Karin Larsson, sjuksköterska: “Psykiatrins ECT-behandling är tortyr”

publicerad 5 februari 2020
- av NewsVoice
Psykiatri och ETC-behandling - Foto: Psykiatrin förstör människor med elchocker, film

Karin Larsson, legitimerad sjuksköterska, med över femtio års erfarenhet inom sjukvården, uttalar sig rakt och modigt angående psykiatrins elchocksbehandlingar (ECT). De bryter mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter!

Psykiatrins elchocksbehandling (även kallad ECT, ECT-behandling, elbehandling, elchocker, elektrokonvulsiv behandling) är alla namn på en kontroversiell metod att med elchocker framkalla epileptiska anfall hos patienten. Resten av sjukvården förebygger, förhindrar och vårdar epilepsi pga skaderisken.

Sverige är värst i världen

De flesta känner inte till att psykiatrin i Sverige använder elchocker mer än någonsin - ca 50 000 st om året till bla. barn, gravida, äldre och under tvång. Det gör oss till bland de värsta i världen. Detta i ett land som alltid framställt sig som ett föredöme och kämpe för de mänskliga rättigheterna.

Psykiatrin har bedrägligt bytt namn på metoden och förskönat den. Det ser betydligt bättre ut nuförtiden och inte alls som i scenerna i filmen "Gökboet". Observera att själva elchocken, som drabbar den känsliga tankeverksamheten är dock densamma! Många vittnar om svåra skador och förstörda liv. Patientförsäkringen, LÖF, har i flera fall betalt ut skadestånd.

FN, WHO & UNICEF

Att ge elchocker till barn och under tvång bryter mot direktiv från FN, WHO och UNICEF. Psykiatrin i Sverige ökar nu antalet elchocker till barn via BUP enligt amerikansk modell.

"Påtvingad behandling – som innefattar medicinering och elchocksbehandling under tvång, såväl som intagning på sluten avdelning och segregation - skall inte längre användas.” - Förenta Nationernas överkommissionär för mänskliga rättigheter: Mr Zeid Ra’as Al Hussein

"Det finns inga indikationer för användningen av ECT på minderåriga, och därmed bör detta förbjudas genom lagstiftning." - WHO, World Health Organization

"Att ge elchocksbehandlingar till ett barn i stället för lämplig eller behövlig vård eller tillsyn på grund av begränsade budgetar och drastisk underbemanning är oacceptabelt." - UNICEF

"Hej, onekligen ett allvarligt problem. Sverige borde inte agera i strid med WHO. Jag har ofta hänvisat till WHO i mina motioner. Jag lämnar riksdagen efter detta val så jag kan tyvärr inte motionera i frågan. Men jag kan försöka övertyga andra att motionera." - Svensk Riksdagsledamot

Vad säger APA, Amerikanska Psykiatriska föreningen?

"Att ha tillgång till en snabb och effektiv behandling, såsom ECT, är speciellt meningsfullt när det kommer till barn och ungdom."

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen vet inte ens hur många elchocksbehandlingar som ges per år i Sverige pga bristande inrapportering från landstingen. De elchocker som ges av sjuksköterskor finns inte heller med i statistiken. Det finns andra länder som inte använder ECT, eller gör det mycket lite.

Det biverkningsregister som finns, bygger på psykiatriska bedömningar och åsikter. Det som krävs är en långsiktig undersökning av elchockernas verkningar av en oberoende icke-psykiatrisk kommission.

Bedrägliga resultat

Elchockerna kan göra patienten bedövad, avstängd, glömsk och även euforisk - detta kan kännas som en tillfällig "förbättring", vilket psykiatrin utnyttjar och kallar elchocksbehandlingen för en hjärnstimulerande mirakelmetod som startar om hjärnan. När chocken sedan släpper kommer problemen tillbaka - då sätter psykiatrin in underhålls-ECT.

Psykiatrins miljarder

Psykiatrins miljarder skall satsas på alternativa behandlingar. Då kan bla. kärleksfulla, naturnära, näringsrika och lugna vilohem byggas upp, för att hjälpa de som mår dåligt.

  • Finns det fler läkare och sjuksköterskor som vågar uttala sig mot psykiatrins elchocksbehandlingar?
  • När skall politikerna vakna?

Text: Peter Larsson, skribent, debattör och engagerad medmänniska - vars egen farbror förstördes av psykiatrins elchocker - vilket startade ett livslångt engagemang för att förbjuda psykiatrins elchocksbehandlingar.

Relaterat