Advokat: Politiker “tävlar” om att göra Sverige till en polisstat

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 7 januari 2020
- Torbjörn Sassersson
Försvarsadvokat David Massi i dec 2019. Foto: eget verk

NOTERAT. Sverige förändras snabbt på många sätt, bland annat rättsligt. I denna video varnar en advokat att Sverige nu tar nya kliv som leder landet till att bli en polisstat och det sker inte bara genom att lagarna ändras så att den digitala övervakning kan öka. Nu vill politikerna att polisen lättare ska kunna ta sig i människors privata bostäder.

Försvarsadvokaten David Massi berättar om den utredning som Regeringen tillsatte i december 2019. Den handlar om att göra det ännu lättare för polisen att göra husrannsakningar. Ett problemet är att det redan idag är mycket enkelt för polisen att motivera en sådan. Det krävs egentligen bara en misstanke mot en person för att polisen ska kunna gå in och leta efter bevismaterial.

Ett större problem är att riksdagens partier “tävlar” om att driva Sverige bort från en rättssäker stat till att bli en polisstat, menar Massi, och han tar attityden hos våra politiker på stort allvar.

En invändning är att ytterligare underlättade möjligheter för polisen att få göra husrannsakningar bara ska gälla “kända kriminella miljöer”, men vad är ett exempel på en sådan? Massi ställer frågorna retoriskt. Är det Stureplan eller bara Rinkeby etc och vem avgör vad som är en “känd kriminell miljö”? Polisen, blir svaret. Tillämpningen av förslaget blir underförstått både vag och tendentiös.

Det grundlagsskydd som finns mot polisens möjligheter att gå in i en bostad för att genomföra en husrannsakning är redan mycket svagt, men skyddet kommer att bli i princip obefintligt om förslaget antas, varnar David Massi, som förtydligar:

“Man skulle kunna tro att Riksdag och Regering värnar om rättsstaten, att man värnar om vår demokrati och de mänskliga rättigheter vi har i grundlagen. Man skulle kunna tro att Riksdag och Regering gör allt de kan för att förhindra en utveckling från en rättsstat mot en polisstat, men det sjukaste av allting är att det är precis tvärtom. I princip alla partier i Riksdagen tävlar om vem som kan ta oss dit snabbast.”

Sammanställning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Video: David Massi, Advokatmassi.se

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • David Massi har i en annan video berättat att man kan vara misstänkt utan att vara misstänkt. Gripen utan att vara gripen. Polisen kunde för kanske 40 år sedan gå in var som helst. Vi sålde AXE-systemet till militärjuntan i Argentina och kopierade det i Sverige. Enligt en artikel jag inte kan utvärdera hade en polisman 27 bakvägar in i våra telefonsamtal. Polissamhället har varit här länge. Jag hade ett samtal om saken med en högt placerad polis nu framliden. Han lyssnade och sade inte emot mig. Pappa och jag talade om konstiga ingripanden på pizzerior och allmänna platser och far min var 110 procent borgare.

  Jarl Hjalmarsson, högerledaren, slogs för fångarnas rättigheter. Han var människa. Hårdare straff är den kosmetika politiker målar sig med. De har ingen aning om vår verklighet och vår utsatthet efter deras konstiga beslut. Att vara samhällskritiker är idag misstänkt.

 • David Massi har i en annan video berättat att man kan vara misstänkt utan att vara misstänkt. Gripen utan att vara gripen. Polisen kunde för kanske 40 år sedan gå in var som helst. Vi sålde AXE-systemet till militärjuntan i Argentina och kopierade det i Sverige. Enligt en artikel jag inte kan utvärdera hade en polisman 27 bakvägar in i våra telefonsamtal. Polissamhället har varit här länge. Jag hade ett samtal om saken med en högt placerad polis nu framliden. Han lyssnade och sade inte emot mig. Pappa och jag talade om konstiga ingripanden på pizzerior och allmänna platser och far min var 110 procent borgare.

  Jarl Hjalmarsson, högerledaren, slogs för fångarnas rättigheter. Han var människa. Hårdare straff är den kosmetika politiker målar sig med. De har ingen aning om vår verklighet och vår utsatthet efter deras konstiga beslut. Att vara samhällskritiker är idag misstänkt.

 • Vi har en kriminalitet i Sverige idag som gör att man inte känner igen sig i sitt eget hemland och folk pratar om polisstat. Jag bor tusen gånger hellre i en polisstat än i en maffiastat. Sedan är det en annan sak att situationen kanske kan vara medvetet skapad. allt detta beror på att svenska folket inte säger ifrån. Politikerna och byråkraterna får göra precis vad de vill med oss vanliga människor.

 • Vi har en kriminalitet i Sverige idag som gör att man inte känner igen sig i sitt eget hemland och folk pratar om polisstat. Jag bor tusen gånger hellre i en polisstat än i en maffiastat. Sedan är det en annan sak att situationen kanske kan vara medvetet skapad. allt detta beror på att svenska folket inte säger ifrån. Politikerna och byråkraterna får göra precis vad de vill med oss vanliga människor.

 • Dan Eliasson omstrukturerade polismyndigheten till en förlängd politisk grip-arm!

  Svenskt rättsväsende – Vanliga människor är bara bönder i ett schackparti – HILDA, IDA och RUBEN styr allt!
  https://newsvoice.se/2015/04/svenskt-rattsvasende-vanliga-manniskor-ar-bara-bonder-i-ett-schackparti-hilda-ida-och-ruben-styr-allt/

  Ett gräddfils-övergött “Knapptryckarkompani” spottar fram alltmer frihets-inskränkande lagar i accelererande fart i riksdagen!

  Ur Wikipedia:

  “Hemfrid betecknar det skydd en persons hem och därmed jämförbara områden åtnjuter, jämför privatlivets helgd och rätt till familjeliv.”

  “Kvinnofrid var en historisk svensk lag som förbjöd överfall och kidnappning av kvinnor. Den instiftades enligt svensk historisk tradition av Birger jarl tillsammans med övriga så kallade fridslagar, kyrkofrid, hemfrid och tingsfrid. Dessa bekräftades sedan i Alsnö stadga från 1280.”

  LAGLÖSHETEN TILLTAR!

  Ur Bibeln:

  Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta.
  (Matteus 24:12)

 • Till Erik F, mfl vill jag säga att polisens agerande styrs av krav på lagstöd och först i andra hand av sk föreskrifter.

  I praktiken agerar dock polisen väldigt selektivt då de skall bedöma eventuella brott, bedömningar om misstänkt brottslighet är helt relaterat till vilken kategori misstänkta polisen har att hantera.

  Då ett gäng grovt kriminella migranter kommer under lupp så använder polisen en särskild måttstock, dvs man använder då lagstiftning (bla arbetsmiljölagar sic!!) som argument för att INTE agera.

  Om det beror på ren personlig feghet eller om det är facket och polisens pk-ledning som på direktiv av pk-politikerna instruerat polisen att använda dubbla måttstockar är svårt att avgöra.

  Det verkar dock vara betydligt enklare för ett par juniorpoliser att agera stöddigt och helt utan lagstöd när de möter en enskild ursvensk individ vilken bara gjort sig “skyldig” till att gå längs gatan med mobilen på.

  https://www.youtube.com/watch?v=KPcUL15y2Ho

  Knappast troligt att dessa sk poliser hade agerat lika kaxigt om de konfronterats med ett beväpnat invandrargäng helt utan någon som helst respekt för svensk polis.

  Om inte brottsmisstanke presenteras för den vilken polisen misstänker så begås ett tjänstefel av polisen och det skall anmälas varje gång det förekommer. Vad däremot inte så många verkar inse är att polisen alltid har möjligheten att ta in en person till polisstationen för att höras “upplysningsvis”. Något man som enskild inte kan motsätta sig, dock har man ingen som helst skyldighet att ens då öht tala med polisen. Tystnad är då den enda kvarvarande rättigheten du som enskild har.

  Nya lagar i alla ära men när dessa lagar skrivs så luddigt att de blir dispositiva på ett sätt som möjliggör för polisen att själva avgöra när och i vilken situation de vill använda sig av sina dubbla måttstockar så har rättssäkerheten fått sig ytterligare en knuff närmare stupet.

  Att med pk-förtecken försöka avgränsa lagens räckvidd att omfatta endast de grupper man vill åt ses inte som en framkomlig väg då detta är att sätta grupp mot grupp enligt pk-narrativet. Bättre då att passa på tillfället så att denna nya lag också går att använda mot laglydiga ursvenska individer och grupper. Kan det bli värre???

 • Dan Eliasson omstrukturerade polismyndigheten till en förlängd politisk grip-arm!

  Svenskt rättsväsende – Vanliga människor är bara bönder i ett schackparti – HILDA, IDA och RUBEN styr allt!
  https://newsvoice.se/2015/04/svenskt-rattsvasende-vanliga-manniskor-ar-bara-bonder-i-ett-schackparti-hilda-ida-och-ruben-styr-allt/

  Ett gräddfils-övergött “Knapptryckarkompani” spottar fram alltmer frihets-inskränkande lagar i accelererande fart i riksdagen!

  Ur Wikipedia:

  “Hemfrid betecknar det skydd en persons hem och därmed jämförbara områden åtnjuter, jämför privatlivets helgd och rätt till familjeliv.”

  “Kvinnofrid var en historisk svensk lag som förbjöd överfall och kidnappning av kvinnor. Den instiftades enligt svensk historisk tradition av Birger jarl tillsammans med övriga så kallade fridslagar, kyrkofrid, hemfrid och tingsfrid. Dessa bekräftades sedan i Alsnö stadga från 1280.”

  LAGLÖSHETEN TILLTAR!

  Ur Bibeln:

  Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta.
  (Matteus 24:12)

 • Till Erik F, mfl vill jag säga att polisens agerande styrs av krav på lagstöd och först i andra hand av sk föreskrifter.

  I praktiken agerar dock polisen väldigt selektivt då de skall bedöma eventuella brott, bedömningar om misstänkt brottslighet är helt relaterat till vilken kategori misstänkta polisen har att hantera.

  Då ett gäng grovt kriminella migranter kommer under lupp så använder polisen en särskild måttstock, dvs man använder då lagstiftning (bla arbetsmiljölagar sic!!) som argument för att INTE agera.

  Om det beror på ren personlig feghet eller om det är facket och polisens pk-ledning som på direktiv av pk-politikerna instruerat polisen att använda dubbla måttstockar är svårt att avgöra.

  Det verkar dock vara betydligt enklare för ett par juniorpoliser att agera stöddigt och helt utan lagstöd när de möter en enskild ursvensk individ vilken bara gjort sig “skyldig” till att gå längs gatan med mobilen på.

  https://www.youtube.com/watch?v=KPcUL15y2Ho

  Knappast troligt att dessa sk poliser hade agerat lika kaxigt om de konfronterats med ett beväpnat invandrargäng helt utan någon som helst respekt för svensk polis.

  Om inte brottsmisstanke presenteras för den vilken polisen misstänker så begås ett tjänstefel av polisen och det skall anmälas varje gång det förekommer. Vad däremot inte så många verkar inse är att polisen alltid har möjligheten att ta in en person till polisstationen för att höras “upplysningsvis”. Något man som enskild inte kan motsätta sig, dock har man ingen som helst skyldighet att ens då öht tala med polisen. Tystnad är då den enda kvarvarande rättigheten du som enskild har.

  Nya lagar i alla ära men när dessa lagar skrivs så luddigt att de blir dispositiva på ett sätt som möjliggör för polisen att själva avgöra när och i vilken situation de vill använda sig av sina dubbla måttstockar så har rättssäkerheten fått sig ytterligare en knuff närmare stupet.

  Att med pk-förtecken försöka avgränsa lagens räckvidd att omfatta endast de grupper man vill åt ses inte som en framkomlig väg då detta är att sätta grupp mot grupp enligt pk-narrativet. Bättre då att passa på tillfället så att denna nya lag också går att använda mot laglydiga ursvenska individer och grupper. Kan det bli värre???

 • I artikeln hävdas att det redan är lätt att få tillstånd till husrannsakan. Att bara en misstanke räcker. Stämmer det?
  Min erfarenhet från 1992 tyder på att det inte är lätt att få ett sånt tillstånd utan att polisen har ett tryck på sig att ta en brottsling på bar gärning med tex narkotikabrott för att få tillstånd. Därav bruket av (brotts- och) bevisprovokation.

  • Känner personligen inte till hur detta fungerar i praktiken men lagen säger att huvudregeln är att husrannsakan endast får ske hos den som är skäligen misstänkt för brott, alltså enbart på misstanke. Alla kan vi bli anmälda. Alla kan vi bli misstänkta.

   I undantagsfall får husrannsakan ske hos den som inte är skäligen misstänkt för brott, bland annat om det finns synnerlig anledning att anta att man kommer anträffa föremål som kan tas i beslag eller förvar eller för att förhindra pågående våldsbrott eller misstanke om det – det vill säga: polisen gör vad dom vill. Läser man mycket om olika miljöer bland kriminella, så har det väl alltid sett ut så här, fram tills nu då, när vi fått denna grova gängkriminalitet med stort våldskapital med bland annat hot mot blåljuspersonal med repressalier osv. Poliser är människor också och gör naturligtvis bedömningar från fall till fall utifrån sin egen säkerhet.

   Med andra ord kanske det här utkristalliseras två olika praxis: en mot etniska svenskar samt en annan mot grovt kriminella nätverk: läs första och andra generationens invandrare i socioekonomiska eftersatta förorter som ej lyckats etablera sig på arbetsmarknaden och försörjer sig på brottslig verksamhet.

  • Husrannsakan kan också ske utan att vederbörande är hemma och görs då på så sätt att denne heller aldrig kommer att förstå att en husrannsakan skett.

  • Till sist vill jag säga att att brotts- och bevisprovokation inte är tillåtet i Sverige och så vitt jag vet tillämpas det inte heller heller (säpo och militära underrättelsetjänsten undantagen). Hur som helst så är bevisföringen däremot fri, men det är något annat det. I USA, till exempel, diskvalificeras ett bevis om det så att säga tillskansats via ett brott. Så är det alltså inte i Sverige.

 • Jag förvånas ständigt av att regelbundna Newsvoice.se-läsare fortfarande INTE har begripit att Sverige de facto är en diktatur. En feministisk sådan, dessutom. I en diktatur gör polisen vad dom beordras att göra av regimen, så att makten, glansen och härligheten inte måtte gå förlorad. Olika Rosenbad-regimer har alltsedan 9/11 förvisso gått försiktigt fram, så att landets medborgare inte skall begripa, att vi bara till en mycket begränsad omfattning är ett suveränt land.
  För Eliten underlättades mycket av att vi blev EU-medlemmar 1995. Det bidrog till att vi medborgare inte fick den verkliga innebörden klarlagd för oss, i november 1995, när regeringen undertecknade Barcelona-överenskommelsen. “Enligt Barcelonaavtalet får inget i den svenska lagen förhindra muslimer att etablera sig i samhället utan att behöva göra avkall på islam, muslimska seder, dess kultur eller tradition. Muslimer har därför full rätt att ta över Sverige när de är i majoritet, ett befolkningsutbyte som redan är i full gång”.
  Referens: https://www.s-sanningen.com/barcelonaavtalet;
  (Lena Hjelm-Wallén (S), utrikesminister skrev under avtalet på uppdrag av den socialdemokratiske statsministern Ingvar Carlsson).
  Vi valde sida, inte vi vanliga svenskar förstås, men Eliten gjorde det åt oss, i vårt namn. Det var i tiden runt 1998, då som mycket hände i det fördolda i västvärlden. I USA mest kanske, där inte bara de neo-konservativa elementen smidde onda planer, som var främst avsedda för Israel med grannländer. Den sida vi valde var “The New World Order”, där den anglo-amerikanska-israeliska hegemonen ansågs utrustad med “Full Spectrum Dominance”. En ordning som innebar att Väst skulle bli ensam herre på täppan. Denna nutids-historik kan alla och Putin hade inte heller gjort entré på världsscenen, så planerna har inte hållit streck, fullt ut.
  Sverige blev således ett bihang till amerikanska Ostkusten och det var ju även Wall Streets storbanker som köpte upp både SvD och AB, kapitalets och arbetets stora, tidiga tummelplatser. Från ’98 i ett ömt omslingrande famntag. Något som väl började på hösten 1994, när Bildt och Carlsson tvingades rida ut Estonia-stormen, så att Svensson intet märkte!
  Efter 9/11 blev SR/SVT tvungna att storljuga om de rätta förhållandena i detta falskflaggade drama. Samt om mycket annat förstås: inte minst klimatet. Då kan man inte heller påstå annat än att vi lever i en diktatur. Valresultaten från 2000-talet är enbart makulatur: folk har ju inte haft en korrekt bild av verkligheten. Dom har inte hajat att stats-medias främsta uppgift under två decennier har varit att skydda kriminell verksamhet från att avslöjas. Fast de som använt sig av internet, VET.

 • I artikeln hävdas att det redan är lätt att få tillstånd till husrannsakan. Att bara en misstanke räcker. Stämmer det?
  Min erfarenhet från 1992 tyder på att det inte är lätt att få ett sånt tillstånd utan att polisen har ett tryck på sig att ta en brottsling på bar gärning med tex narkotikabrott för att få tillstånd. Därav bruket av (brotts- och) bevisprovokation.

  • Till sist vill jag säga att att brotts- och bevisprovokation inte är tillåtet i Sverige och så vitt jag vet tillämpas det inte heller heller (säpo och militära underrättelsetjänsten undantagen). Hur som helst så är bevisföringen däremot fri, men det är något annat det. I USA, till exempel, diskvalificeras ett bevis om det så att säga tillskansats via ett brott. Så är det alltså inte i Sverige.

  • Känner personligen inte till hur detta fungerar i praktiken men lagen säger att huvudregeln är att husrannsakan endast får ske hos den som är skäligen misstänkt för brott, alltså enbart på misstanke. Alla kan vi bli anmälda. Alla kan vi bli misstänkta.

   I undantagsfall får husrannsakan ske hos den som inte är skäligen misstänkt för brott, bland annat om det finns synnerlig anledning att anta att man kommer anträffa föremål som kan tas i beslag eller förvar eller för att förhindra pågående våldsbrott eller misstanke om det – det vill säga: polisen gör vad dom vill. Läser man mycket om olika miljöer bland kriminella, så har det väl alltid sett ut så här, fram tills nu då, när vi fått denna grova gängkriminalitet med stort våldskapital med bland annat hot mot blåljuspersonal med repressalier osv. Poliser är människor också och gör naturligtvis bedömningar från fall till fall utifrån sin egen säkerhet.

   Med andra ord kanske det här utkristalliseras två olika praxis: en mot etniska svenskar samt en annan mot grovt kriminella nätverk: läs första och andra generationens invandrare i socioekonomiska eftersatta förorter som ej lyckats etablera sig på arbetsmarknaden och försörjer sig på brottslig verksamhet.

  • Husrannsakan kan också ske utan att vederbörande är hemma och görs då på så sätt att denne heller aldrig kommer att förstå att en husrannsakan skett.

 • Jag förvånas ständigt av att regelbundna Newsvoice.se-läsare fortfarande INTE har begripit att Sverige de facto är en diktatur. En feministisk sådan, dessutom. I en diktatur gör polisen vad dom beordras att göra av regimen, så att makten, glansen och härligheten inte måtte gå förlorad. Olika Rosenbad-regimer har alltsedan 9/11 förvisso gått försiktigt fram, så att landets medborgare inte skall begripa, att vi bara till en mycket begränsad omfattning är ett suveränt land.
  För Eliten underlättades mycket av att vi blev EU-medlemmar 1995. Det bidrog till att vi medborgare inte fick den verkliga innebörden klarlagd för oss, i november 1995, när regeringen undertecknade Barcelona-överenskommelsen. “Enligt Barcelonaavtalet får inget i den svenska lagen förhindra muslimer att etablera sig i samhället utan att behöva göra avkall på islam, muslimska seder, dess kultur eller tradition. Muslimer har därför full rätt att ta över Sverige när de är i majoritet, ett befolkningsutbyte som redan är i full gång”.
  Referens: https://www.s-sanningen.com/barcelonaavtalet;
  (Lena Hjelm-Wallén (S), utrikesminister skrev under avtalet på uppdrag av den socialdemokratiske statsministern Ingvar Carlsson).
  Vi valde sida, inte vi vanliga svenskar förstås, men Eliten gjorde det åt oss, i vårt namn. Det var i tiden runt 1998, då som mycket hände i det fördolda i västvärlden. I USA mest kanske, där inte bara de neo-konservativa elementen smidde onda planer, som var främst avsedda för Israel med grannländer. Den sida vi valde var “The New World Order”, där den anglo-amerikanska-israeliska hegemonen ansågs utrustad med “Full Spectrum Dominance”. En ordning som innebar att Väst skulle bli ensam herre på täppan. Denna nutids-historik kan alla och Putin hade inte heller gjort entré på världsscenen, så planerna har inte hållit streck, fullt ut.
  Sverige blev således ett bihang till amerikanska Ostkusten och det var ju även Wall Streets storbanker som köpte upp både SvD och AB, kapitalets och arbetets stora, tidiga tummelplatser. Från ’98 i ett ömt omslingrande famntag. Något som väl började på hösten 1994, när Bildt och Carlsson tvingades rida ut Estonia-stormen, så att Svensson intet märkte!
  Efter 9/11 blev SR/SVT tvungna att storljuga om de rätta förhållandena i detta falskflaggade drama. Samt om mycket annat förstås: inte minst klimatet. Då kan man inte heller påstå annat än att vi lever i en diktatur. Valresultaten från 2000-talet är enbart makulatur: folk har ju inte haft en korrekt bild av verkligheten. Dom har inte hajat att stats-medias främsta uppgift under två decennier har varit att skydda kriminell verksamhet från att avslöjas. Fast de som använt sig av internet, VET.

 • Undan för undan med förunderlig skyndan trängs grundlags-skyddande rättigheter bort för oss medborgare av de så flitiga lagstiftarna.

  De har bråttom nu!

 • Det är ju dessa politiker som är våra brottslingar. De har ju begått så många kriminella handlingar
  och de fortsätter att göra detta dag efter dag. Så de första som borde få en husrannsakan i sina hem är ju dessa landsförrädare.
  Datorer, mobiler, vapen och annat ska beslagtas för att göra en undersökning om vad som föranlett dessa vansinniga dåd som har begåtts mot den svenska staten och dess oskyldiga folk.

 • Hur många intresserar sig för Karl Hedin fallet? Näst gång kanske det är din tur att råka ut för den svenska socialistiska tortyren!!!
  Reinfeldt, BATRA och Kristersson, ni har blod på era händer.

 • Undan för undan med förunderlig skyndan trängs grundlags-skyddande rättigheter bort för oss medborgare av de så flitiga lagstiftarna.

  De har bråttom nu!

 • Det är ju dessa politiker som är våra brottslingar. De har ju begått så många kriminella handlingar
  och de fortsätter att göra detta dag efter dag. Så de första som borde få en husrannsakan i sina hem är ju dessa landsförrädare.
  Datorer, mobiler, vapen och annat ska beslagtas för att göra en undersökning om vad som föranlett dessa vansinniga dåd som har begåtts mot den svenska staten och dess oskyldiga folk.

 • Hur många intresserar sig för Karl Hedin fallet? Näst gång kanske det är din tur att råka ut för den svenska socialistiska tortyren!!!
  Reinfeldt, BATRA och Kristersson, ni har blod på era händer.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *