Advokat: Politiker “tävlar” om att göra Sverige till en polisstat

publicerad 7 januari 2020
- av Torbjörn Sassersson red.
Försvarsadvokat David Massi i dec 2019. Foto: eget verk

NOTERAT. Sverige förändras snabbt på många sätt, bland annat rättsligt. I denna video varnar en advokat att Sverige nu tar nya kliv som leder landet till att bli en polisstat och det sker inte bara genom att lagarna ändras så att den digitala övervakning kan öka. Nu vill politikerna att polisen lättare ska kunna ta sig i människors privata bostäder.

Försvarsadvokaten David Massi berättar om den utredning som Regeringen tillsatte i december 2019. Den handlar om att göra det ännu lättare för polisen att göra husrannsakningar. Ett problemet är att det redan idag är mycket enkelt för polisen att motivera en sådan. Det krävs egentligen bara en misstanke mot en person för att polisen ska kunna gå in och leta efter bevismaterial.

Ett större problem är att riksdagens partier "tävlar" om att driva Sverige bort från en rättssäker stat till att bli en polisstat, menar Massi, och han tar attityden hos våra politiker på stort allvar.

En invändning är att ytterligare underlättade möjligheter för polisen att få göra husrannsakningar bara ska gälla "kända kriminella miljöer", men vad är ett exempel på en sådan? Massi ställer frågorna retoriskt. Är det Stureplan eller bara Rinkeby etc och vem avgör vad som är en "känd kriminell miljö"? Polisen, blir svaret. Tillämpningen av förslaget blir underförstått både vag och tendentiös.

Det grundlagsskydd som finns mot polisens möjligheter att gå in i en bostad för att genomföra en husrannsakning är redan mycket svagt, men skyddet kommer att bli i princip obefintligt om förslaget antas, varnar David Massi, som förtydligar:

"Man skulle kunna tro att Riksdag och Regering värnar om rättsstaten, att man värnar om vår demokrati och de mänskliga rättigheter vi har i grundlagen. Man skulle kunna tro att Riksdag och Regering gör allt de kan för att förhindra en utveckling från en rättsstat mot en polisstat, men det sjukaste av allting är att det är precis tvärtom. I princip alla partier i Riksdagen tävlar om vem som kan ta oss dit snabbast."

Sammanställning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Video: David Massi, Advokatmassi.se