Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

50% av Covid-19-testerna kan ge falska positiva resultat

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 26 mars 2020
- Torbjörn Sassersson
SARS CoV-2. Foto: Dr Fred Murphy och Sylvia Whitfield, CDC.gov
Covid-19.Foto: Dr Fred Murphy och Sylvia Whitfield, CDC.gov
Bild: Covid-19. Foto: Dr Fred Murphy och Sylvia Whitfield, CDC

En kinesisk undersökning visar att Covid-19-testerna kan ge falska positiva testresultat. 50% eller mer av testerna misstänks ge felaktiga resultat. Undersökningen har publicerats på PubMed och Research Gate. Information har inte kommenterats i massmedia.

Det handlar om så kallade false positive-testresultat vilket innebär att patienter som testats och fått beskedet att de infekterats med Covid-19 egentligen inte är smittade alls eller har smittats av någon annan infektion. De falska positiva resultaten i screeningar har inte rapporterats i massmedia och av myndigheter, påpekar forskarna.

Detta fynd att Covid-19-testerna är opålitliga är av enormt stor betydelse för att få en korrekt statistik över antal döda i Covid-19, hur stor dödligheten egentligen är och vilka åtgärder som är rimliga för att stoppa spridningen.

Om ett land officiellt har 100 döda men egentligen bara har 50 döda i Covid-19 påverkar det naturligtvis hela bilden av coronakrisen.

Forskarna skriver:

“I de nära kontakterna mellan COVID-19-patienter kan nästan hälften, eller till och med fler av de ‘asymptomatiska infekterade individerna’ som rapporterades i det aktiva nukleinsyratestet, vara falska positiva.”

Asymtomatisk innebär att en person bär på en sjukdom eller infektion utan att ha några symptom. Personen är sjuk utan att veta om det. En patient med en asymtomatisk infektion kan vara smittbärare och därför smitta andra.

Olle Johansson, KI - Foto: NASMS, A. McDowell
Olle Johansson, KI – Foto: NASMS, A. McDowell

“Missförstå nu inte allvaret i den aktuella sjukvårdssituationen” säger Olle Johansson, tidigare vid Karolinska Institutet, Institutionen för Neurovetenskap, “men var beredda på att när historien skall skrivas i framtiden så kanske den inte kommer att framstå lika hotfull som vi först trodde. Agerandet i Sverige har varit kompetent och solidariskt, men kanske något överdrivet. Å andra sidan, hellre det än motsatsen. Det skall bli mycket intressant att se den nu aktuella studien replikerad, alltså återupprepad, av andra forskargrupper, för att verifiera eller falsifiera denna den första undersökningen av Zhuang och medarbetare.”

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Källa


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq