Spanska sjukan och coronaviruset Covid-19, en jämförelse

Christer Nilsson - Foto: Johan ArvidssonChrister Nilsson (1941-) är historiker och författare (6 böcker), ledarskribent och recensent av facklitteratur. Han har skrivit för Läkartidningen, Axess, Ale - Historisk tidskrift, Finsk tidskrift, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Östgötacorren, Borås tidning och NewsVoice.
publicerad 18 mars 2020
- Christer Nilsson
Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson
Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson
Christer Nilsson – Foto: Johan Arvidsson

NOTERAT. Christer Nilsson som är medicinsk historiker jämför siffror för de senaste smittsamma virusutbrotten och deras dödlighet med spanska sjukan.

 • SARS-CoV (2003): 800 döda. En akut smittosam lunginflammation orsakat av coronaviruset (södra Kina)
 • Svininfluensan, A H1N1 (2009): cirka 200,000 döda.
 • MERS-nCoV (2012-2020): 866 döda. Middle East Respiratory Syndrome. Orsakat av ett coronavirus. Har blossat upp allt emellanåt i regionen.
 • Ebolav (ssRNA)-virus (2014-2016): 11,325 döda. Blödarsjuka i Västafrika.

Alla (utom svininfluensan) är officiella siffror. Källa WHO.

Spanska sjukan

Spanska sjukan (1918-1919) Virus A H1N1, vilket bekräftade att det var en fågel- eller svininfluensa, men ursprunget till dess gensekvens är fortfarande höljt i dunkel.  50 miljoner döda, siffran osäker – varierar mellan 30 och 100 miljoner. 500 miljoner infekterades, det vill säga närmare en tredjedel av jordens befolkning.  Vad gäller spanska sjukan har man (1998 och 2005) lyckats ”återuppväcka” 1918 års virus och visat (på möss) att det har 100 gånger så stor dödlighet som sedvanliga epidemivirus.

I Sverige dog drygt 34,000, i Finland 30 000 (varav många i de ”röda fånglägren”), i Danmark och Norge 14 000 i vartdera landet. Spridningen skedde explosionsartat i tre olika vågor inom cirka ett år.

Det var de starkaste männen och kvinnorna och de gravida i åldern 16-35 år som först föll offer. Orsaken har överraskat vetenskapen. De flesta avled av bakteriell lunginflammation och antibiotika saknades vid denna tid.

Infektionen gav upphov till en överreaktion hos immunförsvaret och aktiverade gener kopplade till apoptos (programmerad celldöd). I detta fall blev celldöden så omfattande att lungornas epitel förstördes och öppnade för en fatal lunginflammation.

Ett starkt immunförsvar (vilket saknades hos sjuka, gamla och småbarn) ledde till kraftiga överreaktioner och svåra lungskador. Detta utbrott saknade således likheter med de stora influensautbrotten 1889, 1957 och 1968 och kanske nu Covid-19.

Covid-19

Aktuella siffror världen över för Covid-19, den 18 mars 2020: Smittade 208,471, döda 8,312, tillfrisknade 82,909. Källa: Worldometer- coronavirus.

Den 14 mars hade folkhälsomyndigheten i Sverige uppgraderat risken för smittan till ”mycket hög”. Och att det nu handlade om en pandemi. Huruvida viruset längre fram kommer att ändra skepnad (mutera) och, utöver en ordinär luftvägsinfektion, angripa lungor (som spanskan), njurar, lever eller andra organ står just nu skrivet i stjärnorna.

Klart är att en stor oro har spridits i samhällskroppen, precis som i en rad karantänländer med Italien som första land i Europa.

Anders Tegnell - Pressfoto: Folkhälsomyndigheten
Anders Tegnell – Pressfoto: Folkhälsomyndigheten

Debatten fortsätter om statsepidemiologen Anders Tegnell på FHM har gjort rätt i hur man hanterar riskerna med Covid-19. En debatt som hittills präglats både av genuin oro samt direkt kompetensbrist och bristande kommunikation. Bland annat var han inte överens med WHO vad gäller definitionen av begreppet ”lokal smittspridning” – som Tegnell hävdat inte fanns, medan WHO rapporterat att sådan förekom i Sverige sedan flera veckor tillbaka.

Anders Tegnell framstår mer och mer som en vindflöjel. Minns svininfluensan 2009 då han yrkade på att hela befolkningen skulle massvaccineras – en fullständig galenskap med tanke på narkolepsin som blev följden. Nu backar han från vaccinspåret och har även gett upp idén att följa smittkällan, i stället förespråkas masskarantän och att låta den så kallade flockimmuniteten få grassera fritt dvs att 6 av 10 ska smittas och att befolkningen sedan är immuniserad även vid utbrott nummer två som ganska sannolikt kan dyka upp när man ”blåst faran över”.

Text: Christer Nilsson, medicinhistoriker, författare

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Hej Ingemar Ljungqvist!

  Nej, jag har inte “glömt” HIV -AIDS ständigt
  pågående pandemi. Jag tycker att vi talar om
  två olika saker, dels (som jag) snabbt uppblossande (och
  avtagande säsongsmässigt) coronavirus eller
  AH1N1, dels om HIV(som du) ett retrovirus som
  bildats genom att Omvänt Transkriptas
  transkriberat virus-DNA och överför DNA-information
  till cellernas arvsmassa och som stannar kvar livet
  ut och kan infektera arvsmassa och många olika celler
  särskilt i vårt immunförsvar.

  Det är således en helt annan femma och man bör
  nog skilja på äpplen och päron i det här fallet,
  som jag har gjort.

  Detta skrev jag utförligt om i min bok “Fursten
  och Folket – liv och död i slott och koja” (Carlssons 2006)

 • Hej Ingemar Ljungqvist!

  Nej, jag har inte “glömt” HIV -AIDS ständigt
  pågående pandemi. Jag tycker att vi talar om
  två olika saker, dels (som jag) snabbt uppblossande (och
  avtagande säsongsmässigt) coronavirus eller
  AH1N1, dels om HIV(som du) ett retrovirus som
  bildats genom att Omvänt Transkriptas
  transkriberat virus-DNA och överför DNA-information
  till cellernas arvsmassa och som stannar kvar livet
  ut och kan infektera arvsmassa och många olika celler
  särskilt i vårt immunförsvar.

  Det är således en helt annan femma och man bör
  nog skilja på äpplen och päron i det här fallet,
  som jag har gjort.

  Detta skrev jag utförligt om i min bok “Fursten
  och Folket – liv och död i slott och koja” (Carlssons 2006)

 • per 19 mars, 2020 at 23:01

  Relaterat till Greenmedinfo’s information – bör man vara uppmärksam på varifrån statistik / siffror kommer ifrån – samt framför allt hur allt tolkas / analyseras… och så vidare…

  Jon Rappoport som oftast förmedlar intressanta iakttagelser har i sin senaste text tankar som stämmer överens med innehållet i din länk Per: https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/19/italy-coronavirus-new-explosive-information/

 • per 19 mars, 2020 at 23:01

  Relaterat till Greenmedinfo’s information – bör man vara uppmärksam på varifrån statistik / siffror kommer ifrån – samt framför allt hur allt tolkas / analyseras… och så vidare…

  Jon Rappoport som oftast förmedlar intressanta iakttagelser har i sin senaste text tankar som stämmer överens med innehållet i din länk Per: https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/19/italy-coronavirus-new-explosive-information/

 • Denna viktiga kommetar från en bok jag läser om Pasteur och Bèchamp. Av en mycket duktig sköterska som botade och räddade livet på många Engelsmän under Krimkriget.

  “The specific disease doctrine is the grand refuge of
  weak, uncultured, unstable minds, such as now rule
  in the medical profession. There are no specific
  diseases; there are specific disease conditions.”
  – Florence Nightingale

  En av världshistoriens duktigaste kvinnor och det hon säger här är vad jag alltid försökt att säga till de människor som jag försökt hjälpa med allt från astma till reumatism. Förstår man dessa ord så förstår man vad sjukdom är för någonting, något som finns latent i oss alla och om vi inte ser till att få i oss rätt “näring” så får det olika följder. Om det sen är vad den moderna medicinska vetenskapen ljuger om eller den alternativa metoden inte förstått så är det samma sak, nämligen ett misslyckande att hela en människa.

 • Denna viktiga kommetar från en bok jag läser om Pasteur och Bèchamp. Av en mycket duktig sköterska som botade och räddade livet på många Engelsmän under Krimkriget.

  “The specific disease doctrine is the grand refuge of
  weak, uncultured, unstable minds, such as now rule
  in the medical profession. There are no specific
  diseases; there are specific disease conditions.”
  – Florence Nightingale

  En av världshistoriens duktigaste kvinnor och det hon säger här är vad jag alltid försökt att säga till de människor som jag försökt hjälpa med allt från astma till reumatism. Förstår man dessa ord så förstår man vad sjukdom är för någonting, något som finns latent i oss alla och om vi inte ser till att få i oss rätt “näring” så får det olika följder. Om det sen är vad den moderna medicinska vetenskapen ljuger om eller den alternativa metoden inte förstått så är det samma sak, nämligen ett misslyckande att hela en människa.

 • Se upp med denne dr Wolfgang, en hel del potentiellt farlig “information” sjukdomsalstrande virus kan inte förekomma utanför kroppen, virus är aldrig orsak till “sjukdom” utan ett RESULTAT av kroppens reningsprocedur, när kroppsfrämmande ämnen hamnar i kroppen så gör kroppen allt för att bli kvitt dessa ämnen, först med hjälp av bakterier, om giftmängden är omfattande så bildas virus/proteiner som kan liknas vid en “tvållösning” som hjälper till att bli kvitt själva giftpartikeln, som en envis sticka i fingret, efter några dagar bildas var som till slut får bort stickan, dessutom så har kroppen med vissa mellanrum extra omfattande reningstillfällen beroende på hur mycket gifter man samlat på sig, som yttrar sig som snuva, hosta, feber osv. vad som triggar dessa reningsförlopp är svårt att säga, kan vara väder, temperatur eller nåt annat, vid extrem förgiftning (vacciner, piller, E-nr, div. kemikalier, tungmetaller, billig sprit mm) hinner kroppen inte med och blir överbelastad och kan tom. dö. Herxheimer reaction, nåväl titta närmare på en av få ickeköpta virologer Stefan Lanka vad han kommit fram till ang. virus och hur, sätt er också in i hur Pasteur och Kosch gick till väga för att göra sina “försök” tyck gärna synd om försöksdjuren.

 • Men Christer . Du glömmer den värsta epidemin. Denna sjukdom startade 1979. Första patienten retroaktivt diagnosticerad i december 1978. Antalet döda nu över 30 miljoner. Sjukdom Aids. Smittbärare Huvudsakligen HIV. OBS Man bestämde namnet till AIDS 1980-81, vilket ibland felaktigt anges som debutår.
  Mer om detta här http://www.piahellertz.com/AIDS.pdf Här finns också referenser!

  Ingemar Ljungqvist

 • Se upp med denne dr Wolfgang, en hel del potentiellt farlig “information” sjukdomsalstrande virus kan inte förekomma utanför kroppen, virus är aldrig orsak till “sjukdom” utan ett RESULTAT av kroppens reningsprocedur, när kroppsfrämmande ämnen hamnar i kroppen så gör kroppen allt för att bli kvitt dessa ämnen, först med hjälp av bakterier, om giftmängden är omfattande så bildas virus/proteiner som kan liknas vid en “tvållösning” som hjälper till att bli kvitt själva giftpartikeln, som en envis sticka i fingret, efter några dagar bildas var som till slut får bort stickan, dessutom så har kroppen med vissa mellanrum extra omfattande reningstillfällen beroende på hur mycket gifter man samlat på sig, som yttrar sig som snuva, hosta, feber osv. vad som triggar dessa reningsförlopp är svårt att säga, kan vara väder, temperatur eller nåt annat, vid extrem förgiftning (vacciner, piller, E-nr, div. kemikalier, tungmetaller, billig sprit mm) hinner kroppen inte med och blir överbelastad och kan tom. dö. Herxheimer reaction, nåväl titta närmare på en av få ickeköpta virologer Stefan Lanka vad han kommit fram till ang. virus och hur, sätt er också in i hur Pasteur och Kosch gick till väga för att göra sina “försök” tyck gärna synd om försöksdjuren.

 • Men Christer . Du glömmer den värsta epidemin. Denna sjukdom startade 1979. Första patienten retroaktivt diagnosticerad i december 1978. Antalet döda nu över 30 miljoner. Sjukdom Aids. Smittbärare Huvudsakligen HIV. OBS Man bestämde namnet till AIDS 1980-81, vilket ibland felaktigt anges som debutår.
  Mer om detta här http://www.piahellertz.com/AIDS.pdf Här finns också referenser!

  Ingemar Ljungqvist

 • Så här skriver Wikipedia om svininfluensan:

  “I mitten av augusti 2010 bedömde Världshälsoorganisationen (WHO) att utbrottet i stort sett var över och att spridningen av influensan numera var ytterst minimal. Den nya influensan hade orsakat omkring 18 500 laboratoriebekräftade dödsfall i världen totalt, vilket är betydligt färre än vad myndigheter till en början uppgett. En senare studie har uppskattat att antalet dödsfall under utbrottet 2009 uppgick till cirka 285 000 personer.”

  • Torbjörn, du som har en så fin plattform för att nå ut till en hel del människor, varför publicerar du en Wikipediaartikel med påstådd statistik som ingen kan verifiera, ta dig tid och översätt som en välgärni g fakta från den lilla klick äkta “forskare” som ännu inte blivit köpta/tystade, hjälp till att byta ut onödig rädsla mot kunskap och insikt, för hänvisning till En källa titta lite längre ner i denna tråd, det existerar inget läskigt Corona eller nåt annat osynligt, dödsbringande virus, skulle virus och bakterier vara skitfarliga så skulle “läkarkåren” vara obefintlig och väntrummet på vårdcentralen skulle vara en dödsdom, tänk på det och sluta gärna publicera MSM propaganda ang, ett icke existerande låtsasvirus, utan öppna hellre upp för människor som fortfarande bryr sig att presentera förslag till lösningar som kan ta oss alla ur denna mindre angenäma soppa vi idag planlöst simmar i, hoppas på ett filbyte från din sida.
   Mvh D.

   • Jag är mycket medveten om att Wikipedia innehåller väldigt många poster som är politiskt, ekonomiskt eller ideologiskt utformade,men många poster är bara fakta. Källa till citatet ovanför hittar du i källistan i slutet av wikiposten.

    Sedan måste du vara medveten om att när jag postar en artikel eller ett citat så betyder inte det att dessa texter representerar min åsikter.

    I övrigt lägger vi mycket tid på att just översätta, skriva om och publicera material från ej köpta skribenter och forskare etc.

 • Så här skriver Wikipedia om svininfluensan:

  “I mitten av augusti 2010 bedömde Världshälsoorganisationen (WHO) att utbrottet i stort sett var över och att spridningen av influensan numera var ytterst minimal. Den nya influensan hade orsakat omkring 18 500 laboratoriebekräftade dödsfall i världen totalt, vilket är betydligt färre än vad myndigheter till en början uppgett. En senare studie har uppskattat att antalet dödsfall under utbrottet 2009 uppgick till cirka 285 000 personer.”

  • Torbjörn, du som har en så fin plattform för att nå ut till en hel del människor, varför publicerar du en Wikipediaartikel med påstådd statistik som ingen kan verifiera, ta dig tid och översätt som en välgärni g fakta från den lilla klick äkta “forskare” som ännu inte blivit köpta/tystade, hjälp till att byta ut onödig rädsla mot kunskap och insikt, för hänvisning till En källa titta lite längre ner i denna tråd, det existerar inget läskigt Corona eller nåt annat osynligt, dödsbringande virus, skulle virus och bakterier vara skitfarliga så skulle “läkarkåren” vara obefintlig och väntrummet på vårdcentralen skulle vara en dödsdom, tänk på det och sluta gärna publicera MSM propaganda ang, ett icke existerande låtsasvirus, utan öppna hellre upp för människor som fortfarande bryr sig att presentera förslag till lösningar som kan ta oss alla ur denna mindre angenäma soppa vi idag planlöst simmar i, hoppas på ett filbyte från din sida.
   Mvh D.

   • Jag är mycket medveten om att Wikipedia innehåller väldigt många poster som är politiskt, ekonomiskt eller ideologiskt utformade,men många poster är bara fakta. Källa till citatet ovanför hittar du i källistan i slutet av wikiposten.

    Sedan måste du vara medveten om att när jag postar en artikel eller ett citat så betyder inte det att dessa texter representerar min åsikter.

    I övrigt lägger vi mycket tid på att just översätta, skriva om och publicera material från ej köpta skribenter och forskare etc.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *