SVT: 5G-kritiker är teknikrädda “kärringar” lurade av Ryssland

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 1 februari 2020
- NewsVoice redaktion
Klipp från SVT. Foto: Daniel Johansson för SVT. Montage: NewsVoice

GRANSKNING. Samma dag som människor över hela västvärlden nyligen protesterade mot 5G-utbyggnaden under Stop 5G Global Protest Day på grund av de faror som de tillsammans med hundratals forskare och läkare anser att 5G medför, går SVT ut i en propagandaattack mot 5G-kritiker. Kritiker liknas bla vid nyttiga idioter för påstådd rysk propaganda i flera TV-inslag.

Professor Per Ödling från Ericsson jävig “expert” på SVT

SVT lät i sitt TV-inslag för det första in en professor, som varit inblandad i utvecklandet av 3G, 4G och 5G och som har sin arbetsplats på Ericsson, angripa kritikerna utan att någon av de som angrips och som samma dag demonstrerade på Sergels Torg i Stockholm, i Göteborg, i Malmö, i Umeå och i Sundsvall, fick bemöta kritiken.

Ericsson-professorn Per Ödling är:

“…professor at Lund University but situated at Ericsson Research in Stockholm. He is currently researching broadband communications. He has a special interest in technology driven business development, community development and the societal consequences of the ICT driven industrial revolution”, enligt Internetdagarna.

SVT påstår även i TV-inslagen bla att:

  • 5G-kritiker består: ”primärt av kvinnor, och den desinformation som sprids gör folk livrädda – trots att den helt saknar vetenskapligt stöd. Det man kan säga gemensamt för dem är att de sov på fysiklektionerna”.
  • Det finns inget stöd att något av detta skulle vara farligt.
  • Du kan vira kroppen runt en mobilsändare, och det är ändå mindre farligt än att stå ute i solljus.
  • Anti-5g-rörelsen är en ”populistisk teknikskräck-rörelse” och att den är unik på en punkt: “påverkansoperationer har alltid riktat in sig på män, men den här är annorlunda – den riktar in sig på kvinnor”.
  • Per Ödling larmar nu att det riskerar att få stora konsekvenser för Sverige: “Det är många som redan är rädda. Vi har väldigt få motåtgärder. Man ser det som en vanlig demokratisk foliehattsrörelse”.

Mätning med myndigheten

Ett andra inslag i SVT på Stop 5G Global Protest Day visade en mätning tillsammans med Jimmy Estenberg på Järntorget. Detta sker med anledning av att Strålskyddsstiftelsen producerat en video på samma plats som visade skyhöga 466,000 mikroW/m2, vilket är långt över de nivåer, från och med 100 mikroW/m2, som Strålskyddsstiftelsen menar att upprepad forskning visat skadlig hälsopåverkan inklusive ökad risk för cancer.

I inslaget påstår Jimmy Estenberg från Strålsäkerhetsmyndigheten att det skulle vara helt riskfritt att exponeras för de uppmätta nivåerna utan att någon från Strålskyddsstiftelsen eller någon svensk kritisk forskare exempelvis Lennart Hardell som publicerat flera vetenskapliga artiklar i ämnet och som är av en annan uppfattning fick bemöta påståendena.

Dessutom redovisades ingen forskning som stödjer Estenbergs påstående om avsaknad av hälsorisker vid de uppmätta nivåerna.

Basilikatestet på SVT

I ett tredje inslag väl-tim’at med protesterna mot 5G i flera svenska städer sändes även ett inslag som påstods visa att basilika inte alls påverkas av strålning från mobiltelefoner, vilket Anders Sydborg i upprepade försök visat i videos på sociala medier. Inte heller här fick exempelvis Anders Sydborg kommentera kritiken. SVT:s test som gjordes av en i ämnet helt oerfaren reporter som darrade påtagligt med basilikan i vardera hand.

Skyller på Ryssland

I ett fjärde inslag samma dag som de världsomspännande Stop 5G Global Protest Day ägde rum sände SVT även en fjärde attack mot kritikerna, denna gång dammades ryssfobin av, och det antyddes återigen att kritiken mot Anders Ygemans 5G-vänliga politik har sitt ursprung i Ryssland.

”Ett inlägg på energi- och digitaliseringsminister Anders Ygemans Facebooksida som handlade om den nya 5G-tekniken ska ha drabbats av nästan två tusen kommentarer. Och det är inte första gången det händer.” – SVT

SVT Nyheter beskriver Anders Ygeman hur han bombarderas med hundratals arga kommentarer varje gång han postar något om 5G i sociala medier.

“Det är mångdubbelt fler än vad som kommenteras på andra sakpolitiska frågor. Dessa konton och botar hävdar, tvärtemot vad vetenskapen påkallar, att 5G skulle vara skadligt för människan och naturen. Det spelar ingen roll hur många gånger man svarar att såväl Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten som WHO konstaterat att det inte finns några belagda hälsorisker för varken 5G, 4G eller 3G. I stället fortsätter postningarna att välla in”, säger han.

Men det är inte ryssar – Det är svenskar som är kritiska

Detta trots att objektiva bedömare skulle dra slutsatsen att de flesta kritikerna är svenska medborgare. I förra veckan sände tre organisationer ett öppet brev till Ygeman där de påkade just att kritiken kommer från svenska medborgare:

”Kritiken mot 5G kommer från svenska organisationer och medborgare, svenska och internationella forskare i stor utsträcking från Europa och Nordamerika. 5G är enligt vår bedömning ett hot mot liv och hälsa för många medborgare såväl som ett hot mot djur och natur.

Vi uppmanar dig lyssna på kritiken från svenska medborgare samt forskare. Ordna ett möte för att diskutera frågan med oss och svenska forskare i stället för att skylla på Ryssland.”

Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen kommenterade SVT:s propagandaattack på 5G-kritiker så här på SVT:s Facebook-sida:

”Detta är väl det slutliga beviset för att SVT blivit Power Service istället för Public Service och arbetar så långt ifrån sina sändningsvillkor man kan komma om opartiskhet och saklighet. Låt vi som mot bakgrund av forskning, erfarenheter och vetenskapsmäns bedömningar är kritiska till utbyggnaden komma till tals och ge vår bild i stället för att angripa oss utan svarsmöjlighet. Allt fler ser igenom er propagandaverksamhet.”

Text: NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq