Coronakrisen: Ännu allt för låg dödlighet för att försvara extrema åtgärder mot samhället

publicerad 21 mars 2020
- av Torbjörn Sassersson red.
Diamond Priness, mars 2020. Foto: Spencer Fehrenbacher
Diamond Priness, mars 2020. Foto: Spencer Fehrenbacher
Scen från efterspelet på Diamond Princess, mars 2020. Privat foto: Spencer Fehrenbacher

ANALYS & DEBATT. Föreningen Humanism och Kunskap (HK) skriver om en i praktiken kliniskt sluten "population" av 3500 karantänpassagerare som fanns ombord det coronasmittade kryssningsfartyget Diamond Princess. Situationen kan betraktas som ett slutet experiment på Covid-19-virusets effekter, som visar sig vara förvånansvärt milda i sammanhanget. Detta indikerar att världen överreagerar mot smittan.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | #Covid19GetReal

De 3500 personerna på kryssningsfartyget Diamond Princess hade en mycket hög medelålder så hur gick det för dessa under "belägringen" av Covid-19? Det visar sig att  700 personer smittades, men och av dessa dog endast 1%, trots den höga medelåldern.

Börje Peratt som är ordförande i HK skriver sin artikel "Coronaviruset – hur rimliga är åtgärderna? – vetenskaplig studie":

Börje Peratt - Foto: Peratt.com, 2015
Börje Peratt - Foto: Peratt.com

"Om man beräknar dödligheten i Diamond Princess på åldersstrukturen för den amerikanska befolkningen skulle dödsstatistiken bland personer som är smittade med Covid-19 vara 0,125%, men eftersom denna uppskattning baseras på extremt tunna uppgifter – det fanns bara sju dödsfall bland de 700 smittade passagerarna och besättningen – kunde den verkliga dödsfrekvensen sträcka sig från fem gånger lägre (0,025%) till fem gånger högre (0,625%)."

Covid-19 på kryssningskeppet Diamond Express med sin höga medelålder kan jämföras med dödligheten under influensasäsongen 2017-2018 hos den äldre befolkningen i Sverige. Folkhälsomyndigheten skriver i sin rapport "Influensasäsongen 2017-2018":

"Bland personer som fått en laboratorieverifierad influensadiagnos hade 5,0 procent dött inom 30 dagar, vilket liknar föregående säsong då 5,6 procent hade avlidit. I analysen av de 1012 dödsfallen som skett inom 30 dagar var 93 procent av dödsfallen i åldersgruppen 65 år och äldre. Andelen fall som avlidit ökade med stigande ålder."

Peratt bygger upp sin text med ytterligare kringfakta och tillhörande argumentation som leder fram till hans slutsats att hela coronakrisen är kraftigt överdriven. Han tar sig även friheten att diskutera att det verkar handla om en uppblåst hysteri kring Covid-19-epidemin (snarare än pandemin) för att nå diverse geopolitiska resultat (red anm).

"Det finns en utbredd undran över om staters hantering av situationen. Blev detta i praktiken en förövning i hur man med enkla medel kan skrämma upp politiker, kontrollera stater och världens befolkningar?" - Börje Peratt

Covid-19-pandemin måste i övrigt sättas i relation till vanlig säsongsinfluensa i världen. WHO har beräknat att mellan 290,000 och upp till 650,000 människor dör varje år till följd av influensa i världen. Av dessa finns runt 80,000 av dödsfallen i USA.

Så här långt har 11,366 personer officiellt dött i världen av Covid-19 per den 20 mars 2020. Den siffran kommer sannolikt att stiga betydligt innan faran är över. I slutet av året vet vi om fler eller färre än 650,000 dött av coronainfektioner/influensa i världen.

Det här kan betyda att Covid-19-pandemin egentligen ännu inte nått den nivå av omfattning för att kunna försvara att hela länder stängs ner, ekonomier kraschas, enskilda liv och företag förstörs för att stoppa en elak influensa.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | #Covid19GetReal

Relaterat