Brittiska regeringen har nedgraderat Covid-19 – Inte en “högrisksmitta” för samhället

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 26 mars 2020
- Torbjörn Sassersson red.
Premiärminister Boris Johnson, 2020. Pressfoto: UK.gov
Premiärminister Boris Johnson, 2020. Pressfoto: UK.gov
Premiärminister Boris Johnson, 2020. Pressfoto: UK.gov

Från och med den 19 mars 2020 anses inte längre Covid-19 vara en infektionssjukdom som innebär stora konsekvenser för Storbritannien. Covid-19 betraktas inte som en “högrisksmitta” och den har låg dödlighet. Massmedia rapporterar inte om denna nya och avgörande bedömning med konsekvenser för samhället och coronapaniken.

Begreppet som den brittiska regeringen använder är “High consequence infectious diseases” förkortat HCID som definieras enligt följande kriterier:

 • Akut infektionssjukdom
 • Har vanligtvis en hög dödlighet
 • Har ingen effektiv profylax eller behandling
 • Är svårt att känna igen och upptäcka snabbt
 • Har förmåga att sprida sig i samhället och inom vården
 • Kräver ett förbättrat individ-, befolknings- och systemsvar för att se till att det hanteras effektivt, effektivt och säkert

I utlåtandet på Gov.uk förklaras bakgrunden till varför Covid-19 först betecknades som en högrisksmitta. Det började med att en HCID-grupp i januari 2020 rekommenderade att Covid-19 skulle betraktas som en HCID. Detta baserades på tillgänglig information under de tidiga stadierna av utbrottet.

Nu när mer är känt om Covid-19 har folkhälsoorganen i Storbritannien åter granskat den mest uppdaterade informationen om smittan. Mer tillgänglig information om mortalitetsnivåer visar att dödligheten är låg totalt sett och genom att det numera även finns en större klinisk kunskap har den rådgivande kommittén för farliga patogener (ACDP) beslutat att Covid-19 inte längre bör klassificeras som en HCID.

Utlåtandet gör samtidigt gällande att det effektiva arbetet för att hantera Covid-19-spridningen och de sjuka i Storbritannien ska fortsätta. Alla vårdanställda uppmanas att fortsätta följa de regler som finns eftersom Covid-19 fortfarande är en influensaepidemi i landet.

Den 12 mars 2020 meddelade den brittiska premiärministern Boris Johnson under en en presskonferens att Covid-19 är en allvarlig pandemi. Den 19 mars kom nedgraderingen av smittans farlighet, men ingen presskonferens hölls. Den 25 mars höll Johnson en ny presskonferens där han åter kraftfullt varnade för Covid-19.

Gov.uk listar på sin hemsida exempel på vad man ser är reella högrisksmittor (HCID) och här nämns bland annat: Ebola, Hantavirus, MERS, Fågelinfluensa och SARS. Svininfluensa (influensavirus typ A, subtyp H1N1) som dödade 284,000 människor i världen är inte listad som en HCID.

Text: Torbjörn Sassersson

Källor

 • Gov.uk: Status of COVID-19 [samma dokument på Web Archive]
 • Wikipedia: 2009 flu pandemic (Experts, including the WHO, have agreed that an estimated 284,500 people were killed by the disease, much higher than the initial death toll)


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Boris Johnson is a right wing sionist, just like Donald Trump. Soros is a left wing sionist. None of Boris or Trump are Jew, but there are still sionists

  Hoppet vi alla sätter till dels Donald Trumps kamp mot the deep state samt till Boris Johnson för brexit drivs av två icke judar som är sionister.
  Globalisternas högkvarter ligger i Israel. Vad spelar det då för roll vem som vinner?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *