Coronaviruset – En del av handelskriget mot Kina?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 februari 2020
- Torbjörn Sassersson
Senator Tom Cotton, 18 feb 2020. Foto: FoxNews
Senator Tom Cotton, 18 feb 2020.

EKONOMISK KRIGFÖRING. Senator Tom Cotton (rep) står fast vid sitt tidigare uttalande om att det dödliga coronaviruset kan ha sitt ursprung i ett biokemiskt högsäkerhetslaboratorium i Wuhan, Kina. Coronoaviruset har smittat mer än 75,000 människor i världen, uppger Fox News. NewsVoice bidrar med en brännande infallsvinkel. Är utbrottet i Kina en del av handelskriget mot Kina?

Senator Tom Cotton säger att det klarlagts att viruset inte alls härstammar från en livsmedelsmarknad i Wuhan. Det betyder inte att man vet var källan är, betonar Tom Cotton, allt medan det kinesiska kommunistpartiet inte tillåter en internationell grupp av experter undersöka ursprunget i Kina. En anledning kan vara att Kina undersöker om det handlar om ett angrepp mot landet.

Cottons tes är att ursprunget under alla omständigheter måste vara Kina. Han tog därför upp frågorna kring det kinesiska laboratoriet med biosäkerhetsnivå 4, ett “superlaboratorium” i Wuhan, där viruset misstänks ha sitt ursprung, enligt Cotton.

“Jag föreslår att vi måste vara öppna för alla möjligheter och vi måste kräva att Kina öppnar så att ett team av internationella experter kan ta reda på exakt var detta virus har sitt ursprung”, sa Cotton.

Richard Ebright professor i kemisk biologi hävdar att inget tyder på att viruset är tillverkat i ett laboratorium, men Cotton tillbakavisar det uttalande. Enligt Cotton citerades Ebright nyligen i Asia Times om att virus ändå kan ha sitt ursprung i ett laboratorium. Det betyder inte att coronoaviruset nödvändigtvis är konstruerat, men det kan ändå härstamma från ett lab. Samtidigt betyder det inte att coronoaviruset är ett biovapen, slår Cotton fast. Därmed har Cotton väckt den misstanken mot Kina via massmedia.

“Men vi vet att de forskar på coronavirus i det laboratoriet.” .. “Det kunde ha varit en arbetare som blev smittad.”… “Min poäng är att vi inte vet”.

Med denna bakgrund måste alla möjligheter hållas öppna, resonerar Cotton.

NewsVoice spekulerar

Coronavirusets utbrott har mycket negativt påverkat Kinas ekonomi och landets handelsförbindelser med omvärlden. En aspekt av detta är att det inte går att bortse från att coronaviruset kan vara en del av det amerikanska (och europeiska) handelskriget mot Kina, med avsikten att just sänka Kinas ekonomi och skapa ett generellt tvivel kring nationen Kina som turistmål och handelspartner.

Det är med andra ord inte otänkbart att utländska aktörer avsiktligt spridit viruset i Wuhan för att sedan kunna kasta skulden på det kinesiska högsäkerhetslaboriatoriet. Det senare sker redan idag via massmedierna som Fox News. Därmed fulländas angreppet enligt denna tes. Kinas ekonomi skadas och ett “slarvigt” Kina får även skulden för utbrottet.

Om det handlar om ett avsiktligt angrepp mot Kina är det i sin tur inte otänkbart att det handlar om ett biovapen som dessutom eugeniskt kan ha konstruerats för att vara extra dödligt för kineser, men mindre skadligt för andra folkgrupper. Endast Kina är den aktör som har bästa förutsättningar för att besvara den frågan offentligt, vilket enligt praxis dock aldrig sker.

Sammantaget är dessa fullt normala spekulationer för nationella säkerhets- och underrättelseavdelningar runt om i världen och som Tom Cotton säger, alla möjligheter måste hållas öppna, men alla omständigheter är inte avsedda för allmänheten.

Text: Torbjörn Sassersson

Källa

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq