Säkerhetspolisen är en del av den politiserade djupa staten

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 31 mars 2020
- NewsVoice redaktion
Lennart Waara, privatfoto
Lennart Waara, privatfoto
Lennart Waara, privat foto

Säpo-chefen Klas Friberg vet sin roll i den djupa staten och varför han tillsatts som myndighetschef. Det är obegripligt och upprörande men tyvärr sant: Klas Friberg och Säpo spelar ner den islamistiska extremismen som hot i och mot Sverige och svenska medborgare.

Text: Lennart Waara | Artikeln har tidigare publicerats på Lennart Waaras blogg

Vi som via media och litteratur följer vad som händer i muslimska diasporan, med islams utbredning i landet och den politiska islamismens radikalisering, fördjupning och breddning, ser varningsklockorna ringa.

Läs Johan Westerholms utmärkta Muslimska Brödraskapet. Islamismen i Sverige. I boken beskrivs också det mycket komprometterande samarbete och samverkan som historiskt finns mellan det Muslimska Brödraskapet och olika delar av det socialdemokratiska partiet.

Klas Friberg. Foto: Polisen.se
Klas Friberg. Foto: Polisen.se

Läs också Peter Springares extremt informativa bok Peter Springare, polis – om ett stressat våldsmonopol om bland annat Dan Eliasson och Klas Friberg och de brister de visat i sina tidigare roller inom polisen.

Frågan vi ställer oss är varför Säpo flyttar fokus från att analysera den verkliga faran mot det svenska folket och den svenska nationen nämligen muslimerna, islam och islamismen.

Svaret är att de politiska signalerna från PK-etablissemanget med minister Morgan Johansson i spetsen pekar åt ett annat håll. Nu står det som kallas ”högerextremism” i fokus.

Säpos roll är att vara vägröjare för kommande repressiv lagstiftning mot oss som beskriver, analyserar och framför kritik mot makteliterna om hur de säljer ut svenskarna och Sverige. Det kommer tyvärr under en övergångsperiod och innan det vänder att bli ett kärvare klimat för oss dissidenter.

Begreppet ”högerextremism” vidgas bortom det intellektuellt hållbara

Därför står ”högerextremismen” (vad det nu i verkligheten är) i fokus på politisk beställning från minister Morgan Johansson. Det är samtidigt ett sätt att vända bort uppmärksamhet från de verkliga hoten. Det är förklaringen till att Säpo lyfter fram det så kallade ”hotet” från ”högerextremismen”. Då räcker det inte att fastna för några hundra (enligt Säpos egna uppgifter) förvirrade medlemmar i NMR som i kolonner demonstrerar på våra gator och som i grunden inte utgör något allvarligt hot mot vare sig nation eller medborgare. Därför tvingas Säpo att i det uppdraget plocka in lite av varje under hatten ”högerextremism”. Begreppet ”högerextremism” vidgas bortom det intellektuellt hållbara.


Maktetablissemanget vill peka ut ett antal kritiker, potentiella kritiker och dissidenter som man kan lagstifta emot och använda rättsväsendet för att kväsa. På samma sätt som lagen om ”hets mot folkgrupp” visat sig vara en lämplig gummiparagraf för att hindra kritiska uttalanden.


Den ”våldsbejakande högerextremistiska värdegrunden” består enligt Säpo av betydligt mer än bara rasism och främlingsfientlighet. Här ryms enligt Ahn-Za Hagström på Säpo även uppfattningar och ståndpunkter som svensk nationalism, motstånd mot HBTQ-aktivism och kritik mot feminism.

“Säkerhetspolisen ser en utveckling där olika drivkrafter sätts samman till en personlig ideologi. Utifrån rasism och främlingsfientlighet, antifeminism och konspirationsteorier skapas en egen världsbild.”

Till och med formuleringar av nostalgisk typ är en del av ”högerextremism”:

“Digitaliseringen har gjort det lättare att producera och sprida propaganda. Ett exempel är när vissa extremister vill förmedla att »det land vi en gång kände finns inte längre« och »politikerna och rättsvårdande myndigheter har tappat greppet«. Det skapas en känsla av att vi har framgång nu – det är nu vi har möjlighet att agera, innan det är för sent. Det är genom att nyttja händelser i omvärlden och det andra medier publicerar som det skapas en grogrund och attraktion för extremistmiljöernas ideologier.”

Internet har enligt Hagström skapat nya förutsättningar för extremismen:

“Jag kan inte nog understryka internets betydelse för den våldsbejakande extremismen. Nya digitala plattformar ger helt andra förutsättningar för kommunikation och möjligheter att hitta likasinnade. Det är där de inspireras och uttrycker sin tillhörighet och trohet till ledare, rörelse eller vision.”

Rättsväsende, polis och Säpo mobiliseras i kampen mot det fria tänkandet

Internet som vi andra tyckt, tänkt och beskrivit som den största demokratiska landvinningen sedan allmänna rösträtten. Alla Sveriges medborgare kan presentera egna uppfattningar och med analytiska, sakliga och känslomässiga argument arbeta för deras genomslag och genomförande vilket kan utgöra ett potentiellt hot mot maktetablissemanget. Säpo fungerar därvid som gårdvar och vägröjare för att på sikt begränsa och stänga den möjlighet som det fria internet öppnat.

Men Säpo ser problem med och behov av att ”hantera” internet eftersom de har ett uppdrag från maktetablissemanget att strypa just det som är internets styrka, det fria informationsflödet och den fria och öppna debatten i varje tänkbar fråga.

Se bara hur covid-19 diskuteras på internet med alla tänkbara och otänkbara infallsvinklar. Underbart helt enkelt för en fri svensk medborgare, men inte för Säpo.

Rättsväsende, polis och Säpo mobiliseras i kampen mot det fria tänkandet, den fria opinionsbildningen, mötesfriheten och yttrandefriheten för att regering och riksdag och den djupa staten skall kunna fortsätta sitt pågående folkutbyte och förstörelseverk av den svenska nationen.

Här är länken till Säpos Årsbok.

Text: Lennart Waara

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • “det mycket komprometterande samarbete och samverkan som historiskt finns mellan det Muslimska Brödraskapet och olika delar av det socialdemokratiska partiet.”
  Ja men som flera av er insett beror det på att våra herrar imperialisterna önskar det förhållandet.
  Det går nämligen tillbaka på det historiska faktum att det brittiska imperiets ideologer, agenter och oligarker uppmuntrade förstärkte och utnyttjade den radikala islamismen och initierade Muslimska brödraskapet som ett av flera radikala verktyg i imperiets verktygslåda.
  Ännu har inga SVT-“dokumentärer” vad jag vet upplyst allmänheten om det.
  Det är inte fientligt mot araberna att avslöja att dom pådyvlades radikalism och berövades sekulär samhällsordning och utveckling.
  Titta på saudierna som trots de enorma rikedomar dom haft är djupt skuldsatta. Jag klandrar dom inte utan menar att detta beror på imperiets ondska.

 • Ingen verkar problematisera att den nationella rörelsen (alt-right) med DS i spetsen enbart fokuserar på hotet från Islam? Vadå, är islamisterna Trumps värsta fiende? Styr islamisterna demokraterna? Styr islamisterna the deep stat i USA? Bestämmer islamisterna vem SÄPO ska utse till sin fiende nr 1 i Sverige? Styr islamisterna EU? Styr islamisterna FN? Var finns hotet från islam? Vilket islamitiskt land har styrkan att hota oss i väst? Nämnt ett land som utgör ett hot?

 • Och den nerdrogade svenska valboskapen är jättenöjda med att få sitta på första parkett och åse det socialistiska spektaklet som om det var helt naturligt.
  Det nya svenska valspråket:
  ”Det gör inget att det går åt helvete med Sverige bara inte grannen klarar sig”!
  Kristallklart.

 • Ska vi problematisera artikeln lite så finns ett gemensamt mål både hos artikelförfattarens så väl som för SÄPO: få till en konflikt mellan den islamska världen och den kristna.

 • Tack för en nödvändig men tyvärr lite dyster bild … men det är så det ser ut! Den djupa staten är inte bara ett amerikanskt problem utan har ett starkt grepp om de flesta länderna i de västliga ‘demokratierna’. De s.k. demokratierna håller på att avskaffa det demokratiska fria ordet och meningsutbytet. En klok man har kallat det som nu sker för kapitaldiktatur – för det är ju de riktigt stor pengarna och bankerna som bakom kulisserna styr den fasad som våra ‘demokratiska’ samhällen uppvisar. Ulfs kommentar klargör också!!!

 • Och sen? – Vad kan göras för fortsatt konsumtion – och tillväxt mm… ??

  Forskare kräver masstestning för ekonomins skull:
  https://lennartwaara.com/

  På den länken finns en PDF-fil att ladda ner – för vidare fördjupning!

 • “Myndigheten lyder under regeringen och leds av säkerhetspolischefen, som har det högsta ansvaret för verksamheten. Säkerhets polisen styrs bland annat genom en instruktion och ett regleringsbrev där mål och uppdrag preciseras. Regleringsbrevet är sekretessbelagt och förnyas varje år. Myndigheten ska följa händelseutvecklingen i omvärlden och snabbt kunna anpassa verksamheten utifrån vad som sker. Säkerhetspolisen styrs även av olika författningar, till exempel polislagen. Det som skiljer Säkerhetspolisen från andra myndigheter är att de flesta av de styrande, planerande och avrapporterande dokumenten är sekretessbelagda med hänsyn till Sveriges säkerhet.” – Hämtat från Säpo:s årsbok 2019.

  Säpo lyder under Rosenbad-regimen alltså, fast den kan ju variera, som vi alla vet. I praktiken är det dock inte så, för härstädes har Arbetet och Kapitalet sedan slutet av nittiotalet varit överens om att vi, trots påstådd neutralitet, har “våra” sympatier i det anglo-amerikansk-sionistiska lägret. Vilket ju gällde för alla andra av våra EU-bröder vid denna tidpunkt. Dessutom pågår även ett mullvadsarbete med att fösa in oss i NATO. Samt att det bestämts av svensk Elit, att all omvärldsanalys hämtar fakta från detta imperium. Vi behöver bara gå till MSM, SR och SVT, så ser vi det; alla går ju i takt efter 9/11.
  Imperiets fiende(r), blir per automatik även vår fiende. Märktes mycket väl efter 2014, när den amerikanska Ukraina-putschen var aktuell. Ryss-skräcken blev ånyo hyperaktuell. Ett annat exempel, pinsamt tydligt, var hur Donald Trump behandlades, åtminstone fram till dess att hans Israel-välvilja nått genomslag hos den mäktigaste falangen av Den Djupa Staten.

  Detta mönster, en kraftig västorientering, har vi haft i 75 år. Med vissa undantag; efter Vänstervågens försökte sig Olof Palme sig på den “Tredje Vägens” politik, men utan att lyckas särskilt väl. Snarare tvärtom. Då var Vänstern ganska USA-hatiska. Man ville ut i världen och frälsa allt och alla, enligt bästa söndags-skole manér!

  Säpo-chefen är således underställd regimen och dess boss och måste på något sätt anamma samma värderingar. Omvärldsanalysen får inte vara objektiv, utan skall hålla sig inom ramen för den rådande politiska sanningen. Man undrar verkligen hur spioneriets chefspersoner har kunnat hantera 9/11, utan att känna sig som kompletta idioter. Men den skammen har förvisso delats av nästan alla andra hycklare i etablissemanget.

 • SÄPO tror att kommunistländer som Kina och Ryssland samarbetar med enskilda svenska nationalister

 • Socialdemokraterna styr överallt eftersom de haft makten längst av alla politiska partier. Även om vi får ett annat parti i högsta regeringsställning fortsätter S att hålla ställningarna. De väntar bara ut nästa mandatperiod. Det här betyder att S kontrollerar Säpo och att Säpo styrs av anställda sossar oavsett regering. Detta betyder även att S använder Säpo för att säkerställa sossarnas maktställning.

  Någon som har en helt annan uppfattning?

  • Jag anser att makten ligger högre än sossarna. Skulle till exempel SD ta över skulle vi inte märka någon stor skilönad dem är korrumperade och initierade till maktelitens klubb för nyttiga idioter.

   Det är inye sossarna som styr. Dem är bara ett verktyg. Är inte ens “Svenska” intressen av något slag som leder landet.

  • Trumps kamp mot the deep state har väl öppnat mångas ögon. Kanske är lojaliteten hos the deep state till demokraterna i USA, samma sak som den djupa staten lojalitet mot sossarna i Sverige? Inte så konstigt egentligen.

   Skulle vilja utöka resonemanget till världspolitiken: USA, UK och Israel vs Ryssland, Kina och lite andra småstater. Det betyder att väst kommer att bli mer proisraelisk, sionistiskt och hör och häpna mer nationalistiskt; och det är vad vi redan ser hända i UK och USA.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *