Journalister avvisade från Världscancerdagen trots pressackreditering

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 februari 2020
- NewsVoice redaktion
Ingemar Ljungqvist, 4 feb 2020, Stockholm. Foto: NewsVoice.se

Tanken var att två journalister skulle göra ett intressant reportage om cancervården under Världscancerdagen 2020 idag, men istället blev det en studie i hur illa journalister allt oftare behandlas i dagens Sverige.

Ingemar Ljungqvist från hälsotidningen AlmaNova och Torbjörn Sassersson från NewsVoice var på plats i god tid på Världscancerdagen 2020 den 4 februari på Sheraton Hotel i Stockholm. Pressackreditering hade utlovats mer än en vecka innan eventet. Trots ett godkännande att få ställa frågor och filma var ett antal vakter på Sheraton mycket bestämda över att ingen av de två journalisterna fick besöka konferensen. Dessa fick inte heller filma i foajén i hotellet.

Pressackrediteringarna låg och väntade en trappa upp i konferenslokalen, men vakterna stoppade journalisterna redan i entrén. Ljungqvist hade till och med som enda media fått tillstånd att ställa några frågor till socialminister Lena Hallengren som kom till konferensen. Alla försök att få komma in på Världscancerdagen och alla försök att nå Lena Hallengren stoppades. En vakt säger att Hallengren förmodligen lämnade Sheraton och gick tillbaka i en kulvert till sin arbetsplats på Socialdepartementet på Fredsgatan 8, cirka 150 meter från Sheraton.

“Tisdagen den 4 februari äger Världscancerdagen rum. Det uppmärksammas med en konferens på Sheraton Hotel i Stockholm. Socialminister Lena Hallengren deltar i ett panelsamtal om den nationella cancerstrategin, som fyller tio år i år.” – Regeringen

Annat var det för två år sedan, 2018. Då kunde Ingemar Ljungqvist arbeta normalt och ställa frågor till ansvariga inom Regeringen.

ArcanumSkolan 2024
Foto: Newsvoice.se
Sheratonvakt beordrar NewsVoice med orden: “Stoppa undan kameran!” den 4 feb 2020. Ytterligare 3-4 personer/väktare försökte kontrollera eller hålla Ljungkvist under uppsikt. Foto: Newsvoice.se

Världscancerdagen och Närverket mot Cancer sponsras av läkemedelsbolag

Kritiker till Ingemar Ljungqvist menar att han “stör”, men en annan förklaring är att Ljungqvist helt enkelt ställer “fel frågor” som inte är industrianpassade och därför störande. Ljungqvist säger att det inte är så konstigt eftersom arrangören Närverket mot Cancer har i princip alla de största läkemedelsbolagen som sponsorer. Här finns: Pfizer, Lilly, Novartis, Amgen, Bayer, Abbvie, AstraZeneca, Merck, Takeda och Roche mfl.

Ljungqvist lyfter i intervjun fram flera kända läkare som borde ha deltagit under konferensen eftersom de alla funnit fungerande vårdmetoder för cancer enligt vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet. Frågan är om de någonsin får tillträde till Världscancerdagen så länge som läkemedelsindustrin styr svensk cancervård genom sin finansiella påverkan. Dessa personer är Susanne Johansson, dr Lennart Hardell, dr Sven-Erik Nordin, dr Erik Enby och professor Cecilia Söderberg Naucler (KI).

Text: NewsVoice (uppdaterad kl 22:27)

Relaterat

Dr. Ingemar Ljungqvist TALKS ON TOXICITY 4 | Dr Saxena Clinic

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • På förekommen anledning, som man brukar säga. Vill göra klart för alla kommentatorer att jag inte är släkt med Socialministern. Hon har släpat namnet i smutsen med sitt agerande.

 • Lena Hallengren är förmodligen inte gjord uppmärksam på att metoder för att lösa CANCER GÅTAN fördröjes ytterligare på grund av socialisternas sanslösa agerande?

 • Ur artikeln:

  “Ljungqvist hade till och med som enda media fått tillstånd att ställa några frågor till socialminister Lena Hallengren som kom till konferensen. Alla försök att få komma in på Världscancerdagen och alla försök att nå Lena Hallengren stoppades. En vakt säger att Hallengren förmodligen lämnade Sheraton och gick tillbaka i en kulvert…”

  – Ledande politiker som vandrar i maktens korridorer i Stockholms undre värld…?

 • Det som nu händer med yttrande och åsiktsfriheten är självklart förödande och ett direkt hot mot alla demokratiska principer i ett moderns samhälle. Nu sker detta ingrepp av landets ledande politiker på ett sätt som gränsar till ex Nordkoreas styre. Löven undertecknade i FN, olagligt som statsminister i en övergångsregering, ett avtal som innehåller NWO agendan om invandringen-folkutbyte samt begränsningar i yttrandefriheten och ren censur. Det innehåller också delar som ska kriminalisera människor som är kritiska till statens sätt att agera och inte minst kritik om invandrare och allt detta medför.
  1000 anmälningar inkom till JO för Lövens agerande men ingen åtgärd skedde.
  Detta ger vid hand att hela statsapparaten och rättsväsendet agerar fullt ut enligt detta avtal. Men som strider mot vår egen grundlag och ett antal konventioner med bl a de grundläggande mänskliga rättigheterna. Den som påstår Sverige är en demokrati baserat på val och att makten utgår ifrån folket, lider av omfattande intelligens problem. Det är helt andra makter som styr i landet med hjälp av korrupta politiker, som skap sig rättslig immunitet och kan genomföra vilka lagvidriga beslut som helst åt denna makt.
  Detta kan ske beroende på att folk i allmänhet är korkade, passiva och inte minst fega som låter allt detta ske. Just nu är det flera aktioner samtidigt som denna makt genomför och det är helt obegripligt att folk inte ser sambandet och inser konsekvenserna.

 • Alla med lite ålder minns bilderna från evakueringen av Saigon, där folk flydde till amerikanska hangarfartyg för att undkomma kommunisterna, när USA gett upp kriget i Vietnam.
  Kommer det att finnas hangarfartyg från främmande makt, EU? utanför Stockholm, när den svenska samhällskollapsen är ett faktum och de politiker och tjänstemän som fabricerat den inte vågar vara kvar?

 • Man bör kalla saker vid deras rätta namn.

  Det finns inget “socialistiskt” med den extremt marknadsliberala EU-vurmande kanslihushögerns politikeradel i Socialdemokraterna.

  Med de höjda arvoden, samt den allt mer platta låga skatt som de betalar, så tillhör de alla överklassen, inte arbetarklassen.

  • Du förstår inte grundläggande principer Martin. Blanda inte in gammal retorik som “arbetarklass” och klasser hit och vad de tillhör dit. Du verkar alltid vara den ultimata förnekaren. Det är tröttsamt att se att vilseförda inte fattar vad socialism är och hur en viss krets skapat det för att lura och pungslå vanligt folk.

 • Denna film som visar hur en journalist som blivit inbjuden stoppas redan innanför dörrarna, innan kongressalen, med en inbjudan klar liggande på ett bord i anslutning därtill, hur ska man göra för att det ska komma på “skärm” så svenska folket kan se och vakna! Kanske en storbildsskärm tillsammans med en fotbollsmatch, eller något annat evenemang, någonstans kan man ju börja…detta är en tanke…för det måste komma fram till den stora sovande allmänheten, att yttrandefriheten är i stor fara! Att det förekommer så mycket “fult rackarspel bakom våra ryggar”, har inte den stora massan en aning om. Tack till Dig Ingemar Ljungqvist, som kunde behålla en mycket fin fasad i Ditt uppträdande. Snyggt jobbat både kameraman och Du.

 • En ganska färsk socialminister korrumperas fort pga den klass hon redan tillhör, socialistadeln det socialdemokratiska nätverket till makten och härligheten att tillhöra denna. Många sköna miljoner lär det bli när det blir dags att fly landet. Denna nya politikeradel är en skam för Sverige och dess folk.

 • I Riksrevisionens rapport: Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande? (RiR 2016:9) framförs skarp kritik mot Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Regeringen för dålig kontroll av påverkan från medicin-industrin. Korruption helt enkelt.

  https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2016/sakra-och-effektiva-lakemedel—hur-hanterar-staten-lakemedelsindustrins-inflytande.html

 • Det stinker koruption långa vägar. Att “våra” folkvalda bara vågar uppträda på det här viset!

  Åtminstone lär vi oss att “Världscancerdagen” är en välplanerad samhällsattack avsedd att blålura godtrogna medborgare och värva ytterligare lättköpta politiker för framtida tjänster till gagn för läkemedelsföretag, som jag ser det.

 • Jag tycker att detta visar på en tilltagande polarisation från politikerskrået gentemot den alternativa vården skall stoppas till varje pris.

  När politiker som Hallengren undviker frågor från sådana som tex Ingemar Ljungkvist så är detta enbart ett befängt försök att tysta frågor om sambandet kost och hälsa.

  Alla vet detta och det är ingen idé att försöka påverka politiker, det är bara att börja den länga och mödosamma vägen att via grupptalan väcka åtal mot de anställda inom svensk sjukvård som agerar med samma låga moral som andra knarkhandlare.

  Skillnaden är bara att läkarna till skillnad från gatulangarna använder sina receptblock för att legitimera den globala läkemedelsindustrins alla aktiviteter för att öka sina vinster på cancerförekomsten ibland jordens alla befolkningar.

  Följ pengarna, dvs vilka hade finansierat detta event.

  Självklart är det representanter för läkemedelsindustrin som förbjudit Ingemar Ljungkvist och Torbjörn Sassersson att komma in, trots sina resp press ackrediteringar.

  Det är ju en skandal att ett statsråd (Lena Hallengren) inte vågar stå upp mot dessa satans lobbyister.

  Så talar dessa satans mördare, eller detta är sättet för maktens kreatur att försöka skjuta upp det förlorade slaget de har att utkämpa när svenska väljare vid nästa val med en röst slänger ut dessa korrupta politiker.

 • Vi kan nu betrakta avvecklingen från politiker som samhällsbyggare till politiker som maktspelare. “Våra” s k folkvalda beter sig inte bara som den adel de blivit genom mutorna i efterhand, d v s de fina jobben i den internationella bank- och finanssfären, utan också popstjärnor som måste smita ut bakvägen för att slippa svara på de frågor som medborgare förväntar sig få svar på genom kritiska journalister. När systemet fullständigt havererar inom kort förstår vi att de skamlöst kommer att ta helikoptern från taket (metafor) och strunta i det folk som beredvilligt bidrar till upprätthållandet av illusionsparadigmet – eller lögnsystemet om man så vill.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *