Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Professor Thomas förenar skolmedicin med naturlig läkning av cancer

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 21 februari 2020
- Torbjörn Sassersson red.
Professor Robert Thomas. Pressfoto
Professor Robert Thomas.

FÖREDRAG. Professor Robert Thomas är ett unik undantag bland skolmedicinare. Han har ett brinnande intresse för att ta reda på hur vår livsstil på ett naturligt sätt kan bidra till att göra en cancersjuk person frisk. Nu kommer Robert Thomas till Stockholm den 11 mars för att föreläsa.

Vi i Sverige möter sällan en läkare som överhuvudtaget är intresserad eller än mindre vet något om naturlig läkning för cancersjuka. I England finns det en statlig forskningsavdelning som studerar just livsstilens betydelse för tillfrisknandet. Avdelningen leds av professor Robert Thomas.

Det som är speciellt för professor Thomas är mat, kosttillskott och motion vid cancer. Många har en föreställning om att en cancer sjuk person inte bör anstränga sig för att istället spara krafterna till att bekämpa sjukdomen. “Inget kunde vara mera fel”, säger professor Thomas. Den som är under behandling för tex cancer skall röra på sig minst tre gånger i veckan en halvtimme så pass mycket att man blir svettig. Givetvis skall man beakta i vilket skick personen är. Är man i sämre skick så orkar man kanske inte en hel halvtimme, men att röra på sig är viktigt om man inte är sängliggande.

Studie

I Sverige är professor Thomas kanske mest känd för Pomi-T-studien. Thomas forskarlag genomförde en randomiserad, placebokontrollerad studie på en blandning av naturliga polyfenolrika växter. Studien kontrollerade PSA-värdet utveckling på en grupp på 200 män. Under de sex månader som studien varade kunde man konstatera en signifikant skillnad på PSA-värdet utveckling i testgruppen jämfört med placebogruppen. I Pomi-T-gruppen stannade, eller minskade, PSA-värdet hos hela 46% av de män som ingick i studien.

Studien tittade närmare på PSA-värdet som är en markör för prostatacancer, men man mätte även tumörernas storlek med MR kamera, och ingen som hade stabila eller minskade PSA-värden visade växande tumörstorlek. Studien har väckt stor uppmärksamhet världen över. Den finns att läsa i vetenskapsjournalen Nature.

Den här typen av vetenskapliga studier är ovanliga på sådant som klassas som kosttillskott. Dels för att studierna i regel kostar mycket, men framför allt för att produkterna går inte att patentera så det ekonomiska incitamentet är alls densamma som för läkemedel som överprisas kraftigt under tiden som patenten är i kraft.

Professor Thomas kommer till Stockholm

Professor Thomas är mycket intresserad av alla vetenskapliga studier som berör naturlig hälsa och cancer. Han har samlat resultaten från de mest intressant av dessa till sin bok ”Keep Healthy after Cancer”. Hans föreläsning om livsstilsråd för cancerdrabbade i Stockholm den 11 mars 2020 är en sammanfattning av forskningen som presenteras i boken. Föreläsningen som arrangeras av TV Hälsa är gratis och den tolkas även till svenska. Ingen föranmälan krävs eller kan genomföras.

Text: Maritta Nyström


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq