Tre socialakrobater jonglerar i propagandaartikel från Regeringen

publicerad 8 januari 2020
- Torsten Sandström
Tre apor. Foto: Dean Moriarty. Licens: Pixabay.com

DEBATT. Häromdagen gav SvD plats för ännu en propagandaartikel från Regeringen. Undertecknare är tre statsråd inom UD-sfären (i vid mening). Rubriken är ”Sverige har ett särskilt demokratiansvar”. Ännu en gång ser vi en skoluppsats om hur Sverige ska ses som ett föredöme för världens nationer. Ingen förstår varför. Det rör sig nu om en programförklaring för SIDA, en satsning som Regeringen kallar en Drive for Democracy.

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt. | Foto: Dean Moriarty. Licens: Pixabay.com

Till det yttre är det fråga om att Sverige måste fortsätta att ge SIDA-pengar till mottagare som motverkar ”auktoritära krafter” i länder jorden runt. Tanken är alltså att stödja demokratiska motaktörer i sådana nationer, men i realiteten är syftet ett annat.

Tanken är att cementera regeringens syn på vilka regeringar som är acceptabla inom och utom landet, dvs hur S-regeringen önskar definiera ordet demokrati.

I och med att inga länder namnges i texten tvingas man läsa mellan raderna. Att regimen i exempelvis Saudiarabien inte döms ut av regeringen förefaller rimligt att anta. Det framgår av följande passus.

ArcanumSkolan 2024

”Emellanåt uttrycks också att vi inte borde handla med eller ha utvecklingssamarbete i länder vars värderingar vi inte delar. Men vi vet att handel och utvecklingssamarbete kan bidra till att skapa välstånd och möjligheter för dialog, inte minst med dom vi står väldigt långt ifrån.”

Det mest politiskt främmande tycks alltså vara okay, om det finns affärsskäl. Att den saudiska mördarregimen accepteras som samtalspartner styrks nämligen av att en undertecknarna nyligen avverkat en affärs- och charmvisit där. Alltså många leenden mot beduinklädda förtryckare. Tala om auktoritära krafter! Busines(s) as usual med andra ord.

Socialdemokraterna bestämmer vad som är demokrati eller inte

En annan formulering i texten tyder på att Regeringen däremot vill döma ut en rad stater i en axel sydöst från Polen i norr till Italien i söder och möjligtvis även USA. Så måste man nog tolka följande formulering:

”Det finns de som hellre ser att världens länder slutar att bry sig om det som händer utanför det egna landets gränser och som vill stänga dörren för internationellt samarbete och dialog. Som om problemen skulle försvinna om man bara blundade för dem. Det är inte med kortsiktig egoism som vi skapar säkerhet i Sverige och Europa.”

Den som studerar den oklara texten finner att målet är stödja krafter i nationer med regimer som för en politik Regeringen ogillar. Alltså riskerar demokratiska stater som är medlemmar i EU att drabbas av den svenska Regeringen Drive for democracy. Det förefaller märkligt. Inte bara pga existensen av EU-gemenskapen, som endast omfattar demokratier, utan också pga att guldkalven Saudiarabien, som sagt, tycks undgå att dömas ut. Vi möter alltså än en gång den vanliga S-akrobatiken: Socialdemokraterna bestämmer vad som är demokrati eller inte.

Grundproblemet är att ”demokrati” närmast är en beslutsform (utan givet politiskt innehåll), där en regering bildas efter fria val till ett parlament. Parlamentet ges alltså stor frihet att välja hur nationen ska organiseras politiskt och rättsligt. Dock anses i allmänhet grundläggande krav på rättsstatlighet, åsiktsfrihet och skydd för medborgarnas kroppsliga och själsliga integritet vara en del av definitionen av en demokratisk stat. Gränserna är dock omstridda.

I stället för att sjunga ut rörande olika partigrupperingar i Europa och USA lanserar den svenska Regeringen en lovsång till den egna flummiga synen på vad som är gott eller ont, dvs vilka nationer som Socialdemokraterna menar är demokratier respektive styrs av auktoritära regimer. En sådan mager pyttipanna hade aldrig serverats av utrikesminister Östen Undéns på hans tid, men då försökte partiet vara sakligt och förnuftigt. Inga frivolter eller balanstrix alltså, frånsett förstås Sovjetunionen. Man erkände Sveriges litenhet och utsatthet uppe i norr. Tal om föredöme var det inte fråga om.

I sammanhanget är det beklämmande att SvD ger spaltutrymme för en text som tycks vilja klumpa samman politiska ideal hos närmast halva svenska väljarkåren med diffusa auktoritära krafter utomlands. Det kan förstås ha att göra med traditionella vänstersympatier inom journalistkåren. En mer sannolik förklaring är SvD:s strävan efter att behålla ett statligt presstöd på minst 40 miljoner kronor per år.

Slutligen är frågan vilken politisk gruppering som egentligen ska kallas ”auktoritär” här i landet. Adressen i texten till M- och SD-partierna är tydlig, men någon egen sjukdomsinsikt visar inte de tre socialakrobater som står bakom texten. Socialdemokraternas åsikter rörande svensk åsiktsfrihet är i praktiken problematisk. Även den svenska rättsstaten har sina problem, exempelvis rörande utnämningen av domare och floden av politiskt korrekta pekpinnar högerut är inget annan är auktoritär.

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

   • Nyttig information försöker upplysa, försöker vara sann (d.v.s. fri från lögn), samt hypotetiskt deduktiv, falsifierbar, källhänvisad och öppen för kritik, samt vara samhällsnyttig och långsiktigt bra för barnen och för framtidens generationer.

    Den som avsiktligt sprider osann eller vilseledande information åt sig själv enbart, eller åt en intressent, i ett kortsiktigt ekonomiskt syfte är en desinformatör.

 • Savalle
  Du vet vem jag är och jag vet vem du är.
  Jag kan trots min hustrus förbud och släktens varningar inte hålla tyst. Slutet är nära. Bed till Gud och hoppas på frälsning från världens ondska.

  • Kära, S Hallengren, visst vet jag vem du är, min vän och medkämpe för sanning, omtanke och rättfärdighet!

   Vi är många som ber till Gud nu och vi blir allt fler.

   Gud tillåter det Onda att råda en tid för att låta oss människor inse att all form av välmående som bygger på att andra lider är fel.

   Gud hör bön, så han kan förkorta denna prövotid om vi enigt och uppriktigt ber om det och strävar efter att rätta våra liv efter det.

   Det är viktigt att vi når våra medmänniskor med den insikt vi har.
   Det har varit svårt länge, men nu verkar det ske en stor förändring.
   Öppenheten att lyssna ökar. Det är väldigt glädjande!

   Du, S Hallengren, har berett vägen för denna begynnande öppenhet med allt ditt arbete i sanningens tjänst. Jag förstår din situation nu. Och andra är på väg i mängder att ta vid.

   Vi kan hoppas på frälsning med tillförsikt!

 • Savalle
  Har sett videon, har boken i bokhyllan. UD:s förfall genom 68-vänsterns inträde debatteras inte i svensk nätmedia. Det är för komplicerat för gemene man. Det intressanta tycks vara de spektakulära dagliga händelserna, nedskjutningen av passagerarplan m. m. Wallströms fögderi granskas inte. Det “maktbärande” kotteriet Miljö-, Vänster- och Sossepartierna ser fram emot den totala upplösningen av den svenska nationen. Detta har det svenska folket röstat för och får erfara konsekvenserna av.

  • Ja, S Hallengren, så är det – och det är hög tid att råda bot på det.

   Undan för undan har ansvaret hos enskilda individer i landets ledning monterats bort. Nu sitter de väl förskansade på sina positioner – till synes oåtkomliga för folkets reaktion på deras handlingar.

   Det har skett till stor del genom lagstiftning.

   Men nu kommer väldigt mycket till människors kännedom och ledarna verkar börja frukta konsekvenser för sitt handlande.

   Main Stream Media som samarbetar med dem börjar genomskådas av stora människomassor.

   Så nu har de mörka krafterna bråttom att stifta lagar för att tysta all kritik.

   Det är dags för dem som befinner sig i det onda maskineriet att spjärna emot eller kliva ur.

   Ärliga politiker, jurister, poliser, journalister – VAR OCH EN AV ER har ett stort ansvar för vår framtid nu!

 • Ann Linde PE och Anna Hallberg. En liten kokett grupp som vill sprida sitt evangelium lokalt och internationellt. Allt sedan Berlinmurens fall och kalla krigets slut……… fantastisk inledning. Har de skrivit detta alldeles själva?
  Bra artikel av Sandström. En ögonöppnare för vad som pågår och har pågått i UD sedan 70-talet.
  UD har allt sedan 68:vänsterns intåg där haft en växande varböld av maoism, kommunism, Che Guevara och Castro romantik. Politiska aktivister från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna utgör ett sammansatt kotteri med svår vänster slagsida som försatt Sverige i kaos. Kotteriets dröm är att ur kaos uppstår det kommunistiska paradiset. Socialdemokratin har urartat till förtäckt kommunism.
  Östen Undén var på sin tid mycket undfallande i relationerna med det kommunistiska Sovjet.
  Varför var han det? Vi hade hemliga försäkringar från NATO om bistånd vid konflikter om vi hjälpte till att spionera på Sovjet. Vilket vi gjorde i neutralitetens och allinansfrihetens namn.

 • Bra artikel Torsten.
  Lägg dock märke till att SIDA för 20 år sedan bytte förkortning till Sida.
  Må så gott.
  / Åke

  • SIDA är en förtfarande en bättre beteckning för denna organisation, där Romklubbens Anders Wijkman delat ut mängder av svenska skattepengar till organisationer och ändamål som borde belysas ibgående – och som jag anser vara enormt destruktiva för mänskligheten!

   SIDA är nämligen förkortningen för den virala sjukdomen aids på franska.

 • Sossarna borde själva demokratisera sig först! Sedan undrar man ju över den här hybrisen som regimen i Sverige lider av…Borde man inte rannsaka sig själv och inse att Sverige inte kan vara hela världens socialbyrå och leka humänitär stormakt med skattepengar?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *