En miljon Covid-19 tester kan rädda 10,000-tals från att dö av coronavirus

publicerad 17 mars 2020
Klienter diskuterar med en läkare om tvångsvaccinering - Bild: Crestock.com
Temabild: Klienter diskuterar med en läkare.

I Tyskland och England [1] säger myndigheterna och politikerna att de förväntar sig att omkring halva befolkningen kommer att eller ska bli smittade av coronavirus. Även i Sverige talas det om behovet att uppnå flockimmunitet.

Text: Åke Modée

Antalet döda beräknas i England, med en befolkning på 66 miljoner invånare, bli cirka 1 miljon. I Sverige motsvarar det cirka 150 000 dödsfall. Att välja denna strategi har säkerligen ekonomiska överväganden exempelvis att landet snabbt kan få igång näringslivet.

I Sverige sägs målsättningen vara att begränsa spridningshastigheten för att i möjligaste mån jämna ut belastningen av smittade till sjukvården. Utan någon utjämning kommer behovet av exempelvis intensivvårdsplatser öka 10 gånger inom en idag redan havererad sjukvård. Men en annan del av dagens agenda verkar vara att inte vilja veta omfattningen av antalet smittade eller selektivt kunna hindra att nya smittas. Det anges att cirka 80 % av de smittade uppvisar milda symptomen och inte har behov av extern vård.

Troligen finns det många som är smittade och inte har någon upplevelse att vara sjuka. Anthony Fauci, som är den ledande folkhälsoauktoriteten i USA, har sagt: ”Jag tror inte att det finns någon tvekan om att en person som bär viruset, men inte uppvisar några symtom, kan smitta andra”. Dessa smittspridare kan bara fångas in genom tester.

En ny rapport i tidskriften Science anger att det finns mellan fem och tio okända fall med smittade personer bakom varje bekräftat fall och att dessa står för närmare 80 procent av alla nya virusfall. Detta pekar på att en kraftfull ökning av identifiering och isolering av hittills odokumenterade fall krävs för att bättre kunna kontrollera coronaviruset. Rapporten sätter fingret på en känslig punkt för många länder: att massprovtagning kan behövas för att få full kontroll över virusspridningen.

Att stoltsera med att man i Sverige i bästa fall testar några tusen per dag räcker inte ens för att säkerställa att en promille av personalen vid sjukhus och äldreboende inte är smittbärare. En bidragande orsak till detta är att nuvarande testmetoder, som baseras på DNA-analyser, kräver hög kompetens, är dyra och tar upp mot ett dygn för att få resultat, som inte är helt tillförlitliga.

I Sydkorea [2] och i Kina, men även i USA [3] har nya metoder utvecklas. De baseras på enkla test, som med hög säkerhet kan identifiera COVID-19 virus. De är enkla att hantera, billiga och svar kan får på 15 minuter till några timmar. Det är denna typ av tester som på bred bas genomförs i Sydkorea och som gjort att landet skaffat sig avgörande kunskap om spridningen och nya smittfall.

Länderna har på detta sätt skaffat sig kontroll över smittspridningen och möjliggjort en utjämning av sjukvårdsbehovet, som svenska myndigheter säger sig önska. Detta kommer kanske rädda 100 000 tals sydkoreaner från att dö av coronavirus. Tillgången på denna typ av tester bör vara god, då enbart en av fyra fabriker i Sydkorea varje vecka tillverkar en miljon tester.

I Sverige behövs upp mot en miljon enkla tester. I första hand för personal vid sjukhus, vårdcentraler och äldreboende. Dessutom bör alla med symptom kunna testa sig. Men även andra grupper, med många nära kontakter i arbetslivet bör ges tillfälle att testa sig.

Politiker det är tid att köp en miljon COVID-19 tester, så vi kan rädda 10 000-tals från att dö av coronavirus genom att säkra en tidsmässig utjämning av sjukvårdsbehovet. 

Text: Åke Modée

Referenser

  1. Aftonbladet:  Brittisk expert vill stoppa corona – genom att 40 miljoner smittas
  2. CNN: How this South Korean company created coronavirus test kits in three weeks
  3. Biomedics: Covid-19 IgM/IgG Rapid Test

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq