Journalister avvisade från Världscancerdagen trots pressackreditering

publicerad 4 februari 2020
- av NewsVoice
Ingemar Ljungqvist, 4 feb 2020, Stockholm. Foto: NewsVoice.se

Tanken var att två journalister skulle göra ett intressant reportage om cancervården under Världscancerdagen 2020 idag, men istället blev det en studie i hur illa journalister allt oftare behandlas i dagens Sverige.

Ingemar Ljungqvist från hälsotidningen AlmaNova och Torbjörn Sassersson från NewsVoice var på plats i god tid på Världscancerdagen 2020 den 4 februari på Sheraton Hotel i Stockholm. Pressackreditering hade utlovats mer än en vecka innan eventet. Trots ett godkännande att få ställa frågor och filma var ett antal vakter på Sheraton mycket bestämda över att ingen av de två journalisterna fick besöka konferensen. Dessa fick inte heller filma i foajén i hotellet.

Pressackrediteringarna låg och väntade en trappa upp i konferenslokalen, men vakterna stoppade journalisterna redan i entrén. Ljungqvist hade till och med som enda media fått tillstånd att ställa några frågor till socialminister Lena Hallengren som kom till konferensen. Alla försök att få komma in på Världscancerdagen och alla försök att nå Lena Hallengren stoppades. En vakt säger att Hallengren förmodligen lämnade Sheraton och gick tillbaka i en kulvert till sin arbetsplats på Socialdepartementet på Fredsgatan 8, cirka 150 meter från Sheraton.

"Tisdagen den 4 februari äger Världscancerdagen rum. Det uppmärksammas med en konferens på Sheraton Hotel i Stockholm. Socialminister Lena Hallengren deltar i ett panelsamtal om den nationella cancerstrategin, som fyller tio år i år." - Regeringen

Annat var det för två år sedan, 2018. Då kunde Ingemar Ljungqvist arbeta normalt och ställa frågor till ansvariga inom Regeringen.

Foto: Newsvoice.se
Sheratonvakt beordrar NewsVoice med orden: "Stoppa undan kameran!" den 4 feb 2020. Ytterligare 3-4 personer/väktare försökte kontrollera eller hålla Ljungkvist under uppsikt. Foto: Newsvoice.se

Världscancerdagen och Närverket mot Cancer sponsras av läkemedelsbolag

Kritiker till Ingemar Ljungqvist menar att han "stör", men en annan förklaring är att Ljungqvist helt enkelt ställer "fel frågor" som inte är industrianpassade och därför störande. Ljungqvist säger att det inte är så konstigt eftersom arrangören Närverket mot Cancer har i princip alla de största läkemedelsbolagen som sponsorer. Här finns: Pfizer, Lilly, Novartis, Amgen, Bayer, Abbvie, AstraZeneca, Merck, Takeda och Roche mfl.

Ljungqvist lyfter i intervjun fram flera kända läkare som borde ha deltagit under konferensen eftersom de alla funnit fungerande vårdmetoder för cancer enligt vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet. Frågan är om de någonsin får tillträde till Världscancerdagen så länge som läkemedelsindustrin styr svensk cancervård genom sin finansiella påverkan. Dessa personer är Susanne Johansson, dr Lennart Hardell, dr Sven-Erik Nordin, dr Erik Enby och professor Cecilia Söderberg Naucler (KI).

Text: NewsVoice (uppdaterad kl 22:27)

Relaterat

Dr. Ingemar Ljungqvist TALKS ON TOXICITY 4 | Dr Saxena Clinic