Antologi av Johan Thyberg: Karolinska Institutets Svarta Bok

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 29 februari 2020
- NewsVoice redaktion
Karolinska anklagade anställd för fildelning

NOTERAT. Johan Thyberg som är pensionerad professor från KI har publicerat en antologi “Karolinska Institutets Svarta Bok” med artiklar från bla NewsVoice och utdrag ur böcker publicerade åren 2004-2020. Slutsats: pengarna styr KI.

Text: Johan Thyberg, legitimerad läkare, pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi Karolinska Institutet

Mitt intresse för de frågor som tas upp i denna antologi väcktes 2003 när jag i tidskriften Science läst en recension av en bok med titeln Science in the Private Interest av den amerikanske forskaren Sheldon Krimsky.

Karolinska Institutets Svarta Bok
Karolinska Institutets Svarta Bok

Denne har under en lång följd av år forskat om kontakterna mellan universitet och näringsliv och har skrivit ett stort antal artiklar i högt ansedda tidskrifter om detta ämne liksom ett flertal böcker.

Efter att ha läst boken kunde jag konstatera att många av de exempel Krimsky tog upp från amerikanska universitet och kritiserade tycktes ha motsvarigheter på KI och detta gav mig anledning att börja titta närmare på saken.

Detta kom under åren framöver att leda till flera olika projekt där jag granskat olika händelser och skeenden på KI.

BOKENS FÖRORD

Tidigt hösten 1966 steg jag för första gången in på Karolinska Institutets campus i Solna för att påbörja mina läkarstudier. Efter det första året som främst ägnades åt anatomi och histologi (cellbiologi och vävnadslära) fick jag erbjudande att börja som extra or-dinarie amanuens i histologi (obetalt). Detta innebar att jag parallellt med studierna fick börja demonstrera mikroskopiska preparat för nya studenter samt att starta upp ett forskningsprojekt.

I mitt fall kom detta senare att bli att med hjälp av elektronmik-roskopi studera celler och vävnader i detalj. Hela min yrkesverksamma tid fram till 65 års ålder kom efter denna början att tillbringas på Karolinska Institutet(KI). Efter drygt tio år var de grundläggande studierna avklarade och jag kunde titulera mig medicine doktor, legitimerad läkare och docent. Jag fungerade sedan under ett antal år som uni-versitetslektor innan denna tjänst omvandlades till en professur i cell-och molekylär-biologivid institutionen med samma namn. Totalt kom jag att vara verksam på KI från 1966 fram till 2012, totalt 46 år.

Jag ska inte här närmare redogöra för mitt arbete som på många sätt varit stimulerande och givande. Samtidigt går det dock inte att undanhålla att miljön på en forskningsin-stitution som KI är mycket konkurrensinriktadoch utmärks av en påtagligt hierarkisk struktur. För att ta dig fram i kampen om anslag och tjänster är det därför av största vikt för yngre personer att ha uppbackning från starka företrädare.

Mitt intresse för de frågor som tas upp i denna antologi väcktes 2003 när jag i tidskrif-ten Science läst en recension av en bok med titeln Science in the Private Interest av den amerikanske forskaren Sheldon Krimsky. Denne har under en lång följd av år forskat om kontakterna mellan universitet och näringsliv och har skrivit ett stort antal artiklar i högt anseddatidskrifter om detta ämne liksom ett flertal böcker. Efter att ha läst boken kunde jag konstateraatt många av de exempel Krimsky tog upp från ameri-kanska universitet och kritiserade tycktes ha motsvarigheter på KI och detta gav mig anledning att börja titta närmare på saken. Detta kom under åren framöver att leda till flera olika projekt där jag granskat olika händelser och skeenden på KI.

Gå till bokens hemsida och läs mer


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *