Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Experimentell “välfärdsteknik” och 5G installeras på demens- och äldreboenden

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 23 mars 2020
- NewsVoice redaktion
Äldre kvinna. Foto: Gerd Altmann. Licens.Pixabay.com

DEBATT. Påverkanskampanjer från telekom- och teknikföretag uppmanar beslutsfattare att införa digitala lösningar som en besparingsåtgärd, men säljs in som en arbetsmiljöåtgärd till personalen inom vårdsektorn. Välfärdsteknik, nanoteknik, robotisering, e-hälsa, e-tjänster, artificiell intelligens och 5G är nya begrepp som inte diskuteras i den offentliga debatten.

Redan vid millennieskiftet hade innovatörer i svenska företag utvecklade lösningar för nanoteknik. På seminarier visade man dess olika användningsområden. Det var svårt att förstå hur en “nanouppkopplad” blöja skulle kunna förmedla att den blivit full eller att medicinburkar skulle varna användare att de tagit en tablett för mycket eller för lite.

Tio år senare är tekniken implementerad utan att brukare, anhöriga och vårdpersonal inom äldre- och demensboenden förstått innebörden eftersom den säljs in under positiva benämningar såsom välfärdsteknik och e-hälsa. Regeringen har delat ut stimulansbidrag så att kommuner ska kunna investera i tekniken. 5G basstationer och WiFi-noder ska kunna behandla den enorma datamängd som behövs för ändamålet. Att det handlar om självlärande maskiner (Artificiell Intelligens – AI) som ska utföra vårdpersonalens arbetsuppgifter i framtiden har troligtvis aldrig diskuterats.

Välfärdsteknik testkörs på sårbara människor med svårigheter att hävda sina rättigheter

I tysthet installerar kommuner WiFi i alla utrymmen med förevändning att de äldre ska ha åtkomst till internet. Äldre och funktionshindrade ska övervakas med GPS-armband, rörelsedetektorer och sensorer – likt ett digitalt fängelse utan mänsklig kontakt. En grupp sårbara människor med multisjukdomar och svårigheter att hävda sina rättigheter är målgruppen för att testköra en hårt kritiserad teknik.

I praktiken innebär denna ”välfärdsteknik” att privata företag ska tillhandahålla tjänster och det kan bli godtyckligt när upphandlande myndigheter ska ta fram kravspecifikationer. Även medborgares rätt till insyn kan komma att begränsas då företagen hävdar att tekniken är en affärshemlighet och kräver att hela upphandlingsförfarandet sekretessbeläggs.

5G-styrda drönare ska ersätta hemtjänstpersonal på landsbygden

Bengt Simonsson, civilingenjör, Teknikmarknad Campus på KTH har skrivit en artikel i branschtidningen Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldre-och Demensvård. Titeln lyder: ”Vårdhygien och 5G blir avgörande för äldreomsorgen”. Den är riktad till verksamhetschefer inom äldreomsorgen.

Simonsson beskriver hur trådlösa dörrhandtag och knappar ska kunna hindra smittspridning i äldreboenden och att 5G-styrda drönare ska ersätta hemtjänstpersonal på landsbygden. Vidare skriver Simonsson att varje brukare måste ha mobilt bredband för att kunna övervakas i sitt hem. Intelligenta duschar och rullstolar ska prata med varandra göra att en personal klarar jobbet istället för två.

Simonsson använder skrämseltaktik för att sälja in tekniken till kommunerna när han påstår att färre svenskar kommer förvärvsarbeta i framtiden – därför argumenterar han att AI tillsammans med 5G trådlös teknik borde ersätta personal som saknas.

Anonym skribent

Socialstyrelsen: "Rekvisition av stimulationsmedel för 2018 till investeringar i välfärdsteknik i omsorgen". Dnr: 9.2-20447/2018
Socialstyrelsen: “Rekvisition av stimulationsmedel för 2018 till investeringar i välfärdsteknik i omsorgen”. Dnr: 9.2-20447/2018


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq