Typfall 5 – Alternativa medier kan tystas inför valet 2022 – Åtgärderna sekretessbelagda

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 18 januari 2020
- NewsVoice redaktion
Anders Thornberg, rikspolischef (2018), tidigare GD på Säkerhetspolisen. Pressfoto: Säkerhetspolisen
ArcanumSkolan

RISKANALYS. Anders Thornberg har skrivit till regeringen med en begäran om ökat stöd av Försvarsmakten vid ett gråzonsläge. I klartext innebär det att polis och militär ska kunna sättas in mot Sveriges egen befolkning i det fall Sverige bedöms befinna sig i ett krigsliknande tillstånd, det vill säga när landet inte formellt befinner sig i krig men där angrepp av olika karaktär ändå utförs.

Prästen Helena Edlund
Helena Edlund

Text: Helena Edlund | Artikeln har tidigare publicerats på Helenaedlund.se | Bild ovan: Anders Thornberg, Rikspolischef (2018), tidigare GD på Säkerhetspolisen. Pressfoto: Säkerhetspolisen

Under den pågående rikskonferensen Folk och Försvar (FoF) får rikspolischefen nu stöd av inrikesministern.

”Det är klart att det finns en känslighet historiskt sett när man använder militär, inte minst mot sina egna medborgare. Men det har vi hittat en lösning för vid exempelvis terrorattentat. Ingen tycker att det är konstigt att försvaret hjälper till vid stora skogsbränder i dag”, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Det där med att likna ett gråzonsläge vid skogsbränder är självfallet smart av inrikesministern, eftersom det knappast finns någon som ifrågasätter att alla goda krafter samverkar när bränder rasar. Efter sommaren 2018 utgör sotiga och kämpande hemvärnssoldater själva sinnebilden för svenska hjältar, och är det något som Sverige just nu skriker efter så är det hjältar – personer och åtgärder som kan vända den negativa spiral som landet befinner sig i. På så sätt är ministerns inställning till Polisens begäran både välkommen och vältajmad.

Men när ministrar börjar tala om gråzonsläge, bör svensken dra öronen åt sig och fråga sig varför samma regering som hittills gjort sitt yttersta för att prokrastinera och förhala effektiva åtgärder mot terrorister och organiserad brottslighet, helt plötsligt är väldigt snabb på bollen när det gäller möjligheten att sätta in militär trupp mot civilbefolkningen?

Svaret är att samma ministrar och generaldirektörer som säger sig inte kunna förstå vad det ökade våldet beror på, vet att allt går enligt beräkningarna. Det går att läsa, svart på vitt, för den som orkar gräva fram informationen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gav redan under förra mandatperioden Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att ta fram ytterligare ett så kallat typfall av gråzon: Typfall 5. Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik. Komplettering av hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar. Presentationen FOI Memo 6338 lades fram den 1 februari 2018 och går att ladda ner i sin helhet här.

Typfall 5

Medan de tidigare existerande typfallen 1-4 utgår från scenarion där Sverige utsätts för mobilisering, beredskapshöjning och olika former av väpnat angrepp, utgår Typfall 5 från ett händelseförlopp som speglar en eskalerande gråzonsproblematik med påtaglig samhällspåverkan men där varken höjd beredskap råder eller synbara militära maktmedel används.

Ett gråzonsläge enligt typfall 5 skiljer sig från de övriga även genom att Försvarsmakten underställs det civila försvaret, som vid krissituationer företräds av MSB (FOI Memo 6338, sid 7). Som av en händelse presenterades rapporten samma dag som det tillkännagavs att Dan Eliasson med kort varsel skulle lämna sin post som rikspolischef och istället tillträda som generaldirektör för just MSB, vilket fick rapporten att hamna i medieskugga.

Händelseförloppet under denna nya typ av gråzonsläge beskrivs i Memo 6338 på följande sätt:

“I Sverige, liksom i de nordisk-baltiska grannländerna, har under senare tid ett tämligen stort antal svårförklarliga olyckor inträffat. Detta bidrar till en ökad arbetsbelastning för polis, räddningstjänst och akutsjukvård. [—]

Påverkan på samhällets funktionalitet är tämligen begränsad men bland allmänheten sprider sig ändå viss oro. [—]

Spridandet av propaganda via internetaktivister och alternativa medier, som sedan ibland oreflekterat sprids vidare i svenska traditionella medier, förmedlar en skev bild av Sverige. Den svenska allmänheten utsätts för mångtydiga fakta och ibland ren desinformation i frågor som berör bl.a. ordning och trygghet, migration och integration, traditionella värderingar, krisberedskap och försvar, samt utrikes- och säkerhetspolitik. Dessa informationsoperationer, som i första hand utnyttjar vårt öppna samhälles informationsinfrastruktur i termer av internets sociala medier och bloggar, liksom indirekt TV, radio och tidningar, får viss negativ påverkan på allmänhetens förtroende för myndigheter och politiker. [—]

Samhällsutnötningen och bristen på information om ”vad som egentligen händer?” ger påtagliga psykologiska effekter. Teorier om inhemsk terrorism och att händelserna skulle vara frukten av en konspiration för att få Sverige att överge sin traditionella säkerhetspolitik får visst fäste, vilket också underblåses av främmande makts informationsoperationer via såväl statskontrollerade medier som sociala medier och somliga svenska debattörer.” – FOI Memo 6338, sid 4-5.

Memo 6338 beskriver även krisen inom svensk sjukvård och energiförsörjning och om scenariot är korrekt så kan det bli värre, mycket, mycket värre. Scenariot förutspår omfattande livsmedelsbrist, havererade betalsystem och en flyktström av människor från städer till landsbygd, men även från Sverige till andra länder (FOI Memo 6338, sid 5-6).

Sverige befinner sig idag i en situation som liknar inledningen till den som beskrivs i Typfall 5, men trots det måste vi fråga oss om ett formellt utlysande av ett gråzonsläge är rätt väg att gå.

Även om ett gråzonsläge enligt regelverket ska hanteras inom ramarna för ordinarie lagstiftning, möjliggörs i praktiken en kraftig inskränkning av demokratin.

Ett gråzonsläge innebär indirekt ett erkännande av att befolkningen inte har tillgång till korrekt information, vilket ger ökat spelrum för framför allt MSB under generaldirektör Dan Eliasson och Justitiedepartementet under departementschef Morgan Johansson.

Säpo [Säk] lyder sedan 1 januari 2015 direkt under Justitiedepartementet, som även ansvarar för Sveriges krisberedskapsfrågor (med inrikesminister Mikael Damberg, som nu stödjer tanken på ett gråzonsläge, som ansvarigt statsråd).

Alternativa röster vid gråzonsläge

Under ett gråzonsläge liknande det som beskrivs i Typfall 5 betraktas exempelvis information i allmänhet, och information från alternativa medier i synnerhet, som en riskfaktor, vilket rimligen skulle innebära ökade möjligheter att tysta alternativa röster med hänvisning till rikets säkerhet.

Beakta att det i ett gråzonsläge är upp till de sittande makthavarna att definiera vad (och vilka) som anses utgöra hot mot Sverige och det svenska samhället. Det är rimligt att anta att ett gråzonsläge skulle medföra omfattande möjligheter att ingripa mot dessa bedömda hot genom exempelvis mötesförbud och beslagtagande av teknisk utrustning, men exakt hur de hot som presenteras i Typfall 5 ska hanteras får vi inte veta eftersom det materialet är sekretessbelagt.

De inskränkningar av tryck- och yttrandefriheten som justitieminister Morgan Johansson har förberett genom lagförslaget SOU 2017:70, kan möjligen komma att skyndsamt dammas av. Med stor sannolikhet skulle dock inga allmänna val hållas under ett rådande gråzonsläge. Typfall 5 inkluderar nämligen uttryckligen faran för påverkan på politiskt beslutsfattande i sitt gråzonsscenario:

“Påverkansoperationer omfattar hela maktmedelsfältet (—). Det kan exempelvis handla om försök att påverka politiskt beslutsfattande och den allmänna opinionen exempelvis genom stöd till ytterlighetsrörelser, informationsoperationer och desinformationskampanjer.” – FOI Memo 6338, sid 9.

Slutsats – Alternativa medier och bloggare kan tystas inför valet 2022

Det är därför inte otänkbart att utlysandet av ett gråzonsläge kan bli den räddare i nöden som S/MP/C/L behöver för att eliminera hotet från en eventuell M/KD/SD-konstellation i riksdagsvalet år 2022.

Om Sverige befinner sig i ett krigsliknande tillstånd, med fortsatt dagliga rapporter om dataintrång, sprängningar och våldsdåd, kommer nästa riksdagsval att kunna ställas in med hänvisning till säkerhetsläget.

Det kommer att framställas som att regeringen ”tar ansvar”, experter kommer att förklara att den panikslagna befolkningen är enkla offer för påverkan av främmande makt och att de politiska resurserna måste koncentreras på landets säkerhet istället för att slösas bort på en valrörelse.

Alternativa media och bloggare kommer att vara tystade och på MSB, som är spindeln i myndighetsnätet vid ett gråzonsläge, kommer Dan Eliasson att sitta vid spakarna.

Vänligen notera att jag inte påstår att det kommer att bli så här, jag påpekar att möjligheten finns – och att en opinionsmässigt trängd regering kan ha fördelar av att deklarera ett gråzonsläge för att säkra sin egen plats vid köttgrytorna. Förhoppningsvis har jag fel, men utvecklingen följer än så länge den som beskrivs i den rapport ministrarna själva har haft tillgång till sedan två år tillbaka.

Text och analys: Helena Edlund. Stöd gärna Hedlunds arbete på Swish-nummer 0723 56 77 56.

En gåva/donation till en skribent är inget köp av vara/tjänst, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen.

ArcanumSkolan

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Typfall 5
 • Varför, angriper inte MSB, liksom försvarspolitiska myndigheter den ständigt pågående sekretes-skadade och vinklade propagandan i svenska etablisemangsmedierna som pågår mer eller mindre varje dag?
  En propaganda som är oerhört mycket skadligare och allvarligare för människor än det som kommer från utlandet? Lögnspridandet och ständiga påverkansoperationer i inrikes och utrikes syften från politiska aktörer och troll kan ju inte undgå någon som har en tidnings prenumeration.
  Vad är då syftet med att angripa alternativmedierna som hotfulla mot demokratin? Jo. Yttrandefriheten!
  Regering och riksdag har börjat tappa den pedagogiska kontrollen över medborgarna, som hotar deras informations och problem-formuleringsprevilegium och det har de svårt att acceptera. Nu har de även anställt statliga spionråttor som ska snoka i våra förehavanden på nätet, enbart för att få kontroll över vår varseblivning och kunna registrera oss. man förvånas knappast av hur makten kan missbrukas.

 • Många varnar för en ekonomisk kris 2021. En kris som berör hela jorden men börjar i EU-området. Kris där länder går bankrutt.

  Ser varningarna i Sverige nu med kommuner med miljoner i underskott. Vilhelmina lånar 82 miljoner kronor och sparar 45-50 miljoner. Kommun med under 7000 invånare. Det är lån+besparing på nästan 20000 kr per invånare. Kommer Vilhelmina någonsin betala tillbaka lånet? Hur har det gått så snett så fort?

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/vilhelmina-kommun-tvingas-lana-miljoner
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/kommunstyrelsen-i-vilhelmina-avveckla-byskolorna
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vilhelmina_kommun

  Vilhelmina har precis öppnat ny barn- och ungdomsboende.
  https://www.facebook.com/vilhelminavualtjere/videos/174102083894412/

  Tärnaby i Vilhelminas kommun ville bli världsmästare på flyktingar.
  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/711720?programid=3381

  Vilhelminas skola hösten 2021?
  https://www.vilhelmina.se/media/2144/klassrum_11.jpg

  Med ekonomiska krisen 2021, kommer det vara orsaken till Typfall 5?

 • @Alla som gillar Newsvoice

  Stängs olika alternativa medier ned, så kan alla svenska medborgare som skriver eller kommenterar här, ex. starta nya partier, ex. på varsin WordPress-blogg (klart bäst), som därefter ansluter sig till Valsamverkanspartiet med sina kandidater.

  Varför? – De kommer nämligen knappast stänga ner politiska partier i ett demokratiskt val.

  Kandidaterna skriver sedan sina inlägg på sina parti-bloggar och får givetvis en egen RSS-feed i högerspalten på valsamverkanspartiet som då blir ett temporärt slags Newsvoice.

  “Alternativet Sassersson” skulle kanske kunna bli både stort och effektivt med många skribenter/kandidater? Kanske kommer få massvis med donationer? T.o.m. kanske få sitta i Riksdagen redan efter valet 2022?

  En bra motåtgärd, mot det som fruktas, är att starta och ansluta partierna redan nu, eftersom censur, byråkrati, interndemokrati, ev. internt käbbel, samt fraktionering i valspurten, kan dra ner effektiviteten. Jag vet, för jag har råkat ut för detta. Det är sannolikt infiltratörer/agenter som vill skada som utför attackerna (eller kompletta idioter).

  Kandidater och skribenter! Se f.ö. upp för Maxwell-lika honungsfällor från Israel och andra sjuka sekter och pyramidstrukturer som kommer försöka locka in er! Vi vet att de existerar.

  Vaksamhet handlar om Sveriges och världens säkerhet från de krigsförbrytelser som idag pågår, ex. mot Libyen, Irak och Syrien, sannolikt p.g.a. olika former av hållhakar.

 • @Savalle
  Jag var med i Miljöpartiet när de tog bort sitt utträdeskrav ur EU. Då insåg jag att yta och innehåll inte stämde överens. Öppna gränser för frihandel och fri rörlighet av människor och kapital leder till mer transporter, brutalkapitalism och undergräver både trygghet och ekologisk hållbarhet. Jag fick riktiga spykänslor, befann några gånger på golvet yr. Jag tvivlade ibland när jag vaknade på morgonen att det var sant, att det bara var en ond dröm.

  Samma sak hände mig i Direktdemokraterna, som då hette Aktiv Demokrati. Plötsligt avskaffade de andra medlemmarna, medelst demokratiska beslut, viktiga demokratiska delar som ex. diskurs innan omröstningar, samt öppenhet och verifierbarhet. Samma upplevelse återkom givetvis och även mitt utträde naturligtvis.

  Gröna partiet var en overklig upplevelse, där man på fullt allvar lät EN motvalls individ spärra en vetenskapligt evident ekologisk utveckling. Ickeförändring motiverades med “tradition”. Odemokratiskt. Jag gick ur.

  Mobbning och trakasserier var för mig aldrig något problem, eftersom jag är trygg i mig självt, inte framträder stammandes i banlonbyxor, etc. Snarare upplevde jag en rädsla. Människor var rädda för att diskutera känsliga frågor. Konflikträdda. Rädda att ha en ärlig åsikt.

  När jag avslöjade en manipulerande kvinna som manipulatör när hon blåljög inför alla, så att hon därefter inte blev invald i kommunfullmäktige, så blev alla rädda för mig, som faktiskt hade befriat dem från henne.

  Jag tror inte att det behövs “mod” för att lämna. Varje människa med karaktär går ur, eller söker sig till en bättre organisation, eller startar en ny som valsamverkar mot 4%-spärren. Gör man inte det så saknar man karaktär, d.v.s. är en lort. Det handlar INTE om “mod” för mig, mer om inre kall och självrespekt. Att kunna se sig själv i spegeln utan att skämmas.

 • Artikelförfattaren Helena Edlund är en av de modiga människor som tagit avstånd från en genom-infiltrerad organisation.

  Hon har skrivit en bok om det:

  https://www.bokus.com/bok/9789188809063/konsten-att-overleva-svenska-kyrkan/

  “Men hur är det att tjänstgöra inom en organisation där yta och innehåll inte stämmer överens? Inom en kyrka där politisk ideologi trumfar den kristna tron? Där mobbning och trakasserier är vardag trots att man säger sig stå för goda värderingar, och där bannlysning fortfarande drabbar den som inte marscherar i takt?”

  – Alla Ni som befinner er i en ond organisation: Ta mod till Er och gör som Helena Edlund. Stig ur och avslöja!

 • Mannen på bilden, Anders Thornberg är en socialdemokratisk,globalistisk förrädare som spionerar på sina landsmän, de svenska medborgarna. Goda kontakter med Nato, CIA, Mossad och MI6 i sitt “ämbete” som rikspolischef. Han behöver ingalunda skriva brev och be om hjälp. Det är bara att skrika -“NATO” – så anländer det militära biståndet. Allt enligt det avtal (Värdlandsavtalet) som regeringen skrivit på i lönndom. Det sovande folket skiter i vilket. Vi får se om man lyckas avlysa valet 2022.
  Någon klok kvinna skrev, de svenska kvinnorna reagerar inte förrän strömmen går och hårfönen stannar.

  • Där har han FEL! Diktatur infördes elva månader efter vi blev EU-vasaller. Alltså i november 1995 när minister Eva Hjelm-Wallen (S) undertecknade Barcelonaöverenskommelsen, tänkt att underlätta för främst Tredje Världens muslimer, att ta’ sig hit samt tillåtas att ta’ för sig av det VI svenskar byggt upp under 1 000 år. Det fick vi inte veta, när vi ett år tidigare hade en folkomröstning om EU. Inte heller fick vi veta varför den svenska Eliten beslöt sig för att även köpa fribiljett till NWO och NATO-medlemskap via smyganslutning. Inte heller upplystes vi om att både Kapitalet och Arbetet under 1998 sålde SvD och Aftonbladet till Storbankerna på Wall Street och med Schibsted som bulvan. Inte heller fick vi veta vid riksdagsvalet 1998, att svenska försvaret efter nyår skulle slaktas, ty “man” visste att det skulle råda “Stora Freden” fram till 2010. Värnplikten likaså bort. Statskyrkan försvann 1.1.2000, vilket ju underlättade det, för de som var tänkta att invadera oss.
   Fast en tvättäkta feministisk bolsjevikdiktatur blev vår lott efter 9/11 ty med statsmakternas, politikernas och penningadels goda minne, upphörde nu för gott SR och SVT att meddela sanningen, åtminstone så gott det går att göra, för att istället bli ett propagandaverktyg för de krafter som nu utförde 9/11 och dess efterspel, på alla nivåer. Färdigskrivna lagar togs fram ur byrålådorna inom EU, liksom i USA (Patriotlagarna) och vi har nu levt utan äkta yttrandefrihet rätt länge. Valen är således utan betydelse.

   • Migrationen – sanningen dokumenterad:

    https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/10/13/landsforraderiet/

    Landsförräderiet är titeln för denna redovisning för hur migrationen planerats långt, långt i förväg av den svenska statsledningen i samverkan med krafter utanför vårt land.

    Döm själva om detta är landsförräderi!

    Den innersta kärnan i Sverige, som för en politik som är dold för många fortfarande, är mycket liten.

    De hämtar sin styrka från hemliga sällskap, men de allra flesta inom dessa organisationer har inte kunskap.

    Det innebär att det rör sig om en VÄLDIGT liten grupp och de är lätt urskiljbara.

    OCH DE BYGGER HELA SIN MAKT PÅ ATT ANDRA GÖR SOM DE VILL.

    Indianerna i Sydamerika besegrades av en väldigt liten grupp invaderande europeer – på grund av sin kollektiva rädsla.

    Låt oss inte göra om ett sådant ödesdigert misstag här och nu i Sverige!

    • Och på onsdag är det kanske dags för ett potentiellt landsförräderi i kombination med otillbörligt statligt ingrepp mot den individuella integriteten – och möjligen ett långt värre brott än så.

     Moderaterna Erik Ottosson och Åsa Coenraads vill införa tvångsvaccination av befolkningen.

     Onsdagen den 19 februari 2020 röstar Riksdagen om tvångsvaccinering efter att två motioner beretts i Socialutskottet.

     Vi som är upplysta ställer oss enormt kritiska till forcerade vaccinationer.

     Vi vill utreda OPARTISKT vad exalt dessa injektions-vätskor innehåller – med omedelbar verkan!

     Det finns klara indicier som pekar mot att innehållet i vaccinationer är uppsåtligt skadligt.

     Ni alla här – Skriv till riksdagsledamöter och begär en snabb utredning och ett ett nej alternativt ett moratorium till dessa förslag!

     Det handlar om barnens liv och hälsa!!!

 • Då får vi använda krypterad mejl eller vanliga brev eller flygblad alla lögner skall fram i ljuset. Diktaturens regering ska inte komma undan!

 • Savalle, bloggbroder!!
  “Jag tror”, förutom på Gud och Jesus, – den svenska befolkningen drar näppeligen öronen åt sig. DU vet, hjärntvätten. Allting kommer programenligt falla på plats med det suicidlängtande svenska befolkningens benägna medhjälp. De kan stoppa upp sina utfästelser någonstans där solen inte inte kommer åt. Fy f-n.
  De inflyttade bönderna i Stockholm är värst. Den genuine stockholmaren är guld värd men sällsynt.

  • Käre bloggbroder!

   Ja, du och jag vet.

   John F. Kennedy visste det. Woodrow Wilson visste det för över hundra år sedan.

   Allt är planerat och organiserat. Allt är hemligt. Hemliga sällskap används som redskap. Medlemmarna där binds av fruktansvärda eder.

   Och allt bygger på att det finns medlöpare.

   Vi måste rannsaka oss själva. Var och en av oss behöver ställa frågan:
   – Är jag ett kugghjul i denna onda process?

   Och därefter agera med mod!

   Låt oss hoppas att följande ord inte uppfylls!

   “You know the way to stop me, but you don’t have the discipline”
   https://www.youtube.com/watch?v=JTTC_fD598A
   (Leonard Cohen – First We Take Manhattan)

 • Det verkar som om föregående val var det sista som det var möjligt att underlåta att använda sina “demokratiska rättigheter”. Det kan folket få ånga djupt!
  Då återstår bara den högsta underlåtenheten, d v s att strunta i att betala parasiternas krediter. Det kommer ändå en skuldavskrivning, men så länge den inte visat sig så har ju folket makten att underlåta!
  (Baserat på en idé av AB Svenska ord – Tage Danielsson och Hasse Alfredsson, med anledning av EU-bidragen och beträffande besvikelsen över att det inge går att odla jordnötter i Sverige, “för då hade man kunnat ge fan i det också”.
  Allegoriskt: Synd att vi inte får rösta i Sverige längre, för då hade vi kunnat ge fan i det. Synd att skulderna är så stora att de måste skrivas av, annars hade vi kunnat ge fan i att betala dem = det svenska folkets sista utposter gällande demokratisk påverkan)

  • @Carina Agrell
   https://tunein.com/radio/Revolution-Radio-Studio-A-s161797/

   Securitization is the financial practice of pooling various types of contractual debt such as residential mortgages, commercial mortgages, auto loans or credit card debt obligations (or other non-debt assets which generate receivables) and selling their related cash flows to third party investors as securities, which may be described as bonds, pass-through securities, or collateralized debt obligations (CDOs). Investors are repaid from the principal and interest cash flows collected from the underlying debt and redistributed through the capital structure of the new financing. Securities backed by mortgage receivables are called mortgage-backed securities (MBS), while those backed by other types of receivables are asset-backed securities (ABS).

   The granularity of pools of securitized assets can mitigate the credit risk of individual borrowers. Unlike general corporate debt, the credit quality of securitized debt is non-stationary due to changes in volatility that are time- and structure-dependent. If the transaction is properly structured and the pool performs as expected, the credit risk of all tranches of structured debt improves; if improperly structured, the affected tranches may experience dramatic credit deterioration and loss.[1]

   Securitization has evolved from its beginnings in the late 18th century to an estimated outstanding of $10.24 trillion in the United States and $2.25 trillion in Europe as of the 2nd quarter of 2008. In 2007, ABS issuance amounted to $3.455 trillion in the US and $652 billion in Europe.[2] WBS (Whole Business Securitization) arrangements first appeared in the United Kingdom in the 1990s, and became common in various Commonwealth legal systems where senior creditors of an insolvent business effectively gain the right to control the company.[3]

   • När det ekonomiska systemet byttes ut… och vi väntar ännu på kraschen…

    From the desk of Ken Dost – Sept. 25, 2019

    Wow !!! What a day….. 11 years 3 months and 2 days total since the nightmare began. By shear determination and grace of God, managed to stop more nonjudicial auctions than I can count, arrested and put on trial for chasing after an asshole taking pictures of my house charged with reckless driving, and could have went to jail for 6 months I think it was, but found innocent; fought a 3.5 year judicial action by HSBC, through 3 judges, until HSBC got their summary judgment on May 28, 2015. Made it through 3 auctions attempts. Today though, September 25, 2019, full satisfaction of judgment, that will be almost 700K coming back… and that is nothing compared to all else I will have secured … accounts and lock boxes all over the world … but that is not the important point of this post..

    The important point of this post is say yay!! We have a path, a Bona fide path to long standing and permanent relief.. it is not entirely done yet, as there are a couple of items yet to do to make it completely bullet, bomb, and Commonwealth-proof.

    It is a good day, not just me and mine, but for who struggle against a system that does not hear, see, or recognize the human pillaging that is taking place around the world. It is a good day cause the route that this despotism travels is now discovered and disseminated..

    We, as a society, have a lot of work to do to wash away all the deceptions we have made to believe as fact; and to reeducate ourselves to the actual facts. We are so out of touch with actual reality, that is to say, how the world actually functions in the present times, not how it did in 1933, or even how it was on June 22, 1998. The following day, June 23, 1998, the world as we understood changed forever, with the state street v signature financial group ruling. It was not just this ruling, it is the Legislative Acts between 1998-2002, the enacting of UCC rev 9 in 2001, that same year, by the OCC’s sweeping deregulation and preemption policies. It just so happens that these two major events get dusted by the implosion of the twin towers giving birth to the global war on terror ..

    I have my own ideas as to why, having to do with the expiration of the 1933 bankruptcy and trading with the enemies act, which people mistakenly believe still applies. Neither does though, because of what is mentioned above. You need to understand that the entire economy as you understood it .. mortgage loans, ownership, ordinary courier practices, the decades old economic paradigm, was eviscerated between 1998-2002, just like the twin towers … here one minute and gone the next.., Between 2002-2005 an entirely new economic system was being engineered and laid in place. Our attention was elsewhere, while the business of banking and foreign agent patent law firms were busy engineering an economic coup d’atet, that OCC gave protection to, by preemption.

    From the desk of this blog host: If you haven’t heard of Ken or have been following him online during any of his long legal story, it is certainly something to be impressed with. What he has uncovered is an amazing feat to which I am eager to learn more and master over time as he has. I look forward to hearing more about his journey and knowledge of his views of the corruption of the systems that we are all in some way are beholden to. It is through efforts of people like him that for those who live on this blue ball, suspended in a sun beam, that we call home can hold hope that we will make this world a better place.

    * * * * * * * * * *

    https://mycourthistory.com/tag/ken-dost/

 • Ur rapporten, “har under senare tid ett tämligen stort antal svårförklarliga olyckor inträffat.”
  Olyckor är inte ett adekvat ord för att beskriva vad som hänt.

  “Dessa informationsoperationer, som i första hand utnyttjar vårt öppna samhälles informationsinfrastruktur i termer av internets sociala medier och bloggar, liksom indirekt TV, radio och tidningar, får viss negativ påverkan på allmänhetens förtroende för myndigheter och politiker.”
  Jo, vi är några som redan på valnatten undrade om det var sista gången vi gick till riksdagsval i Sverige. Jöken förstärkte känslan av en politisk elit som kortslutit den demokratiska processen så att medborgarnas röster inget betyder, helt i strid med grundlagens portalpraragraf om att all makt utgår från folket.

 • Det var ju detta jag länkade till. Så går det när man läser artiklarna i fel ordning. Men man ser att polisen kan vara effektiv när den så önskar. Tror knappast det kommer bli dialog och varmkorv framöver. Sen känns det inte särskilt betryggande att försvarsmakten i så fall underställs Dan Eliasson.

 • Sekretess, lydnadseder, tystnadseder, illusion, hemligheter – så verkar mörkrets krafter.

  De förvrider rättvisan med sina taggtrådslagar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *