Läkare besvarar frågan – Är informationen om coronaviruset överdriven?

publicerad 5 mars 2020
- av NewsVoice
Läkaren Peter Abelin, 5 mars 2020. Foto: SwebbTV.se

Peter Abelin som är analytiker och läkare diskutera coronaviruset i en intervju på SwebbTV. Två hypoteser testas, att informationen om coronaviruset är överdriven eller tvärtom att information undanhålls.

“Informationen om Coronasmittan skulle kunna vara överdriven därför att det alltså finns stora vinningar i försäljning av vaccin, provtagning, media mm på samma sätt som när det gällde svininfluensan.”

“Det finns också stora pengar att tjäna på värdepapper för den som har inside information om det verkliga läget.”

“Märkliga omständigheter kring detta är att smittan påstås komma från en djurmarknad och att sju personer med smittan från djurmarknaden i jättestaden Wuhan skulle ha hamnat på samma infektionsklinik trots att det måste finnas mängder med sjuka med liknande symptom men som har helt vanliga lungsjukdomar.”

Citat från SwebbTV