Intensivvårdsläkare: Regeringen kan utlösa “krigslagar” för att begränsa corona

publicerad 17 mars 2020
- av NewsVoice
Mikael Fjällid, intensivvårdsläkare (mars 2020). Foto: Exakt24

https://www.youtube.com/watch?v=4ytm8wPXQ08

CORONAKRISEN. Exakt24 intervjuade den 5 mars Mikael Fjällid som är intensivvårdsläkare och hans prognos visar sig nu stämma. Sverige är oerhört sårbart vid en pandemi, varnade Fjällid. Han menar att människor i princip måste sjukvårda sig själva i sina hem eftersom det finns en risk för exponentiell smittutveckling.

Mikael Fjällid säger att risken finns att Sverige snabbt får 1000-tals vårdkrävande patienter och utöver dessa även 1000-tals personer som behöver intensivvård. Det betyder att folk inte kan lita på att sjukvården klarar av situationen utan människor måste ta hand om sina sjukdomstillstånd själva, menar Fjällid. Han sa även den 5 mars att vi förr eller senare måste sätta oss själva i karantän.

Fjällid säger även att Sverige i princip kan tillämpa "krigslagar" för att begränsa smittspridningen och det kan bli verklighet eftersom sjukvården inte kommer att kunna hantera situationen. Det beror på att Sverige har låg kapacitet att hantera många svårt sjuka personer samtidigt.

"Sverige har varit världsledande när gäller civilförsvar och beredskapslager, men det avvecklade vi någonstans fram till 90-talet. Just nu är vi beroende av en ständig transport och tillflöde av medicintekniska produkter exempelvis. Så vi har ingen lagerberedskap."

Text: NewsVoice | Källa: Exakt24.se