Polis och åklagare blundar för hatbrott av unga invandrare

publicerad 29 februari 2020
- av Torsten Sandström
Gangsters. Licens: Shutterstock.com

DEBATT. En storskalig invandring har medfört att ungdomsgrupper bland de nyinflyttade ägnar sig åt systematisk brottslighet, med inslag av våld och hot. Vi följer utvecklingen var dag i svenska medier. Modiga poliser blottlägger ibland den verklighet som medierna mörkar, att det rör sig om unga invandrare som rånar, piskar, pinkar på offret och uttalar allvarliga hot. 

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt. | Bild: Gängvåld och hatbrott. Licens: Shutterstock.com

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

Varför sker det nu? Jag litar på polisinspektör Anders Karlsson som i GP häromdagen avslöjat att invandrarungdomar dominerar som gärningsmän. Vi vet alla att invandring inte är något nytt svenskt fenomen. Under 70 års tid har inflyttning skett med regelbundna intervaller.

Först var det i allmänhet fråga om invandring från grannländer (främst Finland) i syfte att finna jobb, men senare har även inflyttning av ekonomiska och politiska flyktingar från Syd- och Mellaneuropa förekommit. Okej att en liten del av de då nya i landet ägnat sig åt kriminalitet och blivit en belastning för rätts- och kriminalvården, men brottslingarna har sällan varit ungdomar och kriminaliteten har framför allt inte haft den etniska karaktär vi ser i nutid, dvs urinering, piskning och provocerande rop i stil med ”svennehora” och ”mammaknullare”.

”Öppna sina hjärtan…”

Ungdomsbrottsligheten har alltså idag fått en ny karaktär och omfattning. Det rör sig om kulturella faktorer hos de unga brottslingarna. Men också om en ny attityd från det offentliga Sverige. Jag tänker på Fredrik Reinfeldts olyckliga ord om att svenskarna måste ”öppna sina hjärtan”.  Denna frikortsproklamation har Stefan Löfven därefter gjort till sin. Signalen är ett välkommen, utan medföljande krav på assimilering eller anpassning. Signalen om den öppna dörren har tillsammans med S-regeringens oförmåga att fixa enkla jobb (via LO och kollektivavtal) fullbordat ett statligt svek mot de som anlänt med frikort i hand. Vilseledandet bottnar också i en skriande brist på bostäder.

Till saken hör att olika svenska regeringar i förväg varit väl medvetna om vilka nationer som de senaste vågorna av flyktingar härstammat ifrån. En grupp från Afghanistan/Iran, en annan från Somalia och en tredje från krigets Syrien. Alltså en bred krets av skilda kulturer. Detta bör ha signalerat försiktighet hos den svenska statens ledning. Allmänt sett har nämligen en majoritet av de nyanlända med sig i bagaget islamsk religion, låg utbildningsnivå, språklig splittring och erfarenhet av klanernas kultur. Följaktligen saknar de inflyttande kunskap om hur västerländsk demokrati och rättssamhälle funkar.

Alltför många av de inresande har alltså en tung ryggsäck att bära för att inlemmas i Sverige. Det mesta av detta har svenska politiker känt till. Med tanke på den bristande tillgången på jobb, bostäder och adekvat skolutbildning borde man ha dragit i nödbromsen. Men inte. Dörren har varit öppen.

En del av detta misslyckande syns just i den etniskt betingade ungdomsbrottslighet jag nu talar om.  Sveriges öppna dörr och flödande ekonomiska bidragssystem har givetvis framstått som hoppingivande. Men i verkligheten har det blivit en invitation till positionen som andra klassens samhällsmedlemmar. Särskilt för unga invandrare, som i skolan ställts inför välfärdens klyfta, måste denna erfarenhet vara tuff.

Så var det förstås delvis även för invandrarbarn från 1950-talet och några decennier framåt, men deras kulturella position var en annan. Och även förutsättningar för integration var bättre, dvs möjligheten till jobb, bostäder och skolning. Allt detta motverkade på den tiden uppkomsten av känslor av etniskt hat mot svenska skolkamrater.

Särskilt två samverkande kulturella faktorer bidrar till att en betydande andel av dagens nyanlända ungdomar lockas till etniskt svenskhat. Islam och klangemenskap. Såväl ursprunget i klaner som den islamska religionen lockar fram en inre gemenskap mot den större yttre kretsen av individer och inte bara gemenskap, utan också fientlighet samt ytterst kamp mot fienden.

Jag vågar inte påstå att en kampattityd generellt sett främjas genom islamska imamer, men ändå av flera. Sammantaget är det högst troligt att en gemenskap närts mot ett svikande Sverige och dess invånare. Svenska skolungdomar har därför blivit målet för hatiska känslor på grund av brustna förhoppningar om det goda livet i välfärdens Sverige.

Jag skriver inte detta för att urskulda de ungdomar som begår de förskräckande dåd jag nyss nämnt. Som framgått vänder jag mig mot en generation av svenska politiker som bär huvudansvaret för eländet. Även mot flera medier som servat dem, se exv dagens bild ovan med citat från SvD.

Med statsminister Stefan Lövfen i spetsen fortsätter än idag några att sopa problemen under mattan. Att det rör sig om etnisk brottslighet mörkas nämligen. Det är ynkligt. Det rör sig nämligen om hatbrott mot ungdomar just på grund av offrens roll som svenskar. Beklämmande är även gruppen vänsterinriktade ”forskare” som deltar i mörkläggningen.

Slutligen undrar jag över den svenska rättsapparatens hantering av det etniska ungdomsvåldet. För polis och åklagare verkar det vara tabu att bruka brottsbalkens regler om hatbrott eller hets mot folkgrupp mot invandrare.  Jag är inte ensam att undra över oviljan att lyfta fram varnande exempel bland de hatiska ungdomar jag nämnt. Senast av juristprofessor Mårten Schultz häromdagen i SvD. Ett etniskt färgat hat gör nämligen att lagen ser särskilt allvarligt på våldsbrotten ifråga.

Åklagarnas passivitet är särskilt intressant och allvarlig. Den är nämligen en spegelbild av den politiska elitens syn på ungdomsbrottsligheten. Därför tillämpas brottsbalkens regler inskränkande och i den anda som etablissemanget förespråkar. Detta är inte förenligt med den svenska rättsordningen.

Text: Torsten Sandström


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: hatbrott
 • Detta är inte förenligt med den svenska rättsordningen! Nej, tacka fan för det, Hilda och Ruben och nästan hela advokatsamfundet och polisen lyder under Stefan- Morgan- Anders- Dan-ordningen. Så enkelt är det.
  Dessa herrar plus sosseri- och de vänsterblivna miljöindividerna måste avsättas.
  Annars blir det “vägen till vattenkällan” eller “lagen av Gud” SHARIA.

 • Jovisst har det mörklagts om det mesta, som vi har påtvingats från utlandet. Som av en händelse i dessa corona-tider, där mycken oro är förnimbar, har Turk-Erdogan gjort slag i saken och håller nu på med att fösa mängder av MENA-migranter norrut, åt vars håll portarna öppnas och en upprepning av hösten 2015 med stor säkerhet kommer inträffa. Tillika har nu Ylva Johansson (S) placerats på en strategisk EU-plats, som nog kommer behaga och ge full valuta åt det migrantindustriella komplexet och de sentida arvtagarna till von Coudenhove-Kalergi’s önskedröm om total förintelse av det vita Europa. Så det ligger väl i sakens natur att svenska domstolar, som ju sedan de juridik-studerande 68-orna tog över, har blivit en tummelplats åt allt det som Sandström avslutar med att konstatera, i artikelns två sista stycken.
  Sosseriet med benäget stöd av i första hand Folkpartiet, men även andra partiers hjälp, har faktiskt minst tre gånger skrivit under, att ett folkmord på oss svenskar, är önskvärt:
  1. Riksdagsproposition 1975:26. Sverige skall bli mångkulturellt. (O Palme, A-G Leijon signatärer).
  2. Barcelona överenskommelsen i slutet av 1995, ett år efter vårt EU-inträde. Ger hjälp åt migranter från MENA och stödja islamsk utbredning.
  3. U N Compact Migration Agreement godkänns (bindande!) av riksdagsmajoritet i december 2018. TRÄDDE FORMELLT i kraft 01.01.2020. Vi sitter således i rävsaxen, rejält.
  Strax kommer en ny massimmigration troligen förmörka vårt land, om nu inte klimatkatastrofen inträffar direkt och de boende nära kusterna, dränks av smält polar is. Eller något annat.
  Fast mest troligt blir vi offer för invandrade unga män, med rashatet lysande i hela apparitionen och många med stor stridsvana.

 • En mycket klok och välgörande sammanfattning av läget i landet.
  “En överslätande attityd från det offentliga Sverige” fylld med floskler och bortförklaringar och “islam med klangemenskap” är elegant sammanfattat.
  Om dessa orsaker skulle komma från Rosenbad, då skulle det lika värdet går i kras och förortens valboskap skulle vända statsministern ryggen, därför fortsätter bidragen att flöda, som gör assimilering och integration helt onödig. Makten har för länge sedan sparkat ut ideologin ur arbetarnas fd parti.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *