, trots att upp till 80% ofta är analfabeter. Man tror även att dessa, med hjälp av hemspråksundervisning (?), skall kunna bli del av en högteknologisk produktionsapparat efter två år sådan “integration”, trots att det tar minst 9 är för Svenskar att få motsvarande minimiutbildning, med Svenska. Dessvärre, för en snart gråtande avsatt regering, existerar dessa övermänniskor endast i en straxt söndersmulad fantasi.Ju snabbare landet kan frigöra sig från denna belastning, nuvarande regering, ju större chans att slippa ett blodigt inbördeskrig, som jag ser det.

Benny
Benny
Gäst
18 januari 2020 kl 08:49

Varför är inte Frankrike, USA och Sverige med på riskskalan? Fast i Sverige är folk så indoktrinerade av media att det väl anses osannolikt med folkliga uppror. I USA slås varje försök brutalt ner av Nationalgardet så där vågar folk inte protestera längre på gatorna! Heder åt fransmännen som i alla fall försöker få bort Makaronen.