Schweiziska myndigheten dementerar stopp av 5G

0
Mobile phone cellular tower. Foto (beskuret): Mike Goad. Licens: Pixabay.com
Mobile phone cellular tower. Foto (beskuret): Mike Goad. Licens: Pixabay.com

NOTERAT. Schweiz stoppar inte på obestämd tid all användning av installerade 5G-basstationer och vidare utbyggnad av 5G av hälsoskäl vilket Financial Times skrev den 12 februari 2020. Den schweiziska miljömyndigheten BAFU meddelar att det inte är fråga om ett stopp av utbyggnaden i Schweiz.  Flera kantoner i Schweiz har redan våren 2019 infört regionala moratorium för vidare utbyggnad av 5G i avvaktan på utredningar om hälsorisker.

BAFU är den myndighet som ansvarar för att förse kantonerna med säkerhetsföreskrifter gällande strålning från basstationer för mobiltelefoni medan kantonerna ansvarar för tillsynen av och ger tillstånd för basstationer. Enligt BAFU eller FOEN (Federal Office for the Environment) innehåller brevet som Financial Times hänvisade till i sin artikel den 12 februari ingen rekommendation att stoppa tillstånd för 5G-basstationer. Snarast innehåller brevet uppgifter om hur kantonerna kan gå vidare med tillstånd för 5G tills föreskrifter finns utarbetade för hur kontrollerna av 5G-antennerna från BAFU. Oklarheter finns hur kontrollerna av strålningen från de nya fasstyrda 5G-antennerna ska ske vilket även lett till ett temporärt stopp i Bryssel våren 2019.

Staden Kriens i kantonen Luzern har meddelat att man inte beviljar fler basstationer för 5G förrän BAFU har lämnat föreskrifter om hur kontrollen av de nya 5G-antennerna ska genomföras av de lokala myndigheterna. Här är brevet (på tyska).

Över 260 vetenskapsmän och läkare har i en gemensam skrivelse, 5G Appeal, begärt moratorium för 5G pga den massiva ökningen av mikrovågsstrålning som redan bevisats vara skadlig för människors hälsa och miljön varför de befarar allvarliga potentiella konsekvenser.

5G innebär att människor och djur exponeras för mer koncentrerad strålning i korta pulser. Det är gällande kontroll av efterlevnad av regelverk med den nya tekniken som osäkerhet råder, även i Bryssel som bromsade 5G under våren 2019.

Den schweiziska läkarföreningen har förespråkat stor försiktighet gällande 5G då det finns obesvarade frågor gällande teknikens potentiella påverkan på det centrala nervsystemet och även risk för cancer.

Fem olika medborgarinitiativ har startats för att hålla folkomröstning kopplat till 5G i Schweiz. Två har redan börjat samla ihop de 100,000 underskrifter som behövs för att hålla folkomröstning. En av dessa avser att telekombolagens ska hållas ansvariga för kroppsskada pga strålning från mobilbasstationer såvida telekombolagen inte kan bevisa motsatsen. Den andra begär strikta gränsvärden för strålning från basstationer och att lokalbefolkningen ska ha vetorätt gällande alla nya basstationer i deras område.

Text: Mona Nilsson | Källa: Finacial Times

Relaterat

  • Staden Kriens i kantonen Luzern beviljar inte fler 5G-basstationer. Läs mer (tyska)

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten