Nima Gholam Ali Pour: Sverige radikalt och negativt förändrat inom 10 år

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 6 februari 2020
- NewsVoice redaktion
Nima Gholam Ali Pour. Pressfoto.

DEBATT. Den svenska välfärdsstaten har ofta lovordats av vänstern i USA. Efter migrationskrisen 2015, när många syriska asylsökande kom till Sverige, står Sverige nu inför en välfärdskris som hotar hela den svenska välfärdsmodellen.

Text: Nima Gholam Ali Pour (Facebook) | Artikeln har tidigare publicerats på Gatestone-institutets hemsida | Bild: Pressfoto

Sverige hade 9,7 miljoner invånare 2015 innan landet tog emot 162,000 asylsökande. 70% av dessa asylsökande kom från Syrien, Afghanistan och Irak. 70% av dessa asylsökande var också män. Migrationskrisen skapade en ohållbar ekonomisk och social situation som fick det svenska politiska etablissemanget att ompröva sin ståndpunkt om asylinvandring, som fram tills dess varit extremt liberal.

Asylinvandringen har dock fortsatt. Mellan 2016 och 2018 har mer än 70,000 migranter ansökt om asyl i Sverige, och mer än 105,000 asylsökande har beviljats asyl.

Det finns en demografisk inverkan från migration som påverkar Sveriges nationella och kulturella identitet, samtidigt som det finns en negativ ekonomisk inverkan på den svenska välfärdsstaten.

Majoritet i vissa orter har utländsk bakgrund

Den demografiska effekten kan ses i städer som Sveriges tredje största stad, Malmö, där personer med utländsk bakgrund har ökat från 31,9% av befolkningen år 2002, till 45,9% av befolkningen år 2018.


Det finns redan tre svenska kommuner där majoriteten av befolkningen har utländsk bakgrund: Botkyrka, Södertälje och Haparanda. Frågan blir då hur man integrerar personer med utländsk bakgrund om majoriteten av befolkningen i en stad har utländsk bakgrund?


Migrantenklaver

51% av grundskoleeleverna i Malmö är antingen utlandsfödda eller har båda föräldrar födda i utlandet. Inom en generation kommer Sveriges tredje största stad att ha en befolkning där majoriteten av människor har utländsk bakgrund. Hur kommer integrationen av invandrare att äga rum då, och vilken grupp kommer att integreras i vilken?

Att integrera migranter i det svenska samhället har varit ett misslyckande, vilket både experter och politiker är överens om. I mars 2018 var 58% av de inskrivna arbetslösa födda utanför Sverige, trots att gruppens andel av befolkningen endast är 23%. År 2018 var arbetslösheten för utlandsfödda svenskar 15,4%, medan arbetslösheten för svenskar födda i Sverige var 3,8%.

EBO-lagen (Lagen om eget boende) tillåter asylsökande att bosätta sig var som helst i landet. Migranter bosätter sig ofta i områden där andra migranter redan har bosatt sig, dels på grund av de låga bostadskostnaderna i dessa områden och dels för att det är lättare för migranter att bilda nätverk där. Denna process förstärker segregationen och skapar migrantenklaver i Sverige.

En stor tillströmning av migranter i kombination med en misslyckad integrationspolitik har skapat kulturella konsekvenser där svensk kultur både genomgår en snabb förändring och har blivit utmanad. I många områden där migranter är i majoritet finns det inget sätt att upprätthålla svensk kultur eftersom befolkningen har en kultur som skiljer sig mycket från Sveriges kultur. Detta resulterar bland annat i förändringar i språket och på vilka helgdagar som högtidhålls.

Eid-al-fitr

Flera etablerade svenska medier publicerade artiklar i juni för att uppmärksamma Eid-al-fitr, högtiden som avslutar den islamiska fastemånaden Ramadan. Kända företag i Sverige, som Arla Foods, ICA och COOP, publicerade recept på sina webbplatser inför högtiden. Flera röster har redan föreslagit att Eid-al-fitr, en muslimsk helgdag, ska vara en nationell helgdag i Sverige. Dessa röster har kommit från Socialdemokraterna och Svenska kyrkan, två institutioner som har stort inflytande i det svenska samhället. Även om Eid-al-fitr inte har blivit en nationell helgdag, väljer dock flera kommuner att fira den.

Arabiska har blivit det näst största modersmålet i Sverige

Så länge Sverige har funnits som en nation har bandet till dess grannland, Finland, varit starkt och finska har varit det näst största modersmålet i Sverige. År 2018 konstaterade språkforskaren Mikael Parkvall att arabiska hade blivit det näst största modersmålet i Sverige. Samtidigt lär sig många barn, födda i Sverige, så dåligt svenska att de inte kan tala ordentligt, eftersom det talas inte tillräckligt med svenska i vissa förskolor och skolor. Denna förändring äger rum i snabb takt.

Välfärdsförmåner större än skatteintäkterna

Det är inte bara det svenska samhället som kommer att se radikalt annorlunda ut inom ett decennium. Den svenska välfärdsstaten, som har varit kännetecknet för den svenska staten, förändras också eller kanske till och med avvecklas.

Beräkningarna som ligger till grund för den svenska välfärdsstaten bygger på antagandet att en majoritet av den arbetsföra befolkningen är anställda på heltid och betalar inkomstskatt till staten. Vad staten får måste vara större än vad den betalar ut i form av olika välfärdsförmåner och bidrag.


När ett stort antal människor som får välfärdsförmåner inte kan hitta arbete eller inte är villiga att arbeta uppstår det en kris. Det är exakt vad som har hänt i Sverige med dess liberala invandringspolitik.


Kommuner med miljarder i underskott

Ett exempel som lyfts fram i svenska medier är Filipstad, en kommun med mer än 10,000 invånare. Där har andelen invånare med utländsk bakgrund ökat från 8,5% år 2002 till 22,7% år 2018. Mellan 2012 och 2018 minskade personer födda i Sverige med 640 individer, medan utrikesfödda ökade med 963 individer. De som flyttar ut från Filipstad är födda i Sverige och i arbetsför ålder. Samtidigt är Filipstads kommunchef, Claes Hultgren, orolig över att de nyanlända migranterna inte har den nödvändiga kompetensen för att komma in på arbetsmarknaden.

Konsekvensen för kommuner som Filipstad är att de då måste göra nedskärningar i de välfärdstjänster som kommunen har ett ansvar att tillhandahålla.

Filipstad är inte den enda kommunen som drabbats av nedskärningar. Enligt en rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommer det år 2023 finnas ett underskott på 43 miljarder kronor i kommunala och regionala verksamheter om kostnaderna ökar i takt med befolkningsökningen och staten inte tillför mer resurser än redan planerat.

Socialdemokratiska kommunalrådet i Strömsund, en svensk kommun med 11,699 invånare, varnar:

“Alla kostnaderna hamnar på kommunerna. Vi har aldrig haft så låg arbetslöshet i kommunen bland inrikes födda, ändå går vi på knäna, och förklaringen är att vi heller aldrig haft så hög arbetslöshet bland utrikes födda. Och de hamnar i försörjningsstöd, vilket numera i praktiken är en livslång försörjning för många.”

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping, konstaterade följande om kommunernas ekonomiska kris:

“Det här är inget som hänt över en natt utan kommunernas ekonomi har urholkats under lång tid. Men något som påverkat situationen är flyktingmottagandet 2015, där man redan från början i de kommuner som tog emot flest hade dåliga förutsättningar vad det gäller arbetsmarknad och integration. Och det har gjort situationen ännu tuffare.”

I början av detta nya decennium, på grund av en alltför stor migration och misslyckad integrationspolitik, står Sverige inför radikala kulturella och ekonomiska förändringar som kommer att förändra landet i grunden.

Islamisering

Det pågår islamisering i delar av Sverige och hur mycket denna islamisering kommer att påverka det svenska samhället är något som påverkas av de politiska beslut som kommer att fattas under 2020-talet.

 • Kommer asylinvandringen till Sverige från muslimska länder att fortsätta?
 • Kommer svenska myndigheter att fortsätta stödja islamisk kultur med skattemedel?
 • Kommer invandrare att ta till sig svensk kultur, eller kommer den misslyckade integrationen att fortsätta och svenskarna i allt högre grad anpassa sig till den islamiska kulturen?

Det finns stora konflikter mellan dessa två kulturer, så utvidgningen av den islamiska kulturen i Sverige kommer utan tvekan att skapa oro av olika slag.

Idag finns det fler kontraster mellan islamisk kultur och svensk kultur än gemensamma nämnare.

Segregationen är stark och moskéer har varit inblandade i skandaler flera gånger på grund av kulturella konflikter mellan islam och svenska värderingar.

Det nya decenniet kommer därför att vara både instabilt och avgörande för Sverige och innehålla stora politiska, kulturella och ekonomiska förändringar som oundvikligen kommer äga rum.

Text: Nima Gholam Ali Pour, en politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Malmö. Han är författare till böckerna “Därför är mångkultur förtryck” och “Allah bestämmer inte i Sverige”


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • “Asylinvandringen har dock fortsatt. Mellan 2016 och 2018 har mer än 70,000 migranter ansökt om asyl i Sverige, och mer än 105,000 asylsökande har beviljats asyl.”

  MEN kära nån det beviljades 120.000 UT även 2019 tro inte på de dimridåer som etablissemanget sprider ut. Naturligtvis är det ingen skillnad på asylsökande eller anhöriga eller ankknutna eller arbetskraft osv för det är väl inga invandra som skiljer sig från andra invandrare?

 • Varför skriver artikelförfattaren inte att en mycket stor mängd människor måste lämna landet? Så är det bara och jag är inte längre rädd för att säga det. Och en stor majoritet av svenskarna håller med mig.

 • Helt rätt Jan, inbördeskriget är nog mer intensivt än vad vi vill tro. Ingredienserna finns där, våldtäkter på de infödda kvinnorna, bomber och skjutningar dagligen och på det bilbomber och sprängningar, 21 våldtäkter + ett stort mörkertal, kanske upp till 30-40 våldtäkter dagligen i snitt. Knappa 260 bomber 2019, 2020 inbördeskriget är här och nu det gäller att beväpna sig men vart finns vapnen?

 • Som ett bevis för att Sverige redan har ett lågintensivt inbördeskrig kan man läsa om sprängningar i Helsingborg.

  Nu verkar också svenska myndigheter få smaka på effekterna av sin pk-inställning, att ett socialkontor blir föremål för sprängattentat är sannolikt en missnöjesyttring från explosiva gängmedlemmar vilka inte har tillräckligt med fritidsgårdar att hänga vid.

  Jag vet att det låter lite bisarrt men lite skadeglädje kan jag inte undgå att känna då sprängattentaten riktar sig mot polisen, socialtjänsten, mfl av alla dessa med “rätt” värdegrund vilka inte sett det komma som en känd statsminister formulerade det.

  https://samnytt.se/bombning-mot-socialforvaltnings-kontor-under-natten/

 • Det finns inte mycket i sak att anmärka på vad denna artikel försöker beskriva, däremot så kan man ha synpunkter på den tidsmässiga prediktionen.

  Jag tror att den situation som förutsägs komma inom 10 år redan är här, det är nu bara en fråga om med vilken hastighet detta kommer att ske.

  När det svenska folket passivt låtit sig fösas samman till slaktplatsen så visar islam ingen misskund med dem vilka skulle ha modet att motsätta sig underkastelse gentemot denna klanbaserade mördarsekt. Det finns ju hur många islamska företrädare som helst vilka ständigt rabblar denna mördarsekts planer på total underkastelse och världsherravälde.

  Om våra prestigestinna pk:are och politiker fortsätter sin förnekelse aldrig så länge, kommer ändå också de själva att få ta konsekvenserna av denna islamska massinvasion.

  Kan inte nog tacka min lyckliga stjärna att jag i sista stund tog min “Mats” ur skolan så att jag åtminstone på nära håll slipper se eländet och dess slutliga upplösning. Det kommer inte att bli en vacker föreställning, Libanon i repris.

  Att det finns en mängd svenskar som villigt agerar angivare och med stor nit springer dessa pk-makthavares ärenden har fått mitt beslut om utflyttning att också bli en form av livförsäkring, något jag inte tänkte på när jag för 5 år sedan slog ned mina bopålar i Portugal.

  Läste nyss att djurplågaren Tomas Åberg från sin statsfinansierade plattform Näthatsgranskaren skulle åka på en turné i Skåne. Hans budskap är att på allvar skrämma alla äldre till tystnad.

  Det är ett vågat drag att offentligt hota äldre med åtal om de inte samtycker till det pågående vansinnet, men Tomas Åberg kan ju genom anmälan om enskilt åtal skrämma de flesta till förlikning och de vilka inte viker ned sig tar det korrupta svenska rättsväsendet hand om åt Näthatsgranskaren.

  Vi får hoppas att kommuninnevånarna i dessa skånska kommuner samtycker till att skattemedel (3.000 + moms) betalas för att de äldre innevånarna via föreläsning från TÅ skall kunna skrämmas till tystnad.

  I samtliga kommunistdiktaturer så har i alla fall angiveriverksamheten skett någorlunda i smyg och även om alla tex visste om vad som skedde i DDR så blev inte så många personligt och öppet hotade av medlöparna.

  I Tomas Åbergs fall sker det med öppet stöd av såväl korrupta politiker, myndighetsutövare och ett helt korrupt rättsväsende.

  Man säger att nazismen var ett vidrigt förtryckarsamhälle och det var det nog då man på samma sätt som islamismen öppet krävde underkastelse, förklara då vad som i sak skiljer dagens svenska repression av sina medborgare mot nazism.

  Quislingar som Näthatsgranskaren lever farligt den dagen hans islamska beskyddare lyfter sitt beskydd från honom.

  • “Man säger att nazismen var ett vidrigt förtryckarsamhälle och det var det nog då man på samma sätt som islamismen öppet krävde underkastelse, förklara då vad som i sak skiljer dagens svenska repression av sina medborgare mot nazism.”

   William Engdahl beskriver i sina böcker hur fanatiskt religiösa mördare används av de mäktiga, som drar i marionett-trådarna, för att skapa våld och söndring.

   Så var det även med nazisterna.

   Engdahl beskriver ingående hur den ytterst blodtörstige Haj Amin al-Husseini gavs mycket stort inflytande av Adolf Hitler i nazisternas mordmaskineri.

   Så här skriver Wikipedia om Haj Amin al-Husseini:

   “Amin al-Husseini var medlem av en av Jerusalems mest ansedda familjer och innehade två höga ämbeten; han var stormufti av Jerusalem och ordförande för det Muslimska högsta rådet.”

   “Han verkade vid sitt besök kraftfullt för att muslimer skulle ansluta sig till Waffen-SS. I maj 1943 överfördes al-Husseini formellt till SS högkvarter, där han deltog i rekryteringen av SS män från Balkan, Sovjet, Mellanöstern och Nordafrika. Ett stort antal muslimer kom också att tjänstgöra inom Waffen-SS, och divisionerna”

   Varför vill Angela Merkel, Karl Bildt och regeringen att IS-krigare ska föras in i Sverige?

   Den tyska tidskriften STERN redogör här för att tusentals anmälningar gjorts mot Tysklands förbundskansler Angela Merkel för HÖGFÖRRÄDERI för den migrationspolitik hon forcerar fram.
   https://www.stern.de/politik/deutschland/angela-merkel–bundeskanzlerin-wegen–hochverrats–angezeigt–7599408.html

   Men Angela Merkel och hennes maskineri bryr sig inte och fortsätter som en skenande häst.

   Är ledande politiker inom EU och i Sverige fjärrstyrda av krafter som har för avsikt att skapa våld, kaos och förstörelse?

   ORDO AB CHAO är de ondas devis.

 • Artikelförfattaren, som tydligen bor i Malmö, f ö min egen födelse- (1945) och uppväxtstad, förklarar på ett bra sätt, varför jag ända sedan Vänstervågens upprinnelsedagar (mitten av 1960-talet) har mått dåligt och avskytt de vänsterblivnas påtvingade falskhet mot oss, som inte ens för allt smör i Småland, har velat se och vara inbegripna i folkutbytes-geschäftet. Kort sagt, hela skiten har förstört mitt liv (i analogi med det som Greta sa’ i FN beträffande klimatet).

  Några år in på 70-talet var Sverige så förändrat, att ett troligt sammanbrott, en generation framåt i tiden, redan var fullt synligt. Fast det har faktiskt blivit än värre! Läs artikeln en gång till!
  Våra kulturskillnader är så stora, att jag inte ens kan begripa vad som är förnamn, mellannamn eller efternamn på författaren, eller var någonstans han “har sina rötter”. Han ser visserligen ut som en svartskalle brukar göra (i min värld), men han är onekligen intelligent och påläst och förmodar jag, även självkritisk utifrån sin egen geografiska, religiösa och kulturella bakgrund. Medlem i SD; ähum?
  Det som har hänt oss svenskar är inte rättvist, på samma sätt som för palestinierna och Nordamerikas indianer, vilka har påtvingats folkmord.

  Hela skiten har ju pådyvlats oss svenskar utan att någon som helst folkavstämning har ägt rum. En folkomröstning skulle gett som resultat att minst 65% säger NEJ. Empirisk erfarenhet säger så. Majoriteter VILL ALDRIG en sådan genomgripande förändring. Vi har istället haft 55 år av de små stegens tyranni mot oss, där huvudaktörer har varit Fp, S, V och Mp. “Godhet” utan beaktande av konsekvenser har varit deras signum. “Vi såg det inte komma”; “vi har varit naiva” tröstar sig regimen med.

 • Hans Jensevik är Nationalekonom och insatt i dessa frågor. Hans föreläsning finns nu på YT där han förklarar “Nix to the Six”. Sevärd och framförallt förklaras demografiska förhållanden i Sverige och Afrika.
  Just detta med hur Socialisterna (socialister 8 partier (från V,S,MP =Radikala – L,C =Radikalt Liberala, KD,M,SD =Konservativa) i riksdagen kör med denna retorik som HJ förklarar här.) i riksdagen ägnar sig åt att förklara Sveriges problem kommer fram tycker jag.

  https://www.youtube.com/watch?v=CaTyzQgb6NU&feature=emb_logo

 • Om inte svenska folket vaknar upp inför invandringens negativa påverkan av Sverige så kommer vi alla att med tiden bo i ett land där islamism och sharialagar ihop med klanvälde styr och jag tror faktiskt inte att majoriteten av landets befolkning inte skulle uppskatta detta.
  Vi måste organiserat resa oss mot denna vansinniga politik om vi inte önskar begå nationellt och kulturellt självmord!

  • Moment 22:
   “I dagligt tal används uttrycket ofta om dödlägen eller paradoxer inom bland annat byråkrati – exempel: “För att få ett jobb, då måste du ha erfarenhet. Men för att få erfarenhet, då måste du ha ett jobb”, eller “för att hitta mina glasögon, behöver jag mina glasögon”.”
   (Wikipedia)

   Om vi inte ifrågasätter massinvandringen tillåter vi korrupta makthavares agenda att bryta sönder vår kultur, vårt land, vårt länge fredade samhälle.

   Om vi ifrågasätter massinvandringen riskerar vi kanske snart att interneras:
   http://www.2000tv.se/media/?id=46
   (Föreläsning: Förbud mot att kritisera invandring och EU på gång?)

   Och i Sverige är den före detta SÄPO-chefen / före detta Migrationsverks-chefen Anders Danielsson i full gång med att röra om i sin kokande LAG-SOPPA:
   https://newsvoice.se/2020/01/typfall-5-alternativa-medier-sekretess/
   (Typfall 5 – Alternativa medier kan tystas inför valet 2022 – Åtgärderna sekretessbelagda)

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *