Sandström: Psykisk ohälsa som politik – Att sopa samhällsproblem under mattan

publicerad 11 februari 2020
- Torsten Sandström
Mask, psykisk hälsa. Foto: Gerd Altmann. Licens: Pixabay.com

DEBATT. Svenska politiker talar ständigt om en ökande psykisk ohälsa i samhället. Då avses inte allvarligare själsliga rubbningar. Utan mer lindriga åkommor. Vanligtvis menar man olika mentala beteendestörningar (tex ADHD) eller det som brukar kallast ångest.

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet. | Foto ovan: Gerd Altmann. Licens: Pixabay.com

Så här beskrivs ”ångest” enligt den officiella terminologin Svenska MeSH:

”Känslor som oro, ängslan och överhängande faror, dock inte funktionshindra(n)de som vid ångeststörningar.”

Enligt Wikipedia är:

”Ångest …en helt normal reaktion och de allra flesta upplever ångest då och då.”

Till bilden av de själsliga åkommor jag nu skriver om är att de vanligtvis är övergående.

En självklar fråga är varför ohälsa av detta slag ökar. Det finns antagligen flera svar. Ett är att det nutida samhället är mer komplext och ansträngande än äldre sociala system, vad gäller arbete, skola, boende och familjerelationer. Ett annat svar är att ökningen sammanhänger med ett vidgat fokus på själsliga problem från politiker, läkare och enskilda individer. Om det är sant beror ökad ohälsa på en stegrad frekvens av anmälningar/diagnostisering.

Paradoxalt nog har i så fall kanske en ökning i sjukdomsfrekvensen inte skett. Enbart antalet mätningar har ökat och fler har svarat ”jag mår inte bra”. Att Sverige ligger i toppen bland västvärldens industristater på antalet rapporterade själsliga åkommor skulle på så vis få en förklaring. Slutligen finns det även andra tänkbara skäl, som jag nu förbigår, såsom tex ökad användning av olika droger och andra kemiska substanser inom- och utomhus.

Det förefaller rimligt att anta att den ökade ohälsa som svenska politiker och medier basunerar ut beror på en kombination av dessa förklaringar. Av enkelt förståeliga skäl sysselsätter sig nästan aldrig landets politiker med en diskussion om deras egna ansvar för det ökande ohälsa som rapporteras. Såvitt jag förstår finns det olika skäl till politikernas passivitet. Låt mig nämna två: en okunskap om politikens verkningar respektive en avsikt att dölja dess effekter. Båda förklaringarna är förstås allvarliga, men på skilda vis. Låt mig förklara.

1. Okunskap om politikens verkningar

Jag tror faktisk att flertalet politiker är så naiva att de inte inser att de medverkar till en samhällskris rörande bostäder, vård, skola, försvar, kriminalitet, byråkrati osv. De inser med andra ord inte att en avsevärd del av den ångest som rapporteras i samhället är orsakad av dem själva. De försvarar sig nog med att de varje dag talar om att dessa politiska problem ska fixas. I varje valrörelse dyker nämligen samma sakfrågor upp årtionde efter årtionde och löften utfärdas utan att något viktigt sedan händer.

Dessutom medverkar politikerna tillsammans med de etablerade medierna till ohälsan genom exempelvis en hänsynslös ångestskapande klimatdebatt, i vilken världens undergång står för dörren. Alltså en medveten skrämselpropaganda, som ytterst ska fånga röster i kommande val och medierna spär på genom otaliga reportage om människors identitet och hälsa. Ingen försöker få människor att ta det lugnt och i stället jobba mot samhällets påtagliga brister.

Till bilden av oförståelse hör slutligen en växande klasskillnad mellan politiker och vanligt folk. Olikheter rörande bostäder, skolor, löner, arbetsvillkor etc gör att makthavarna lever i elitens – inte problemens – Sverige. Inom den politiska klassen är hälsoproblemen färre.

2. Avsikt att dölja politikens effekter

Jag menar att talet om ökad ohälsa måste vara en metod som politikerna använder för att sopa samhällsproblem under mattan. Det kan låta hemskt. Men man hör nämligen sällan landet politiker erkänna de skriande brister som samhället uppvisar och som de själva faktiskt främst svarar för.

Ifall de medgett sin oförmåga riskerar de nämligen förlora rollen som politiker och den trygga försörjning som de önskar. Därför tillgriper makthavare och medier den motbjudande lösningen att sätta sjukdomsdiagnoser på naturliga symptom hos vanligt folk för en eskalerande samhällsoro och tristess.

Någon säger kanske att jag tar i då jag påstår att ohälsan är avsiktligt skapad av samhällets etablissemang, men sociala missförhållanden sägs ofta vara en orsak till reaktioner av ångest och liknande. Ifall det är sant att ohälsan faktiskt ökar i vårt land så borde landets makthavare genast inleda en diskussion om vad som är orsaken till diagnoshysterin. Men den debatten ser vi inte. I stället hör vi enbart beklagande över en ökad frekvens av läkarbesök och utskrivna piller.

Därför menar jag att valet att sjukdomsförklara en ökad del av befolkningen är en del av en tyst samhällsstrategi. Den leds främst av S-partiet, men flertalet övriga politiker i Sverige stämmer faktiskt in i ohälsans klagosång. Strategin har dessvärre sin grund i en annan typiskt svensk kanon: hyllandet av individens frihet från eget ansvar.

Att tala om att en enskild som känner oro ska besinna eller skärpa sig är numera tabu. Enligt den officiella ideologin är nämligen individen endast en viljelös fjäder som flyter hit och dit på ett oroligt samhällshav. I stället är det sociala strukturer som styr individen. Därför hörs inte längre utrop i stil med ”skärpning” eller ”ta dig samman”. Och av samma anledning smeks ungdomar, som ställer till bråk i skolan eller genomför brott, ständigt medhårs. De sägs vara offer för trista samhällskrafter.

Resultatet blir alltså att svenska politiker slår knut på sig. Strukturtänket och ansvarslöshetens credo innebär de facto ett medgivande av att den själsliga ohälsan har sin grund i det (bristfulla) samhällsbygge som politikerna genomfört. Samtidigt förnekar de själva ansvar för det sjuka samhälle som skapats. Politikernas samtalsposition blir med andra ord ohållbar. Följaktligen måste de förtiga sitt eget ansvar för den ohälsa som rapporteras. Dystert nog.

Text: Torsten Sandström


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Me go. Gammal utövare och när det begav sig möte jag bland annat Wallner, Äpplet osv. Fick man fem bollar per set var man bra. Dom var oerhört bollsnåla.

  • Oj! Dessa fantastiska bollkonstnärer.

   Ett barndomsminne: Världseliten spelade i Karlskrona när jag var barn och nyligen hade börjat med denna fantastiska sport. Vad lycklig jag var!

   Bordtennis är en i allra högsta social sport. Och en mycket vänlig sport. Oskrivna världsvida regler gör att vi alltid ber om ursäkt när vi fått en tur-boll. Vi tar alltid i hand efter avslutad match och berömmer ofta varandras insats.

   Det är en stor glädje i livet för mig och så många andra. På tävlingar lär vi känna nya människor.

   Denna i stort sett skadefria och mycket billiga och enkla sport att utöva är ett utmärkt sätt att undgå depression och psykisk ohälsa.

   Det är en mycket rolig sysselsättning som utvecklar hjärnan i unga år och jag tror även under hela livet.

   Vi ska leka mycket, mycket mer för att må bra och leva vänskapligt med varandra.

   • Absolut, alltid ursäkta kantbollar, jag mins. Det är också nervernas sport. På helspänn samtidigt iskall. Minsta lilla du är i obalans, missar enkla saker och “blame your self” startar den onda cirkeln och du losar mot en nybörjare. Tittat på toppsoelarnas ansikten, inte en känsla utycks under spelets gång.

    • Ja, tävlingsmomentet är ytterligare en utvecklande del för samspelet psyke-kropp.

     Vi får lära oss att behärska vår nervositet, optimera vår koncentration och att hitta strategier.

     Neurologi-forskare säger att bordtennis är enormt positivt för hjärnas utveckling: motorik, koordination, reaktion, logiskt-strategiskt tänkande…

     Väl utvecklad motorik lägger grunden för logisk och matematisk färdighet.

     Skolan är fruktansvärd. Elever ska inte sitta hela dagarna. Vi skulle ha små skolor med tama djur, odlingar, bärbuskar, fruktträd, fantastisk natur.

     Ständigt skulle barnen bygga upp konstruktioner de tänkt ut som kommer till nytta.

     Jättemycket lek.

     Teorin behöver bara vara till för att lösa teoretiska problem.

     Allt frivilligt! Det ska vara en längtan och stor glädje att gå till skolan!

     Vad förstörarna plågar våra barn med sina onda system!

     Barnen skulle kunna vara fria från psykiska besvär, medicineringar, tappad livsvilja.

     Vi ska ändra på detta!

 • Så sant: ”Ingen försöker få människor att ta det lugnt och i stället jobba mot samhällets påtagliga brister”. Orsaken är väl den att politiker och makthavare inte vill att folk engagerar sig utan görs utmattade/ångestfyllda och försvagade för att förhindra ett aktivt deltagande i samhällslivet.

  Skapande av orkeslösa människor innebär att samhället kan intervenera i vars och ens liv på ett otal sätt.
  Tänkande och agerande har specialiserats, dvs slugt omfördelats till vissa grupper som ska göra jobbet för oss. Vi riskerar att få olika brunmålningar när vi försöker ta tillbaka makten. Den breda allmänheten har sällan någon direkt nytta av tankekraft ”outsourcats” till politiker och forskare m fl andra. Tvärtom så leder denna inte sällan till än mer utsugning av den egna kompetensen och inte minst ekonomin. Allmänheten har ålagts uppdraget att ständigt jaga pengar, lycka, hälsa och kärlek. Olika aktörer lever på att skapa mindervärdeskomplex och ohälsa av olika slag hos oss. Hur skulle samhällsekonomin se ut om folk blev kompetenta och friska(re)? Hur många arbetstillfällen skulle inte förloras?

  • Varför vara så försiktig och tillbakadragen med budskapet Birgitta? Det är enbart inför en livepublik man tjänar på att lira med underskruv.

   • Underskruv är en term från bordtennis, som är en sport jag älskar och aktivt utövar.

    Jag skulle gärna vilja länka till en site på Youtube, men jag vill inte riskera att återigen bli censurerad här på Newsvoice för mina “utsvävningar” från ämnet…, så jag jag nämner bara ett namn:
    “Defensivspelaren Joo Sae-Hyuk blev för svår för Sverige-ettan”

    Precis som denne så skicklige sydkorean gör sig gällande vid bordtennisbordet, tycker jag att Birgitta med all tydlighet framför sitt budskap.

    Mycket viktiga ord, Birgitta!

    • Vad jag avsåg med kommentaren: Birgitta sticker ut med remarkabelt vackert och träffsäkert skriftspråk. Misstänkte att hon “kan så mycket mer” och blev nyfiken och ville provocera signaturen för att se om jag var rätt ute.

     Förstår man, så förstår man utmaningen.

 • Svaret på allt detta finns att finna i bl.a. Webster #1:a definition på Soul (själ). Alltså en enhet utan tid eller massa, som ju då kan “vandra” mellan olika universa som passar eller blir lurad till.
  En mycket tung faktor är vad ondskefullt man själv gjort i tidigare liv. Energipraktiker kan se detta dagligen hos clienter. T.ex insikt om att ha skadat många kanske för tusen år sedan, hur fixar man det med kemi idag?

 • Jag vänder mig emot detta med att “vad orsakar mental ohälsa”? Eller vad orsakade min hjärtinfarkt?
  Idag om man ska tro alla som har erfarenhet av mental ohälsa eller som känner någon i sin närhet som har denna åkomma att det var uppväxten, arv i släkter, dålig föda med mycket socker osv.
  Till syvende och sist är det hos individen själv som avgör hur man reagera på alla hot och smittoämnen, visst finns det enligt många här även smittoämnen som undermålig föda. Detta är individuellt hur din hjärna och kropp är beskaffad med erfarenheter och dylikt.

  Jordmånen (Ett mycket gammalt uttryck för hur vi under vår levnad skött om vår kropp (obs:använder inte ordet astralkropp här) när det gäller fysisk, biologisk och själslig näring) är själva grunden för våra hälsa / sjukdomar, där finns svaret. Jag har länge grunnat på detta och har aldrig funnit något enkelt recept på hur vi ska underhålla och sköta om vår jordmån för det är ytterst individuellt och därför en komplicerad procedur.
  För mig har det varit att äta ketogen kost och ta allt ansvar för mig hälsa, vilket betyder att jag inte har varit under någon skolmedicinsk regim på mer än 5 år Och aldrig ätit någon allopatisk medicin i livet (Annat än Naturmedicin). Min jordmån eller min hälsa är på topp för att vara 67 år och sockersjuk sedan 2006.

  Genom ögonanalys ser jag hur min jordmån förändras och hur den behåller sin “hälsa”. Denna livsstil har varit svår att applicera hos folk.
  Det finns inget objektivt diagnoshjälpmedel för att ens förstå en mental sjukdom. Kroppen kan nämligen inte ge ett entydigt svar på vad som är mentalt fel eller skadat. Alla förändringar i vår hjärna eller brister är ytterst individuellt och är starkt knutet till vår jordmån. Det har aldrig gått att genom ögonanalys förklara en depression eller ex. schizofreni. Inte heller en kroppslig sjukdom, bara förändringar i jordmånen och de olika organens betydelse i dessa förändringar. Kroppen är som universum och liksom universum går universum inte att förstå genom några mänskliga analyser.

 • Psykisk ohälsa: kommande inifrån eller på grund av yttre faktorer? En annan ståndpunkt är tesen om medfödd känslighet. Vem lider av psykisk ohälsa, eller lider inte? Skulle säga att det är ytterst subjektivt, naturligtvis.

  Tvivlar inte alls på att de styrande har en medveten agenda att öka på stressen hos de underlydande. Tvärt om, finns det mycket att vinna här, som Torsten berör i artikeln, men vänder mig samtidigt ifrån idén att politikerna bär ansvaret. Lägger man ansvaret för sin psykiska hälsa hos politiker, kommer man garanterat att lida. Däremot finns dock mycket man själv kan göra. Livet är som man upplever det.

 • En f.d. lärare skrev, om minnet håller, på 60-talet, att barnen kom till första klassen i skolan och entusiasmen brann i deras ögon. Efter ett år i skolan hade den elden slocknat.

 • var ifrån kommer uttrycket “psykisk ohälsa”? Från etablissemanget? I så fall är verkligheten den motsatta. “Allt” från etablissemangen bör ses i dess spegelbild, således tvärtom!
  “Psykisk ohälsa” är ett sundhetstecken i så motto, att det är en protest mot alla Den Djupa Statens alla oförnuftiga arrangemang.
  Psykisk ohälsa är ett tecken på att någonting går emot det naturliga!

 • Jag tycker inte alls att din artikel är bra Torsten Sandström. Den är full av felaktigheter. Du väljer ut det som passar din bild och vränger till det till ännu mer för att komma så långt som möjligt ifrån den verkliga sanningen.
  Ingemar Ljungqvist påtalade detta om elektromagnetiska strålningen och jag lägger till amalgam och andra gifter som används i vården, samt i livsmedelsframställningen och att vi matar kreatur med fel föda.
  Man kan inte utesluta detta för att förklara varför så många lider av psykisk ohälsa.

  Du och jag har debatterat förut och du sa att du skulle ta till dig det jag sa om skolmedicinen. Det lyckades du visst inte något vidare med.
  Vi kan börja att tala om alla landets PUB mottagningar som kostar enorma summor av skattemedel till ingen nytta. Det ger arbetstillfällen fast jag tror ändå att det kostar mer än det smakar.

  För det första så är det så många som vill komma dit så det måste utredas först om barnet har tillräckligt med problem för att man ska med sin värdelösa vetenskap se till att barnet fortsätter att ha näringsbrister och sover för lite.

  Så kan vi tala om demensboende. Det går att bota demens. Men den boten kan bara de ovetenskapliga medicinerna ge. Tämligen unga människor spärras in därför att myndigheterna inte vill tillåta att de botas. Det är det värsta en människa kan råka ut för i vårt ”välfärdssamhälle”

  När de amalgamskadade och de som reagerar på elektromagnetisk strålning mådde dåligt blev de skyllda för att vara inbillningssjuka eller psykiskt sjuka eller för foliehattar.

  Lagar har utformats för att göra klagomålsinstanser som HSAN, IVO, JO, PO verkningslösa.
  Moderatpolitiker försöker gång på gång få riksdagen att införa tvångsvaccinering.
  Inte vänstern som ni blånissar skyller allt för.

  Jag tror inte att det är några naiva politiker som ligger bakom det som händer med samhället nu. Det är helt andra krafter. De inriktade sig på vänstern eftersom flertalet av folk röstade fram dem.

  Låt oss diskutera vad geoengineering innebär för människans och naturens hälsa !
  Låt oss diskutera varför de naiva politikerna och media mörklägger detta !
  Men det håller ni tyst om.

  • Maj, jag citerar dig:

   “Vi kan börja att tala om alla landets PUB mottagningar som kostar enorma summor av skattemedel till ingen nytta. Det ger arbetstillfällen fast jag tror ändå att det kostar mer än det smakar.”

   Inte visste jag att det fanns Pubar som kostar enorma skattepengar, är det där som barnen får ett glas öl som Hasse & Tage sjunger i sin klassiska visa??

  • Bra Maj!

   Du skriver:
   “Ingemar Ljungqvist påtalade detta om elektromagnetiska strålningen och jag lägger till amalgam och andra gifter som används i vården, samt i livsmedelsframställningen och att vi matar kreatur med fel föda.”

   Betesdjur matas med en soja-blandning som kallas kraftfoder.

   Sojan kommer från enormt stora odlingsområden i Sydamerika, där regnskog och naturlig ekologi röjts undan för att ge plats.

   Sojan är genmanipulerad för att tåla mycket höga koncentrationer av pesticider, herbicider, fungicider – nervgifter som enligt neurologen David Perlmutter bryter ner hjärnan och nervsystemet med tiden och som han anger vara en av de viktigaste orsakerna till demens, alzheimer och andra neurologiska sjukdomar. Dessa gifter orsakar även cancer.

   Gifterna lagras och koncentreras i de uppfödningsdjur som matas med sådant kraftfoder.

   Köttet från sådana djur innehåller alltså nervgifter.

   Sojan produceras i jättelika monokulturer. Växtgifterna är en förutsättning, eftersom naturens ekologiska skyddsfunktion är satt ur spel.

   Myndigheter tiger. Massmedia ljuger.

  • Okej Maj, jag vill inte försöka ta ifrån dig din tro, som nog är bra för dig. Men jag är glad att jag inte delar den. För då skulle jag varken våga sitta framför datorn, dricka vin eller gå ut med hunden. Det finns hot överallt.

 • Håller helt med Agneta och Jan 🙂 Hälsa = eget ansvar och ingen annans!
  Och det viktigaste av allt, lär era barn och barnbarn detta. Detta viktiga föräldraransvar tas allt mer över av Vårdcentraler, skolan och Socialtjänsten och mammor och pappor tittar bara på?

 • Bra artikel! Tror det här med ökad ångest kan ha många förklaringar. Ångest brukar definieras som obefogad rädsla.

  En en sak som jag tycker är viktig som nämns i artikeln är det egna ansvaret. Att vi själva är ansvariga för våra liv och vår hälsa är jätteviktigt och där behöver vi göra en upprättelse i vårt samhälle. Det gäller så många områden idag. Ingen kan lägga ansvaret på något som rör en själv på någon annan. Inte på politiker eller sjukvården eller något annat. Det har gått så snett där tycker jag och i spåren av det har vi den enorma konsumtionen av antidepressiva som ju inte läker eller botar någonting egentligen. Man måste se på sig själv och hela sin livssituation och ta ansvar för både sina tankar, känslor, vad man äter och vad man gör av sitt liv.

  I spåren av brist på eget ansvar har vi också problemen i skolan. Och varför har förnuftet abdikerat så vi har könsoperationer på barn? Det är så snurrigt Jag menar inte att man ska säga skärp dig här men man kan iaf fråga individen lite mer ingående varför de inte känner sig hemma i sin egen kropp eller sitt kön. Svaret finns inom varje individ och jag tror det räcker långt att man får sätta ord på sin ångest. Förstår man den så blir den mer hanterlig. Det kan kanske ta lite tid och man behöver lita på att det faktiskt är till hjälp, man kanske även behöver lite hjälp att få tillgång till svaren i sitt inre. Vi är alla styrda av övertygelser, attityder och idéer i vårt undermedvetna. Att förstå att man själv kan ta ansvar för hur man mår är inte en belastning utan en lisa, en möjlighet att göra något åt saken. Om alla förstod det skulle mycket vara vunnet.

  Sen är det klimatångesten. Jag tycker det är lite samma sak där. Om alla tog sitt personliga ansvar och själva sökte kunskap och inte bara litade på sk experter eller de stora mediekanalerna så skulle färre känna ångest. Rädda människor är lättare att lura och att styra dit man vill.

 • Jag är nästan säker på att Torsten Sandström utelämnar den viktigaste faktorn. Den utbrändhet, stress och senare depressioner är just de symtombilder som visas upp av de som utsätter sig för artificiella elektromagnetiska fält. Det vill säga nästintill alla svenskar. Jag speciastuderade detta i samband med skolans förfall:
  http://almanova.eu/2019-ars-pisa-rapport/
  Här på Newsvoice har gång efter annan bl.a Mona Nilsson och Kalle Hellberg redovisat detta – och då med stöd från åtskilliga referenser. Lennart Hardell är en viktig sådan – men då rör det sig främst om den ökande cancerincidensen, men långt dessförinnan rör det sig om just de diffusa symtom som du berör.

  • Ingemar, som du ser undantar jag explicit kemiska substanser från min berättelse. Det är möjligt att det även finns andra liknande skäl till ångest. Att det rör sig om de viktigaste faktorerna till ohälsoepidemin tror jag dock inte.

   • Strålning som förändrar hjärnan och nervsystemet att det leder till hjärntumör – bör inte också sådan strålning ha en stor inverkan på känslor…?

    • Savalle, det finns många sorters strålning. Några sorter kan bota tumörer. Men vilken strålning leder egentligen till hjärntumör enligt beprövad vetenskap? Att oprövad vetenskap påstår något räcker inte. Varför inte köpa en bok i kunskapsteori och studera vad som krävs för att ett påstående ska kunna anses sant respektive falskt. Det räcker inte med oklara misstankar eller teorier. Många bevis krävs.

     • Det är du som behöver läsa på!

      – Och nu menar jag inte dina väl-bläddrade böcker i kunskapsteori!

      Och kom inte släpande med VoF:s löjligt slitna mantra “beprövad vetenskap”!

      Beprövad av vem…?

     • Jag håller ned Ingemar. Torsten, man kan nog inte säga att viss strålning “botar” tumörer, det är illusion.

      “Många bevis…” krävs väl inte för någonting, ett bevis är vad som behövs för att “bevisa” .

      Den högsta “nivån” man kan uppnå, eller ge något inom religionen “Science” är “xxxxx”…

      Det är nu frågesport. Ett ord på fem bokstäver, på svenska

     • “Varför inte köpa en bok i kunskapsteori och studera vad som krävs för att ett påstående ska kunna anses sant respektive falskt.”

      -Är det mig du tilltalar?

      Kanske har jag redan en sådan bok!!!

      Stroppig med totalstopp ropar på “pappa” Popper…?

  • Jag ger dig rätt Ingemar. Den elektromagnetiska strålning är en av orsakerna till Utmattningssyndrom, men de finns flera orsaker, ” många bäckar små , ger en stor å.” Därtill hör all den gift vi får i oss, plus givetvis den ständiga regn av alla hemskheter som händer inom och utanför landet som man informeras via Msm. Jag ger också Torsten rätt i sin analys p.g.a. att befolkningen som under decennier fostrats till att ” pappa staten sköter allt” och därmed omyndigförklarad medborgarna, blir naturligt full av rädsla, när de ser verkligheten att “pappa staten” inte alls sköter sig så bra som den lovade.
   Precis som i en familj där barnen drabbas när föräldrarna sluta vara den säkra plankan i livets oroliga hav. Då människan har olika förutsättningar att motstår påfrestningar tar det alltid mycket längre tid innan en generell förändring märks. Därför kan en människa som har en orolig barndom bakom sig och mådde relativ bra börjar fallera när påfrestningar blir för mycket, det gäller för själen som för cellerna.

   • Jag håller inte med dig i resonemanget om staten. De styrande har ju tvingat oss att lita på skolmedicinen. De lyssnade bara på Big Pharma och utvecklade en sjukvård som bara behandlar symtomen. Till en början hade Sverige så god ekonomi att de kunde långtidssjukskriva och förtidspensionera folk. Sen började det kärva ihop sig och då var det Socialdemokraterna som började med åtstramningarna. Det blev regeringsbyte och borgarna stramade åt ännu mer.
    De inbillningssjuka (amalgamskadade) har fått söka alternativ hjälp och blivit motarbetade av staten. De alternativa får inte sjukskriva sina patienter.
    Det kostar att ta eget ansvar för sin hälsa, många har inte råd med det utan får stanna kvar hos skolmedicinen.
    Ni som är för fri företagsamhet tycker att det är socialism när det är kapitalism.

    • Vi har en ytterst ofri företagsamhet. Enorma multinationella företag, som gynnas på alla sätt av statsledningen, kväver undan för undan den fria företagsamheten.

     I ett fritt land skulle vi ha många företag som skulle kunna erbjuda naturliga metoder till hälsa.

 • Vi är några som för flera år sedan satte en etikett på det du beskriver, UNDERSÅTEFIERING! Politikerna vill medvetet göra oss till sina undersåtar. Det stärker deras känsla av överordning och att vara behövda.
  De tror att det är deras uppdrag (och privilegium) att införa nya lagar för att reglera det liv vanligt folk egentligen skulle klara att sköta på egen hand. Deras klåfingrighet med lagar och regler är en del av orsaken till den ångest du beskriver.
  De inser inte att deras viktigaste uppgift är att så mycket som möjligt hålla sig borta från våra liv, men se till att det nödvändiga de fått i upogift att sköta verkligen fungerar.

 • Tack för en ärlig och klargörande artikel!
  I går var det arbetsgivarens alla olämpliga arbetsplatser som orsakade ALLA onda ryggar och nackar. Visst fanns det funktionsnedsättningar i rörelseapparaten som orsakades av ensidiga och olämpliga rörelser, men andra orsaker som olämpliga bidrag, sjukskrivningar, lathet, smarthet var tabu att tala om, när ohälsotalet rakade i höjden.
  I dag är det psykisk ohälsa som är politikers kortvariga räddningsplanka, samt inflationen av alla bokstavsdiagnoser och krisen inom sjukvården, som orsakas av att vi pensionärer inte har vett att dö i tid… Inga faktorer/företeelser i samhället sker i ett vaccum, allt hänger samman och det yttersta ansvaret åligger styrande, oftast ryggradslösa politiker, deras media och indoktrinerade väljare som röstar på dem.

 • Livet tycks vara ett enda stort lotteri utan eget ansvar för utfall. Nitlotterna är förstås mycket fler än vinstlotterna. Om alla insatser utan avdrag åter betalas ut som vinster, blir det en slumpmässig omfördelning utan minsta koppling till prestation. Så är det ännu inte, men allt närmare. Lotterier spelar större roll i sämre fungerande stater – som ett slags säkerhetsventil.

 • Eva-Marie, som du ser talar jag inte om den funktionshindrande ångesten. Håller med dig om att den kan vara svårartad och inte kan botas genom enkla uppmaningar i stil med dem jag nämner. Vi har nog alla mött exempel på detta i våra släkter. Om den funktionshindrande ångesten har har ökat vet jag inte, men antagligen inte så mycket.

  De lägre graderna av ångest har däremot ökat lavinartat. Och där finns säkert närliggande samhällsorsaker. Och en ny syn hos politiker och läkare. Om detta handlar min text.

  • Ja, jag såg efter att jag skrivit att det var de lägre graderna av ångest du menade, inte dom funktionshindrande. ( Ibland reagerar man för snabbt med att kommentera. )

   Det jag reagerade mest på var MeSH ;s och Wikipedias definitioner, där ångest bara betraktas som lite oro som inte påverkar ens liv speciellt mycket.
   Egentligen håller jag med dig här, eftersom man i dag är så pigg på att klassa så mycket som just ångest, fast det egentligen inte är det. Det var det jag menade med att pendeln slagit över åt motsatt håll mot förr, när ångesttillstånd var tabu-belagt och skamfullt.

 • Svenska MeSH som Torsten nämner, och Wikipedia har en ganska ytlig definition av ordet ångest ;
  Att känna sig lite orolig för något tycker inte jag kan definieras direkt som ångest. “Riktig ångest”, om man kan uttrycka det så, är något mycket starkare. Den är också ofta väldigt funktionshindrande i högsta grad !
  Något som motsägs i de där källorna. Att tro att uppmaningen ” Skärp dig ” skulle kunna göra en person med svår ångest frisk är naivt. Då har man förmodligen inte själv behövt uppleva det.

  Psykisk ohälsa fanns också när jag var barn, trots att Sverige såg väldigt annorlunda ut. Jag har en nära anhörig som var svårt drabbad och som vistades en tid på mentalsjukhus i Norrland. På den tiden sågs psykisk ohälsa som något skamligt och skulle hemlighållas. Tror att många led i tysthet då.
  Att man i dag kan prata om psykisk ohälsa är egentligen positivt, då det tar bort skamstämpeln. Nackdelen har blivit att pendeln slagit över åt andra hållet så mycket, att nästan allt hamnar under kategorin ångest.

  Sen kan jag hålla med om att vårt politiska samhällssystem har omdanats så snabbt och brutalt, att det i sig ökar människors oro och ångest ännu mer, då allt blir så förvirrande och motsägelsefullt ; Familjer som splittras, olika kulturer som plötsligt skall samsas om helt motsatta värderingar osv.

 • Herre Jösses Torsten så rätt du träffar i din analys, det är en ren fröjd att läsa dina konklusioner.

  Jag instämmer i allt du skriver och skulle för en gångs skull kunna avstå i från att kommentera med ambitionen att ge ytterligare syn för sägen. Dina två huvudsakliga förklaringar täcker det mesta, möjligen kan man lägga till att om människor på individnivå ser samhällsutvecklingen gå åt fel håll så uppstår frustration som för ganska många framkallar en viss ångest.

  I den situationen har vi alla ett val att göra, endera söker vi vård och behandling för vad vi blivit lärda har skolmedicinska orsaker eller så kanaliserar vi vår ångest på ett mer rationellt och pragmatiskt sätt. Dvs vi blir helt enkelt förbannade och försöker göra något åt sakernas tillstånd.

  Den skolmedicinska uppfattningen betr ångest leder ju undantagslöst till ett pillerberoende som endast den kriminella läkemedelsindustrin tjänar på när de socialmedicinskt utbildade langarna (förlåt läkarna) tar fram sina receptblock.

  Normlösheten i dagens samhälle lämnar fritt spelrum för svensk sjukvård att på uppdrag av politiker, vilka i sin tur är grovt korrumperade av Big Pharmas alla olika lobbygrupper, söka pseudoförklaringar på tillstånd som tidigare inte ens funnits på listan över diagnosticerbara sjukdomar.

  Låt mig ta ett färskt exempel, de apatiska baaarnen som av sina föräldrar släpats in till svensk sjukvård har ju tydligt visat att det är mycket enkelt att manipulera svensk sjukvård och därmed kunna tillskansa sig andra fördelar i en asylprocess.

  Detta exempel sätter fingret på en omhändertagande kultur väl i linje med den av socialister utvecklade doktrinen att samhället alltid vet bättre än individen, och detta kommer då även till uttryck inom den sjuka och korrupta svenska skolmedicinska sjukvården, i synnerhet inom psykiatrin.

  När en del av oss vanliga och kritiskt inställda människor snabbt såg igenom detta fenomen med apatiska baaarn så trädde en kommunistisk sk läkare fram och stigmatiserade med våldsam kraft samtliga de vilka ville syna bluffen, teaterföreställningen kunde ohämmat fortsätta.

  Nu när bluffen är avslöjad så är inte MSM längre så pigga på att rapportera om detta, givetvis för att man ivrigt hejade på stigmatiseringen av de vilka protesterade de apatiska barnen.

  Inte heller leder bluffen till något rättsligt efterspel då de föräldrar vilka tvingat sina barn till detta agerande är asylsökande migranter vilka alltid är straffimmuna under pk-doktrinens skyddande nätverk. Skamligt!!

  Utan att på minsta sätt förringa alla de vilka utvecklat djup ångest och mår dåligt så är dina slutord så sanna som de är sagda.

  “Att tala om att en enskild som känner oro ska besinna eller skärpa sig är numera tabu. Enligt den officiella ideologin är nämligen individen endast en viljelös fjäder som flyter hit och dit på ett oroligt samhällshav. I stället är det sociala strukturer som styr individen. Därför hörs inte längre utrop i stil med ”skärpning” eller ”ta dig samman”.

  Om alla viljelösa fjädrar ansamlas på det oroliga samhällshavets yta och tillsammans flyter i land vid Stockholms ström utanför Riksdagshuset, och lyckas komma förbi den mentalsjuka Klimat-Gretas kriminella beskyddare, så kanske politikerna inser att något måste göras åt de problem du så förtjänstfullt har beskrivit i din artikel. Tack Torsten!!

   • Ja du Torsten jag blir ibland riktigt inspirerad av dina alster, du har en bra blick och en vass penna och det är vi inte bortskämda med, i synnerhet inte från rättsväsendets representanter.

    Med din bakgrund så du ovanlig såtillvida att du torgför vad som är ovanligt i juristkretsar, dvs sanningen.

    Du varierar också dina analyser över ett brett spektrum som gör att vi andra bara har ett val, att hylla din oräddhet som annars präglar så många med juridisk bakgrund.

    Jag utgår på goda grunder att du liksom jag anser oss kunna ta ut svängarna när vi blivit pensionerade. Det blir svårare för pk-eliten att komma åt oss då vi har karriär och annat otyg bakom oss, vi är fria att se och beskriva vår samtid utan otillbörlig hänsyn gentemot pk-narrativet som hela tiden körs ned i allas våra halsar.

    Vi får väl se hur länge inspirationen håller i sig den här gången, jag tänkte att jag skulle lyckas locka fram alla pk-representanter och då i synnerhet Mats Sederholm och Börje Peratt vilka är två som jag gärna skulle vilja göra upp räkningen med.

    Men likt andra pk-dårar så har de nu förstånd nog att inte utmana längre.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *