Säkerhetspolisen är en del av den politiserade djupa staten

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 31 mars 2020
- NewsVoice redaktion
Lennart Waara, privatfoto
Lennart Waara, privatfoto
Lennart Waara, privat foto

Säpo-chefen Klas Friberg vet sin roll i den djupa staten och varför han tillsatts som myndighetschef. Det är obegripligt och upprörande men tyvärr sant: Klas Friberg och Säpo spelar ner den islamistiska extremismen som hot i och mot Sverige och svenska medborgare.

Text: Lennart Waara | Artikeln har tidigare publicerats på Lennart Waaras blogg

Vi som via media och litteratur följer vad som händer i muslimska diasporan, med islams utbredning i landet och den politiska islamismens radikalisering, fördjupning och breddning, ser varningsklockorna ringa.

Läs Johan Westerholms utmärkta Muslimska Brödraskapet. Islamismen i Sverige. I boken beskrivs också det mycket komprometterande samarbete och samverkan som historiskt finns mellan det Muslimska Brödraskapet och olika delar av det socialdemokratiska partiet.

Klas Friberg. Foto: Polisen.se
Klas Friberg. Foto: Polisen.se

Läs också Peter Springares extremt informativa bok Peter Springare, polis – om ett stressat våldsmonopol om bland annat Dan Eliasson och Klas Friberg och de brister de visat i sina tidigare roller inom polisen.

Frågan vi ställer oss är varför Säpo flyttar fokus från att analysera den verkliga faran mot det svenska folket och den svenska nationen nämligen muslimerna, islam och islamismen.

Svaret är att de politiska signalerna från PK-etablissemanget med minister Morgan Johansson i spetsen pekar åt ett annat håll. Nu står det som kallas ”högerextremism” i fokus.

Säpos roll är att vara vägröjare för kommande repressiv lagstiftning mot oss som beskriver, analyserar och framför kritik mot makteliterna om hur de säljer ut svenskarna och Sverige. Det kommer tyvärr under en övergångsperiod och innan det vänder att bli ett kärvare klimat för oss dissidenter.

Begreppet ”högerextremism” vidgas bortom det intellektuellt hållbara

Därför står ”högerextremismen” (vad det nu i verkligheten är) i fokus på politisk beställning från minister Morgan Johansson. Det är samtidigt ett sätt att vända bort uppmärksamhet från de verkliga hoten. Det är förklaringen till att Säpo lyfter fram det så kallade ”hotet” från ”högerextremismen”. Då räcker det inte att fastna för några hundra (enligt Säpos egna uppgifter) förvirrade medlemmar i NMR som i kolonner demonstrerar på våra gator och som i grunden inte utgör något allvarligt hot mot vare sig nation eller medborgare. Därför tvingas Säpo att i det uppdraget plocka in lite av varje under hatten ”högerextremism”. Begreppet ”högerextremism” vidgas bortom det intellektuellt hållbara.


Maktetablissemanget vill peka ut ett antal kritiker, potentiella kritiker och dissidenter som man kan lagstifta emot och använda rättsväsendet för att kväsa. På samma sätt som lagen om ”hets mot folkgrupp” visat sig vara en lämplig gummiparagraf för att hindra kritiska uttalanden.


Den ”våldsbejakande högerextremistiska värdegrunden” består enligt Säpo av betydligt mer än bara rasism och främlingsfientlighet. Här ryms enligt Ahn-Za Hagström på Säpo även uppfattningar och ståndpunkter som svensk nationalism, motstånd mot HBTQ-aktivism och kritik mot feminism.

“Säkerhetspolisen ser en utveckling där olika drivkrafter sätts samman till en personlig ideologi. Utifrån rasism och främlingsfientlighet, antifeminism och konspirationsteorier skapas en egen världsbild.”

Till och med formuleringar av nostalgisk typ är en del av ”högerextremism”:

“Digitaliseringen har gjort det lättare att producera och sprida propaganda. Ett exempel är när vissa extremister vill förmedla att »det land vi en gång kände finns inte längre« och »politikerna och rättsvårdande myndigheter har tappat greppet«. Det skapas en känsla av att vi har framgång nu – det är nu vi har möjlighet att agera, innan det är för sent. Det är genom att nyttja händelser i omvärlden och det andra medier publicerar som det skapas en grogrund och attraktion för extremistmiljöernas ideologier.”

Internet har enligt Hagström skapat nya förutsättningar för extremismen:

“Jag kan inte nog understryka internets betydelse för den våldsbejakande extremismen. Nya digitala plattformar ger helt andra förutsättningar för kommunikation och möjligheter att hitta likasinnade. Det är där de inspireras och uttrycker sin tillhörighet och trohet till ledare, rörelse eller vision.”

Rättsväsende, polis och Säpo mobiliseras i kampen mot det fria tänkandet

Internet som vi andra tyckt, tänkt och beskrivit som den största demokratiska landvinningen sedan allmänna rösträtten. Alla Sveriges medborgare kan presentera egna uppfattningar och med analytiska, sakliga och känslomässiga argument arbeta för deras genomslag och genomförande vilket kan utgöra ett potentiellt hot mot maktetablissemanget. Säpo fungerar därvid som gårdvar och vägröjare för att på sikt begränsa och stänga den möjlighet som det fria internet öppnat.

Men Säpo ser problem med och behov av att ”hantera” internet eftersom de har ett uppdrag från maktetablissemanget att strypa just det som är internets styrka, det fria informationsflödet och den fria och öppna debatten i varje tänkbar fråga.

Se bara hur covid-19 diskuteras på internet med alla tänkbara och otänkbara infallsvinklar. Underbart helt enkelt för en fri svensk medborgare, men inte för Säpo.

Rättsväsende, polis och Säpo mobiliseras i kampen mot det fria tänkandet, den fria opinionsbildningen, mötesfriheten och yttrandefriheten för att regering och riksdag och den djupa staten skall kunna fortsätta sitt pågående folkutbyte och förstörelseverk av den svenska nationen.

Här är länken till Säpos Årsbok.

Text: Lennart Waara

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq