Exercise Defender Europe 20: En USA-dominerad militärövning i Europa

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 7 februari 2020
- NewsVoice redaktion
Amerikanska stridsvagnar i Europa, feb 2020. Foto: US Defense News.

NOTERAT. 37,000 personer deltar i en jätteövning i Europa som är både ledd och dominerad av USA. Det är den största militärövningen på 25 år avseende USA:s förflyttning av material och personal från USA till Europa. Andra länder som deltar är bla andra: Georgien, Belgien, Finland och England.

Planeringen för att lyckas genomföra denna jätteövning under april och maj 2020 är mycket omfattande. Deltagande stater och soldater kommer att få erfarenheter om hur det fungerar när mycket stora mängder krigsmaterial ska förflyttas och installeras på en främmande kontinent.

”Det övergripande målet med övningen är att visa USA:s förmåga att snabbt lyfta och förflytta en militär styrka i divisionsstorlek över långa sträckor”, säger General Allied Commander Europe, general Tod D. Wolters.

20,000 militärfordon och krigsmaterialenheter flyttas nu till Kontinentaleuropa. 37,000 personer deltar.

Amerikansk stridsvagn, feb 2020. Foto: US Defense News.
Amerikansk stridsvagn i Europa, feb 2020. Foto: US Defense News.

NewsVoice kommentar

Fokus för den mycket offensiva militärövningen är att öva snabba förflyttningar över Atlanten och snabba utplaceringar av storskaliga styrkor från USA i Europa. Åtta europeiska länder kommer att vara involverade i övningen.

The Russophile: Exercise Defender Europe 20
The Russophile: Exercise Defender Europe 20

Hotet anses komma från Ryssland och det är därför mot Ryssland som övningen är riktad. Utan en uppbyggd hotbild med Ryssland i centrum hade aldrig kostnaderna för övningen kunnat försvaras. Ytterst finansieras övningen av europeiska och amerikanska skattebetalare.

Ryssland anser att övningen är en provokation alldeles i närheten av den ryska gränsen. En motsvarande övning i tex Karibien och på Kuba skulle förmodligen av Washington uppfattas som en ren krigshandling mot USA.

Den amerikanska övningen destabiliserar Europas förmåga att bygga goda relationer med kontinentens största grannland, supermakten Ryssland. Inga hänsyn tas till Europas folk. Tvärtom förväntas Europas folk delta som goda fotsoldater i händelse av ett skarpt krig som förbereds [genom träning] av USA och NATO.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq