Dag Mattsson på Granskningsnämnden ej opartisk

publicerad 7 februari 2020
- av Hans Sternlycke
Dag Mattsson är ordförande i Granskningsnämnden för Radio och TV.
Dag Mattsson är ordförande i Granskningsnämnden för Radio och TV.
Dag Mattsson (Jur kand) är ordförande i Granskningsnämnden för Radio och TV och ledamot av Högsta domstolen (2020). Pressfoto: Högsta Domstolen (Domstol.se)

DEBATT. Vetenskapens värld i TV2 hade fått flera anmälningar för programmet: "5G – Supertekniken som skrämmer" till Granskningsnämnden för Radio och TV. Nämnden ansåg att inslaget inte var partiskt eller osakligt. Sternlycke och andra sakkunniga håller inte med nämnden. Högsta ansvarig är Dag Mattsson som är ordförande i Granskningsnämnden samt även ledamot i Högsta domstolen.

(Granskningsnämndens beslut i just detta fall hade fattats av andre vice ordförande Ulrik von Essen och föredragande Johannes Wik.)

Saklighet innebär enligt bestämmelserna att uppgifterna skall vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande. Det bröt programmet flagrant mot, och man gjorde sin egen definition av begreppet till att etablerad forskning inte såg några hälsofaror.

Med etablerad forskning avses tydligen den som är godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten, men den får anses vara en partsinstans med åtskilliga jäv till industrin, och man godkänner i princip bara industrisponsrad forskning som inte ser några hälsofaror. Med stöd av det, säger myndigheten, att det inte finns någon forskning som visar på hälsofaror. Oberoende forskare visar dock annorlunda. Så långt tillbaka som 2012 hade Bioinitiative Report en sammanställning på 1,800 forskningsrapporter.

Maria Feychting - Pressfoto: KI
Maria Feychting - Pressfoto: KI

Maria Feychting som får stora forskningsanslag från industrin, fick i programmet obemött hävda, att det inte finns hälsorisker med 5G, och visa ett diagram att det inte finns någon cancerökning för malign hjärntumör, vilket är lögn. Den franska myndigheten Anses varnar för att det saknas forskning om hälsoeffekter av 5G.

Granskningsnämnden försvarar sin uppfattning om att programmet är opartiskt med hjälp av Feychtings närvaro och att vår kanske mest kompetente forskare Lennart Hardell fick vara med några minuter, men han fick inte redovisa något av sin forskning, bara uttala sig i allmänna ordalag.

Vinklar dessutom geopolitiskt mot Kina

Istället för hälsorisker var den stora varningen i programmet för övervakningssamhället med bilder från Kina, och att med det snabbväxande kinesiska företaget Huawei riskerades spioneri i Väst som om inte amerikanska företag också ger risker.

Det är själva det uppkopplade samhället som ger riskerna.

Granskningsnämnden avslutade sin bedömning med att 5G-kritikers oro väl bemöttes av den etablerade forskningens resultat av mobilstrålning inom gränsvärdena. Ett gränsvärde som bara mäter värmepåverkan, men inte biologiska effekter! Att bara kalla industrisponsrad forskning för etablerad, men oberoende forskning för icke etablerad, är verkligen att vända på begreppen om opartiskhet.

Text: Hans Sternlycke

Relaterat