Coronaviruset kan smitta 1 miljon svenskar som vanlig influensa normalt gör varje år

publicerad 8 mars 2020
- av Torbjörn Sassersson red.
Michael Zazzio och Torbjörn Sassersson, Skype-intervju 8 mars 2020

Michael Zazzio leg sjuksköterska, forskare inom medicin och audiolog har tittat närmare på spridningen av coronaviruset. Han menar att om smittspridningen fortsätter i samma takt kan coronaviruset (Covid-19) snart ha smittat en miljon svenskar (inklusive milda fall). Smittans dödlighet bör inte underskattas, varnar Zazzio, men han ger även tips på hur du kan klara smittan om du blir sjuk.

Intervjun genomfördes med Skype, den 8 mars 2020 (kl 10-11). Texten uppdateras.

Michael Zazzio säger bla att:

 • Det går inte att stoppa smittspridningen. Det är för sent.
 • Underskatta inte dödligheten med coronavirus. Tidigare varianter på coronavirus som SARS och MERS hade en dödlighet på cirka 8% respektive 30%.
 • Covid-19 är mycket smittsamt och har en dödlighet på mellan 3,4-10%.
 • Covid-19 muterar och en person kan smittas av flera varianter samtidigt, vilket gör den extra farlig.
 • Covid-19 har en inkubationstid på upp till 26-27 dagar.
 • Viruset kan överleva på tex plast i 9 dagar.
 • Antalet insjukna i Italien dubbleras ungefär var tredje dag.
 • En miljon personer (inklusive milda fall) i Sverige kan ha smittats redan i maj 2020 (enligt en dramatisk prognos).
 • Egna testprognoser har hittills visat sig stämma.
 • Andningsskydd har en mycket begränsad effekt.
 • Det säkraste sättet att skydda sig är att isolera sig.
 • Historiska data visar att ungefär 20% av en population aldrig blir sjuka av en influensa. Det beror bla på starka immunförsvar.
 • Ett starkt immunförsvar är prioritet ett. Stärk det.
 • Coronavirus tål inte kolloidalt silver. Kina använder det i stor skala.
 • C-vitamin i hög dos är verksamt mot Covid-19.

Observera att en miljon smittade – bara i Sverige – är normalt för vanlig influensa:

”Den vanliga influensan drabbar varje år cirka 1 miljon människor i Sverige, (10 procent av befolkning) som blir mer eller mindre sjuka. Av dessa dör ungefär 200–1000 personer varje år, vilket utgör storleksordningen 0,1 procent av de som blivit sjuka. Närmare 90 procent av de som dör är över 75 år.” – Holistic (mars 2020)

Sammanställning: Torbjörn Sassersson

Jävsdeklaration: Michael Zazzio är delägare i ett bolag som producerar kolloidalt silver.

Övriga data