Coronaviruset kan smitta 1 miljon svenskar som vanlig influensa normalt gör varje år

publicerad 8 mars 2020
- av Torbjörn Sassersson red.
Michael Zazzio och Torbjörn Sassersson, Skype-intervju 8 mars 2020

Michael Zazzio leg sjuksköterska, forskare inom medicin och audiolog har tittat närmare på spridningen av coronaviruset. Han menar att om smittspridningen fortsätter i samma takt kan coronaviruset (Covid-19) snart ha smittat en miljon svenskar (inklusive milda fall). Smittans dödlighet bör inte underskattas, varnar Zazzio, men han ger även tips på hur du kan klara smittan om du blir sjuk.

Intervjun genomfördes med Skype, den 8 mars 2020 (kl 10-11). Texten uppdateras.

Michael Zazzio säger bla att:

 • Det går inte att stoppa smittspridningen. Det är för sent.
 • Underskatta inte dödligheten med coronavirus. Tidigare varianter på coronavirus som SARS och MERS hade en dödlighet på cirka 8% respektive 30%.
 • Covid-19 är mycket smittsamt och har en dödlighet på mellan 3,4-10%.
 • Covid-19 muterar och en person kan smittas av flera varianter samtidigt, vilket gör den extra farlig.
 • Covid-19 har en inkubationstid på upp till 26-27 dagar.
 • Viruset kan överleva på tex plast i 9 dagar.
 • Antalet insjukna i Italien dubbleras ungefär var tredje dag.
 • En miljon personer (inklusive milda fall) i Sverige kan ha smittats redan i maj 2020 (enligt en dramatisk prognos).
 • Egna testprognoser har hittills visat sig stämma.
 • Andningsskydd har en mycket begränsad effekt.
 • Det säkraste sättet att skydda sig är att isolera sig.
 • Historiska data visar att ungefär 20% av en population aldrig blir sjuka av en influensa. Det beror bla på starka immunförsvar.
 • Ett starkt immunförsvar är prioritet ett. Stärk det.
 • Coronavirus tål inte kolloidalt silver. Kina använder det i stor skala.
 • C-vitamin i hög dos är verksamt mot Covid-19.

Observera att en miljon smittade – bara i Sverige – är normalt för vanlig influensa:

”Den vanliga influensan drabbar varje år cirka 1 miljon människor i Sverige, (10 procent av befolkning) som blir mer eller mindre sjuka. Av dessa dör ungefär 200–1000 personer varje år, vilket utgör storleksordningen 0,1 procent av de som blivit sjuka. Närmare 90 procent av de som dör är över 75 år.” – Holistic (mars 2020)

Sammanställning: Torbjörn Sassersson

Jävsdeklaration: Michael Zazzio är delägare i ett bolag som producerar kolloidalt silver.

Övriga data


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: Coronaviruset
  • Är du medveten om att du drar in elefanten in i rummet när du skriver “… klotet …”? Det är själva elefanten
   som gör att de håller på som de gör med virus, Georgia Guidestones… fake space och allting inom det som “lärs ut” som sanning – elefanten är vad de vill dölja med sitt hittepå för sin perverterade agendas skull. De visar det konstant själva, men i den snäva yttrande- och förståelsekorridoren som härskar i Sverige, så tror folk att de har “vaknat” bara för att de insåg att de var ingen Osama Bin Laden i någon grotta som låg bakom fällningen av tvillingtornen.

   Här visar regissören själv vad som är elefanten i rummet:
   https://drive.google.com/file/d/1q2VfbbnYNZphVWH2lg-ZQM-4R-OpAA8d/view?usp=drivesdk

   De som inte hakat på paradigmskiftet från 2015/2016 kring detta, lever i bakvattnet och är inte med i framkant på vågen, och kommer aldrig att verkligt förstå vad som pågår och varför olika scenarior och skeenden framgent spelas ut framför våra ögon.

 • På den här sidan är det mycket diskussioner om att olika grupper ska tjäna pengar på coronasmittan. Två sådana grupper skulle kunna vara försäljare av Cvitamin och kollodialt silver. Jag tror dock inte att de har tillverkat detta virus.

   • Ja alla kommer att dö. Men inte på samma gång och inte av coronavirus.
    Coronavirus dödar verkligen. Men det dödar mindre än svår influensa. Det är inte själva coronaviruset som är skrämmande. Panik hjälper inte, snarare tvärtom förvärrar panik situationen.
    Det är nödvändigt att följa rimliga försiktighetsåtgärder, skydda äldre människor från kontakt med potentiellt smittade och undvika offentliga evenemang. Det finns många olika åsikter i nätverket om den aktuella pandemin, från panik till kapillär, men faran för kronan beskrivs inte tydligt. Så är det farligt eller inte- och hur?
    Döden från coronavirus hotar inte större delen av befolkningen. Människor under 45-50 år dör praktiskt taget så gott som utan undantag inte viruset. Viruset utgör en verklig fara för personer i åldern 65-70 år- och däröver, samt för patienter som försvagats av allvarliga sjukdomar – patienter med hjärtsvikt, lungsjukdomar, cancerpatienter med kemoterapi etc. Och oavsett hur cyniskt det låter är dödsfall från ett virus inte den största faran för den nuvarande pandemin.

    Mikhail Supotnitsky (berömd rysk militär mikrobiolog, en man med ett kritiskt sinne, uttalade sig ganska skarpt nyligen: ”Det är omöjligt att skapa ett vaccin mot coronavirus, eftersom infektionsprocessen orsakad av det åtföljs av utvecklingen av det så kallade fenomenet av antikroppsberoende infektionsökning. Det vill säga antikroppar ökar den infektiösa processen orsakad av coronavirus.

    Därför varar inkubationsperioden två veckor. Men de kommer att skapa ett visst vaccin, utan tvekan. Stora pengar kommer att avsättas för det. Ju mer panik, desto mer pengar. De giriga små händerna skakade redan och tekniken hade redan utarbetats. Det kommer att finnas ett läkemedel som orsakar produktion av antikroppar i möss. Det kommer att introduceras för volontärer, temperaturen kommer att mätas och de förklaras helt säkra. Om en månad kommer antikroppar att bestämmas och de påstår sig ha skapat världens bästa vaccin”.
    https://lenta.ru/articles/2020/03/12/chtodalshe

    • Det var inte dåligt en militär biolog vet att det inte går att skapa ett vaccin därför att ”Det är omöjligt att skapa ett vaccin mot coronavirus, eftersom infektionsprocessen orsakad av det åtföljs av utvecklingen av det så kallade fenomenet av antikroppsberoende infektionsökning. Det vill säga antikroppar ökar den infektiösa processen orsakad av coronavirus.”
     Det måste ju gälla alla influensavacciner för inte sitter väl han inne med specifika kunskaper om coronavirus, eller?

     Men det är bra, lögnen om virus går att driva hur långt som helst men det finns som tur är ärliga militära biologer, ja jösses.

 • [Kommentaren raderad. Var god använd ditt riktiga namn. Särskild regler gäller för ledningspersoner från föreningen Vetenskap och Folkbildning. Om ni står för folkbildning och vetenskap bör ni även kunna ställa er bakom era påståenden.]

 • Tack för alla kommentarer som kommenterar min lilla kalkyl. Har svårt att hinna (som vanligt) att ge personlig respons eller tänka en vända till, men debatten fick lite näring och ni kan säkert komma sanningen närmare.

 • Finansiella initiativ för Coronaviruset?

  “Washington, DC, June 28, 2017 – The World Bank (International Bank for Reconstruction and Development) today launched specialized bonds aimed at providing financial support to the Pandemic Emergency Financing Facility (PEF), a facility created by the World Bank to channel surge funding to developing countries facing the risk of a pandemic.
  This marks the first time that World Bank bonds are being used to finance efforts against infectious diseases, and the first time that pandemic risk in low-income countries is being transferred to the financial markets.”

  https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/06/28/world-bank-launches-first-ever-pandemic-bonds-to-support-500-million-pandemic-emergency-financing-facility

  Hittade artikeln i presentationen av Amazing Polly:
  https://www.youtube.com/watch?v=IRJpP83MqNs

 • Jag är skeptisk till att några ”vetenskapliga” test (PCR) kan avslöja om en patient är verkligt sjuk i en influensa eller annan virussjukdom med ett enkelt diagnostest. Jag har aldrig trott på denna ”testvetenskap”. Varför då undrar ni? Jo vi är alla så otroligt olika i vårt genoms uttryck.

  Hur ett däggdjur blir ”sjuk” betyder inte att alla andra individer eller några få individer blir ”sjuka” av samma orsak. Det finns ett vetenskapligt problem med att införa tester som sägs visa på hur mycket eller hur många virus som finns i en patient vid ett givet tillfälle.

  Alla fall av misstänkta virussjuka patienter eller misstänkta förkylda är innan detta test just ett fall och ingen coronaviruspatient, förrän detta test gjorts!
  Alla dessa fall kan ju röra sig om tusentals ja ända upp till hundratusentals för att inte tala om miljoner fall, går det verkligen att utföra sådana tester på alla dessa, självklart inte.

  Jag har kommenterat detta tidigare, om virus i vår omgivning och i våra kroppar. Bara en sådan sak som att bakterier i vår tarmflora är upp till 12 ggr fler än hela kroppens antal celler. Virus är 10 ggr fler än bakterier på denna jord.
  I dessa tider är vi inbillade i att tro på att virus typiskt leder till sjukdom, när molekylära tekniker för storskaliga provtagningar av förekomsten av genom i miljön har visat att detta är lång ifrån sant. Miljön innehåller en otrolig biomassa i form av virus, med enorm VARIATION och komplexitet – virussfären. Globalt finns det minst 10 gånger mer virus än bakterier, virus är den livsform som det helt klart finns mest av. Uppskattningsvis finns det mer än 100 miljoner sorters virus.

  För att ett virus ska ge ”influensasymtom” hos en patient måste det finnas miljoner och åter miljoner ”influensavirus” hos en sjuk patient. Av dessa influensavirus finns en majoritet eller en minoritet av det virus som detta test är utformat för. För corona virus är PCR testet det som ”experter” i väst använder sig av, frågan är nu hur ska detta test läsa av en skillnad av miljoner och åter miljoner olika virus som framkalla förkylningssymtom eller influensasymtomen? Hur kan diagnostestet PCR veta att det finns flest virus av coronavirus. Många gånger kan det finnas andra influensa virus eller andra virus som orsakat samma eller liknande symtom men som vid testtillfället inte alls mäts.

  Jag har inte tagit med alla de felläsningar, felresultat som detta diagnostestet kan ge. PCR påstås ta en liten mängd material från ett av många fall och spränger materialet många gånger så att det kan identifieras, det här är coronavirus? ”Experterna” på detta virus påstår sen att de kan läsa av mängden coronavirus hos patienten. Det är här som jag blir misstänksam, hur är detta möjligt, hur går det att ta bort alla felkällor, alla andra virus, influensavirus, alla andra felläsningar. Bara det att några milliliter provämne kan bestämma mängden coronavirus i ett prov, vid ett provtagningstillfälle säger inte det er någonting. Att allt är en bluff och ingenting annat. Det finns inget test som kan avgöra eller bestämma ett virus genom. Om dessa forskare säger att det finns vill de då förklara för mig hur och varför det fungerar för jag har inte lyckats hitta någon sådan förklaring.

  • Håller med.

   Wuhan har en fruktansvärd och giftig miljö med nedsatt befolknings så släpper de på 5G, och många blir dåliga av strålningen, och att folk då få problem med syretiilförsel till sina vävnader i kroppen, då 5G påverkar syreatomerna i luften. Om “sjukdomen” är som lunginflammation så skulle “drabbade” inte ha torrhosta och kanske ingen feber, utan detta är uppenbart syrebristskada som folk får av strålningsskada. Folk får kramper och spasmer, vilket väl inte förknippas väl inte med “normal” influensa? “Viruset” borde kanske heta “5G”.

   Man kan se videos på när kinesisk minister går med en grupp på något uppdrag i Wuhan att människor öppnar fönstren i sina lägenheter och skriker åt henne och regimpersonerna, “fake”, “it’s all fake”. De har tidigare haft protester i Wuhan, som de haft i Hongkong – nu tog det slut och blev lugnt… de gör sig säkert av med dissidenter, falun gong-utövare och andra nu. Det är förfärligt.

   Virus är inget “levande” som flyger omkring i luften utan skapas i kroppen inom vad som kallas “Somatid Cycle”. Det är inget biovapen, eller något från ett labb. Inget som reproducerar sig självt utanför en “värd”. Det är bara
   https://bio-testing.org/members-articles/the-somatid-cycle/

   Så nu fejkar man fram testmetod för att nåla fast en sorts bild på något de bestämmer ska kallas för just detta “virus” namn. I somatid cycle så kan man ta fram massa namn, såsom bakterie, eller virus, eller svamp… etc, det är bara olika faser eller omvandlingstadier på något som är naturligt och primärt, föregår DNA – men där vår belastning av gifter, stress, undernäring, vacciner som stör oss, och nu då 5G – gör att vår inre miljö blir det som är grogrunden till att “cykeln” blir ur spår och det uppstår “sjukdom”.

   5G-sjukan rullas ut och kamoufleras som en Coronaepidemi. En del blev försöksobjekt på kryssningsfartyg där de tagit dessa system i drift. Hörde om hur det första fallet i Estland kom just där de först släppte på 5G inom de där 60 Ghz, på Tallins universitet. De måste antagligen till varje pris ha en slags syndabock för det som kommer i kölvattnet på utrullningen av 5G i världen, och det ser ut att vara det fejkade viruset.

   Där de rullar ut 5G men kanske inte (i första skedet) gör det med bärvåg (eller vad det nu heter) på runt 60 GHz, där ser man inte att 5G gör oss sjuka, inledningsvis, så det är lurigt.

   De har nog svårt att förklara varför länder som inte har olyckan av massiv 5G-utförsel just är länder som inte har coronapatienter. Men det går säkert att fixa.

   2019 nCoV sa de… “n” står för novel (“new”) och ska då förstås som det som novel är:
   “A ‘novel’ is a narrative work of prose fiction that tells a story about specific human experiences over a considerable length”.

   Så “Fiktion”.

   • Intressant. Virus finns i världshaven så virus finns överallt men behöver en värd för att överleva. Virus parasiterar på allting som innehåller liv och finns överallt men kan inte leva länge utanför dessa miljöer.
    Hur man nu vet att just coronaviruset kan överleva i upp till flera timmar utanför levande objekt förstår jag inte hur det går till?
    Intressant detta med 5G och bärvågen på 60 Ghz och just för tillfället är det ju coronabrist i Afrika och Sydamerika och konstigt nog också i Ryssland.
    Stella: Ja det är för jävligt, det går att investera i sjukdom och också i virus. Allt går att sälja men till det behövs sjukdomar. BG sades ju i början ha patent på Coronavirus men det var nog en skröna.
    Egentligen behövs inget patent för att tillverka vacciner för det fungerar lika dåligt hur de nu tänkt att det ska tillverkas, upp till 5 år läste jag någonstans.
    Sen undrar jag över de andra influensorna som inte är från coronaviruset? Eller hänger de med direkt som corona allting. Nyser du så är det coronavirus även om det är en vanlig förkylning, prosit.

    • Ja inte bara överleva, utan det är något som är innan tex cellen, vilket de säger är primärt. Utan det så finns ingenting. Mikroben/partikeln har getts många namn, här gav jag namnet på vad det är i sin “rot”:
     https://newsvoice.se/2017/12/karl-anders-lindahl-medicinsk-amator/#comment-270415

     Man får inte “virus” genom att äta kött från en djurmarknad, eller för att man andas. Det skulle isåfall tas om hand av vårt eget försvar och matsmältning och göras om till mänsklig vävnad.

     Det går tillbaka till Pasteur och Bechamp. Bechamp försökte förgäves få folk att förstå att “det” var inget som anföll oss utifrån, men Pasteur och bakomliggande krafter lyckades få övertaget, och på så sätt har vi fått västerländsk sjuk vård, “medicin” och vacciner.

     “Viruset” lever inte. Man kan bara ta det ur våra eller djurs kroppars “Somatic cycle” ihop med dess miljö av kroppsvätska. Det är så de gör, tar det till petriskålar och försöker på olika sätt få det att förökas via det som är “partikeln/väsendets/mikrobens miljö, öka den. Som du själv skrivit, Pasteur erkände på sin dödsbädd att Bechamp hade rätt; mikroben/viruset är inget, miljön är allt.

     Så den soppa de kan kultivera fram är vad de senare kommer att stoppa i vacciner för att få in det i våra kroppar, för genom att äta eller andas så får vi det inte, så de vill komma förbi tingens naturliga ordning.

     Redan en vecka efter att de sa det fanns i Kina så sa de på ett labb några mil ifrån där Bill Gates håller till att de hade ett Coronafall där… så de hade redan “signaturen” på det – för de har ju i första skedet skapat och tagit patent på det hela.

     Somatid cycle är enligt hur livet fungerar och har inget samband med utveckling/evolutionstänk genom miljoner år, som jag tror du skrev någonstans. Det finns inget sådant, Darwin och de andra skäggubbarna, som Pasteur, hör till samma stora lögn.

     Så “viruset” är inte levande, det har ingen ämnesomsättning, ingen kärn-DNA, ingen fortplantningsförmåga. Det har inget som en levande cell har.
     Det är bara protein som “omgärdar” celler eller vävnad ihop sina “toxiner”. Ungefär som om man häller ut såpa på ett garagegolv för rengöring. Det “omsluter” smutsen, men man blir inte dålig om man går där, men kanske lite sjuk om man stoppar det i munnen. Injicerar man det via spruta så blir man sjuk. Det är vad de planerar. Danmark annonserar redan nu om obligatorisk vaccinering. På samma sätt blir man inte sjuk för att man äter en gris som gjorts sjuk, som det är idag, genom att de hålls i fruktansvärd miljö, ges gmo-mat och vaccineras mm. Men de tar ut från sjuka djur just den sjuka miljön ur Somatic cycle, för att genom vacciner inducera sjukdom hos oss.

     “Virus” är inget som gör en sjuk, utan det är tvärtom något som finns för att ta hand om “problem” och hålla oss friska. De/det skapas i våra kroppar. Så man ser till att störa oss när vi är sjuka, för det första kropparna gör är att svettas och höja tempen för helande – men “de” ser till att vi äter febernedsättande mm. Somatic cycle, man säger där att det finns sexton faser i den cykeln. De tre första är naturliga eller primära. Så är naturen, skapelse — upprätthållande — degenerering/destruktion/död. Men sedan finns 13 faser till. De är också till för att rädda våra liv. Därför säger man ju att cancer inte är en sjukdom, utan ett symptom. Men sjuka vården krigar MOT cancern, istället för att understödja våra kroppars miljö, vilket är det som är dåligt.

     “Viruset” var redan namngett 1981 i boken:
     https://cy4ad5.c2.acecdn.net/wp-content/uploads/2020/03/894609-novel-book.jpg

     Alltså Wuhan400 (det började ju i Wuhan). Det finns på nätet, som youtube, långa listor på hur “de” i början konstant förde ut “400” i mängder av artiklar och rapporter mm. 400 forskare… grönsakspriserna upp 400%, 400 isolerade, 400000 britter kan dö av Coronavirus varnar expert…,
     Handrengöring upp 400%:
     https://www.forbes.com/sites/joanverdon/2020/03/10/small-brands-seeing-rewards-and-risks-of-coronavirus-related-demand-surge/#44657b87699d

     “Over 400 Companies Have Warned Of The Impact Coronavirus Could Have On First Quarter Earnings”
     https://www.forbes.com/sites/sergeiklebnikov/2020/02/07/over-400-companies-have-warned-of-the-impact-coronavirus-could-have-on-first-quarter-earnings/#2e8689c42bb8

     Det finns hundratals exempel – “400” är ett kodspråk för insiders som talar om att det är just vad jag skrev, en “novel”. Hittepå, inget nytt under solen.

     • @Sune, helt klart är du mer informerad än vad jag är som snöat in på virus och mikrober. Tack för intressanta länkar och information. Måste läsa om E.Enbys bok några gånger till och börja forska på mikrober och ”Somatic cycle”. Har du något lästips på bok eller hemsida.

      När det gäller cancer har jag alltid uppfattat det som kroppens städprodukt – ex. rökning – nikotin – gift – lungor – lungcancer. Eller Asbest, Avgaser, Bly osv.

      Cancer går inte att bota via skolmedicinen det har jag många fall i egen praktik som bevisar. De få som gett fan i den sjuka vårdens “cancerbehandlingar” har överlevt och lever fortfarande.

     • I numerologin är siffran 4 – nyckelord: Konstruktivitet, begränsning.
      Exempel på vad siffran 4 säger i numerologin, några ord: Bygga upp, hela, “lägga grunden till”, gå till grunden med, planera och organisera.

      Många förstår inte att nollorna efter en energigivare är lika med förstärkning av den första siffran. Visst är det skrämmande och visar hur numerologin används och kommer att användas!

      • Vet inte vad du avser nu. Ingen större vits med att tolka och hålla på… inget konstigt om saker som sker föregås av förannonseringar om det, så fungerar det i praktiken. Antingen medvetet för de anser att de måste tala om det, för att ge alla chansen till val, förståelse och urskiljning – eller så ser det högre, Lagen, som ovan så nedan… till det – då kanske vi kallat det för syncronisitet… för som sagt, det är inget nytt under solen, det är redan enligt högre ordning, himlen styr. Det vet eliten och de följer det, men tvistar till det enligt SIN sjuka agenda. Det är därför vi redan vet om allting. I år är det sanslöst ned vissa konstellationer “därute”, därför är det sådan panik och forcering från eliten. Det är en väldig kamp nellan ljus och mörker, eller vad man ska säga

       I första upplagan av boken så var det inte wuhan i virusnamnet utan en rysk stad. Man kan se på Simpsons och Illuminati card game, så är föreställningens akter utlagda. Korten… quarantine… population reduction, osv.

 • Benjamin Fulford( med källkontakter som få) skriver i sitt senaste veckobrev (betald variant och jag har tyvärr inte forts. på texten):
  “We are also getting mixed intelligence about the situation in China. CIA sources in South East Asia who interviewed Thai citizens recently evacuated from Wuhan say:
  ‘Wuhan where there was a massive electromagnetic radiation disaster’…”.

  Tankeväckande om man, som en del, tycker sig se samband mellan dålig EMF(5G…) och virusssmitta.

 • Bra Torbjörn. Tycker det känns rätt att göra den spekulation du gör och ha som motvikt till den officiella versionen. Bara att sitta ner lugnt i båten. Största problemet blir nog bieffekterna av rädslan.

 • Jpnorlin 10 mars, 2020 at 22:34

  Exakt. Tre problem:

  A. Jag läste att coronavirustesterna har en säkerhet på enbart typ 40% om jag inte minns fel. Det betyder förmodligen att många som får diagnosen Covid-19 egentligen har en helt annan influensa.

  B. En annan brännande fråga: om en person har en svårartad sjukdom som cancer, får diagnosen Covid-19 och sedan dör, hur dokumenteras dödsorsaken? Blir det ett cancerdödsfall eller eller Covid-19-fall? Jag gissar på att det blir Covid-19 som får skulden. Det betyder att dödstalen gällande Covid-19 kan överdrivas.

  C. Jag pratade idag med en forskare inom geriatrik. Han säger att mörkertalet för antalet smittade kan vara så högt som tre gånger högre än de officiella siffrorna. Det betyder att om den genomsnittliga dödligheten ligger på tex 3% så måste det talet delas med 3 för att få fram en mer korrekt dödlighet (i det här fallet 1%).

  Dessa 3 problem kan missbrukas så att Covid-19-dödligheten “hypas”. Om man därför tar hänsyn till dessa felmarginaler hamnar förmodligen Covid-19-dödligheten ganska nära en vanlig säsongsinfluensa.

  • Låt oss spekulera och använd dagens statistik från Italien (10 mars):
   Antal fall 10,149 fall
   Totalt antal döda: 631
   Dödlighet = 6,2%

   A. Låt oss anta att 100 av 631 med diagnosen Covid-19 egentligen insjuknat i andra influensor: = 531 kvar
   B. Låt oss anta att 100 av 531 egentligen dog av cancer, lunginflammation, hjärtsvikt etc: 531 – 100 = 431
   C. Låt oss anta att det verkliga antalet smittade är 10,149 x 3 = 30,447 fall (inkl milda fall)

   Nu kan vi räkna på dödligheten igen: 431 / 30,447 = 1,4% dödlighet (i medeltal) att jämföra med 0,1% dödlighet för vanlig influensa. Högst dödlighet gäller äldre över 80 år och svårt sjuka. Om vi räknar bort dessa och tittar på majoriteten av befolkningen mellan 0-80 år minus svårt sjuka, då kanske dödligheten rasar ner till samma medelnivå som vanlig influensa.

   Reservation: naturligtvis kan denna spekulation vara felaktig. Vad tror du? Presentera gärna en annan kalkyl.

   • “Högst dödlighet gäller äldre över 80 år och svårt sjuka. Om vi räknar bort dessa och tittar på majoriteten av befolkningen mellan 0-80 år minus svårt sjuka, då kanske dödligheten rasar ner till samma medelnivå som vanlig influensa”

    Då måste du räkna bort dessa delar av befolkningen från den vanliga influensadatan med, annars stämmer det inte. Om du räknar på dödligheten för en vanlig influensa men tar bort grupperna över 80 och de svårt sjuka så är dödligheten i en vanlig influensa långt mycket lägre än 0.1%, snarare 0.01% eller mindre….

    Ett hyfsat bra sätt att estimera dödligheten på är att kolla på de stora kryssarna där jag tror de testade alla? På Diamond Princess är dödligheten än så länge 1% men bara mindre än hälften har tillfrisknat så det kan öka. 18 är för tillfället allvarligt sjuka.
    https://bnonews.com/index.php/2020/02/the-latest-coronavirus-cases/
    Nu är de säkert äldre än normalbefolkningen. Men det är oftast folk med bra hälsa eftersom sjuka och svaga stannar hemma.
    Nu är detta folk som fick tillgång till bra sjukvård.
    När sjukvården blir överbelastad som i Italien, Iran och Kina så höjs dödligheten mycket.

    • OK medelåldern på skeppet var 58.
     Medelåldern i Sverige 41.
     Men som sagt det är oftast folk med bra hälsa som reser, sjuka stannar hemma. Och datan är inte klar än eftersom många fortfarande är sjuka.

 • Hur kan man säkerställa att corona statistiken är korrekt?? Vilka källor kan man lita på? En tanke bara, det är ju annars ett fantastiskt verktyg att styra det farligaste viruset, RÄDSLA, som är den lägsta frekvensen och sätter vår kropp och knopp helt ur spel… redo att kanske följa felaktig “instruktioner”.

 • Erik Forsman, det låter ju lovande att du avfärdar Infowars som en tramsig konspirationsteorisite och vi får hoppas det är så, även om en del trots det tycker sig se obehagliga samband. Själv skulle jag dock först kika lite närmare på den möjligheten innan jag helt sonika avfärdar den som trams.
  Är det också trams från Zazzios sida, när han i en audio mycket bestämt hävdar att det är så gott som bevisat att viruset är framtaget på ett Lab och inte kommer från djurriket?

 • Men vad är det här för trams? “5G, Covid 19, vaccinationsagenda à la Bill och Melinda Gates och konspirationsteorier”?

  Är skribenter från före detta psykologiska försvaret nuvarande MSB som vill hälla bensin på brasan för att sänka NewsVoice och alla andra alternativa nyhetsförmedlare som kämpar på i motvind, Skäms!

 • Egendomlig komorbiditetsagens mellan 5G och Covid 19 virus och den gemensamma nämnaren heter vaccinationsagenda à la Bill och Melinda Gates? Kanske bara en fånig konspirationsteori, men varför inte innan man avfärdar, kolla upp möjliga komorbiditetsamband här.
  Har inte 5G drivits och lanserats extra starkt i länder som Italien och Iran och Irans grannländer och andra länder, där viruset grasserar svårt. Var hittar man sjukdomsfallen I Sverige och hur är det med 5G installation där?
  https://banned.video/watch?id=5e335e772f3c020019a423f8

 • Per, jag har tidigare skrivit att man blir inte lös i magen av syraneutralt C-vitamin. Vad svarade du då, jo:

  https://newsvoice.se/2020/02/c-vitamin-coronaviruset/comment-page-1/#comment-351977

  Du har fattningsproblem. Nu skriver du om att inta natriumskorbat i små doser för att undvika diarre. Natrumaskorbat är syraneutralt, eller åt det basiska, och ska inte vårdslöst klumpas ihop med askorbinsyra vad gäller inverkan på magen.

  Blandar man en del askorbinsyra med en halv del bikarbonat, så får vi ett syraneutralt lättupptagligt C-vitamin i askorbatform. Så lätt är det.

 • Tidigare var det Bomber, våldtäkter, skjutningar, invandring, islamism, hbtq osv, osv.
  Genom åren har det också varit Aids då arbetade jag på en medicinklinik mins rädslan kring detta, hur ser det ut idag, hiv och aids är nästan en ickefråga.
  Tidigare var det TBC, Asiaten, Fågelinfluensan, svininfluensan för att nämna några skräckscenarion.
  Nu är detta som bortblåst nu är det nya larm, ny vallning av fåren av nya herdar.

  Idag har alla glömt allt, nästan alla bäst att påpeka.
  Kanske är cronaviruset sista spiken i civilisationens kista och vägen till förslavning av det mänskliga medvetandet och det utan att någon över huvud taget fattat någonting. Och det värsta är att ett okänt virus får skulden som ingen här har sett, förstått något av.

  Önskade att alla hade ett elektronmikroskop inopererat i hjärnan och kunde se alla små jävla mikrober som skrämmer skiten av folk som ändå inte sett någonting av vad det är de är rädda för. Tänk er en värld full av mikrober där människor är i en gigantisk minoritet.

  Men som tack vare sin miljonåriga historia här på jorden byggt upp ett fantastiskt skydd mot vår omvärld och detta tack vare vårt immunförsvar och ingenting annat, kom ihåg jordmån är allt, sa Pasteur till slut på sin dödsbädd hur många är det idag som glömt detta. Och där hjälper ingen KS, C-vitamin, D-vitamin annat än till att boosta alltså hjälpa kroppens egna läkande förmåga.

  • Kjell,du är en av de få som inte låta sig svepas med av den rädslan som sprids, men som håller sig till de fakta som är känt vad gäller mikrober, människan och laboratorie prover. Tyvärr är de flesta numera så emotionell sensibiliserat att de har svårt att tänka logisk och realistiskt.
   Intressant är ju den djupare frågan varför den epidemin bröt ut just nu. Dialektiskt kan det finnas två möjligheter: 1 man vill skrämmer människor till lydnad och slavdom , då vinner globalister 2 motsidan kraschar med avsikt och hjälp av ” epidemin” den stora inte hållbara skuldbubblan och därmed globalisternas agenda och vi som har överlevt måste börjar på nytt, förhoppningsvis på ett bättre sätt, då vi var ovilliga att göra den förändringen frivillig

   • Tack Birgit. Du är också en av få som inte går på denna gigantiska lögn, minst lika lögnaktig som klimatlarmen. Det som är viktigt för den djupa staten är LYDNAD jag har upprepat detta många gånger under åren men det är få som lyssnar.
    Vi dissidenter som inte lyder i allt utan går egna vägar och ifrågasätter de sk. Experternas dunkla agenda, vi förlöjligas av alla även de som kallar sig för “alternativ” inom såväl Naturläkekonsten som Nyhetsmedier och allehanda bloggar inom olika vetenskaper.

    • @Kjell Holmsten
     Nja , det kanske är fler än du verkar tro som lyssnar. Vad jag har lärt mig är att man aldrig kommer att vinna över någon meningsmotståndare på “sin sida” , hur bra argumentation och bevis man än presenterar. Därtill är människan alldeles för revirhävdande och kategoriskt lagd , och förlöjligandet är försvarsmekanismen som slår till för att någon vågat utmana deras intellekt i och med ifrågasättandet av deras invanda inställning. Väldigt drygt att behöva stå ut med men således alls ingenting att bry sig om egentligen.

     Men det innebär inte att vi ska sluta vara dissidenter , utan fortsätta dela med oss av vad vi ser eftersom det finns massor av människor som befinner sig där vi en gång själva var , nämligen i början av denna process som vi kallar uppvaknande. Det är dom som tvivlar och vacklar i vad dom ska tro som behöver uppmuntran och stöd.

 • Videoinslaget är inte skrämselpropaganda. NewsVoice har redan publicerat att Covid-19 kanske inte är mycket värre än en vanlig influensa. Zazzio presenterar inte en skräckversion. Det kan man nog snarare läsa om i Expressen eller Aftonbladet.
  Det enda som Zazzio säger är att 1 miljon svenskar KAN bli smittade (inte dö). Notera att 1 miljon svenskar normalt varje år får den “vanliga” influensan, så Zazzios prognos baserad på kalkyler är inte osannolik. Kanske inte Covid-19 når 1 miljon smittade i maj eller ens i år, men saken är ju den att ingen vet och just därför är det viktigt med olika scenarier så att vi vet hur vi ska ta beslut. För varje dag erhålls mer information och därför kan prognoserna ändras från en dag till en annan. Alla länder kämpar nu med dessa siffror och estimat.

  • Zazzio verkar inte ha en aning om hur ett virus isoleras?
   Fakta är att den mikrob som det finns flest av är virus. Bakterier ligger kommer inte i närheten av antalet virus. Mänskliga celler kommer inte i närheten av antalet virus!

   Det finns också miljoner olika varianter på virus, bakterier och mänskliga celler är inte i närheten. Går det då att ur en organism som ex människan eller ett annat däggdjur verkligen bestämma ETT virus bland dess miljarder virus som kan finna i en organism? Fattar ingen här hur jävla sjukt detta är, denna hajp som bara går ut på att skrämmas till lydnad och köpa KS eller ställa sig i vaccinkön gladeligen med upprullade ärmar.

   Hade hoppats på mer sansade resonemang från amatörforskaren MZ och MSM experten Sassersson men tyvärr får jag hitta det någon annan stans som här ex. https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/08/italy-quarantines-16-million-people-the-effect-proves-the-cause/

 • Forskare hävdar i slutet av februari att de har lagt fram den genetiska sekvensen för ett virus och överlämnat informationen till andra forskare. Kan vi kalla detta för bevis på någonting. De ursprungliga forskarna kunde ha sekvenserat ett annat virus. De kunde ha gjort misstag. HAR DE NÅGONSIN HAFT ETT ISOLERAT PROV PÅ VIRUSET?

  Forskarna har utvecklat och använder nu ett diagnostiskt PCR-test på människor som nu berättar för folkhälsomyndigheter och MSM att nu har vi en ”epidemi”, baserat på mottagna genetiska sekvenser ensam, är hänsynslöst.

  Förstår folk hur svårt det är att diagnostisera personer med virus, förstår amatörexperter eller forskare vad det är de ser? Den standardiserade diagnostikprovningen är full av svårigheter och i sig naturligt värdelös. Bakom allt detta gömmer sig frågan: vem upptäckte coronavirus i det första provet och hur?

  Kan vi misstänka att alla fall är hopklumpade? Ja, kom ihåg exempelvis europeiska laboratorier inte hade det ursprungliga genetiska sekvenserna av coronavirus, hur skulle de kunna ha det? Ex Italienska eller Engelska laboratorier utvecklade sina prover på vadå?
  Helt utan vidare accepterades den genetiska sekvensen för det nya ”viruset” utan att ha ett faktiskt isolerat prov på själva viruset, finns det inte ett problem här?

  Känner vi inte igen detta från tidigare ”epidemier”. Svininfluensan: https://blog.nomorefakenews.com/2014/04/26/aftershocks-from-my-interview-with-sharyl-attkisson/

  Jag är ingen expert men jag har hängt med i dessa alarm sedan tidigt 1980-tal och alltid ett fantastiskt samarbete? mellan internationella laboratorier och WHO. Men vad är då WHO? Om någon här vill lära sig vad korruption är så lär av WHO och FN.
  Alltihopa går ut på att sälja, markandsföra och ljuga. Till slut bottnar det som med allt annat – Följ makten och pengarna. Och tyvärr finns det många hederliga människor som hänger på dessa larm om och om igen. Ibland för egen vinning ibland av rädsla.

 • Jag minns från 40-talet när några i skolan var influensapåverkade och inte var det någon stor grej. 14 dagar i sängen, så vad då?

  • Varken influensan eller corona är en stor grej för skolungdom. Vad du bör titta på är hur dödligheten kraftigt stiger för folk över 60. Uppåt 15% i åldersgruppen 80+

   • Ett litet trick för oss över 80 år. Bestäm dig för vad du skall göra efter detta livsprojekt, sedan bryr man sig inte mycket om influensa.

 • Tack för att du belyser “den andra sidan” av coronadebatten.
  Du säger att Zazzio forskar inom infektionsmedicin.
  Är hans forskning publicerad någonstans online, tex på pub med?

 • Den största risken med detta/dessa nya virusvarianter är nedstängningen av hela samhällsapparaten. Jag säger: bunkra upp. Nu!

  Intressant att “Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB manar till lugn och menar att det inte finns någon anledning att bunkra – snarare kan det leda till ökad oro”.

  https://www.svt.se/svttext/web/pages/109.html

  Men handlar inte detta uttalande om den berömda “bilden”. MSB är väl satta att ta hand om skyddet av landet? tänker er liknelsen där föräldrar tar hand om barn och plötsligen blir bilden av den egna föräldrarförmågan viktigare, och viktigare när symtomen hos barnen eskalerar?

  Annars är ju MSB kända för att skrämma upp oss, rejält, med hot om stygga ryssen. Blir det inte lite upp-och-nervända-världen?

  Men vem lyssnar på MSB? FRA? Folk läser väl utländska medier och vet att samhällsapparaten stängs ner i många länder. Vi har inget livsmedelslager i Sverige värt namnet längre.

  • Det är intressant att staten oroar sig mer för folkets oro än för folkets faktiska lidande direkt och indirekt via smittan. Ska individer offra sig för kollektivet och låta bli att bunkra, så att de som kan bunkra ska må lika dåligt som de som inte kan? Ja, det är förstås det staten vill eftersom den själv inte har tagit ansvaret för alla, och särskilt inte för dem som inte har råd att bygga upp ett litet matlager.
   Covid19 blir en brytpunkt! Detta är ur parasiternas perspektiv ett sällsynt väldesignat virus som tar stora delar av den pensionerade befolkningen innan det har härjat färdigt, enligt uppgift efter ca 3-5 år. De som överlever kommer förhoppningsvis att formulera kollektiva skadeståndsmål och krav på tribunaler från sjuka som inte får sjukpenning och sjukersättning, fattigsvenskar som konstant och utan framgång tigger ekonomiskt bistånd på kommunerna osv. Makthavare inom alla instanser kommer att fly bakvägen kan man tänka och folk får som vanligt klara sig själva genom att hjälpa varandra.
   Min uppmaning är att ladda ner så mycket informativt material som möjligt och lägga på extern hårddisk. Det kommer att bli enkelt att skylla en nedstängning av internet på “teknikerbrist”. Två kanaler på tuben som kontinuerligt redogör för smittan och samhällens agerande dag för dag är läkaren “Dr John Campbell” och “Peak Prosperity”.

 • Observera: “Den vanliga influensan drabbar varje år cirka 1 miljon människor i Sverige, (10 procent av befolkning) som blir mer eller mindre sjuka. Av dessa dör ungefär 200–1000 personer varje år, vilket utgör storleksordningen 0,1 procent av de som blivit sjuka. Närmare 90 procent av de som dör är över 75 år.” – Holistic (mars 2020)

 • Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten meddelar idag alltså att han tror att kulmen kan vara på tisdag i nästa vecka och enligt Zazzios prognos blir då antalet smittade i Sverige: 337 st (10/3). Låt oss se om det stämmer (det faktiska läget…).

 • Redaktionen, kan ni inte lägga upp en post där man kan kommentera om det faktiska läget i Sverige? Det är ju av intresse att se utvecklingen comparativt mot vad annan press / media publicerar. Jag menar i samband med Coronaviruset. Hälsoaspekter och andra samhällsaspekter tec.
  Hälsningar,
  Stella

 • Lästips: Aftonbladet (8 mars c:a kl 17:30): Tegnell backar: ”Coronakulmen på måndag eller tisdag”

  “De senaste två dygnen har antalet coronasmittade ökat kraftigt i Sverige. Nu backar Anders Tegnell, som tidigare sagt att kulmen skulle komma under lördagen.
  – Jag var lite för optimistisk, säger han till Aftonbladet.”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *